NAJNIŻSZA Z MOŻLIWYCH PŁAC, NAJCZĘŚCIEJ USTALANA NA DRODZE PRAWNEJ PRZEZ DANE PAŃSTWO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PŁACA MINIMALNA to:

najniższa z możliwych płac, najczęściej ustalana na drodze prawnej przez dane państwo (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAJNIŻSZA Z MOŻLIWYCH PŁAC, NAJCZĘŚCIEJ USTALANA NA DRODZE PRAWNEJ PRZEZ DANE PAŃSTWO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.813

NER, KRZYŻÓWKA MEKSYKAŃSKA, JĘZYK PIKTYJSKI, SOMONINO, GENDER, NAWIETRZNIK, NALEWKA WĘŻOWA, MISO, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, SEMANTYKA FUNKCJONALNA, FORMA, GEN DOMINUJĄCY, FALABELLA, LICENCJA OTWARTA, REMIX, HARFA EOLSKA, MIMOZA, SZEPT, BOTSWANA, KONGRUENCJA, MORENA BOCZNA, TORFOWISKO WISZĄCE, LINIA LOTNICZA, PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH, KOŁOWACIZNA, LEGIONISTA, WIRUSY DSRNA, TAU, SMERFETKA, ŻÓŁW BRUNATNY, METODA STRZAŁÓW, MÓR, PRZYĆMIENIE, MAŁY RUCH GRANICZNY, MASAJSKI, TEMPERA, ŻAGIEW, NEWA, AIDS, KROKIEW, KURCZĘ, RZEZ, PORAŻENIE MÓZGOWE, PROWANSALSKI, IKRZYSKO, KORDZIK, FIGURA ZASZCZYTNA, ARKA, MARŻA ODSETKOWA, ODRA, SPIĘCIE, PREKONIZACJA, GALIA, DANE, STRÓŻA, CHODNIK, WYDATEK MAJĄTKOWY, ELEKTROWNIA ATOMOWA, MAZUREK, DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE, KULOMETRIA, SPORT POŻARNICZY, POMPA PROTONOWA, POWIERNICTWO, CZARNY LUD, JEDNOSTKA OSADNICZA, ETHSHAR, POSTRACH, CHOROBA ODZWIERZĘCA, OBRAZA MAJESTATU, ULTRABOOK, KORONKA, SROKOSZ, ARENDA, PHISHER, BON LOKACYJNY, BASILEUS, PREZENTACJA, DRGNIENIE, BYDLĘ, MOPS, DOMINIKANKI, BAJA, HOBBY, ZAWŁOKI, RAGLAN, SZOS, FINKA, CAP, PIGUŁKA WIEDZY, AMH, LIST PROWIZYJNY, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, GOL KONTAKTOWY, RESOR, GIMNASTYKA MÓZGU, KUC CONNEMARA, HOLENDER, ROZRZUTKOWATE, IRREDENTA, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, LIBACJA, EKUMENA, KARMANIOLA, PIT, WĄSKOŚĆ, POŁYSK, JAMA USTNA, KIJEK NARCIARSKI, SUBDOMENA, OPĘTANIE, DAWNE PAŃSTWO, OSĘK, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, PSYCHOANALIZA, REGRES, KANTOŃSKI, KRÓLESTWO PERGAMOŃSKIE, MÓZG MATRIOSZKA, HERMA, PIERD, NÓŻKA, GNIOTOWE, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, UMOWA KONTRAKCYJNA, SILNIK TURBOŚMIGŁOWY, WEKSEL CIĄGNIONY, BRUDNICOWATE, WĄS, SANIE, ETER, WIDZENIE SKÓRNE, DELFIN BUTELKONOSY, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, REZERWA, OWADOPYLNOŚĆ, MANTOLET, WCINKA, MĘŻOBÓJCA, PATENT, POLEWA, HOLENDER, DELIKATESOWOŚĆ, SPORRAN, PUNKT, PAS, BOROWINA, KOLORY PAŃSTWOWE, LIST KAPERSKI, ROZKAZ PERSONALNY, MASZYNA WYCIĄGOWA, ŻYCIE, DIONIZYJSKOŚĆ, PRZYŁBICA, KOMŻA, OBRAZICIEL, CHODNIK, MUŁY, TOŁUMBAS, RÓŻNOWICIOWCE, KOKPIT, AGENT, ŻEBRO, CHANSON, OPŁOTKI, PLUWIAŁ, PULSAR, CZUCIE POWIERZCHOWNE, JOGURT, GRANATOWA POLICJA, EKSTRUZJA, PAMPA, SZKŁA, MACA, BURZA PIASKOWA, PROMIEŃ BETA, POCZTA KOMPUTEROWA, MACEDONIA, RENTA ODROBKOWA, KALORMEN, BEZROBOCIE SEZONOWE, NIEPODZIELNOŚĆ, TŁUSZCZAK, KRYPTOREKLAMA, SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE, REPUBLIKA GABOŃSKA, KOPUŁKA, ŁUK MONGOLSKI, TONGA, BIBLIOTEKA, PLIK, TON, DEFICYT BUDŻETOWY, ESKONTO, VECTRA, ZABORCA, ZIEMIA, SZCZYPIOREK, SKARBEK, DANE JAKOŚCIOWE, USZKO, JĘZYKI DARDYJSKIE, POWIERZCHNIA STOŻKOWA, PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA, CZYNNOŚĆ GOSPODARCZA, KOLUR, TWARDA SPACJA, NEPAL, CHOROBA GÓRNIKÓW, MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, PANI, ANKIETA PERSONALNA, KAFETERIA, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, RAPORT FISCHLERA, TRATWA, GABINET CIENI, HOLENDERKA, ATENY, EKSTENSJA, PATRONAT, TRANSPORTER, KACZKA CHIŃSKA, HEGEMON, FAUST, SOKOLE OKO, BANDA, ZEPPELIN, KULBAKA, KOŁO MAŁE, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, SUKNIA ŚLUBNA, CZAS UNIWERSALNY, OWAL KARTEZJUSZA, REŻIM, CHOREG, ALFABET LORMA, ODDZIAŁYWANIE, BEZGUŚCIE, OLEJÓWKA, DRZEWORYT, WYPŁUCZYSKO, RYNEK NIEFORMALNY, DZIESIĄTY, ZATOR, KARTEZJANIZM, KONDYCJONALIZM, CYGARO, REPUBLIKA KIRGISKA, FILIPÓW, SPISEK, BÓBR ZWYCZAJNY, BALROG, PONADZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY, WICI, FREKWENCJA, KSIĘSTWO, SPORT MOTOROWY, KLAKA, REPUBLIKA IRLANDII, DZIEWIĘCIU, SAMBENITO, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, KANISTER, ODKUWKA, OWCZA WEŁNA, WCZASY PRACOWNICZE, POSTAĆ, SFERA NIEBIESKA, PERKOZ BIAŁOCZUBY, LIDO, ROBOTA, KAPILARNOŚĆ, CHAŁUPNIK, ZATRWIAN, KURANT, ŁUK, MANDYLION, NACZYNIE, SUPERKOMBINACJA, HOTENTOCKI, MIÓD EKSPRESOWY, TYTUŁ NAUKOWY, ZBRODNIA STALINOWSKA, MIR, DERYWACJA FLEKSYJNA, ŚWIĄTEK, CWAJNOS, BAŃKA PRÓŻNIOWA, BLASTOMYKOZA POŁUDNIOWOAMERYKAŃSKA, BESKIDNIK, WYDATKI, EGZEMPLARZ SYGNALNY, ŚRODEK PSYCHOTROPOWY, POŁUDNIK NIEBIESKI, CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY, UTYK, ?BAT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.813 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAJNIŻSZA Z MOŻLIWYCH PŁAC, NAJCZĘŚCIEJ USTALANA NA DRODZE PRAWNEJ PRZEZ DANE PAŃSTWO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAJNIŻSZA Z MOŻLIWYCH PŁAC, NAJCZĘŚCIEJ USTALANA NA DRODZE PRAWNEJ PRZEZ DANE PAŃSTWO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PŁACA MINIMALNA najniższa z możliwych płac, najczęściej ustalana na drodze prawnej przez dane państwo (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PŁACA MINIMALNA
najniższa z możliwych płac, najczęściej ustalana na drodze prawnej przez dane państwo (na 14 lit.).

Oprócz NAJNIŻSZA Z MOŻLIWYCH PŁAC, NAJCZĘŚCIEJ USTALANA NA DRODZE PRAWNEJ PRZEZ DANE PAŃSTWO sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - NAJNIŻSZA Z MOŻLIWYCH PŁAC, NAJCZĘŚCIEJ USTALANA NA DRODZE PRAWNEJ PRZEZ DANE PAŃSTWO. Dodaj komentarz

7×7 =

Poleć nas znajomym:

x