TERMIN WOJSKOWY ZWIĄZANY Z MUSZTRĄ, OZNACZAJĄCY SKRAJNE (PRAWE LUB LEWE) ZAKOŃCZENIE SZYKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SKRZYDŁO to:

termin wojskowy związany z musztrą, oznaczający skrajne (prawe lub lewe) zakończenie szyku (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SKRZYDŁO

SKRZYDŁO to:

narząd lotu u ptaków, nietoperzy, owadów (na 8 lit.)SKRZYDŁO to:

termin z architektury - boczna, zwykle wydłużona część budynku, zwykle ustawiona pod kątem do części środkowej (na 8 lit.)SKRZYDŁO to:

ruchomy element jakiegoś sprzętu itp., łączący się z nim boczną krawędzią (na 8 lit.)SKRZYDŁO to:

w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska (na 8 lit.)SKRZYDŁO to:

grupa ludzi, która wydzieliła się z większej grupy; ugrupowanie wewnątrz jakiejś partii, stronnictwa, organizacji itp (na 8 lit.)SKRZYDŁO to:

w lotnictwie: jeden z płatów nośnych samolotu lub szybowca (na 8 lit.)SKRZYDŁO to:

w wojsku: oddział lotniczy (na 8 lit.)SKRZYDŁO to:

w wojsku: boczna część ugrupowania bojowego (operacyjnego), odróżniana tradycyjnie od jego centrum (na 8 lit.)SKRZYDŁO to:

element zbroi husarskiej (na 8 lit.)SKRZYDŁO to:

część śmigła, śruby itp. inaczej łopatka, ramię (na 8 lit.)SKRZYDŁO to:

mięso wołowe; część nad tylną nogą (na 8 lit.)SKRZYDŁO to:

część (często spotykany element handlowy) tuszki drobiowej (na 8 lit.)SKRZYDŁO to:

część kompozycji artystycznej, która może być połączona z pozostałymi częściami w sposób ruchomy lub nieruchomy (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TERMIN WOJSKOWY ZWIĄZANY Z MUSZTRĄ, OZNACZAJĄCY SKRAJNE (PRAWE LUB LEWE) ZAKOŃCZENIE SZYKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.740

WSTĘŻNICE, GLIKOLIPID, ROGI, DUJKERY, DEINSTALACJA, FAJKA, LAPARENTOZAUR, NAGOŚĆ, SIATKA, TERMA, PIECZĘĆ, PAŁKA, BABUŚKA, KWARTET, SZATA, BOCZNICA KOLEJOWA, NERW, LINIA, PALTO, SZCZEĆ, ŻACHWY, TREŚĆ, MANIFESTACJA, WĘGAREK, ALFABET PUNKTOWY, WCIĄGARKA, ZNACZENIE, PAPRYKA, REWALIDACJA, AGENT, PUNKT SPUSTOWY, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, TAO, TONDO, APTAMER, PERCEPAN, MAPA AKUSTYCZNA, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, SAMIEC, MUSZLA, KRÓLOWA RENET, WZÓR JAWNY, SŁOWNIK, WARUNEK LOKALOWY, SÓL, CANTUS FIRMUS, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, MIĘTÓWKA, RATYSZCZE, ZEKS, BECZKA Z PROCHEM, WELON, PRZECHÓW, CHOROBA PROMIENNA, GRUPA ARYLOWA, EKSPERYMENT OSMOLOGICZNY, PLAKAT, KORONA DROGI, SZPILKA, SPRAWA, SYLWETA, GERMANIZACJA, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, DROGI RODNE, SMREKUN, MIKS, ZAPOJKA, KOTWICA, TRANSWESTYTA, AKSAMIT, PRZĘSŁO, GAMBIT, BERŻERA, CEMENT, KORDIAŁ, ŚLIWKA, ATUT, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, KIEŁBAŚNICA, MURRINA, PIĘTNASTY, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, KONIECZNY, KAPUŚNIAK, STRZYKAWKA, MIOTŁA, WYCHOWAWCZYNI, WRÓBEL MAZUREK, MERZYK GROBLOWY, POLE, WAGNER, KUNA, TEMNODONTOZAUR, WPŁATA, ODCISK PALCA, AUTOMAT, BOM, SUW, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, WIROSZYBOWIEC, SCHABOSZCZAK, KREM, TLENEK, RÓWNANIE RÓŻNICOWE, KANAŁ BURZOWY, ROZŁOGI, SERENADA, KORNIK, BIEGUN, PASIERB, BUDLEJA, WANIENECZKA, TRZMIEL, CEGŁA DZIURAWKA, BLOKADA, OKSYDAZA, KOŁTRYNA, SEKULARYZACJA, TARCZA, KITAJKA, MIĘDLARKA, UKŁAD NIEINERCJALNY, SKRĘTNIK, MOHRG, SAMICA, REEDUKACJA, MANIPULATOR, KOJEC, AUTOCASCO, MŁOTEK, WODZIK, UKŁAD PLANETARNY, RAJFURSTWO, OBRONA, DYMISJA, PŁYTA STOLARSKA, PRZYSŁÓWEK, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, TRANSPORTOWIEC, CZARNY FILM, GRENADYNA, KLOZET, PATRON, TRUBADUR, GANC POMADA, PROTEKCJONIZM, REDA, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, KRYZYS KATATYMICZNY, POKRYWA, ZAPYTANIE OFERTOWE, ODPŁATA, BLISKIE SPOTKANIE, ILOCZAS, MASZYNA ENERGETYCZNA, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, LADA, INWEKTYWA, ROZKŁAD, ABSORPCJA, BAZYLIKA WIĘKSZA, SZYK, DOPATKA, SATYNA, AURA, GRETING, DIABLOTKA, LATRY, SKARYFIKACJA, SZPULA, FALA, WINA NIEUMYŚLNA, KUCHNIA GAZOWA, KALIMBA, KULTUROWOŚĆ, NAŚLADOWNICTWO, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, KRWIODAWSTWO, ZEWŁOK, KINO DOMOWE, DEADLINE, FILTR RODZINNY, SAMOGONKA, PIEGUS, CYRK, CERKIEW, TERAKOTA, KABEL, IGLICA, FLAGSZTOK, OKNO, HABANERA, PLECIONKA, UBOŻENIE, KONWENANSE, SKRÓT, LAPAROTOMIA, NOK, FAZA, CIASTKO, MATOŁ, CZEREŚNIA, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, PIEZOMETR, CZŁON KONSTYTUTYWNY, PIERNIK LUBELSKI, OBUSTRONNOŚĆ, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, MARGINALNOŚĆ, SIEDEMNASTY, FOTOJONIZACJA, MYŚLIWIEC, BACIK, LURA, PANEL ADMINISTRACYJNY, GASTROFAZA, POST, STROIK, HARISSA, CZAJKA, PRZYWILEJ LOKACYJNY, GRUSZKA, SCENARIUSZ, OPERACJA, SŁONIOWATE, LAGUNA, SZOPKARZ, SMAROWNICA, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, PUSZKA, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, SYNEK MAMUSI, URANOWIEC, KOPIA, STAN PSYCHICZNY, OBI, RUBELIT, ZADZIERZGNIĘCIE, ROKOWANIA ZBIOROWE, INDIANIN, PISARZ POLNY, ZAMIANA, DWUTLENEK, NAWIS, FALA, ARTYKUŁ, BORYS, KRAJ, PIĘTNASTKA, OLEJEK ABSOLUTNY, NAWIERZCHNIA, DŻAMAHIRIJJA, UNIA REALNA, RYNEK NIEDOSKONAŁY, SMYCZ, WAPNO, SZWEDZKI, FRAZEOLOGIZM, POBUDKA, KONFEDERACJA, LOBELIA, GENDER, TKANKA MIĘKKA, OPAŁ, POTWIERDZENIE, EJDETYKA, BENEFICJENT, KOMPARYCJA, BIS, GEORGE, ODTRUTKA, OGÓR, UPRAWNIENIE WŁADCZE, PODMIOT LOGICZNY, PODPORA, TRESKA, DWÓJECZKA, AKALKULIA, MAŁŻEŃSTWO, ZATOPIONA DEPRESJA, GENERAŁ, KUBEŁ, PUDER, RELISH, TAŚMA, OSPA, KSYLOFON, KĘPA, POETA, ZBROJA KRYTA, MYJKA, NIENARUSZALNOŚĆ, CHOJAK, NIEMIASZEK, GRAF PODSTAWOWY, ZAPINKA, PARK MASZYNOWY, TŁUMIK, KOSZT OPERACYJNY, ?PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.740 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TERMIN WOJSKOWY ZWIĄZANY Z MUSZTRĄ, OZNACZAJĄCY SKRAJNE (PRAWE LUB LEWE) ZAKOŃCZENIE SZYKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TERMIN WOJSKOWY ZWIĄZANY Z MUSZTRĄ, OZNACZAJĄCY SKRAJNE (PRAWE LUB LEWE) ZAKOŃCZENIE SZYKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SKRZYDŁO termin wojskowy związany z musztrą, oznaczający skrajne (prawe lub lewe) zakończenie szyku (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SKRZYDŁO
termin wojskowy związany z musztrą, oznaczający skrajne (prawe lub lewe) zakończenie szyku (na 8 lit.).

Oprócz TERMIN WOJSKOWY ZWIĄZANY Z MUSZTRĄ, OZNACZAJĄCY SKRAJNE (PRAWE LUB LEWE) ZAKOŃCZENIE SZYKU sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - TERMIN WOJSKOWY ZWIĄZANY Z MUSZTRĄ, OZNACZAJĄCY SKRAJNE (PRAWE LUB LEWE) ZAKOŃCZENIE SZYKU. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast