MICROBIOTHERIA - MONOTYPOWY RZĄD TORBACZY OBEJMUJĄCY RODZINĘ BEZTORBIKOWATYCH (MICROBIOTHERIIDAE) Z GATUNKIEM WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJĄCYM (BEZTORBIK BAMBUSOWY) I KILKOMA GATUNKAMI WYMARŁYMI; ZNANE SĄ DOTYCHCZAS WYŁĄCZNIE Z AMERYKI POŁUDNIOWEJ, ALE BADANIA MORFOLOGICZNE I MOLEKULARNE WYKAZAŁY ICH POKREWIEŃSTWO Z TORBACZAMI AUSTRALIJSKIMI, CO OZNACZA, ŻE PRAWDOPODOBNIE PRZEDOSTAŁY SIĘ Z AUSTRALII DO AMERYKI POŁUDNIOWEJ PRZEZ ANTARKTYDĘ, CZYLI W KIERUNKU PRZECIWNYM DO WĘDRÓWKI SWOICH PRZODKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BEZTORBIKI to:

Microbiotheria - monotypowy rząd torbaczy obejmujący rodzinę beztorbikowatych (Microbiotheriidae) z gatunkiem współcześnie żyjącym (beztorbik bambusowy) i kilkoma gatunkami wymarłymi; znane są dotychczas wyłącznie z Ameryki Południowej, ale badania morfologiczne i molekularne wykazały ich pokrewieństwo z torbaczami australijskimi, co oznacza, że prawdopodobnie przedostały się z Australii do Ameryki Południowej przez Antarktydę, czyli w kierunku przeciwnym do wędrówki swoich przodków (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MICROBIOTHERIA - MONOTYPOWY RZĄD TORBACZY OBEJMUJĄCY RODZINĘ BEZTORBIKOWATYCH (MICROBIOTHERIIDAE) Z GATUNKIEM WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJĄCYM (BEZTORBIK BAMBUSOWY) I KILKOMA GATUNKAMI WYMARŁYMI; ZNANE SĄ DOTYCHCZAS WYŁĄCZNIE Z AMERYKI POŁUDNIOWEJ, ALE BADANIA MORFOLOGICZNE I MOLEKULARNE WYKAZAŁY ICH POKREWIEŃSTWO Z TORBACZAMI AUSTRALIJSKIMI, CO OZNACZA, ŻE PRAWDOPODOBNIE PRZEDOSTAŁY SIĘ Z AUSTRALII DO AMERYKI POŁUDNIOWEJ PRZEZ ANTARKTYDĘ, CZYLI W KIERUNKU PRZECIWNYM DO WĘDRÓWKI SWOICH PRZODKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.065

ZAWÓR REGULACYJNY, KOCHAŚ, POWRÓZEK NASIENNY, WKŁAD GRUNTOWY, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA, WULGATA, SZUM TERMICZNY, EGZEMPLARZ SYGNALNY, MEDYCYNA REGENERACYJNA, AMERYKA, DYSK LOKALNY, ELEKTRODIAGNOSTYKA, LARP, PASAŻ, GUL, PARLAMENT, PRZESADNA POPRAWNOŚĆ, BOGATE MEDIA, PSYCHUSZKA, CAMRY, BRDA, SZTUKA LUDOWA, SKORPIONY, PAPILOT, ALARM POWODZIOWY, TERAPIA BEHAWIORALNA, MANIPULATOR, MUZYKA LATYNOAMERYKAŃSKA, JASZCZURKA SYCYLIJSKA, KOMEDIALNIA, KRZYŻYK, NIESUBTELNOŚĆ, SAMOGRAJ, VIANI, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, DIPLONT, NIEZRĘCZNOŚĆ, LATIMERIA, SPECJACJA PARAPATRYCZNA, PRAWO MOJŻESZOWE, ODŁÓG, CIŚNIENIE AKUSTYCZNE, NIEŚWISZCZUK