ZGRUBIALE: UCHO - UCHWYT ZWYKLE PÓŁKOLISTY, MIĘKKI (JAK PRZY NP. TORBIE) LUB SZTYWNY (JAK NP. PRZY GARNKU), KTÓRY POMAGA W CHWYTANIU, TRZYMANIU I NOSZENIU RZECZY, BO MOŻNA PRZEZ NIEGO PRZEŁOŻYĆ DŁOŃ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

USZYSKO to:

zgrubiale: ucho - uchwyt zwykle półkolisty, miękki (jak przy np. torbie) lub sztywny (jak np. przy garnku), który pomaga w chwytaniu, trzymaniu i noszeniu rzeczy, bo można przez niego przełożyć dłoń (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: USZYSKO

USZYSKO to:

zgrubiale: ucho - narząd słuchu występujący jedynie u kręgowców (jest to określenie odnoszące się raczej do widocznej, zewnętrznej części ucha) (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZGRUBIALE: UCHO - UCHWYT ZWYKLE PÓŁKOLISTY, MIĘKKI (JAK PRZY NP. TORBIE) LUB SZTYWNY (JAK NP. PRZY GARNKU), KTÓRY POMAGA W CHWYTANIU, TRZYMANIU I NOSZENIU RZECZY, BO MOŻNA PRZEZ NIEGO PRZEŁOŻYĆ DŁOŃ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.618

