SPOSÓB ODŻYWIANIA SIĘ KRÓLIKÓW, BOBRÓW I CZĘŚCI OCHOTKOWATYCH, KTÓRY POLEGA NA ZJADANIU SPECYFICZNEJ FORMY WŁASNEGO KAŁU ZAWIERAJĄCEGO CZĘŚCIOWO STRAWIONĄ CELULOZĘ I OSTATECZNYM JEGO STRAWIENIU I WCHŁONIĘCIU POZOSTAŁYCH W NIM SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH W CZASIE PONOWNEGO PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEWÓD POKARMOWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CEKOTROFIA to:

sposób odżywiania się królików, bobrów i części ochotkowatych, który polega na zjadaniu specyficznej formy własnego kału zawierającego częściowo strawioną celulozę i ostatecznym jego strawieniu i wchłonięciu pozostałych w nim składników odżywczych w czasie ponownego przejścia przez przewód pokarmowy (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPOSÓB ODŻYWIANIA SIĘ KRÓLIKÓW, BOBRÓW I CZĘŚCI OCHOTKOWATYCH, KTÓRY POLEGA NA ZJADANIU SPECYFICZNEJ FORMY WŁASNEGO KAŁU ZAWIERAJĄCEGO CZĘŚCIOWO STRAWIONĄ CELULOZĘ I OSTATECZNYM JEGO STRAWIENIU I WCHŁONIĘCIU POZOSTAŁYCH W NIM SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH W CZASIE PONOWNEGO PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEWÓD POKARMOWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.974

