KTOŚ LUB COŚ, PEŁNIĄCE FUNKCJĘ SYMBOLU, ŚWIADECTWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POMNIK to:

ktoś lub coś, pełniące funkcję symbolu, świadectwa (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POMNIK

POMNIK to:

dzieło rzeźbiarskie lub architektoniczne wzniesione ku czci jakiejś osoby lub dla upamiętnienia wydarzenia (na 6 lit.)POMNIK to:

coś reprezentatywnego i ważnego dla danej kultury, o dużej wartości, np. historycznej (na 6 lit.)POMNIK to:

nagrobek w formie płyty, tablicy albo krzyża, wykonany z kamienia, betonu lub innego trwałego materiału (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KTOŚ LUB COŚ, PEŁNIĄCE FUNKCJĘ SYMBOLU, ŚWIADECTWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.654

PRASŁOWIAŃSKOŚĆ, WYTWÓRCA, KONWENT, ROZPAD, POŁĄCZENIE, MOŻLIWOŚĆ, KUMKWAT, HALE, BRYŁA, POLEW, STYMULACJA, AROMAT, KOŁOWRÓT, PRODUKT LECZNICZY, OBJAWICIEL, POLONISTYKA, OBRONA, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, ROZSTRZYGNIĘCIE, HEAD-HUNTER, ABLACJA, PRĄTNIKOWCOWE, FORMACJA, WYWROTKA, MARKIZA, POMOC DROGOWA, BORDER, ŚWIATŁO CZERWONE, PORT MORSKI, POGOŃ ZA RENTĄ, CIEPLARKA, BAWOLE OKO, OZIMINA, OŚCIEŻE, NIENORMATYWNOŚĆ, NIEGOTOWOŚĆ, JEDZENIE, DRZAZGA, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, TYNKTURA, LASECZKA, ZŁOTA KLATKA, PAWIMENT, PODGLĄD, CZAPRAK, FUTRO, ALASKAN HUSKY, JAŁOWIEC POSPOLITY, FABRYKATOR, MUNICYPIUM, PRAGMATYCZNOŚĆ, ALFRED, WYDZIAŁ, PRAŻUCHA, ANSAMBL, KROPKA, ZAWIKŁANIE, JEDYNE, ISTNOŚĆ, SOLE, LUNETA, ZAKŁAD WZAJEMNY, WSPÓLNOTA, FOLKSDOJCZ, KOLONIA, MAGIERKA, ŻORŻETA, DOMINACJA, MODULACJA SKROŚNA, UKŁAD OPTYCZNY, KRAWĘDŹ, CIĄGNIK BALASTOWY, TKAŃCOWATE, KONWENCJA LITERACKA, POPLECZNICTWO, MACZANKA, LEJ, SKUPINA, TRASA ŚREDNICOWA, WYROCZNIA, SZYNA, TĘPAK, GAJ, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, ROZWAŻNOŚĆ, KACAPSKI, SELSKIN, MATKA, PROSTOŚĆ, NORZYCA, BOA, USTNOŚĆ, MAŹNICA, RYT, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, IMPERIUM BRYTYJSKIE, DZIEWICTWO, INDIANKA, PORTUGALSKOŚĆ, TARYFA ULGOWA, MAKSIMUM, SOKI, SWORZEŃ, SERPENTYNA, NIEROZWAŻNOŚĆ, PRZEWÓD, SAŁATA, TRANSLACJA, PTASZEK, KNEBEL, ŚWINTUCH, INWENTOR, BAGIETA, KONFISKATA, SPONDYLOSOMA, BOŚNIACKOŚĆ, DWUDZIESTY DRUGI, FAŁSZERZ, KAMIEŃ NAGROBNY, ZUPA NA GWOŹDZIU, ANALOGICZNOŚĆ, LOGIKA ZDAŃ, ODCZYNNIK CHEMICZNY, PUBLIKACJA, LILA, BOHATER POZYTYWNY, ŚLĄSKOŚĆ, PĘCHERZ, SZYPUŁA, LEKCJA, TECHNOKRATA, AUTOMAT, KIŚĆ, ODPŁATA, SPAMIK, NÓŻ NA GARDLE, ŁYŻKA CEDZAKOWA, KLEJONKA, PRZECHOWANIE, ZGŁAD, ŻONISKO, APARAT REGENERACYJNY, ARTEFAKT, LEKCJA, ŻANDARMERIA, URZĘDNICZKA, KORYBANT, SKAŁA WAPIENNA, TITR, OPASŁOŚĆ, PINGWIN ANTARKTYCZNY, POTWARCA, ZAPAS, ALLEGRETTO, ARTYSTA, SIECZKA, NIEMIASZEK, TILAKA, REMONT KAPITALNY, SATELITA, AHISTORYCYZM, NIEZBĘDNOŚĆ, STAN, POWTÓRKA, POMYLENIEC, DOM, OPAD, ADHEZJA, CUDZOŁOŻNICA, KURANT, OBRÓT, KONWOLUCJA, WSPOMNIENIE, ELIZJA, GOSPODARZ DOMU, MUR, AKSAMIT, AKCEPTOR, LICHWA, PRZEBUDOWA, LOKALNA PĘTLA ABONENCKA, BABULA, TRANSLACJA, KTOŚ, BLISKOŚĆ, POLARYZACJA JONOWA, GALANTYNA, BAKTERIOLIZYNA, BOMBA, CZYŚCIK, PALIWO KOPALNE, MIŁOŚĆ, GRZYWNA, BIDAKA, DWUSTRONNOŚĆ, KIT, MACIEJ, ANORMALNOŚĆ, AKSAMITKA, ANKIETA PERSONALNA, RADYKALNOŚĆ, HOKEJ, MARTWOTA, ODWROTNOŚĆ, SZORSTKOŚĆ, ŁEPAK, BARWY, SAMORZUTNOŚĆ, ASYSTA GRAWITACYJNA, SUPPORT, STAROSTA GENERALNY, PODŁOŻE, KAMELIA, DZIABKA, KARTA RABATOWA, WYDAJNOŚĆ, LINIA ŚRUBOWA, TWIERDZENIE KRULLA, AWARIA, KOLUMNA, KOLUMNA, SZEWRON, KLUSKA, FUNT-SIŁA, WĘGLÓWKA, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, OKSYDAZA, KAND, STACJA, NASZELNIK, GRAJCAR, POCHODNIK, GICZ, PRZEDZIAŁ, GRONO, ZNAK MUZYCZNY, LOTERIA, DMUCHAWA, DZIEŁO ŻYCIA, KURDYBAN, FORMACJA SKALNA, UNIWERSAŁ, BIBLIOTEKA NAUKOWA, INTERES, POJAZD LATAJĄCY, WSTRZYMANIE, METATEKST, DYPTYK KONSULARNY, GRANAT, MISTERIUM PASYJNE, PIONIER, FORMA, IDIOSYNKRAZJA, NIEKOSZTOWNOŚĆ, FREGATA ŻAGLOWA, TRAGEDIA, ZNAMIĘ BECKERA, TRAGIZM, MOŻLIWOŚĆ, SPRZEDAWCA, CIAŁO, BIG BAND, PELAGIAL, NIEREGULARNOŚĆ, WSPÓŁUCZEŃ, SĄD, ROZUM, POKOJOWOŚĆ, MEGATSUNAMI, LOKACJA ATELIEROWA, ZBIORÓWKA, ANATOMIA, SIEDEMDZIESIĄTKA, LINIA EMISYJNA, NOSZE, BADANIE JAKOŚCIOWE, POLEPA, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, KLASA, PATENA, DAMA, CIEKAWOŚĆ, ŁUPEK ROPNY, OBUCH, MONIZM, SZOPKARZ, IMPLIKACJA LOGICZNA, DOSTATEK, TURGOR, DIALOGIZM, SROM, PILOT, CZAS, ROZTRUCHAN, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, PIEROGI, DZIWKARZ, DROGI RODNE, ?SOS TATARSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.654 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KTOŚ LUB COŚ, PEŁNIĄCE FUNKCJĘ SYMBOLU, ŚWIADECTWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KTOŚ LUB COŚ, PEŁNIĄCE FUNKCJĘ SYMBOLU, ŚWIADECTWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POMNIK ktoś lub coś, pełniące funkcję symbolu, świadectwa (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POMNIK
ktoś lub coś, pełniące funkcję symbolu, świadectwa (na 6 lit.).

Oprócz KTOŚ LUB COŚ, PEŁNIĄCE FUNKCJĘ SYMBOLU, ŚWIADECTWA sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - KTOŚ LUB COŚ, PEŁNIĄCE FUNKCJĘ SYMBOLU, ŚWIADECTWA. Dodaj komentarz

1×4 =

Poleć nas znajomym:

x