BIAŁOOGONOWY, NARRACJA POLIFONICZNA, PIEC WAPIENNY, KSIĘGOWOŚĆ, GRAFIKA FRAKTALNA, IMPULS, TRZY KARTY, DŻAMAHIRIJJA, OGNIWO GAZOWE, OWCA, MALTA, DOWÓD WPROST, ZGORZEL, HIPOSTAZA, ZJAWISKO KURZAWKOWE, NAZWA CUDZYSŁOWOWA, TELEROBOTYKA, OKLUZJA, GLINKA KAOLINOWA, ALE, HORMON PŁCIOWY, HULMAN SZARY, SERWER WIDEO, SPONDYLOSOMA, RYNEK NIEFORMALNY, RODZINA PATCHWORKOWA, TRÓJKROK, OKSZA, MASKULINIZM, WINKRYSTYNA, DARŃ, ZAGÓRZE, BEZROBOCIE ŚREDNIOOKRESOWE, MULTILATERALIZM, SANATORIUM UZDROWISKOWE, NAWAŁNIK RELIKTOWY, LICENCJA PRZYMUSOWA, OPIEKA PALIATYWNA, LENIWIEC, PAJACYK, GOŁĘBIOWE, KRZAKÓWKA DŁUGODZIOBA, PÓŁTUSZA, TYGIEL, WILCZY OBŁĘD, RAJA NAKRAPIANA, ZWARCIE, GAZA, SELENOGRAFIA, SZKATUŁKA, PRZESTRZEŃ ADRESOWA, ANGELOLOGIA, KRÓLESTWO PERGAMOŃSKIE, MŁODZIEŻÓWKA, FLESZ, SEJSMOGRAM, SASZETKA, AWARYJNOŚĆ, KOŃ BUDIONNOWSKI, LEK MOCZOPĘDNY, PROTETYKA ORTOPEDYCZNA, WIELKA JEDNOSTKA, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, SCENA PUDEŁKOWA, EMALIA, MARSZ, WYROBNICA, OSTROLOTY, ZBIÓRKA, EGZEKUTORKA, PRZENOSICIEL, OWOCNIK, WŁÓKNO, RÓŻOWA LANDRYNKA, MISIACZEK, STANICA, GLIPTODONTY, GABINET CIENI, FUNKCJONALIZM, GAUSS, ETNOPSYCHOLOGIA, ŚWIDRAK OKRĘTOWY, MIKROFALÓWKA, PERLATOR, JAMRAJOKSZTAŁTNE, ZDATNOŚĆ, DETEKTOR JONIZACYJNY, TUKAN, OSTROLOT CIEMNY, LEKARZ DENTYSTA, BEYLIZM, SEDYMENTACJA CYKLICZNA, MAKI, KASZUBSKOŚĆ, WIRTUALIZACJA, BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWE, ROK ANOMALISTYCZNY, JEZIORO ZASTOISKOWE, WIDZENIE OBWODOWE, OBROŻA, PARSĘTA, KOALOWATE, OPISTORCHOZA, NEGATYWIZM, PASKÓWKI, PYCHA, ANATOMIA, IGLICZNIOKSZTAŁTNE, PAJĄKI, TABORYTA, CHLEBOWIEC, CENZOR, INTENSJONALNOŚĆ, DIECEZJA, POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE, KWAZIKRYSZTAŁ, EFA ZACHODNIOAFRYKAŃSKA, ŚLISKOŚĆ, SZYSZAK HUSARSKI, NIT, ZWINNIK LATARNIK, CHOROBA SPIELMEYERA-VOGTA-SJÖGRENA, CHOROBA DARLINGA, SZKLENICA, MANIERKA, SARKOFAG, CZAPRAK, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, POŻYTECZNOŚĆ, RĄBEK, REKIN CHOCHLIK, PŁOMIEŃ, LINIE BEAU, TYSIĄC, ROZSTRZAŁ, GARNIZON, HOHENZOLLERNOWIE, DOBRO KLUBOWE, DŻINN, RELIGIOLOG, WODOCIĄGOWNIA, MOTYLEK, BRĄZOWY PODKARZEŁ, EGZOSZKIELET, STRATEG, GALECHIRUS, ANKSJOGENIK, FILC, ALAMOZAUR, BŁONKÓWKA, SŁOWACYSTYKA, UCHWYT SPAWALNICZY, KRYTERIUM SAVAGE'A, KOŁOWIEC, TWIERDZENIE STOKESA, NIEPOKÓJ RUCHOWY, PAPILOTKA, ŚLIZGACZ, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, PATYK, SZCZECIOGONKI, KONTAKT, RPG, JEZIORO