KATEGORIA I FORMA GRAMATYCZNA CZASOWNIKA; NAJCZĘŚCIEJ WSKAZUJE ONA NA RÓWNOCZESNOŚĆ TRWANIA CZYNNOŚCI I MÓWIENIA LUB PISANIA O NIEJ, MOŻE TEŻ BYĆ SYGNAŁEM TEGO, ŻE CZYNNOŚĆ JEST REGULARNIE POWTARZANA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZAS TERAŹNIEJSZY to:

kategoria i forma gramatyczna czasownika; najczęściej wskazuje ona na równoczesność trwania czynności i mówienia lub pisania o niej, może też być sygnałem tego, że czynność jest regularnie powtarzana (na 16 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CZAS TERAŹNIEJSZY

CZAS TERAŹNIEJSZY to:

kategoria i forma gramatyczna czasownika w języku polskim; najczęściej wskazuje ona na równoczesność trwania czynności i mówienia lub pisania o niej, może też być sygnałem tego, że czynność jest regularnie powtarzana (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KATEGORIA I FORMA GRAMATYCZNA CZASOWNIKA; NAJCZĘŚCIEJ WSKAZUJE ONA NA RÓWNOCZESNOŚĆ TRWANIA CZYNNOŚCI I MÓWIENIA LUB PISANIA O NIEJ, MOŻE TEŻ BYĆ SYGNAŁEM TEGO, ŻE CZYNNOŚĆ JEST REGULARNIE POWTARZANA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.277

OSŁONKA, ATMA, FALKA, REZERWA, GRZBIET PODMORSKI, TERAPIA SYSTEMOWA, ODNOWA BIOLOGICZNA, ZAKON MNISZY, KOBIECA RĘKA, GWAŁT, ALGEBRA TOPOLOGICZNA, KIFOZA, KĄT, WŁOSKOŚĆ, WIĆ, LOCO, MĄKA ŻYTNIA, ŚLIMAK, CZĘŚĆ ZDANIA, RENOMA, SKINIENIE, OBRÓT SPECJALNY, NAUSZNIK, OPAŁ, GALÓWKA, KALKA TECHNICZNA, SMARKULA, ZASILANIE, MLECZNIK, HAMERNIA, EKSTREMOFIL, PARTIA, INDEKS, OCZYSZCZANIE, ZUPA PIWNA, GIAUR, SUBTELNOŚĆ, PASJONISTA, JAŁOWIEC CHIŃSKI, DZIANINA, STANOWISKO, AWANGARDA, ŁOŻYSKOWIEC, POLAROGRAFIA, KONSOLA, CIAŁO, CEL, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, FROTTOLA, KOHORTA, NIEDOKRWIENIE, MIASTO OTWARTE, HEKSAPLOID, KECZ, AGAMA, BUDKA, SIEDZIBA, MĘTNOŚĆ, GRA W CIEMNO, BUTERSZNYT, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, PIEZOMETR, NAROŻNIK, CIOTA, DOPŁATA OBSZAROWA, NAUKA MEDYCZNA, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, CHODZONY, PERKOZEK, WCINKA, MANDAT, PUŁAP, PAS, AZOLLA PAPROTKOWA, PAŹDZIOR, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, SABATARIANIZM, DŁUGI WEEKEND, KRYNOLINA, SNAJPER, POWAB, PORA, REJA, BIRET, TEORIA GEOCENTRYCZNA, EDUKATOR, POZIOMY TRANSFER GENÓW, ACEFALIA, TURECCZYZNA, WIRKI, NIEPRZECIĘTNOŚĆ, LOK AGNESI, KAWA ROZPUSZCZALNA, DEPORTACJA, SĄD I INSTANCJI, STRATEGIA, PODGATUNEK, CENTRUM, POMPA STRUMIENIOWA, ŚWIECA, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, ŁATEK, RYKSIARZ, POKAZOWOŚĆ, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, ALLOSTERIA, KOSA, NIEPRZYZWOITOŚĆ, MACKI, HARACZ, RACJONALIZM, CYBORG, KOMORA NABOJOWA, PORCELANA STOŁOWA, BANDYCKOŚĆ, JONIZACJA, CINGULUM, WIRTUOZERSTWO, MOWA, PIECZEŃ, RACHUNKOWOŚĆ, STARY MALUTKI, OKŁADKA, HIPERFOKALNA, PAROSTATEK, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, MNICH, WIRUS GRYPY TYPU A, TWIERDZENIE ENGELA, CZAPKA FRYGIJSKA, ADAPTACYJNOŚĆ, BOCZEŃ, STUDIUM, JON KARBONIOWY, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, ZEBRA, ALKOWA, ŻYWOŚĆ, TUBING, SZNUR, OKRĘT TRANSPORTOWY, ROZSTRZYGALNOŚĆ, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, FLIGELADIUTANT, KURS, OTĘPIENIE, KREDYT HANDLOWY, TRANSFER BUDŻETOWY, PIONOWZLOT, KURIER, MIĘSIEŃ POŚLADKOWY MAŁY, KRYMINALISTYKA, IMMUNOSUPRESOR, FUNKCJA CELOWA, MIŁORZĄB JAPOŃSKI, REOFIL, MIKROFON DWUKIERUNKOWY, ZIARENKOWIEC, CZAS PRZESZŁY, PAJĘCZAK, PODKLASA, PRZEWRÓT, SOCZYSTA WYMOWA, NAWALANKA, SIDLISZ PIWNICZNY, EMENTALER, STAŁA, PALEORHINUS, KWAS HUMINOWY, REGIMENT, BATYST, KOMEDIA, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, PIEZOELEKTRYK, CHIŃSKI, ŻYWOŚĆ, ŁACINNICZKA, ZASYP, EMERYTURA POMOSTOWA, KLUBOWIEC, ULOT, LASERUNEK, ORTALION, HALOGENEK, SUBSTANCJA EGZOGENNA, JERZYK, DACHÓWKA, RAFAŁ, IMIESŁÓW BIERNY, KOLEŃ, KATEGORIA OPEN, FILET, MENAŻKA, SUMO, BATUTA, KOZIOŁ EUROPEJSKI, CZARTER, ROWER, REZYDENT WYWIADU, TROLLING, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA BECKERA, EMITER, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, WADA, KĄT WYPUKŁY, NIEWYPAŁ, RUCH, GATUNEK POGRANICZNY, OKNO, ŻŁOBECZEK, OMYK, ZAPRAWA, SEJSMIKA, DOBRO SPOŁECZNIE NIEPOŻĄDANE, HYDRA, LODOWIEC WISZĄCY, WILCZY BILET, ANNAŁ, STEWIA, MAŚLAK, MONITOR, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, MIESZARKA, ELEKTROLIT, PÓŁSIOSTRA, WODA, MACIEK, ANASTYLOZA, KOMPLEKS, KAGU, BOMBA BURZĄCA, NOWICJUSZ, KOCZOWNIK, OBROŃCZYNI, DYKTATURA, DIADOCHIA, SUFIKS, TRANSPORTEREK, ŚWIATŁO, KERMESYT, RYBY DWUŚRODOWISKOWE, WERTEB, SUWNICA BRAMOWA, MONARCHIA DESPOTYCZNA, TEMAT, BURAK, KLUCZ, RZEŹ, ŻYWOKOST, PRZETŁOK, MIKROSKOP OPTYCZNY, ARSENEK, ZDANIE LOGICZNE, HOMOFONIA, AZOTAN(V), SPARTANIN, BAZYLIKA WIĘKSZA, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, TYKA, LUNETA, RAMIĘ, RYTUAŁ, NOWOROCZNIK, ROŚLINA OKRYWOWA, NIEUNIKNIONOŚĆ, PASZTETOWA, ASPOŁECZNOŚĆ, WĄCHACZ, EDIAKAR, ELIPSA, MIEDZIOWIEC, PRACOWNIK FIZYCZNY, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, UBOGOŚĆ, TONAŻ, WYŚCIG SZCZURÓW, ALFABET PUNKTOWY, MAŁY EKRAN, PSEUDOPAŁANKOWATE, MŁODZIK, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, CUDZOZIEMSKOŚĆ, TŁUMIENIE, ŻABA RYŻOWA, CIERPLIWOŚĆ, FAKTOR, PRZEWOŹNIK, MOBILE, OŁTARZYK, DWUSETLECIE, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, WIDŁONÓG, OSPA, DZIEDZICZENIE, BURZYK, SYGNAŁ RADIOWY, MIRAŻ, KATAPLAZM, WYCINEK KULI, ?IMITATOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.277 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KATEGORIA I FORMA GRAMATYCZNA CZASOWNIKA; NAJCZĘŚCIEJ WSKAZUJE ONA NA RÓWNOCZESNOŚĆ TRWANIA CZYNNOŚCI I MÓWIENIA LUB PISANIA O NIEJ, MOŻE TEŻ BYĆ SYGNAŁEM TEGO, ŻE CZYNNOŚĆ JEST REGULARNIE POWTARZANA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KATEGORIA I FORMA GRAMATYCZNA CZASOWNIKA; NAJCZĘŚCIEJ WSKAZUJE ONA NA RÓWNOCZESNOŚĆ TRWANIA CZYNNOŚCI I MÓWIENIA LUB PISANIA O NIEJ, MOŻE TEŻ BYĆ SYGNAŁEM TEGO, ŻE CZYNNOŚĆ JEST REGULARNIE POWTARZANA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZAS TERAŹNIEJSZY kategoria i forma gramatyczna czasownika; najczęściej wskazuje ona na równoczesność trwania czynności i mówienia lub pisania o niej, może też być sygnałem tego, że czynność jest regularnie powtarzana (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZAS TERAŹNIEJSZY
kategoria i forma gramatyczna czasownika; najczęściej wskazuje ona na równoczesność trwania czynności i mówienia lub pisania o niej, może też być sygnałem tego, że czynność jest regularnie powtarzana (na 16 lit.).

Oprócz KATEGORIA I FORMA GRAMATYCZNA CZASOWNIKA; NAJCZĘŚCIEJ WSKAZUJE ONA NA RÓWNOCZESNOŚĆ TRWANIA CZYNNOŚCI I MÓWIENIA LUB PISANIA O NIEJ, MOŻE TEŻ BYĆ SYGNAŁEM TEGO, ŻE CZYNNOŚĆ JEST REGULARNIE POWTARZANA sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - KATEGORIA I FORMA GRAMATYCZNA CZASOWNIKA; NAJCZĘŚCIEJ WSKAZUJE ONA NA RÓWNOCZESNOŚĆ TRWANIA CZYNNOŚCI I MÓWIENIA LUB PISANIA O NIEJ, MOŻE TEŻ BYĆ SYGNAŁEM TEGO, ŻE CZYNNOŚĆ JEST REGULARNIE POWTARZANA. Dodaj komentarz

6+7 =

Poleć nas znajomym:

x