WSPÓLNOTA RODOWA, ZARZĄDZANA PRZEZ WSPÓLNEGO PRZODKA, NA JEDNYM, WSPÓLNYM TERYTORIUM, PROWADZĄCA WSPÓLNĄ POLITYKĘ WOBEC INNYCH KLANÓW I ICH CZŁONKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KLAN to:

wspólnota rodowa, zarządzana przez wspólnego przodka, na jednym, wspólnym terytorium, prowadząca wspólną politykę wobec innych klanów i ich członków (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KLAN

KLAN to:

związek osób wspierających się i mających wspólne interesy (na 4 lit.)KLAN to:

ród, większa ilość krewnych i powinowatych, wstępnych i zstępnych, drzewo genealogiczne (na 4 lit.)KLAN to:

polski serial telewizyjny (na 4 lit.)KLAN to:

telenowela o Lubiczach (na 4 lit.)KLAN to:

znany polski serial telewizyjny (na 4 lit.)KLAN to:

szkocka wspólnota rodowa (na 4 lit.)KLAN to:

polska telenowela (na 4 lit.)KLAN to:

rodzima telenowela (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WSPÓLNOTA RODOWA, ZARZĄDZANA PRZEZ WSPÓLNEGO PRZODKA, NA JEDNYM, WSPÓLNYM TERYTORIUM, PROWADZĄCA WSPÓLNĄ POLITYKĘ WOBEC INNYCH KLANÓW I ICH CZŁONKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.635

SYSTEM RZYMSKI, AKTYNOWIEC, ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA, KINO AKCJI, KRAJINA, PRYWATNIAK, PSEUDOMORFIZM, SZWOLEŻER, SIODEŁKOWCE, GALARETA, TELEFON TOWARZYSKI, FILOZOFIA RELIGII, KOTWICA KINESTETYCZNA, POSIEDZENIE, BIAŁA KSIĘGA, OBTŁUCZENIE, POŻYCZKA, FASZYNA, BURZA PIASKOWA, MONITOR HOLTEROWSKI EKG, STYLISTKA, MONAR, BURGRABIA KRAKOWSKI, STRONA INTERNETOWA, TOKSYNA SINICOWA, PROMIENIOWANIE BETA, LICZBA PARZYSTA, BÓG, KAPITAŁ WŁASNY, ANION, CIĄGNIK SIODŁOWY, FILTR CYFROWY, KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA, KLEJÓWKA, STANICA, SADYSTYCZNOŚĆ, POETA LAUREATUS, KONSERWATOR ZABYTKÓW, RÓWNOWAŻNIK ELEKTROCHEMICZNY, JASZCZURKA SARGANTANA, MULTILATERALIZM, JELEŃ AKSIS, RZUT PROSTOKĄTNY, EKAGLIN, CEZURA, PIERWODRUK, KONFRONTACJA, FORMA, TRANSKRYPCJA, OTOCZKA MIELINOWA, LINIA HODOWLANA, SKALA PORÓWNAWCZA, SYGNAŁ, MIODOJAD CIEMNY, GMERK, KOPIEC, RAPTULARZ, GRUPA ALGEBRAICZNA, CZARNA OSPA, KEDYW, ARGO, BIOLOGICZNOŚĆ, MIEŃSZEWIZM, ZWIERZĘ DOMOWE, SKRZYDEŁKO, KROPKOWANIE, CHEMIA NIEORGANICZNA, METR KATOLICKI, PAPROĆ DRZEWIASTA, BARWA POCHODNA, CYKL REPRODUKCYJNY, TRACZ DŁUGODZIOBY, METEORYT, SSAK WYMARŁY, KOLBA, ŻÓŁWIE BOKOSZYJNE, FILIPINKA, OKNO RADIOWE, BRODAWCZYCA KONI, ŻYŁA PROMIENIOWA, TKANKOWY AKTYWATOR PLAZMINOGENU, MARGARYNA, PACKA, KAPELUSZ KARDYNALSKI, KONOTACJA, UKŁAD KRWIONOŚNY, WSTAWKA, STRUNOBETON, VIBRAM, WYTWÓR, ZŁOTE RUNO, WYPRAWIACZ, ELUWIUM, STADION, KONFERENCJA EPISKOPATU, ALKID, TRANSLATOR, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, JĘZYK FUL, TRANSFLUENCJA LODOWCA, MONOGAMICZNOŚĆ, MYŚLIWIEC, JĘZYK HENOCHIAŃSKI, WYSYP ZARODNIKÓW, DZBANEK NA WODĘ, DRUGI PLAN, KARMEL, INTERNAT, SUPERPAŃSTWO, SIŁA ELEKTROMOTORYCZNA, ŻNIWA, TRZECI ZAKON, DOBRA POŚREDNIE, ZSYPKA, KOTURN, GOŃBA, POSTOJOWE, SEJMIK RELACYJNY, GWARANCJA, TALASOTERAPIA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, WYNIK FINANSOWY, FILM SCIENCE-FICTION, ARENDARZ, ZESPÓŁ LĘKU UOGÓLNIONEGO, TRATWA, ŚWIATŁA DROGOWE, LISTA TRANSFEROWA, MECZ DERBOWY, ASD, FETYSZYSTA, FILTRACJA, JĘZYKI ESKIMOSKO-ALEUCKIE, KATECHEZA, OJCIEC, ODWRÓCENIE TRZEWI, MĄCZNIAK, I WOJNA ŚWIATOWA, ASTATYZM, SKRZYNKA LĘGOWA, AŻUR, PODEJŚCIE, INŻYNIERIA SPOŁECZNA, ALBA, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, JĘZYK FLAMANDZKI, INTELIGENCJA WERBALNA, JAPONICA, PENDENT, SAPROTROF, POJAWIENIE SIĘ, GALWEOZAUR, LICZNIK ISKROWY, INWESTYCJE, MAŁA INFORMATYKA, INSTALATOR, TONSURA, PIEC OPOROWY, KOŁO ZĘBATE, SZCZĘTKI, INIEKCJA STRUMIENIOWA, LAGUNA, HETYCKI, ZŁOTY DEWIZOWY, KOMENDA, KANAŁ JONOWY, KOMUNA MIEJSKA, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, ROGOWACENIE, MOPEK, CHOROBA REUMATYCZNA, WIEDŹMIN, JĘZYK