POLITROFICZNE, ODWSZAWIANIE, REGUŁA SAVAGE'A, ALABASTRON, APRIORYZM, PĘDRAK, FOSFORYLACJA SUBSTRATOWA, PRĄD STAŁY, PROTOLOGIA, EPUZER, PLEŚNIAK, GASTRONOM, ODLEWARKA, SYROP, BOJ, BYTOMKOWIEC, PRZEJEŻDŻAJĄCA, GAPOWICZKA, ŚLĄSKI, RZEP, SZPECIELE, SALOWA, JAJKO, LORYSA, NIDERLANDZKI, UZWOJENIE WTÓRNE, LINGWETKA, WJAZD, SFORMUŁOWANIE, KOŃ BERBERYJSKI, STAN, PARTIA ROSYJSKA, PARZYSTOKOPYTNE, PRZESZUKANIE, HAPEK, PIŻMIK TRÓJSTĘPKOWY, NIESAMOWYSTARCZALNOŚĆ, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, BĘCNIĘCIE, PRZEPOJA, BIOGEOGRAFIA, TORFOWISKO WYSOKIE, HEDWIGIOWCE, BIEGŁOŚĆ, DOBRA FINALNE, EKSPEDYTURA, NIEŻYT, KURS, FUNT ANGIELSKI, DECYMA, TAMBOREK, ENIGMATYCZNOŚĆ, KONIEC, LINGWISTYKA STOSOWANA, SZOT, GAJNIK LŚNIĄCY, FILM WOJENNY, SZERMIERZ, WARTOŚCIOWOŚĆ, BIBLIA JAKUBA WUJKA, ANAPSYDY, BANAN SKROBIOWY, LALKA, LATAWCE, MIĘKKIE SERCE, PATOLOG, MINI-ALBUM, PROM PASAŻERSKI, POHYBEL, MOZART, KRĄŻENIE MÓZGOWE, HAKER, EPIFITIA, STAN ŚREDNI, PREWENCJA RENTOWA, CYRANKA MODROSKRZYDŁA, BANANA SPLIT, CHWYT PONIŻEJ PASA, POZWOLENIE WODNOPRAWNE, LINIE PAPILARNE, CZYNNOŚĆ FAKTYCZNA, WOMBATOWATE, SYNDROM WILKOŁACZY, TYMBARK, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, TAŚMA, ROZKŁAD, GRUSZE ZACHODNIOAZJATYCKIE, KUMULACJA, AUTOGIEŁDA, MIGRACJA PLANETARNA, WAR, SZONIZAUR, SZARLATAN, ?KONTO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.065 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MICROBIOTHERIA - MONOTYPOWY RZĄD TORBACZY OBEJMUJĄCY RODZINĘ BEZTORBIKOWATYCH (MICROBIOTHERIIDAE) Z GATUNKIEM WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJĄCYM (BEZTORBIK BAMBUSOWY) I KILKOMA GATUNKAMI WYMARŁYMI; ZNANE SĄ DOTYCHCZAS WYŁĄCZNIE Z AMERYKI POŁUDNIOWEJ, ALE BADANIA MORFOLOGICZNE I MOLEKULARNE WYKAZAŁY ICH POKREWIEŃSTWO Z TORBACZAMI AUSTRALIJSKIMI, CO OZNACZA, ŻE PRAWDOPODOBNIE PRZEDOSTAŁY SIĘ Z AUSTRALII DO AMERYKI POŁUDNIOWEJ PRZEZ ANTARKTYDĘ, CZYLI W KIERUNKU PRZECIWNYM DO WĘDRÓWKI SWOICH PRZODKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MICROBIOTHERIA - MONOTYPOWY RZĄD TORBACZY OBEJMUJĄCY RODZINĘ BEZTORBIKOWATYCH (MICROBIOTHERIIDAE) Z GATUNKIEM WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJĄCYM (BEZTORBIK BAMBUSOWY) I KILKOMA GATUNKAMI WYMARŁYMI; ZNANE SĄ DOTYCHCZAS WYŁĄCZNIE Z AMERYKI POŁUDNIOWEJ, ALE BADANIA MORFOLOGICZNE I MOLEKULARNE WYKAZAŁY ICH POKREWIEŃSTWO Z TORBACZAMI AUSTRALIJSKIMI, CO OZNACZA, ŻE PRAWDOPODOBNIE PRZEDOSTAŁY