JEDEN Z EKSPERTÓW, KTÓRY SPRAWUJE WŁADZE W TECHNOKRACJI; TERMIN UŻYWANY WOBEC OSÓB, KTÓRE POSIADAJĄ SPECJALISTYCZNĄ WIEDZĘ, PEŁNIĄ OKREŚLONE FUNKCJE W NAUCE LUB GOSPODARCE, PRZEDE WSZYSTKIM ZAŚ DEKLARUJĄ WYRAŹNIE ASPIRACJE POLITYCZNE I WOLĘ KIEROWANIA POZA SFERĄ GOSPODARKI I NAUKI, TYLKO DLATEGO, ŻE W TYCH DWÓCH SFERACH POTRAFIĄ EFEKTYWNIE ZARZĄDZAĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TECHNOKRATA to:

jeden z ekspertów, który sprawuje władze w technokracji; termin używany wobec osób, które posiadają specjalistyczną wiedzę, pełnią określone funkcje w nauce lub gospodarce, przede wszystkim zaś deklarują wyraźnie aspiracje polityczne i wolę kierowania poza sferą gospodarki i nauki, tylko dlatego, że w tych dwóch sferach potrafią efektywnie zarządzać (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TECHNOKRATA

TECHNOKRATA to:

zwolennik technokracji, jednej z form ustroju politycznego (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDEN Z EKSPERTÓW, KTÓRY SPRAWUJE WŁADZE W TECHNOKRACJI; TERMIN UŻYWANY WOBEC OSÓB, KTÓRE POSIADAJĄ SPECJALISTYCZNĄ WIEDZĘ, PEŁNIĄ OKREŚLONE FUNKCJE W NAUCE LUB GOSPODARCE, PRZEDE WSZYSTKIM ZAŚ DEKLARUJĄ WYRAŹNIE ASPIRACJE POLITYCZNE I WOLĘ KIEROWANIA POZA SFERĄ GOSPODARKI I NAUKI, TYLKO DLATEGO, ŻE W TYCH DWÓCH SFERACH POTRAFIĄ EFEKTYWNIE ZARZĄDZAĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.362

OKUCIE, NAZWA RODOWA, EGZEKUTYWA, ISKIERNIK OCHRONNY, ZBRODNIA WOJENNA, KOMA, RAKSOLOTY, LITERATKA, MASA SPADKOWA, SIEĆ NEURONOWA, PODATEK DOCHODOWY, TRZYMAK, BIJATYKA, RECEPTYWNOŚĆ, FILM PŁASZCZA I SZPADY, WĘZEŁ DROGOWY, PRZYWILEJ IMMUNITETOWY, ILUMINACJA, ZAKOLE, ZAPINKA, SZEREG HARMONICZNY, KANONIERKA, OWOLAKTARIANIN, MIEDZIONIKIEL, MĘTNOŚĆ, ALGEBRA ALTERNATYWNA, POMORSKI, ASTROLOG, NUMER STATYSTYCZNY, EKSPOZYCJA, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, MONOGAMISTKA, POGOŃ ZA RENTĄ, WIDEO, UKĄSZENIE HEGLOWSKIE, PAZURNICE, RÓŻNOZARODNIKOWOŚĆ, ŻYŁA ŁOKCIOWA, KARATE TRADYCYJNE, ORGAN RENTOWY, WPIS OSTATECZNY, ELEW, KRÓCIEC, WILGOTNOŚĆ, MIŁORZĘBOWCE, SMOLUCH, STRUNOWCE, CHEMIA, NIEPOKALANEK MNISI, LEJ KRASOWY, PRZECINACZ, ZMARSZCZKA, STRYJ, ARIEL, GEODEZJA LEŚNA, ŁUSZCZAK INDYGO, FORMIERZ, POTRÓJNOŚĆ, TENOR, KREOL, PODKŁAD, TRUDNY ORZECH DO ZGRYZIENIA, PRZEWRÓT, AUTOKRATYCZNOŚĆ, OKNO, PRZEDMIOT, STRZELNICA, KONKURENT, SPÓJNIK, PAMIĘĆ NIEDEKLARATYWNA, GENERAŁ, LITEWSZCZYZNA, DWÓJECZKA, PAROLATEK, PASTWA, EŁK, KINETOPLASTYDY, SZREK, SZARPIE, FUNKCJE ELEMENTARNE, TINGEL-TANGEL, SULKY, SZMATKA, TAMBOREK, CEBULARZ, PROMIEŃ, TRASZKA ZWYCZAJNA, ELEMENT TOCZNY, UPARCIUCH, KLASYFIKACJA ABC, CZASOWNIK PRZECHODNI PODWÓJNIE, KLAUZURA, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, METROPOLIA, SYMPTOMAT, PASZPORT DYPLOMATYCZNY, RADIOECHO, TRAWA PASTEWNA, PIERNICZEK, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, KLATKOWIEC, TRANSMITER, CHOINKA, TEOGONIA, KANTATA, NARRATOR TRZECIOOSOBOWY, NADAJNIK TELEWIZYJNY, SKRYBA, DRZEWO LIŚCIASTE, AKT, PRZEPRÓCHA, SKLEPIENIE ŻEBROWE, TALERZE, SKRZYDŁA, GIMBOPATRIOTA, GULASZ IRLANDZKI, BRAMKOSTRZELNOŚĆ, MAKAGIGI, STROFANTYNA, PERKOLACJA, EPITLENEK, USTERZENIE PIONOWE, WIELORASOWOŚĆ, ALFA-BLOKER, FUGA, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, ZDANIE APODYKTYCZNE, BIPOLARNOŚĆ, ANTYFAN, MUZYKA, WIRTUOZOSTWO, GONIEC HETMAŃSKI, CHORWACKI, HIV-1, ALLEGROWICZKA, SYRYJSKI, EUTEKTYKA, NAGOŚĆ, RYGIEL, KOMISANT, AURORA, EFEKT DEMONSTRACJI, WU, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, ŁĄCZNIK WNĘTRZOWY, CZARTER, PRZELICZNIK, WULKAN TUFOWY, CZERNINA, WYMIANA, JĘZYK ALEUCKI, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, PORCYJKA, GAZ SYNTEZOWY, RAJTAR, ENKODER, OWOC ZŁOŻONY, ELEKTROCHIRURGIA, KARA, SZCZELIWO, WYRAŻENIE OKAZJONALNE, BARWICA, OLTP, KAMERDYNER, ZIMOCHÓW, LESZCZYNA, PALEOKLIMATOLOGIA, GAD, EYCK, STRATEGIA, KŁAM, CHRYZOFITY, JASNOWIDZENIE, RADCA PRAWNY, SAMPEL, SEKCJA, TRUPOJAD, ARABIKA, PIECZONKA, ODRĘBNOŚĆ, MÓZG, AUTSAJDER, LEGION RZYMSKI, INIEKCJA STRUMIENIOWA, SOCJALDEMOKRATA, APARAT SZPARKOWY, ENEOLIT, MERKAPTAN, PONCZOWNICA, ORLY, STEROWANIE ADAPTACYJNE, ZACHOWANIE, NADRUK, NIEREGULARNOŚĆ, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, CIAŁO, KLERK, SOLO, BATERIA, PAMPA, COKÓŁ, DZIEWKA, OJCIEC, CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA, WYPRAWA, LAMPA BŁYSKOWA, PROSIONEK PIWNICZNY, TRANSAKCJA WIĄZANA, HEROD-BABA, OBSESYJNOŚĆ, OSTATNI, KANCEROGEN, POCHMIEL, MIEJSCE SIEDZĄCE, KRYZYS GOSPODARCZY, PEDERPES, NAUCZANIE INTEGRACYJNE, MATEMATYKA STOSOWANA, PALINGENEZA, GRÓD, BATAGUR BASKA, ARANŻACJA, DRAGANT, NIUŃKA, BEZCZUCIE, OKRZOSEK, TERAZ, PASZTECIK, IMPLIKATURA KONWERSACYJNA, KOLBA, SWING, OTWARTOŚĆ, FUTRYNA, REPETYTOR, FRAZA, WATERPOLISTA, LUTERSTWO, CEWKA INDUKCYJNA, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, PRZEDŁUŻACZ, WYRAZ, OPOŃCZA, PODUSZKA, GŁAGOLICA, WYMIAROWOŚĆ, PRZYBYŁY, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, KASATA, ZASKARŻENIE, GAWIALOWATE, WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI, PINCZER, MĘCZENNICA GRONIASTA, ŁAŃCUSZEK, TORPEDA, WIELOKROTNOŚĆ, SZKOŁA ANTIOCHEŃSKA, PRZERYWACZ BLOKADY, DZIEŁO SZTUKI, PROMOTOR, ODSKOK, KIEROWNIK BUDOWY, LURA, PORCELANA STOŁOWA, WELON, POKOLENIE KANAPKOWE, WSPÓŁDECYZJA, NERWICA SPOŁECZNA, DROGI RODNE, JUNAK, POWTÓRKA Z ROZRYWKI, KIRYS, MATRYKUŁA, HAK, HOTENTOCKI, KOD DWÓJKOWY, REKLAMA, JEDNOSTKA, KAROWNIK, KLAWESYN, AUTSAJDER, OSTATNIA PROSTA, DROGA KONIECZNA, WYKRZYKNIK, ECHOLOKACJA, WIERZCHOŁEK KORZENIA, AGROGAZ, KAPITAŁ, INDOS, DOKUMENT LEGALIZACYJNY, NIEŻYWOŚĆ, EUFONIA, MACIERZ DYSKOWA, BEZPANCERZOWCE, PODSTAWA, CHRONOMETR MORSKI, OHAR, EREKCJA, ?PĄCZEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.362 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDEN Z EKSPERTÓW, KTÓRY SPRAWUJE WŁADZE W TECHNOKRACJI; TERMIN UŻYWANY WOBEC OSÓB, KTÓRE POSIADAJĄ SPECJALISTYCZNĄ WIEDZĘ, PEŁNIĄ OKREŚLONE FUNKCJE W NAUCE LUB GOSPODARCE, PRZEDE WSZYSTKIM ZAŚ DEKLARUJĄ WYRAŹNIE ASPIRACJE POLITYCZNE I WOLĘ KIEROWANIA POZA SFERĄ GOSPODARKI I NAUKI, TYLKO DLATEGO, ŻE W TYCH DWÓCH SFERACH POTRAFIĄ EFEKTYWNIE ZARZĄDZAĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDEN Z EKSPERTÓW, KTÓRY SPRAWUJE WŁADZE W TECHNOKRACJI; TERMIN UŻYWANY WOBEC OSÓB, KTÓRE POSIADAJĄ SPECJALISTYCZNĄ WIEDZĘ, PEŁNIĄ OKREŚLONE FUNKCJE W NAUCE LUB GOSPODARCE, PRZEDE WSZYSTKIM ZAŚ DEKLARUJĄ WYRAŹNIE ASPIRACJE POLITYCZNE I WOLĘ KIEROWANIA POZA SFERĄ GOSPODARKI I NAUKI, TYLKO DLATEGO, ŻE W TYCH DWÓCH SFERACH POTRAFIĄ EFEKTYWNIE ZARZĄDZAĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TECHNOKRATA jeden z ekspertów, który sprawuje władze w technokracji; termin używany wobec osób, które posiadają specjalistyczną wiedzę, pełnią określone funkcje w nauce lub gospodarce, przede wszystkim zaś deklarują wyraźnie aspiracje polityczne i wolę kierowania poza sferą gospodarki i nauki, tylko dlatego, że w tych dwóch sferach potrafią efektywnie zarządzać (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TECHNOKRATA
jeden z ekspertów, który sprawuje władze w technokracji; termin używany wobec osób, które posiadają specjalistyczną wiedzę, pełnią określone funkcje w nauce lub gospodarce, przede wszystkim zaś deklarują wyraźnie aspiracje polityczne i wolę kierowania poza sferą gospodarki i nauki, tylko dlatego, że w tych dwóch sferach potrafią efektywnie zarządzać (na 11 lit.).

Oprócz JEDEN Z EKSPERTÓW, KTÓRY SPRAWUJE WŁADZE W TECHNOKRACJI; TERMIN UŻYWANY WOBEC OSÓB, KTÓRE POSIADAJĄ SPECJALISTYCZNĄ WIEDZĘ, PEŁNIĄ OKREŚLONE FUNKCJE W NAUCE LUB GOSPODARCE, PRZEDE WSZYSTKIM ZAŚ DEKLARUJĄ WYRAŹNIE ASPIRACJE POLITYCZNE I WOLĘ KIEROWANIA POZA SFERĄ GOSPODARKI I NAUKI, TYLKO DLATEGO, ŻE W TYCH DWÓCH SFERACH POTRAFIĄ EFEKTYWNIE ZARZĄDZAĆ sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - JEDEN Z EKSPERTÓW, KTÓRY SPRAWUJE WŁADZE W TECHNOKRACJI; TERMIN UŻYWANY WOBEC OSÓB, KTÓRE POSIADAJĄ SPECJALISTYCZNĄ WIEDZĘ, PEŁNIĄ OKREŚLONE FUNKCJE W NAUCE LUB GOSPODARCE, PRZEDE WSZYSTKIM ZAŚ DEKLARUJĄ WYRAŹNIE ASPIRACJE POLITYCZNE I WOLĘ KIEROWANIA POZA SFERĄ GOSPODARKI I NAUKI, TYLKO DLATEGO, ŻE W TYCH DWÓCH SFERACH POTRAFIĄ EFEKTYWNIE ZARZĄDZAĆ. Dodaj komentarz

8+4 =

Poleć nas znajomym:

x