CHORWACKI, EMOTKA, STYGMAT, ROZSZCZEPIALNOŚĆ, SAGUM, MAŁŻEŃSTWO KONKORDATOWE, GADY SSAKOZĘBNE, PRZEPUKLINA UDOWA, BIAŁY, KORMORAN BRUZDODZIOBY, POLAROGRAFIA, NADZÓR INWESTORSKI, ZAKWATEROWANIE, OCTAVIA, PAPPATACI, WIELOZADANIOWOŚĆ, AGREGAT, SOCJALIZM NAUKOWY, GRANICA, MOST EINSTEINA-ROSENA, REKTYFIKAT, SAMOCHÓD OSOBOWY, ANGINA PRINZMETALA, ELEKTRODA PORÓWNAWCZA, OPIEKUN, ALBUMIK, PRZESIEDZENIE, INFLACJA BUDŻETOWA, SPAWĘKI, SUKCESJA, SMS, KAY, KLARYSKI, HELLENIZACJA, UCHO, DEFINICJA FILOGENETYCZNA, ZADZIERZGNIĘCIE, KLAUZULA DUALNA, DELHI, TONUS MIĘŚNIOWY, PIENIĄDZ LOKALNY, ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE, STEP AMERYKAŃSKI, MIANOWANIEC, ORNAT, KUBASOW, STAW BIODROWY, GNETOWATE, PRZETRAWIANIE, BAŻANT, JĘZYK HETYCKI, MANCA, REKWIZYCJA, STRÓJ, PRZODOWNIK PRACY, HAMARTIA, GALASY, MIÓD SPADZIOWY, SKRĘCALNOŚĆ OPTYCZNA, OFENSYWA, SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, INSULINOOPORNOŚĆ, ŚWIERK CZERWONY, WODZIREJ, KĄPIEL, MIMETYZM, PNEUMATOLIZA, BITELS, OSTRYGA, KOSTKA, LEPTOSPIROZA, DOM AKADEMICKI, ZUCHWALSTWO, DUR PLAMISTY, DASZEK, INŻYNIERIA WIEDZY, KOMPENSACJA, HADŻAR, WZIERNIK, NAZGUL, FERMENTACJA MASŁOWA, ECCHI, WUEF, ARYTMOMETR, WIRUSY DSRNA, INKORPORACJA, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, LIZAWKA, PRZEGLĄDARKA, BŁĘKIT THÉNARDA, GOSPODARKA RYNKOWA, MAJORAT, WALEC KOŁOWY PROSTY, FITOCENOLOGIA, BRATKARTOFLE, HIPSTER, KROTNOŚĆ, BYLICA POSPOLITA, BARAN, KANONIK, KANOE, KREDYT POMOSTOWY, DROGA PRZEZ MĘKĘ, RYNEK NIEFORMALNY, LICZNIK OBROTÓW, HYBRYDA, DOMINACJA PEŁNA, UŻYTEK ZIELONY, ŁASKA, AKROBACJA POWIETRZNA, EWOLUCJONIZM, MIKANIT, BENZYLOPENICYLINA, SILNIK PRZELOTOWY, SMERFETKA, ZASADA DUALNOŚCI, METALMANIA, MATERIALIZM DIALEKTYCZNY, TEMPLUM, PROTEKTORAT, OSOBOWOŚĆ SCHIZOIDALNA, STRONY, HAMULEC NOŻNY, DIAFON, ANTYINTELEKTUALISTA, MONOGAMICZNOŚĆ, ?KUTIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.635 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WSPÓLNOTA RODOWA, ZARZĄDZANA PRZEZ WSPÓLNEGO PRZODKA, NA JEDNYM, WSPÓLNYM TERYTORIUM, PROWADZĄCA WSPÓLNĄ POLITYKĘ WOBEC INNYCH KLANÓW I ICH CZŁONKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WSPÓLNOTA RODOWA, ZARZĄDZANA PRZEZ WSPÓLNEGO PRZODKA, NA JEDNYM, WSPÓLNYM TERYTORIUM, PROWADZĄCA WSPÓLNĄ POLITYKĘ WOBEC INNYCH KLANÓW I ICH CZŁONKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KLAN wspólnota rodowa, zarządzana przez wspólnego przodka, na jednym, wspólnym terytorium, prowadząca wspólną politykę wobec innych klanów i ich członków (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KLAN
wspólnota rodowa, zarządzana przez wspólnego przodka, na jednym, wspólnym terytorium, prowadząca wspólną politykę wobec innych klanów i ich członków (na 4 lit.).

