ODPORNOŚĆ JAKIEGOŚ PRZEDMIOTU LUB ORGANIZMU NA CYKLICZNE ZAMRAŻANIE I ODMRAŻANIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MROZOODPORNOŚĆ to:

odporność jakiegoś przedmiotu lub organizmu na cykliczne zamrażanie i odmrażanie (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ODPORNOŚĆ JAKIEGOŚ PRZEDMIOTU LUB ORGANIZMU NA CYKLICZNE ZAMRAŻANIE I ODMRAŻANIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.038

GRZYBICA, BOMBA ATOMOWA, BYLICA, MECHANIZM ODPALAJĄCY, SEKS, FUNDUSZ ZALĄŻKOWY, DUPEK ŻOŁĘDNY, MANEWR PRINGLE’A, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, DZIUPLA, TERMA, KALATOS, DOBÓR GENETYCZNY, WYWROTKA, SKARPA, KATALIZA, WIĄZ, UWE, SZYCH, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, SZPONA, PRZEMYT, LAK, SZMAT, SENIOR, SQUATTER, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, CHOCHOŁEK, POLIPTYK, NARODZINY, EDAM, POTENCJAŁ DZETA, ODPŁYW, EKSTRUZJA, KŁOPOTANIE SIĘ, JERZY, FLAGSZTOK, PŁOZA, WSPORNIK, KILOMETRAŻ, RESPONDENTKA, PERUKARNIA, GALARETA, FAKTURA, TABLETKA, KUPAŹ, BROKER UBEZPIECZENIOWY, DROGA KONIECZNA, KONFEDERACJA, TARYFA ULGOWA, ZAMKNIĘCIE CELNE, AKROPOL, GRUBOŚĆ, ACETYLENEK MIEDZI, ŁUSKA, ZNAK, NACIEK JASKINIOWY, SKÓRZAK, ALIENACJA RODZICIELSKA, INTERGLACJAŁ, MOZZARELLA, NARYS POLIGONALNY, ODROBEK, ABOLICJONISTA, KADŁUB, KASOWNIK, ALIAS INTERNETOWY, SZAŁWIA, ROLA, DYKTAT, KOŻUSZYSKO, KOLEŻANKA PO FACHU, PUCHAR, TRESER, MINA, TRYSKAWKA SZKLANA, CALYPSO, BÓG, WYRAZ BLISKOZNACZNY, MARUDA, PROMIENNOŚĆ, OLGA, CAMPUS, MSZA GREGORIAŃSKA, ORBITAL, KRYNOLINA, FAKT, TRAWERS, DEFICYT, MUSZNIK, REKOGNICJA, BILBORD, SZKAPLERZ, INTROIT, NIETOLERANCJA, RELISZ, SKRĘT, FORMACJA SKALNA, MASZYNA PROSTA, BLUZG, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, SŁUGA BOŻY, KITEL, FORMACJA, MARKETING INWAZYJNY, MIKONAZOL, BEATA, RYBA PO GRECKU, KOMISJA REWIZYJNA, TRANSFUZJA KRWI, SŁUŻBA RADIOKOMUNIKACYJNA, IMPREGNATOR, WOKALIZA, MODYFIKACJA, WIKARIANT, KARTA, HOMESPUN, SŁONIOWATE, PATRONAT, PIROGRAFIA, TOP, LEK, EPITLENEK, ZAWARTOŚĆ CUKRU W CUKRZE, PALTO, NAROŻNIK, KRYSTALIZACJA, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, MAPA POZNAWCZA, GŁOWICA, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, SAMOWOLA, TENIS ZIEMNY, DENDRYT, METEOR, MUZA, ALKOHOL ROLNICZY, SER, FAŁDA, NIEBOSKŁON, FUTRYNA, SKRÓT, KOLOR OCHRONNY, UKŁAD PRZYWSPÓŁCZULNY, KWARTET, ZBRODNIA, NIEWAŻNOŚĆ, ŻYWY TRUP, CZARNY PUNKT, RUGI, CIELICZKA, TRAUMATYCZNOŚĆ, KONOTACJA, FĄFEL, SANDINISTA, NEKTAR, KEYBORD, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, OBOZOWISKO, CZERNINA, PATOLOGIA, SŁOWIAŃSKOŚĆ, GRÓDŹ, ŁAWA, LISTEK, MROŻONKA, EWANGELIA, CEL, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, FIGURA RETORYCZNA, OBRAZEK, FURGON, FANPEJDŻ, GEOFAGIA, BIURO TECHNICZNE, BIEG PRZEŁAJOWY, KRATKI, KRĄGŁOŚĆ, SPEKTRUM, BRZOZA, PIEROGI, LIBELLA, CHOINKOWOŚĆ, KROTON, PODKŁADKA, KOREKTOR, KALWARIA, KOLOR LUKOWY, CZYNNOŚĆ PROCESOWA, NEURON LUSTRZANY, ROZBIERANKA, NATURALNY SATELITA, NASTAWA, OKRZOSEK, CHOROBA, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, ŁAŃCUSZEK, OKRĄGŁOŚĆ, WŁODARZ, DYSKRECJONALNOŚĆ, FORMA, KOŁOWRÓT, PRZEKAZIOR, PRACE, FLESZ, WYCIĄG, POSTERUNEK, ZASADA, ROLADA, ALABASTRON, ADAPTACYJNOŚĆ, KANONIERKA, KOLEGA PO FACHU, DWUDZIESTY DZIEWIĄTY, SYR, BLACHOWNIA, AGLOMERACJA, SER, KAWA, KRZYŻ MALTAŃSKI, ALPAKA, ANTENA TUBOWA, FAŁSZERZ, OPONENT, OPERATOR BITOWY, WINO ZIOŁOWE, NAKIEROWANIE SIĘ, ROZMAITOŚĆ TOPOLOGICZNA, SZKLANY SUFIT, AKCJONARIAT PRACOWNICZY, SKAŁA ALITOWA, KURATORSTWO, ATMOSFERA, KONSYSTORZ, KOSMONAUTA, STARA MALEŃKA, GRUPA ETNICZNA, STĄGIEWKA, GYROS, SZKOŁA, NÓŻKA, NIECHLUJ, PIANKA, BLUZA, DANE TELEADRESOWE, ŚWIĘTOKRADCZYNI, KRYKIET, DACH, DRUT, ŻYDEK, ZAPOJA, ARCHIKONFRATERNIA, POJĘCIE LOGICZNE, ASYSTA GRAWITACYJNA, TABLETKA, TYMPANON, TAROT, AWAL, KRYPTODEPRESJA, GUMKA, PRĄTNIK ALPEJSKI, POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, TRZECI, TURBULENCJA, CEDZIDŁO, ADIDAS, KOLEŚ, BLASZKA, TŁUMIK, OŁATKA, BESZAMEL, DECYMA, ZGORZEL, ORBITER, IZOENZYM, DOWÓZ, NAZWA HANDLOWA, RĘCZNOŚĆ, VIBRATO, SKŁADNIK ODŻYWCZY, BEK, ZAWODNIK, RESET, TOREBKA, ANEKS, POMYŁKA, TERMOS, STANDARDZIK, SZKIC TOPOGRAFICZNY, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, EKSPLANTAT, PRZEPLOTNIA, KONWERTOR, PALNIK, NASTAWA, CZYSTKA, STRAWNOŚĆ, EPOLET, SZTUKA DEKORACYJNA, ?RESTYTUCJA GATUNKU.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.038 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ODPORNOŚĆ JAKIEGOŚ PRZEDMIOTU LUB ORGANIZMU NA CYKLICZNE ZAMRAŻANIE I ODMRAŻANIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ODPORNOŚĆ JAKIEGOŚ PRZEDMIOTU LUB ORGANIZMU NA CYKLICZNE ZAMRAŻANIE I ODMRAŻANIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MROZOODPORNOŚĆ odporność jakiegoś przedmiotu lub organizmu na cykliczne zamrażanie i odmrażanie (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MROZOODPORNOŚĆ
odporność jakiegoś przedmiotu lub organizmu na cykliczne zamrażanie i odmrażanie (na 14 lit.).

Oprócz ODPORNOŚĆ JAKIEGOŚ PRZEDMIOTU LUB ORGANIZMU NA CYKLICZNE ZAMRAŻANIE I ODMRAŻANIE sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - ODPORNOŚĆ JAKIEGOŚ PRZEDMIOTU LUB ORGANIZMU NA CYKLICZNE ZAMRAŻANIE I ODMRAŻANIE. Dodaj komentarz

5×5 =

Poleć nas znajomym:

x