NORMAN, ZŁOCIEŃ, ATUT, ZESTRÓJ INTONACYJNY, STOLIK, BULINA, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, WYPIS ŹRÓDŁOWY, CLAUSULA, LURA, PACHCIARZ, PAN, KRĘGOWIEC, BŁOTNIARKA, ZAWODOWO CZYNNY, MASKA, JON KOMPLEKSOWY, WARP, MAPA HIPSOMETRYCZNA, ACID WESTERN, KAMIENNIK, STRZAŁ, CYFRONIK, OPISTORCHOZA, CYLINDROWIEC, KRYMINALISTYKA, NAPRĘŻACZ, BALKONETKA, OSTRUŻYNY, E, SUPERKLIENT, UMOWA WIĄZANA, ROGI, PRZEDSZKOLANEK, SPADOCHRONIARKA, SUPERWAJZOR, SZWABSKI, BRYCZKA, ŚMIECIARZ, MARKETING INWAZYJNY, ŁOPACIARZ, RUCH, ZAIMEK PYTAJNY, KONFRONTACJA, WARUNEK, TERATOGEN, PRAWO RZECZOWE, PIRAT, KARTANA, PAMIĘTNIK, AMPUŁKA, SKALA RÉAUMURA, NEKTAR, PRZEKUPSTWO, ELASTYL, MASOŃSKOŚĆ, PIĄTA WODA PO KISIELU, JEZUITA, KLAUZULA GENERALNA, LAMPA, OPRICZNINA, NACIĄG, FILODENDRON, NIANIA, KRUCZEK, MECHANIZM KRZYWKOWY, KOMISJA, PREZERWA, ODCZYN, SAMOJEBKA, SÓL ORGANICZNA, KRĄG, PAPILOT, ENTEROTOKSYNA, CHUDOŚĆ, SZALEŃSTWO, MAŹNICA, GAŁGAN, PIEŃ, NARÓW, TROISTOŚĆ, MUTACJA, KOKTAJL MOŁOTOWA, DEPESZOWIEC, FILM ODWRACALNY, PEPIK, BUCHTY, OBRAZ OPTYCZNY, METRYKA, BIEG PRZEZ PŁOTKI, TSUNAML, BOOROOLA, KOMPLEKS, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, POŻYTEK, NIUŃKA, BYLICA GLISTNIK, CHOROBA HECKA, PRZEKIEROWANIE, WANGA BŁĘKITNA, ASPOŁECZNOŚĆ, PLUTON, KĄDZIOŁEK, JUMPER, EROZJA WODNA, TEORIA DOMINA, OKRĘŻNICA, NAWIERZCHNIA, SUPERKUTER, JANUSZ, KANONISTYKA, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, ZUPA, PIKSEL, KLAŚNIĘCIE, SZYNA, ABONAMENT, POLE, SEKSUOLOGIA, ROK NIESKŁADKOWY, DYREKTOR ARTYSTYCZNY, KONNICA, KOŁNIERZ, MŁOTEK, CZAS, KARTKA, RURKA, CYTOWALNOŚĆ, PODATEK DOCHODOWY, NADZÓR JEDNOINSTYTUCJONALNY, UNISONO, STOPA LĄDOLODU, ODRUCH RZEPKOWY, CEREMONIA ZAPACHOWA, MINERAŁ ALLOGENICZNY, ZATOROWOŚĆ, KOŁOWANIE, MITRA, OZNAKA, KIWI, KINETOPLASTYDY, ZGUBICIEL, PŁYWACZEK, CSONGRAD, NASYCONY KWAS TŁUSZCZOWY, PROSZEK, DRZEWIANKA, MŁOT, MISJA MEDIACYJNA, DIMERKAPROL, TRASA ŚREDNICOWA, OSPA, PODWÓJNY AGENT, AMUR, STOŁÓWKA, DYSFUNKCJA NARKOTYZUJĄCA, PRZYMUS ADWOKACKI, JEZIORO POLODOWCOWE, RYZYKO INWESTYCYJNE, DOPUST BOŻY, PIĘTRO, MŁYN WODNY, PAJACYK, DODATEK MOTYWACYJNY, WCIĄGARKA, OKO, WIELKI ŻÓŁW CANTORA, DOPPELGANGER, OPASKA, SALA, SZYMON PIOTR, PŁASZCZYZNA CZOŁOWA, TRZYMADŁO, PADDLE, RDZEŃ, PSYCHOANALIZA, WZÓR, AUSZPIK, WRAPS, KIJ, KOPACZ, SKRÓT, CHOROBOWE, TEMBR, NAWIS, MOC ZNAMIONOWA, DERESZOWATA, WIEŻA SZYBOWA, BAZAROWICZ, KPINA, OKO OPATRZNOŚCI, PODWOIK, DZIECINNOŚĆ, TROGLOKSEN, KALETKA, KOŁNIERZYK, LASKA MARSZAŁKOWSKA, MANTYLA, REWIZJA, KOSZYCZEK, WELON, EKWILIBRYSTYKA, SCÉNIC, NAPPA, ŚMIECH, MINIATURA, WULGARYZM, ZATOR PŁUCNY, PIROELEKTRYK, KOMBATANT, SYGNAŁ RADIOWY, SEKSIZM, ELASTOR, NIEŚCIĄGALNOŚĆ, ABSYDA, NARY, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, OMEGA, PIKNIK, BADYL, WIĘZIEŃ POLITYCZNY, WYKŁADNIK POTĘGOWY, CLERK, SUPRAPORTA, ZWALISTOŚĆ, STRONA WWW, KASAK, KAPANINA, KOPIENIACTWO, SZYPUŁA, ŁAWA, STRZELBA, KAPITAŁOWOŚĆ, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, JUDASZ, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, OBRAZ, POLEW, TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY, PATENT, SZABELTAS, LITERATKA, GMACHÓWKA, ZROŚLAK, WIDEOMAN, RULETKA, ZAWIKŁANIE, WENTYL, DACH HEŁMOWY, BRUDAS, OPENER, AEDICULA, NAZWA TOPOGRAFICZNA, SŁOIK, SKRZYNKA MAILOWA, ALKOHOL CUKROWY, EWOLUCJA NARCIARSKA, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, LUDNOŚĆ, KLAUZULA DUALNA, WIETRZENIE BIOLOGICZNE, SPÓJNIK, PRZYLEPNOŚĆ, KISZKA STOLCOWA, WSPÓŁCZYNNIK KORELACJI PEARSONA, KASKADER, KARABINEK PNEUMATYCZNY, PLASTYKA, PUGET, JĘZYK, PIEPRZNIK POMARAŃCZOWY, TUNICZKA, ADAGIO, EMIGRACJA, SZYNA, AZALIA, WEKTOR, AMUR, OBRÓT, ANDROGYNIA, KRZESŁO WIEDEŃSKIE, JASKINIA LODOWA, SKLEP, STRZAŁKA, DESNOYER, RUBLÓWKA, TRZONEK, STANCA, ARTUR, OLAF, SEKWENCJA PALINDROMOWA, PIĘĆSETZŁOTÓWKA, EKOLOGISTYKA, KILOGRAM, RAKI, SZCZEROŚĆ, OCZKO, EKSPRES, KANAŁ ENERGETYCZNY, ?POTENCJAŁ RYNKOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.618 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZGRUBIALE: UCHO - UCHWYT ZWYKLE PÓŁKOLISTY, MIĘKKI (JAK PRZY NP. TORBIE) LUB SZTYWNY (JAK NP. PRZY GARNKU), KTÓRY POMAGA W CHWYTANIU, TRZYMANIU I NOSZENIU RZECZY, BO MOŻNA PRZEZ NIEGO PRZEŁOŻYĆ DŁOŃ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZGRUBIALE: UCHO - UCHWYT ZWYKLE PÓŁKOLISTY, MIĘKKI (JAK PRZY NP. TORBIE) LUB SZTYWNY (JAK NP. PRZY GARNKU), KTÓRY POMAGA W CHWYTANIU, TRZYMANIU I NOSZENIU RZECZY, BO MOŻNA PRZEZ NIEGO PRZEŁOŻYĆ DŁOŃ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
USZYSKO zgrubiale: ucho - uchwyt zwykle półkolisty, miękki (jak przy np. torbie) lub sztywny (jak np. przy garnku), który pomaga w chwytaniu, trzymaniu i noszeniu rzeczy, bo można przez niego przełożyć dłoń (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

USZYSKO
zgrubiale: ucho - uchwyt zwykle półkolisty, miękki (jak przy np. torbie) lub sztywny (jak np. przy garnku), który pomaga w chwytaniu, trzymaniu i noszeniu rzeczy, bo można przez niego przełożyć dłoń (na 7 lit.).

Oprócz ZGRUBIALE: UCHO - UCHWYT ZWYKLE PÓŁKOLISTY, MIĘKKI (JAK PRZY NP. TORBIE) LUB SZTYWNY (JAK NP. PRZY GARNKU), KTÓRY POMAGA W CHWYTANIU, TRZYMANIU I NOSZENIU RZECZY, BO MOŻNA PRZEZ NIEGO PRZEŁOŻYĆ DŁOŃ sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - ZGRUBIALE: UCHO - UCHWYT ZWYKLE PÓŁKOLISTY, MIĘKKI (JAK PRZY NP. TORBIE) LUB SZTYWNY (JAK NP. PRZY GARNKU), KTÓRY POMAGA W CHWYTANIU, TRZYMANIU I NOSZENIU RZECZY, BO MOŻNA PRZEZ NIEGO PRZEŁOŻYĆ DŁOŃ. Dodaj komentarz

5×6 =

Poleć nas znajomym:

x