Oprócz WSPÓLNOTA RODOWA, ZARZĄDZANA PRZEZ WSPÓLNEGO PRZODKA, NA JEDNYM, WSPÓLNYM TERYTORIUM, PROWADZĄCA WSPÓLNĄ POLITYKĘ WOBEC INNYCH KLANÓW I ICH CZŁONKÓW sprawdź również:

galasówka dębianka, jagodnica dębianka, dębianka, Cynips quercusfolii - gatunek owada z rodziny galasówkowatych ,
(zazwyczaj w l.m.) potrawa z okolic Zawiercia sporządzana z ziemniaków krojonych w plastry lub kostkę i duszonych w kotle ze smalcem, cebulą, kiełbasą, boczkiem, ewentualnie burakami i marchwią, przykrywana liściem kapusty lub papierem śniadaniowym, którą następnie dociska się ściśle i szczelnie pokrywką dokręcaną na śrubę ,
chrześcijański dogmat stwierdzający, że Bóg jest Bogiem Trójjedynym, istniejącym jako trzy Osoby - po grecku hypostazy - pozostając jednocześnie jednym Bytem ,
Procellariiformes - rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
technika malarska, posługująca się farbami olejnymi ,
pierwsza na świecie broń prochowa - rura wypełniona prochem i siekańcami ,
czeski poeta bajroniczny (1810-36), romantyk, proza poetycka, nowele; „Maj”, „Marinka” ,
kod ISO 4217 dolara tajwańskiego ,
żyrafa masajska, Giraffa camelopardalis tippelskirchi - podgatunek żyrafy, najwyższy gatunek z obecnie żyjących ssaków lądowych; zamieszkuje afrykańskie sawanny południowej Kenii (parki: Masai Mara, Amboseli oraz Tsavo West) oraz niemal całej Tanzanii ,
bingo, w którym do wygrania są fanty ,
ciało niebieskie, pyłki lub bryły obiegające Słońce: wpadając do atmosfery ziemskiej rozżarzają się, co daje efekt spadającej gwiazdy ,
święto żydowskie obchodzone na pamiątkę wyzwolenia Izraelitów z niewoli egipskiej, które w Izraelu trwa 7 dni, a w diasporze - 8 dni, poczynając od 15. dnia miesiąca nisan ,
doskwierają w lecie ,
amerykańskie ciasto przypominające słodki chleb ,
ferma; miejsce, w którym pod kontrolą człowieka lub samorodnie następuje wylęganie (czyli okres inkubacyjny) zwierząt hodowlanych, np. drobiu lub ryb, a także owadów ,
forma zwracania się do osób o wyższym statusie społecznym, np. do władcy ,
ambystomy, poprzecznozębne, Ambystomatidae - rodzina płazów ogoniastych, obejmująca ponad 30 gatunków o zębach ułożonych w rzędy poprzeczne względem długiej osi ciała ,
dzbanek do parzenia kawy, który jest rodzajem prostego ekspresu ,
pałankowate, Phalangeridae - rodzina torbaczy z rzędu dwuprzodozębowców; obejmuje gatunki zamieszkujące środowiska leśne w Australii, Nowej Gwinei i kilku mniejszych wysp Indonezji ,
wyróżnianie tylko dwu wartości logicznych: prawdy i fałszu ,
coś mało ważnego, niesprawiającego kłopotu ,
mnóstwo, bardzo dużo ,
słodkowodny pluskwiak różnoskrzydły, roślinożerny lub drapieżny ,
pusta przestrzeń w wytworze ludzkim lub w obiekcie naturalnym ,
jeden z dopływów żyły kątowej ,
kompozytor litewski ur. w 1932 r., utwory instrumentalne wokalno-instrumentalne; 'Z kamienia Jaćwingów'; w twórczości nawiązuje do dawnych obrzędów litewskich ,
odpowiednio wyselekcjonowane drobnoustroje dodawane do żywności w celu poprawy jej wyglądu, zapachu, smaku lub wydłużenia trwałości ,
w chemii: symbol krzemu ,
mechanizm obronny ,
jednostka pomocnicza, samorząd, stanowiący lokalny organ władzy, pełniący funkcje pomocnicze wobec władzy centralnej

Komentarze - WSPÓLNOTA RODOWA, ZARZĄDZANA PRZEZ WSPÓLNEGO PRZODKA, NA JEDNYM, WSPÓLNYM TERYTORIUM, PROWADZĄCA WSPÓLNĄ POLITYKĘ WOBEC INNYCH KLANÓW I ICH CZŁONKÓW. Dodaj komentarz

3×3 =

Poleć nas znajomym:

x