SIĘ Z AUSTRALII DO AMERYKI POŁUDNIOWEJ PRZEZ ANTARKTYDĘ, CZYLI W KIERUNKU PRZECIWNYM DO WĘDRÓWKI SWOICH PRZODKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BEZTORBIKI Microbiotheria - monotypowy rząd torbaczy obejmujący rodzinę beztorbikowatych (Microbiotheriidae) z gatunkiem współcześnie żyjącym (beztorbik bambusowy) i kilkoma gatunkami wymarłymi; znane są dotychczas wyłącznie z Ameryki Południowej, ale badania morfologiczne i molekularne wykazały ich pokrewieństwo z torbaczami australijskimi, co oznacza, że prawdopodobnie przedostały się z Australii do Ameryki Południowej przez Antarktydę, czyli w kierunku przeciwnym do wędrówki swoich przodków (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BEZTORBIKI
Microbiotheria - monotypowy rząd torbaczy obejmujący rodzinę beztorbikowatych (Microbiotheriidae) z gatunkiem współcześnie żyjącym (beztorbik bambusowy) i kilkoma gatunkami wymarłymi; znane są dotychczas wyłącznie z Ameryki Południowej, ale badania morfologiczne i molekularne wykazały ich pokrewieństwo z torbaczami australijskimi, co oznacza, że prawdopodobnie przedostały się z Australii do Ameryki Południowej przez Antarktydę, czyli w kierunku przeciwnym do wędrówki swoich przodków (na 10 lit.).

Oprócz MICROBIOTHERIA - MONOTYPOWY RZĄD TORBACZY OBEJMUJĄCY RODZINĘ BEZTORBIKOWATYCH (MICROBIOTHERIIDAE) Z GATUNKIEM WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJĄCYM (BEZTORBIK BAMBUSOWY) I KILKOMA GATUNKAMI WYMARŁYMI; ZNANE SĄ DOTYCHCZAS WYŁĄCZNIE Z AMERYKI POŁUDNIOWEJ, ALE BADANIA MORFOLOGICZNE I MOLEKULARNE WYKAZAŁY ICH POKREWIEŃSTWO Z TORBACZAMI AUSTRALIJSKIMI, CO OZNACZA, ŻE PRAWDOPODOBNIE PRZEDOSTAŁY SIĘ Z AUSTRALII DO AMERYKI POŁUDNIOWEJ PRZEZ ANTARKTYDĘ, CZYLI W KIERUNKU PRZECIWNYM DO WĘDRÓWKI SWOICH PRZODKÓW sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - MICROBIOTHERIA - MONOTYPOWY RZĄD TORBACZY OBEJMUJĄCY RODZINĘ BEZTORBIKOWATYCH (MICROBIOTHERIIDAE) Z GATUNKIEM WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJĄCYM (BEZTORBIK BAMBUSOWY) I KILKOMA GATUNKAMI WYMARŁYMI; ZNANE SĄ DOTYCHCZAS WYŁĄCZNIE Z AMERYKI POŁUDNIOWEJ, ALE BADANIA MORFOLOGICZNE I MOLEKULARNE WYKAZAŁY ICH POKREWIEŃSTWO Z TORBACZAMI AUSTRALIJSKIMI, CO OZNACZA, ŻE PRAWDOPODOBNIE PRZEDOSTAŁY SIĘ Z AUSTRALII DO AMERYKI POŁUDNIOWEJ PRZEZ ANTARKTYDĘ, CZYLI W KIERUNKU PRZECIWNYM DO WĘDRÓWKI SWOICH PRZODKÓW. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast