JEDNO ZE ZŁUDZEŃ OPTYCZNYCH, KTÓRE POLEGA NA TYM, ŻE JASNE LUB BŁYSZCZĄCE PRZEDMIOTY OGLĄDANE NA CIEMNYM TLE WYDAJĄ SIĘ WIĘKSZE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

IRRADIACJA to:

jedno ze złudzeń optycznych, które polega na tym, że jasne lub błyszczące przedmioty oglądane na ciemnym tle wydają się większe (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: IRRADIACJA

IRRADIACJA to:

promieniowanie bólu, przeniesienie się ośrodka odczuwania bólu poza miejsce dotknięte uszkodzeniem tkanki (na 10 lit.)IRRADIACJA to:

irradiancja - w radiometrii strumień promieniowania na jednostkę powierzchni (na 10 lit.)IRRADIACJA to:

radiacyjne utrwalanie żywności - metoda konserwacji żywności polegająca na wystawieniu jej na działanie promieniowania jonizującego, którego właściwości powodują unieszkodliwienie znajdujących się w żywności drobnoustrojów, wirusów i owadów (na 10 lit.)IRRADIACJA to:

w fizjoterapii: przekazywanie napięcia mięśniowego z silniejszych grup mięśniowych na słabsze, pobudzanie słabszych mięśni (na 10 lit.)IRRADIACJA to:

przenośnie: promieniowanie, oddziaływanie jednego wyrazu lub pojęcia na inne, prawdopodobny mechanizm powstawania metafor i poetyckich użyć języka (na 10 lit.)IRRADIACJA to:

w psychologii: rodzaj asocjacji, przenoszenie pewnych emocji na kogoś lub coś na podstawie skojarzenia (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNO ZE ZŁUDZEŃ OPTYCZNYCH, KTÓRE POLEGA NA TYM, ŻE JASNE LUB BŁYSZCZĄCE PRZEDMIOTY OGLĄDANE NA CIEMNYM TLE WYDAJĄ SIĘ WIĘKSZE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.636

PISMO IDEOGRAFICZNE, OBRAZ, KIELICH MSZALNY, ŚWIATŁO DZIENNE, DZIKI ZACHÓD, RYBY KOPALNE, SSAK, SUBKULTURA, LEMONIADA, ATTACHÉ KULTURALNY, ZASOBY PRZEMYSŁOWE, SKALA, RYFLA, SZYK, CENA DETALICZNA, MIĘŚNIÓWKA GŁADKA, PARAMAGNETYK, SCENKA RODZAJOWA, GLIKOPEPTYD, ASTRONAUTYKA, KARAKOL, CIELICZKA, FILOZOFIA JOŃSKA, MAKIJAŻYSTA, BŁONA ZEWNĘTRZNA, SACZEK, JAJKO PO FRANCUSKU, PUSZCZYK, BIOZA, SERIA KWALIFIKACYJNA, DZIEŁO ROGOWE, WIEK, PRODUKT UBOCZNY, NIEWYCZUWALNOŚĆ, RUBIN, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, GOLF, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, ELEKTRYCZNOŚĆ, TRANSMISJA, BEK, FIOLET GENCJANY, DUOLA, PRAWO CURIE-WEISSA, WOŁOSKI, BRYTFANKA, KĄT DOPEŁNIAJĄCY, ODJAZD, WYSTAWIENNIK, PERSONALNIK, BECZKA PROCHU, SYROP, PAKIET POMOCOWY, DEATH METAL, FOTOALBUM, SPOCZYNEK, STRATYGRAFIA SEJSMICZNA, BRODZIK, ADRES, KROTON, CHOROBA FRANCUSKA, WZÓR, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, AZOLLA, CYTRYNADA, LEKTURA, REDUKTOR, ŁĄCZNOŚĆ SATELITARNA, OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA, HRECZKOSIEJ, SER EDAMSKI, OGÓLNY CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, KARTA PŁATNICZA, FILOLOGIA ROMAŃSKA, POWINOWACTWO, WIBRATO, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, WYRÓWNANIE, SONG, WOLNOAMERYKANKA, LB, RZEMIOSŁO, TELETRANSMISJA, ŻABKA, TERCJA, BEŁT, FRANKATURA PROWIZORYCZNA, PRĘT, ATONIA, OKRUTNIK, LEJNOŚĆ, NOTOWANIE CIĄGŁE, NOC ASTRONOMICZNA, NEKTAR, KARLIK ŚREDNI, MARTWIAK, OSOBOWOŚĆ, BRONCHOGRAFIA, BUNT, ŁADUNEK, TARCZA, TOWAROZNAWSTWO, SAMOREALIZACJA, ŻYWIENIE, SZKRAB, SQUATTER, MIĘSO RYBY, TWIERDZENIE HILBERTA O ZERACH, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, PYTANIE, AGENCJA, OSIEMNASTKA, AGENT, ILJIN, KĄPIEL, FIZYKA SŁOŃCA, MIESZALNOŚĆ, ZAPYTANIE OFERTOWE, ALAN, AKCJA, ANGIELSKI, KRA LODOWCOWA, LAMBREKIN, PLEKTRON, POŻYTECZNY IDIOTA, SAUNA, DUPEK ŻOŁĘDNY, MAJDAN, SYNDROM, METEOR, IGE, SZKŁA, KRAWAT, BIURO MATRYMONIALNE, DZIELNICOWY, MOTYLEK, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, KALEKA UMYSŁOWY, SPRZEDAŻ, DŁUGOSZPON, WUEF, DŹWIG, ARCHIWISTA, TWIERDZENIE STOKESA, RZYMSKI, FORSYCJA, TARCZA, FLIGELADIUTANT, ŁAŃCUSZEK, DOUBLE DUTCH, BIG BAND, PANIER, RYSOWNICA, DOM GRY, KOMPOZYCJA SZOPKOWA, LINIA ŚRUBOWA, TELETECHNIKA, OBRÓT PIENIĘŻNY, WOREK, TEOKRACJA, WŁÓKA, ŚCIĘGNO ACHILLESA, MARK, BOMBARDA, SKRZYPY, SĄD SZCZEGÓŁOWY, IMMUNOFARMAKOLOGIA, WINYLEUM, AURA, DYKTATORSTWO, DOJŚCIE, DIAKONIA, WŁOCHACZ, ŻOŁDAK, METEOR, HARTOWNOŚĆ, STRZĘPIEL, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, LAKSACJA, ŚNIOT, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, POWIEŚĆ RZEKA, PAJACYK, GORSET ORTOPEDYCZNY, MASA KAŁOWA, ASYSTA, MKLIK, EPIMYTHION, WAN, WĘDRÓWKA DUSZ, DRAPACZ, MILOWY KROK, SIEDMIOMILOWE BUTY, GAUSS, JUDAIKA, ZASADA POMOCNICZOŚCI, HEAD-HUNTER, PIJAK, SEANS, PŁOMIEŃ, WIZYTOWNIK, DZIESIĄTA WODA PO KISIELU, DETAL ARCHITEKTONICZNY, TUŁACZ, ODEZWA, DEPRESJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, SZAROTA BŁOTNA, PERLATOR, NUTRIETY, BALDACHIM, MUSZKA, ZMARZLAK, PARTIA HISZPAŃSKA, PEDAGOG SPECJALNY, SPREJ, KONURBACJA, OLEJ, MŁOTOWATE, MONTAŻOWNIA, ZAPASY, PRZEBIEG, ZAWIKŁANIE, JEDLICA SINA, JĘZYK DAHALIK, DINUKLEOTYD, JESIOTR, GOSPODARZ DOMU, FLETY, KONWIKT, FRAZA, FILET, DOCHÓD WŁASNY, SZAMBELAN PAPIESKI, DZIAŁ WÓD, BORYS, POWTÓRZENIE, PRZEWÓD, SEKURYT, OBŁĄKANIEC, TOREBKA, OBRAZA BOSKA, OMEGA, KOZIOŁ, LIBRA, DZIEWIĘTNASTY, RZUT OSZCZEPEM, KONWEJER, ZADUPIE, INSTALATOR, RÓŻOWIEC BIAŁY, SILNIK CZTEROSUWOWY, MŁODZIEŻOWIEC, MORENA BOCZNA, KONCERN, STRUKTURA ALGEBRAICZNA, SZTUKA ZDOBNICZA, BATERIA TERMOELEKTRYCZNA, INDIAŃSKI, BODARZ, STRZAŁ, TRANSMITER, ZMIERZCH, PSYCHODELICZNOŚĆ, PUSZKA, FUTRYNA, METALOGIKA, STYLIKÓWKI, SKRZYNIA BIEGÓW, SPIRALA, POSTERUNEK, KRZYŻAK ROGATY, PIĘCIOGROSZÓWKA, KUCHNIA, BIOFLAWONOID, MOLESKIN, SÓL ORGANICZNA, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, JĘZYK KENTUMOWY, WIRUS MIĘCZAKA ZAKAŹNEGO, GRABBE, JAWNOGRZESZNIK, KAZUISTA, NIECZUŁOŚĆ, FOKMASZT, MEANDER, SAMOURZECZYWISTNIENIE, LĘK, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, FILOLOGIA, ZAMSZ, STAROEGIPSKI, TOR WODNY, KOZIOŁ, NIEOBOJĘTNOŚĆ, KATAKUMBY, AKADEMIA, FORMA, JĘZYK PENDŻABSKI, ?CIERNIOGŁOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.636 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNO ZE ZŁUDZEŃ OPTYCZNYCH, KTÓRE POLEGA NA TYM, ŻE JASNE LUB BŁYSZCZĄCE PRZEDMIOTY OGLĄDANE NA CIEMNYM TLE WYDAJĄ SIĘ WIĘKSZE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNO ZE ZŁUDZEŃ OPTYCZNYCH, KTÓRE POLEGA NA TYM, ŻE JASNE LUB BŁYSZCZĄCE PRZEDMIOTY OGLĄDANE NA CIEMNYM TLE WYDAJĄ SIĘ WIĘKSZE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
IRRADIACJA jedno ze złudzeń optycznych, które polega na tym, że jasne lub błyszczące przedmioty oglądane na ciemnym tle wydają się większe (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

IRRADIACJA
jedno ze złudzeń optycznych, które polega na tym, że jasne lub błyszczące przedmioty oglądane na ciemnym tle wydają się większe (na 10 lit.).

Oprócz JEDNO ZE ZŁUDZEŃ OPTYCZNYCH, KTÓRE POLEGA NA TYM, ŻE JASNE LUB BŁYSZCZĄCE PRZEDMIOTY OGLĄDANE NA CIEMNYM TLE WYDAJĄ SIĘ WIĘKSZE sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - JEDNO ZE ZŁUDZEŃ OPTYCZNYCH, KTÓRE POLEGA NA TYM, ŻE JASNE LUB BŁYSZCZĄCE PRZEDMIOTY OGLĄDANE NA CIEMNYM TLE WYDAJĄ SIĘ WIĘKSZE. Dodaj komentarz

1×7 =

Poleć nas znajomym:

x