NIEŻYWOTNOŚĆ, NOCEK DUŻY, CHOROBA CORIEGO, SAMOGŁOSKA NOSOWA, PO, RADIOTA, ORZECHÓWKA, REALIZM, GRUCZOŁ OPUSZKOWO-CEWKOWY, RIKSZARZ, WYŚCIG SZCZURÓW, SITCOM, KOMORA ZAMKOWA, WŁOSKOWATOŚĆ, PENITENCJARYSTYKA, KŁOBUK, CUDOTWÓRCZYNI, DZIŚ, TEBERDA, ROK ZWROTNIKOWY, OKNO MODALNE, PORT MORSKI, FIZYKA MATEMATYCZNA, PUNKTOWIEC, TOŃ WODNA, PLACÓWKA RESOCJALIZACYJNA, PALEOTERIOLOGIA, RADIOECHO, MAMUT KOLUMBIJSKI, AMBASADOR, PUNICKI, BENTAL, MINÓG WĘGIERSKI, SZEWNICA BZÓWKA, STANIĘCIE, SAN, DEPOZYCJA, INDYWIDUALIZM, LOGIKA KIERUNKOWA, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, TROLEJBUS, RĘKODAJNY, POLEWA, STRÓJ, RODAN, WATYKAN, CIOS PONIŻEJ PASA, SZKOŁA, KREACJONIZM, DWUSETKA, CZYNNOŚĆ PROCESOWA, FALABELLA, NOWOTWÓR ŁAGODNY, KANARKI KSZTAŁTNE, LENIWIEC, DUR POWROTNY, SKLEP MONOPOLOWY, MAKAK JAPOŃSKI, WTYCZKA, FERRIMAGNETYZM, MACHNIĘCIE KOZIOŁKA, PODŁOWCZY, PEDOGONEZA, MEKSYK, DERYWAT, POTNICA, DWUKADŁUBOWIEC, GONIEC BIAŁOPOLOWY, JEDWAB OCTANOWY, MARKA, PUNKT, MUZYKA ELEKTRONICZNA, WIELKORZĄDCA KRAKOWSKI, GŁOS, ZDRADA, OJCIEC, KANCONETA, ROLLS-ROYCE, MĄDRALIŃSKI, DRĘTWA, MIERNICZY, DZWONY RUROWE, RÓŻOKRZYŻ, SYLWESTER, SILNIK PRZELOTOWY, FIGURA SŁÓW, USZYSKO, ANTARKTYKA, MIKROSATELITA, RADIOFOTOGRAFIA, GRZECHOT, POŁUDNIK STRUVEGO, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, DONŻON, ASZKENAZKA, KOŃ TROJAŃSKI, PROPAGACJA FAL RADIOWYCH, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, POJAZD SILNIKOWY, TOPOLOGIA SZYNOWA, BARWA DRUGORZĘDOWA, INFLACJA AKADEMICKA, PIĘTKA, ORGIA, WYCZUCIE, INWERSJA, NORFOLK, BEZPIECZEŃSTWO ZBIOROWE, USUWISKO, CYWILIZACJA TURAŃSKA, BOROWIEC OLBRZYMI, CHŁYST, MUCHY W NOSIE, PARAPECIK, AŁMA-ATA, SANDINISTA, SEKTOR PUBLICZNY, TETRIS, EPISTOLOGRAFIA, JĘZYK PERSKI, HEROSTRATYZM, FILOZOFIA, ABDERA, SAPONINA, TYGIEL, BURGRABIA KRAKOWSKI, NAMIOTNIKOWATE, LEK, OBRAZ POZORNY, ŻWAWOŚĆ, SUSZARKA, CEGLARKA, URZĄD SKARBOWY, ARYTMETYKA MODULARNA, AWANGARDA, ART ROCK, TRAWERS, ZRZUTKA, AUTOMORFIZM, CHOROBA PFEIFFERA, OWOC ZŁOŻONY, PIES PASTERSKI, REZERWA, WKŁAD, SZKLISTOŚĆ, LIŚĆ ODZIOMKOWY, OBŁUDNIK, GORĄCZKA MALTAŃSKA, SOS MORNAY, CIELĘCY WIEK, ZIEMSKI, MIECZOGONY, STADION, OFICER TAKTYCZNY, BUDOWNICTWO LĄDOWE, BOXER, BUDOWNICTWO SPOŁECZNE, DŻAGA, MECH IRLANDZKI, SEN ZIMOWY, CHRONOMETR, MISTERIUM, OTWORZENIE SERCA, ARDEN, PŁUGOWY, ANTYKWARNIA, DŻIP, NIEMĘSKOŚĆ, GEODEZJA NIŻSZA, KOŁO, NACHALNOŚĆ, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, BIOGERONTOLOGIA, RELACJA ODWROTNA, ORLICZKA MIECZOWATA, OBUDOWA, PIĘKNODUCH, PINGWINARIUM, PĘTLA, MIĘKKIE LĄDOWANIE, CALABAZA, PODOLOGIA, PTASZNIK GOLIAT, PIRAMIDA, NOŻYCE CENOWE, PARCH, POSZLAKA, ŚLIZG, METALMANIA, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, PRZYŁBICA, ROZPRZE, ATTACHAT, OBRONA STREFOWA, RZYGI, PLOTER TERMICZNY, ŻÓŁWIE, JUMPER, ZDUN, NEUROHORMON, HEJNAŁ, SOPRAN KOLORATUROWY, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, TORPEDA, PROSTACKOŚĆ, WOLTAMPEROMETRIA, BAKTERIA GRAM-UJEMNA, CZŁONEK, SUBSYSTENCJA, TERIOLOGIA, ŚWIAT, ROLWAGA, FASHIONISTKA, GRAF PLANARNY, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, ARYTMETYKA, BEZWYZNANIOWIEC, KICZUA, TURECKI, MECHANIKA PŁYNÓW, PARAFIA, GUANOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, SZMELC, HANDLARZ, WIHAJSTER, SZYPUŁA, DALEKOWZROCZNOŚĆ, PROMIENISTOŚĆ WZROKOWA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNA, ADRES INTERNETOWY, KNAJPA, INSTYTUCJA, SETKA, CEFADROKSYL, SEWEL, NASTĘP, ZUPKA CHIŃSKA, PRZEWÓD WIELOŻYŁOWY, OPUSZCZENIE, MESJASZ, TERCJA, GIPS, KAPUCHA, CYBERPUNK, ZASTAWKA AORTALNA, DEMONSTRACJA, KOMPRESJA IMPULSÓW, SKOK, ŚLIMAK, PUSTY DŹWIĘK, ZASTANOWIENIE, SECESJONISTA, BRÓD, KOMIK, PĘPUSZEK, WYRĄB, FICROJA CYPRYSOWATA, PRZEPRÓCH, OKRĄGŁY STÓŁ, TROL, INWERSJA CZASOWA FABUŁY, STADIALNOŚĆ, POŻAR, KRYSTALOFIZYKA, KASZUBKA, CYWILKI, PUNKT PODSŁONECZNY, BRAMSTENGA, BEZWZGLĘDNOŚĆ, SCÉNIC, SEMINARIUM, WYDZIELINA ORGANIZMU, RDZA, BROŃ TERMOJĄDROWA, BIBLIOPOLA, KAFAN, ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, DUJKER ABBOTTA, JANSENIZM, KRZYKACZ, LUŹNOŚĆ, OBRONA, AUTOTOMIA, ARYSTARCH, REGENERACJA, LIZAWKA, AINUR, ŁAZARZ, GRZYB WOLAK, ROŻEN, BULDOG, PASCHA, DESPOCJA, SERCÓWKA, ELEKTROLIT, NOSÓWKA, ŚMIECISKO, ŻÓŁWIE MUŁOWE, ?NAPUSZONOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.974 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPOSÓB ODŻYWIANIA SIĘ KRÓLIKÓW, BOBRÓW I CZĘŚCI OCHOTKOWATYCH, KTÓRY POLEGA NA ZJADANIU SPECYFICZNEJ FORMY WŁASNEGO KAŁU ZAWIERAJĄCEGO CZĘŚCIOWO STRAWIONĄ CELULOZĘ I OSTATECZNYM JEGO STRAWIENIU I WCHŁONIĘCIU POZOSTAŁYCH W NIM SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH W CZASIE PONOWNEGO PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEWÓD POKARMOWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SPOSÓB ODŻYWIANIA SIĘ KRÓLIKÓW, BOBRÓW I CZĘŚCI OCHOTKOWATYCH, KTÓRY POLEGA NA ZJADANIU SPECYFICZNEJ FORMY WŁASNEGO KAŁU ZAWIERAJĄCEGO CZĘŚCIOWO STRAWIONĄ CELULOZĘ I OSTATECZNYM JEGO STRAWIENIU I WCHŁONIĘCIU POZOSTAŁYCH W NIM SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH W CZASIE PONOWNEGO PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEWÓD POKARMOWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CEKOTROFIA sposób odżywiania się królików, bobrów i części ochotkowatych, który polega na zjadaniu specyficznej formy własnego kału zawierającego częściowo strawioną celulozę i ostatecznym jego strawieniu i wchłonięciu pozostałych w nim składników odżywczych w czasie ponownego przejścia przez przewód pokarmowy (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CEKOTROFIA
sposób odżywiania się królików, bobrów i części ochotkowatych, który polega na zjadaniu specyficznej formy własnego kału zawierającego częściowo strawioną celulozę i ostatecznym jego strawieniu i wchłonięciu pozostałych w nim składników odżywczych w czasie ponownego przejścia przez przewód pokarmowy (na 10 lit.).

Oprócz SPOSÓB ODŻYWIANIA SIĘ KRÓLIKÓW, BOBRÓW I CZĘŚCI OCHOTKOWATYCH, KTÓRY POLEGA NA ZJADANIU SPECYFICZNEJ FORMY WŁASNEGO KAŁU ZAWIERAJĄCEGO CZĘŚCIOWO STRAWIONĄ CELULOZĘ I OSTATECZNYM JEGO STRAWIENIU I WCHŁONIĘCIU POZOSTAŁYCH W NIM SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH W CZASIE PONOWNEGO PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEWÓD POKARMOWY sprawdź również:

osoba pozostająca z kimś w bliskiej, zwykle zażyłej i serdecznej relacji ,
1/1760 mili angielskiej ,
obiekt, zwykle dość duży; ciało fizyczne o nieregularnej formie, gruby, duży kawał czegoś, gruda ,
rodzaj gry w karty ,
miasto w Niemczech (Hesja) nad rzeką Lahn, ośrodek kulturalno-naukowy i turystyczny ,
Rhacophorus schlegelii - gatunek płaza bezogonowego z rodziny nogolotkowatych, występujący w Japonii ,
pierwsza część zdania warunkowego, implikacji ,
bogato ilustrowana książka w dużym formacie ,
rodzaj dowodu matematycznego istnienia pewnych obiektów (zbiorów, liczb, figur geometrycznych o pewnych własnościach), zwykle nie wprost, w którym wykazuje się, że nieprawdziwość tezy twierdzenia prowadziłaby do sprzeczności, z czego wyciąga się wniosek o jej spełnieniu bez podania jakiegokolwiek sposobu ich konstruowania ,
zemsta, wyrównanie rachunków - zazwyczaj w środowisku przestępczym ,
uporządkowany ciąg wyrazów służący zazwyczaj do zakomunikowania jakiejś treści ,
popieranie kogoś ,
koronka wykonana szydełkiem, składająca się z pustych lub zapełnionych kwadracików, powstająca z oczek łańcuszka i słupków ,
to, jak ktoś patrzy na kogoś lub na coś ,
Chaetocercus mulsant - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gatunek grzybów z rodziny wodnichowatych, który charakteryzuję się białą barwą ,
miejsce, gdzie możliwe jest ślizganie się na powierzchni lodu ,
jakiś mężczyzna lub chłopak, często obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans; koleś, gość ,
osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic ,
słynny skrzypek belgijski (1858-1931); dyrygent i kompozytor ,
RADIOKOMPAS; radiowy namiernik ,
dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika ,
mieszkaniec Zielonej Góry ,
pojemnik z tuszem, niekiedy połączony z głowicą, stanowiący wymienny element drukarki atramentowej ,
część zdania oznaczająca pasywny przedmiot czynności wyrażonej orzeczeniem zdania w stronie czynnej ,
Emys orbicularis - gatunek żółwia z rodziny żółwi błotnych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych; jedyny żyjący naturalnie w Polsce, w środowisku naturalnym żyje ponad 100 lat ,
zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach ,
budynek wznoszony w luce pomiędzy istniejącymi już budynkami tworzącymi zwartą linię zabudowy (pierzeję) lub budynek wolno stojący wznoszony na działce wolnej pomiędzy już zabudowanymi ,
aksamitka rozpierzchła, aksamitek rozpierzchły, szarańcza aksamitek, afrykanka, tagetes rozpierzchły, Tagetes patula - nazwa zwyczajowa ,
element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem

Komentarze - SPOSÓB ODŻYWIANIA SIĘ KRÓLIKÓW, BOBRÓW I CZĘŚCI OCHOTKOWATYCH, KTÓRY POLEGA NA ZJADANIU SPECYFICZNEJ FORMY WŁASNEGO KAŁU ZAWIERAJĄCEGO CZĘŚCIOWO STRAWIONĄ CELULOZĘ I OSTATECZNYM JEGO STRAWIENIU I WCHŁONIĘCIU POZOSTAŁYCH W NIM SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH W CZASIE PONOWNEGO PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEWÓD POKARMOWY. Dodaj komentarz

2+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast