ELEMENT KONSTRUKCYJNY O DUŻEJ DŁUGOŚCI I STAŁYM PRZEKROJU POPRZECZNYM, WYKONANY NAJCZĘŚCIEJ ZE STALI WALCOWANEJ LUB GIĘTEJ NA ZIMNO ALBO WYTŁOCZONY W PROCESIE EKSTRUZJI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO (NP. PVC) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PROFIL to:

element konstrukcyjny o dużej długości i stałym przekroju poprzecznym, wykonany najczęściej ze stali walcowanej lub giętej na zimno albo wytłoczony w procesie ekstruzji z tworzywa sztucznego (np. PVC) (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PROFIL

PROFIL to:

twarz widziana z boku (na 6 lit.)PROFIL to:

linia obwodząca zarys kształtu czegoś, kontur (na 6 lit.)PROFIL to:

charakter czegoś, dominujące cechy (na 6 lit.)PROFIL to:

pionowy przekrój, odsłaniający morfologię (budowę) danej gleby, a w szczególności rodzaj, miąższość i wzajemny układ poziomów genetycznych (na 6 lit.)PROFIL to:

forma dekoracji architektonicznej w postaci ozdobnej listwy (na 6 lit.)PROFIL to:

kontur, obrys czegoś (na 6 lit.)PROFIL to:

miejsce w sieci, na stronie internetowej, zawierająca informacje o użytkowniku (na 6 lit.)PROFIL to:

obrys przekroju przedmiotu (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT KONSTRUKCYJNY O DUŻEJ DŁUGOŚCI I STAŁYM PRZEKROJU POPRZECZNYM, WYKONANY NAJCZĘŚCIEJ ZE STALI WALCOWANEJ LUB GIĘTEJ NA ZIMNO ALBO WYTŁOCZONY W PROCESIE EKSTRUZJI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO (NP. PVC)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.489

ROŚLINA ZIMOZIELONA, PIERÓG KARELSKI, BALSAM KANADYJSKI, SZUM, GOUDA, MURZYSKO, PERKALIK, OCZKO, DUPEK ŻOŁĘDNY, ANSAMBL, RÓW, WIĆ, STAN CYWILNY, KOLEUS, WESTFALKA, RAMA, BRYFOK, GŁOSKA NOSOWA, UROBEK, ŻARŁACZ SZARY, KAPITAŁ LUDZKI, ANTYBIOTYKOTERAPIA, NIECKA ARTEZYJSKA, POZYTYWIZM, STWORZENIE, GÓRA LODOWA, MACZUGA, WINIETA, KLUCZ, STRAWIŃSKI, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, ODCIEK, DZIADOWINA, NAPÓJ WINOPOCHODNY, BIKRON, PRZESŁONA, OTWOREK, RETROGRADACJA, AGENT, MNIEJSZE ZŁO, OBSZAR WODNY, ŻŁÓBECZEK, SYLWA, KATAFOREZA, UDAR, LOTERIA, CIEK, SILNIK CZTEROSUWOWY, AMALAKA, ZALESZCZOTEK, KREOLKA, PROJEKT, CENTRALNE, KARTANA, WAMPIREK, HEAD HUNTER, NIEŻYCIOWOŚĆ, MECHANIZM, BERET, RPG, GUMKA, RYT, ZAGOŃCZYK, KOZAK, EKSPERYMENT KLINICZNY, PRZEDSTAWIENIE, PODUSZKA POWIETRZNA, NAWAŁNICA, PRZESTĘPNOŚĆ, TELEFON ZAUFANIA, TRIFORIUM, KOŻUCH, ASTRAGAL, WIRUS ZAPALENIA ROGÓW PRZEDNICH RDZENIA KRĘGOWEGO, ANTYKADENCJA, KONDYCJONALIZM, ALOES, ZAĆMIENIE, POCHŁANIACZ, KARA ŁĄCZNA, MIKROMETR, KOMENDA, DŻET, NADLEW, ZAPŁON, WYŁĄCZNIK, HORMON, BADANY, OLEJ, DRENAŻ, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, IMAGE, CHOINKA, RESET, SALA GIMNASTYCZNA, CEREMONIALNOŚĆ, TYMPANON, ORGAN, DIOPTER, LEJEK, SCHABOWY, FLASZKA, AKRECJA, DODATEK, BALERON, WÓDKA, TOŃ WODNA, DRAJREP, GORSET, TYP, SKŁAD PODATKOWY, WIOŚLAK, MATOŁEK, EWA, HYDROLAZA, POMIAR, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, GLORIETA, CZUBEK, PODSADNIK KULISTY, OBRAZOBURCA, STERNIK MORSKI, MŁAK, KĄPIEL OŁOWIANA, NIBYPESTKOWIEC, MARYNARCZYNA, MINIATURA FORTEPIANOWA, WOLNY ZAWÓD, FIZJOLOGIA, EGZEMPLARZ OKAZOWY, PIWNICA, ZŁĄCZKA, CZAS FABULARNY, SIŁA NOŚNA, FIREMKA, ŁANIA, KLINIKA ODWYKOWA, FRANCA, KAMIZELKA, LIPA, SYFON, NATURYZM, PRZECHÓW, SZABLON, ZNAK MUZYCZNY, CAŁUN, REFERENCJA, SEKRECJA, KIJ, PIESIO, FORMA, KANOE, NEFROLEPIS, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, OZIMINA, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, SIEDMIOKROTNOŚĆ, DZIECIAK, ZWYROL, KONSOLA STEROWNICZA, WITAMINA, SAUNAMISTRZ, WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ, KASTRAT, FRAKCJONISTA, CZYNNIK, SYSTEM, KWOKA, KIEŁBA, BAKTERIOLIZYNA, STYL, WALCZAK, PRAWO WEWNĘTRZNE, ELEMENT NIEROZKŁADALNY, KOŁTRYNA, KRÓCICA, ŁONO, NAKŁADKA, KAMYCZEK USZNY, COCKTAIL, GLORIETA, BONANZA, GALISYJKA, DEZASEMBLER, KADŁUB, BĄBEL, LUTNIA, KIEŁZNO, RZEKA ANASTOMOZUJĄCA, PLAFON, DODATEK PIELĘGNACYJNY, PRZEDMIOT, CHIŃSKI, SUCHY TYNK, OBRONA, GAŁĄŹ, FORTEPIAN SALONOWY, WĄTEK, PĘCHERZYCA, PUNKT KARNY, POMOC, PLATFORMERS, MORALIZACJA, CHŁODNIK, CANTUS FIRMUS, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, KWAS NAFTENOWY, BALON, EMOCJA, POCHODNIK, WYSZUKIWARKA, TARTINKA, WOSK, BEZPANCERZOWCE, WODODZIAŁ, AKT, ZWAŁA, KLESZCZOTKI, GRZYBNIA, OBRĘCZ, ŚCIANA, INFORMACJA, ADHD, SIEĆ KRYSTALICZNA, RANWERSY, WRÓBEL POLNY, KAPISZON, NAGANNOŚĆ, BALON, BIAŁY, ROTA, NIMFA, CZUBEK, FAŁ GAFLA, NEKROMANCJA, FIGÓWKA, DOMINANTA STYLISTYCZNA, USTNIK, JAŁOWIEC, AUTOMOBILKLUB, KLEJNOT HERBOWY, PLIK GRAFICZNY, WISIOREK, WISKOZA, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, ŁBISKO, PRESKRYPTYWIZM, SKARGA, TERAPIA SZOKOWA, DZBANEK NA KWIATY, ONKOGEN, TUBULOPATIA, KONNICA, WYSZYWANKA, ANTYPKA, CYNADERKA, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, BURŁAK, DACH POGRĄŻONY, OBRZĄDEK, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, ALLELOPATIA, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, REPLIKA, WAFEL, ZGINIĘCIE, EFEKT SNOBIZMU, JEZIORO KOSMICZNE, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, DWUSTUZŁOTÓWKA, UCHO, PREDYKCJA, TANGO, BIOLIT, WIĄZANIE, MAHOŃ, KOLEGA, SPRAWA, HAMERNIK, KORPUS NAWOWY, FILM S-F, PODWOZIE, CHOROBA VELPEAUA, PEŁZATKA, ROZCIEŃCZALNIK, SPÓJNIK, DESKRYPTOR, ŚRODEK SPOŻYWCZY, PORZĄDEK SPOŁECZNY, PTASZNIK OLBRZYMI, TOREBKA BOWMANA, ZNAK DIAKRYTYCZNY, BANDAŻ, HEMATOFAGIA, PIKOMETR, MOSTEK KAPITAŃSKI, WOJNA, OSTATECZNOŚĆ, ?ZAPORA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.489 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENT KONSTRUKCYJNY O DUŻEJ DŁUGOŚCI I STAŁYM PRZEKROJU POPRZECZNYM, WYKONANY NAJCZĘŚCIEJ ZE STALI WALCOWANEJ LUB GIĘTEJ NA ZIMNO ALBO WYTŁOCZONY W PROCESIE EKSTRUZJI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO (NP. PVC) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEMENT KONSTRUKCYJNY O DUŻEJ DŁUGOŚCI I STAŁYM PRZEKROJU POPRZECZNYM, WYKONANY NAJCZĘŚCIEJ ZE STALI WALCOWANEJ LUB GIĘTEJ NA ZIMNO ALBO WYTŁOCZONY W PROCESIE EKSTRUZJI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO (NP. PVC)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PROFIL element konstrukcyjny o dużej długości i stałym przekroju poprzecznym, wykonany najczęściej ze stali walcowanej lub giętej na zimno albo wytłoczony w procesie ekstruzji z tworzywa sztucznego (np. PVC) (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PROFIL
element konstrukcyjny o dużej długości i stałym przekroju poprzecznym, wykonany najczęściej ze stali walcowanej lub giętej na zimno albo wytłoczony w procesie ekstruzji z tworzywa sztucznego (np. PVC) (na 6 lit.).

Oprócz ELEMENT KONSTRUKCYJNY O DUŻEJ DŁUGOŚCI I STAŁYM PRZEKROJU POPRZECZNYM, WYKONANY NAJCZĘŚCIEJ ZE STALI WALCOWANEJ LUB GIĘTEJ NA ZIMNO ALBO WYTŁOCZONY W PROCESIE EKSTRUZJI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO (NP. PVC) sprawdź również:

przyrząd do akustycznego odczytywania pisma dla niewidomych ,
w przedrewolucyjnej Rosji najniższy stopień w kawalerii ,
każdy znak i każdy przedmiot w kształcie dwóch skrzyżowanych belek, kresek itp ,
sygnalizacyjny przyrząd na okręcie ,
Rhea pennata pennata - nominatywny podgatunek ptaka nielota wyróżniony w obrębie gatunku nandu plamiste (Rhea pennata); występuje na obszarze od Chile i południowej Argentyny aż do Ziemi Ognistej ,
skład asortymentu produkcji lub sprzedaży ,
wielkogłów potokowy, Platysternon megacephalum - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, jedyny przedstawiciel rodziny żółwi wielkogłowych; występuje w południowych Chinach, na Półwyspie Indochińskim oraz w Birmie ,
zwolennik epistemologizmu w filozofii ,
osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu ,
marka rodzimego telewizora ,
Amphidium lapponicum - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
wnioskowanie na podstawie domysłów ,
pola krzyżówki ,
wyodrębnianie się grup z całości społeczeństwa ,
powtarzający się element składowy maszyny, urządzenia ,
osoba lubiąca Żydów, interesująca się nimi ,
amerykańska marka samochodów osobowych, która obecnie należy do koncernu General Motors ,
koloidalny roztwór kauczuku naturalnego (lateks naturalny) lub syntetycznego (lateks syntetyczny) w substancji płynnej ,
w matematyce: struktura algebraiczna, która stanowi uogólnienie przestrzeni liniowej ,
to, że coś jest szkolne - elementarne, podstawowe, typowe ,
trzmiele i trzmielce, Bombini - plemię z rodziny pszczołowatych ,
pierwszeństwo, prymat, przewaga, wyższość ,
część świata z naszym krajem ,
cichy głos, słyszalny tylko z niewielkiego oddalenia ,
mężczyzna elegancki, dbający tylko o swój wygląd, poza tym nielubiany, próżniak ,
zegarek kieszonkowy (przypominający kształtem cebulę) ,
właścicielka domu publicznego ,
Tanita z gitarą ,
wróżenie ze źródła ,
waluta Belgii zastąpiona przez euro

Komentarze - ELEMENT KONSTRUKCYJNY O DUŻEJ DŁUGOŚCI I STAŁYM PRZEKROJU POPRZECZNYM, WYKONANY NAJCZĘŚCIEJ ZE STALI WALCOWANEJ LUB GIĘTEJ NA ZIMNO ALBO WYTŁOCZONY W PROCESIE EKSTRUZJI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO (NP. PVC). Dodaj komentarz

7+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast