WPŁYW, KTÓRY ODCZUWA OSOBA LUB GRUPA DZIAŁAJĄCA W JAKIEJŚ SYTUACJI, MAJĄCY PRZYSPIESZYĆ TE DZIAŁANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CIŚNIENIE to:

wpływ, który odczuwa osoba lub grupa działająca w jakiejś sytuacji, mający przyspieszyć te działania (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CIŚNIENIE

CIŚNIENIE to:

wartość siły działającej prostopadle do powierzchni podzielona przez powierzchnię, na jaką ona działa (na 9 lit.)CIŚNIENIE to:

nacisk krwi na ściany naczyń krwionośnych, przez które przepływa (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WPŁYW, KTÓRY ODCZUWA OSOBA LUB GRUPA DZIAŁAJĄCA W JAKIEJŚ SYTUACJI, MAJĄCY PRZYSPIESZYĆ TE DZIAŁANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.644

ŁAPACZ, ANTURAŻ, KOMEDIANTKA, CYBERPANK, MARKIZETA, GODZ, POWŁOKA, KARTON, BURZA, SMOLT, SZUM, PROSIAK, KAMIEŃ U SZYI, GRANITA, SKAFANDER, WYWŁASZCZENIE, POLKA, KIJ, PŁAWICA, TRĘDOWNIK, OFENSYWA, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, TARCZA, KUŹNICA, GRONO, SIEROTA ZUPEŁNY, PRZEJAZD KOLEJOWY, SZCZENIAK, JARZYNKA, PIĄTY, FURGONETKA PANCERNA, SZUM NADMIAROWY, WAGA, STATYSTYKA, ZAĆMIENIE, POLE BITOWE, WIDEOMANIAK, RENEGAT, PIANKA, IZBA, BIEG, ŁATA, REKREACJA, KONTROLOWANY, KRAWĘDŹ, KABESTAN, SKONIA, PORCYJKA, PANIEŃSTWO, SYLFON, CHAŁTURZYSTA, GÓRALSKI, AWIZO, BEŁT, FILTR ANTYSPAMOWY, DANE TELEADRESOWE, OGÓR, SKRAJNOŚĆ, SZANKIER, SECESJONIZM, WLEW, STROFANTYNA, TACZKA, MANDORLA, ZWOLNIENIE, BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, KURATORIUM OŚWIATY, INNA PARA KALOSZY, KAWA, BODZIEC PROKSYMALNY, NOK, BANDA, WARTA, SKARŻĄCY, NAZWA SYSTEMATYCZNA, KOSZT INWESTYCYJNY, BRZDĄC, SPEKTAKL, ANALIZA, STANOWCZOŚĆ, FALA, JEDNOPŁAT, TYRANIA, KOMBINEZON, ZAGRYWKA, KANAŁ TEMATYCZNY, TREPY, AGAMA PERSKA, PIECZEŃ, DWUNASTOKROTNOŚĆ, FIDEIKOMISARIUSZ, PROCH BEZDYMNY, NÓŻ BOJOWY, ŁOBODA, PRZESTĘPNOŚĆ, OKRĘT DOZOROWY, GRZBIETOPŁAT, BIEG ALPEJSKI, CHOROBA PROMIENNA, STYLISTA, ŚWIADECTWO, ZDOLNOŚĆ WYTWÓRCZA, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, CYWIL, BOCZNICA KOLEJOWA, SULFAMETOKSAZOL, KIJEK, MAFIJNOŚĆ, LEKARZ, KANAŁ, GRUPA GALOIS, FLIGELADIUTANT, ROZWORA, DESOCJALIZACJA, DŁUŻNIK SOLIDARNY, TRWONICIEL, KREACJA, HEL, SKANER, POTOCYZM, SZKOPEK, ODWROTNY AGONISTA, LAS OCHRONNY, GRIEKOW, POWINOWACTWO, CIĘŻAR, PIENIĄDZ LOKALNY, OBLĘŻENIEC, SEKTOR, GRUPA ILORAZOWA, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, POBRATYNIEC, PODKŁADACZ, PIES RODZINNY, SADOWISKO, POWIJAK, RYNKA, GRA, POMYŁKA FREUDOWSKA, KAROTENOID, WIEŻA HEJNAŁOWA, HAMBURGER, TRÓJDŹWIĘK, KOMBATANT, WRZUTA, FOTOSENSYBILIZATOR, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, FARBA DRUKARSKA, KLUCZ TELEGRAFICZNY, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, TATRA, SKRZELOTCHAWKI, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, GIMBAZA, BIEG, PROMIEŃ, KASZA, ZAPOŻYCZENIE, SĘDZIA ŚLEDCZY, ANETA, WYLĘGARNIA, WŁODZIMIERZ, CELOZJA, OLEJ, WZORZEC, PIWO, PIESZCZOCH, KAPITAŁOWOŚĆ, PLEWA, STRATEGIA, LITERATURA FAKTU, POLISYNDETON, RETUSZ, ANTENA, DŹWIG, SPRAWOZDAWCZOŚĆ, LATARNIOWIEC, UDAR MÓZGOWY, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, ŁAPACZ, KAMERTON STROIKOWY, POMAGIER, JĘZYK CHIŃSKI, TETRACYKLINA, RING, PODZIAŁKA, SWORZEŃ, RIDER, BAJECZNOŚĆ, SUPERKOMBINACJA, PRYMITYWIZM, LAWA PODUSZKOWA, KOMOSA, SAMOLOT WĄSKOKADŁUBOWY, GIMBOPATRIOTA, ŁUNA, PEAN, BRATNIA DUSZA, POMNIK, ROŚLINA ZIMOZIELONA, BOM, WYZNANIE, NATAN, KOMORA CIŚNIENIOWA, PRZENOSICIEL, PUSZEK, PŁYTA, PRAWO BUDOWLANE, SUŁTANIT, REMITENT, FORMALISTA, POSPÓLSTWO, SKRZYDŁA, GRUPA CZASOWNIKOWA, HIPOTEZA, GAGATEK, OŚWIECICIEL, STACJA ROBOCZA, PACHOLĘ, CZAS ZIMOWY, HULAJDUSZA, SPRAWNOŚĆ, KASA, POMROK, EKRANOPLAN, ZIELONE, MAJONEZ, FITOCYD, GIERASIMOW, OSOBA, KAMIENNE SŁOŃCE, ASUMPT, KARNIAK, KLEJNOTKI, SZUFLA, CZUB, WODZIK, MANEŻ, KASZA, HOKEJ, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, EKSPERYMENT KLINICZNY, KRAKOWIAK, NIECZUŁOŚĆ, TARCZA, MENEDŻER, ODBIERACZ, PĘTLA, BARAN, ZEZWOLENIE ZAGRANICZNE, SIEDEMNASTY, WERANDA, AKCJONARIAT PRACOWNICZY, KPINA, SAMOTOK, ZAJOB, KOOPERATOR, POTRÓJNOŚĆ, DOKTORAT HONOROWY, RUSINKA, DOLARÓWKA, MIKROKROPKA, SODÓWKA, STRZELNICA, ORGAN, PODPORA, WYBUCHOWIEC, ZAWAŁ BLADY, OTWARTA GŁOWA, LARWA, CYPRZYN, FILTR GĄBKOWY, ŻYWE SREBRO, ŚRÓDBŁONIAK KRWIONOŚNY ZŁOŚLIWY, CZŁOWIEK PIÓRA, ESPADRYLA, DRUGOROCZNIAK, ADIANTUM ROZWICHRZONE, LIZUS, SĄD PODKOMORSKI, KOLATOR, AMBASADOR, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, KUREK NA KOŚCIELE, HOMO NOVUS, NOWOZACIĘŻNY, KARL, KRWAWNIK, WCINKA, WYCHODŹSTWO, NAMIAR, SROGOŚĆ, KISZENIAK, POLIMORFIZM, GEOPATIA, METYS, MUZYKA ELEKTRONICZNA, PREZBITER, ?SYMBOL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.644 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WPŁYW, KTÓRY ODCZUWA OSOBA LUB GRUPA DZIAŁAJĄCA W JAKIEJŚ SYTUACJI, MAJĄCY PRZYSPIESZYĆ TE DZIAŁANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WPŁYW, KTÓRY ODCZUWA OSOBA LUB GRUPA DZIAŁAJĄCA W JAKIEJŚ SYTUACJI, MAJĄCY PRZYSPIESZYĆ TE DZIAŁANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CIŚNIENIE wpływ, który odczuwa osoba lub grupa działająca w jakiejś sytuacji, mający przyspieszyć te działania (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CIŚNIENIE
wpływ, który odczuwa osoba lub grupa działająca w jakiejś sytuacji, mający przyspieszyć te działania (na 9 lit.).

Oprócz WPŁYW, KTÓRY ODCZUWA OSOBA LUB GRUPA DZIAŁAJĄCA W JAKIEJŚ SYTUACJI, MAJĄCY PRZYSPIESZYĆ TE DZIAŁANIA sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - WPŁYW, KTÓRY ODCZUWA OSOBA LUB GRUPA DZIAŁAJĄCA W JAKIEJŚ SYTUACJI, MAJĄCY PRZYSPIESZYĆ TE DZIAŁANIA. Dodaj komentarz

2+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast