Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: PAŃSTWO, KTÓRE INNYM PRZEWODZI, DOMINUJE NAD INNYMI W JAKIEJŚ DZIEDZINIE LUB CAŁOŚCIOWO

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HEGEMON to:

państwo, które innym przewodzi, dominuje nad innymi w jakiejś dziedzinie lub całościowo (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: HEGEMON

HEGEMON to:

osoba panująca, mająca nieograniczoną władzę (na 7 lit.)HEGEMON to:

grupa ludzi, np. instytucja, organizacja, firma, grupa społeczna, zawodowa, która ma zdecydowaną przewagę nad innymi lub wyłączność w jakiejś dziedzinie (na 7 lit.)HEGEMON to:

starogrecki dowódca, oficer (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PAŃSTWO, KTÓRE INNYM PRZEWODZI, DOMINUJE NAD INNYMI W JAKIEJŚ DZIEDZINIE LUB CAŁOŚCIOWO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.831

COMPLUVIUM, SKROMNOŚĆ, ISKITIM, ZŁĄCZE, KRUSZYN, PORCYJKA, FARMAKOTERAPIA, SAKPALTO, KUPAŹ, SZUM, PODODDZIAŁ, DAHRA, SIEKIERA, KINA, KOSMYK, PRZECIER, CYTADELA, BADYLARZ, KRUCHAWECZKA, ŹREBAK, TELEFON ZAUFANIA, WSPÓŁŚRODKOWOŚĆ, MAKRAMA, WILKOWO, MISTERIUM, GORĄCA KREW, WARTOŚĆ DODANA, SKAŁA ALITOWA, PLAMICA, KALIFORNIA, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, KHMER, SATYNA, KARAKUŁY, KUDŁACZ, MALINDI, ROZRABIACZ, TON, ŚWIECA, KLESZCZE, PIANOLA, DRAMAT HISTORYCZNY, OBSADA, INTERKOSMOS, ALTOCUMULUS, BÓR BAGIENNY, SYMPATYKOMIMETYK, ANTRYKOT, DELIKT KONSTYTUCYJNY, SKRAJNIK, BEŁT, KOMORA, ŁATA, FIRMA KRZAK, PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA, OPIEKA PALIATYWNA, BAREŻ, DENIALIZM, SZARY RYNEK, GARMAŻERNIA, KARAWANA, PROFESOR ZWYCZAJNY, HACKAMORE, BRYGADZISTA, CIŚNIENIE, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, NIEOBEZNANIE, LICENCJA POETYCKA, MANIFESTACJA, LANZHOU, PSYCHODELICZNOŚĆ, WŁÓKNIAK TWARDY, ZNACZENIE, KOD GENETYCZNY, KASZANKA, KURTYNA SKALNA, PORZĄDNOŚĆ, DWUDZIESTOZŁOTÓWKA, DOBRA POŚREDNIE, PRZETRWAŁA BŁONA ŹRENICZNA, REOGRAF, MADAGASKAR, BEZODPŁYWOWOŚĆ, CZK, BALONET, SZYNA, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, ESCHWEGE, EGZORTA, WARSZTAT STRATEGICZNY, ADRES, DUKLA, GWATEMALA, SYSTEM ALARMOWY, POJEMNOŚĆ POLOWA, RYNKA, NOWOWIERCA, SMOLT, MORWIN, LIMNIGRAF, KŁUSAK FRANCUSKI, KARAFECZKA, PAŃSTWO WYZNANIOWE, LEKTYNA, HEDONIZM ETYCZNY, GLORIETTA, GRĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI, ŚWIECA, CZŁON OKREŚLAJĄCY, DYREKTOR, PUKNIĘCIE, KOD, MODERNA, DOSADNOŚĆ, ANALIZA LOGICZNA, KURATOR, MUSZTRA, ADEN, SMOŁOWIEC, ANTIGUA I BARBUDA, SPIRYT, ZARYS, BIBLIOTEKA GENOWA, MADISON, OLIWKOWATE, CHARYZMAT, POCZWARA, SŁAWOJKA, GRIMSBY, DYSPENSA, MOZZARELLA, DEPESZA, MAKINTOSZ, MAPA POZNAWCZA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, PRZEBÓJ, TUPECIK, NAKŁAD, SAMOURZECZYWISTNIENIE, KOLEJ, OTWÓR, SKRZYNKA, DRUHNA, WINIETA, ZRZESZENIE, KORDOBA, UŻHOROD, PRACOWNIK FIZYCZNY, NIEWYPARZONY PYSK, LUTNIA, PAGON, BROŃ BIOLOGICZNA, OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA, BEKON, GALISYJKA, DRESSING, KRYTERIUM OCENY DECYZJI, PAŃSTWO KATARU, PRAWA MIEJSKIE, BAT, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, WIECZÓR POETYCKI, POWSTANIE, PRUSACZKA, ŻUREK, KŁAJPEDA, ŚMIERDZIUCH, ŚRODOWISKO, INTERPRETACJA, PIĘTNASTY, DERMOKOSMETYK, SCENOPISARSTWO, GÓRSKA, TONAŻ, ŻĄDANIE UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ, MAPA MENTALNA, ZMIANA PATOLOGICZNA, OPARZENIE, ZDANIE, SPECJAŁ, PIEKARNIK, ANIOŁEK CHARLIEGO, POWSZECHNOŚĆ, HUDAJDA, IZBA CZELADNA, WIZYTÓWKA, DEMOLUDY, LOKACJA ATELIEROWA, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, ZŁUDZENIE INFLACYJNE, GALON, PODOBIZNA, ZADAR, CIĄGUTEK, KALKA JĘZYKOWA, MĘTNIAK, SYLWETA, MATOŁEK, WULA, WIZA WYJAZDOWA, SPEAKER, ROZWÓJ ZARODKOWY, NAGŁOŚNIENIE, BISHOP, LARAMIE, ROŚLINA POŻYTKOWA, ATMOSFERA NORMALNA, OMFALOMANCJA, STEWIA, NIECKA BASENOWA, PRZYRODNI BRAT, SŁONACZEK, PAŃSTWO OPIEKUŃCZE, LISIURKA, ARYTMOMETR, KOŁO RATUNKOWE, ŁAMANY DACH POLSKI, TARCZOWCE, PUKLERZ, OBRÓT, NACZYNIAK, HARMONIKA, WYWROTNOŚĆ, CZAS PRZYSZŁY, DŻIHAD, OLIWA, ODBITKA, PROSTOPADŁA, TEREN, UKŁAD ADAPTACYJNY, PIANISTYKA, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, PUSZKARZ, SKRZYPOWE, CYGANECZKA, HAGA, DOMEK, CZARODZIEJKA, HETYTA, ELKI, GARDEROBA, WYRAŻENIE OKAZJONALNE, ŚWIĘTOKRADCZYNI, ŁYSIENIE, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, JEDENASTKA, OBSERWATORKA, WIĄZ, BIOGEN, TECHNIKA GRAFICZNA, KREACJONIZM, KOMOROWO, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, ŚREDNIA KWADRATOWA, FISTUŁA, DZIEŁO ROGOWE, SANEPID, RZECZOWNIK POLICZALNY, DOZORCA, KURS, WIEŻA HEJNAŁOWA, WPRAWKA, SKOPEK, HOL, TOTALITARYZM, SAMOCHÓD HYBRYDOWY, BRYTYJSKOŚĆ, SZPAGIETKA BAHAMSKA, ŚNIEŻNIK, BEESKOW, BURKA, KANDYZ, RUCH PRZYŚPIESZONY, NISKOŚĆ, BONN, AUTOBUS SZYNOWY, ZIARNO, ATMOSFERA, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, PASKUDA, KUM, HAUST, FUNT-SIŁA, WIDŁONÓG, BRANŻA, JOGURT, CENA URZĘDOWA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, KOŁNIERZ MARYNARSKI, LIPA, OŚLA GŁOWA, EPIDEMIOLOG, KOCIE OKO, KRÓLOWA RENET, TYMBALIK, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, BLUZG, KOMIZM, PSAMMOFITY, BON OŚWIATOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.831 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: państwo, które innym przewodzi, dominuje nad innymi w jakiejś dziedzinie lub całościowo, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PAŃSTWO, KTÓRE INNYM PRZEWODZI, DOMINUJE NAD INNYMI W JAKIEJŚ DZIEDZINIE LUB CAŁOŚCIOWO to:
Hasło Opis krzyżówkowy
hegemon, państwo, które innym przewodzi, dominuje nad innymi w jakiejś dziedzinie lub całościowo (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HEGEMON
państwo, które innym przewodzi, dominuje nad innymi w jakiejś dziedzinie lub całościowo (na 7 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x