WIEPRZOWINA POPRZERASTANA SŁONINĄ, ZAZWYCZAJ JEST TO DOŚĆ CIENKI PAS MIĘSA PRZY SKÓRZE POCHODZĄCY Z BOKU ŚWINI, ALE MOŻE TO BYĆ TEŻ FRAGMENT PODGARDLA ITP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BOCZEK to:

wieprzowina poprzerastana słoniną, zazwyczaj jest to dość cienki pas mięsa przy skórze pochodzący z boku świni, ale może to być też fragment podgardla itp (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BOCZEK

BOCZEK to:

zdrobniale: prawa lub lewa strona ciała ludzkiego lub zwierzęcego (na 6 lit.)BOCZEK to:

w edytorstwie: krótkie, hasłowe określenia, pojedyncze wyrazy lub zwroty, czasem powtórzony tytuł rozdziału, które znajdują się na zewnętrznych marginesach i informują o treści poszczególnych fragmentów tekstu (na 6 lit.)BOCZEK to:

boczna pionowa rubryka w tabeli, która informuje o tym, do czego odnoszą się dane (na 6 lit.)BOCZEK to:

w szewstwie: skórzana część cholewki wykonanej z tkaniny, naszyta od zewnątrz by umocnić dolne boczne części przyszwy (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WIEPRZOWINA POPRZERASTANA SŁONINĄ, ZAZWYCZAJ JEST TO DOŚĆ CIENKI PAS MIĘSA PRZY SKÓRZE POCHODZĄCY Z BOKU ŚWINI, ALE MOŻE TO BYĆ TEŻ FRAGMENT PODGARDLA ITP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.651

WIRUS WŚCIEKLIZNY, SZYPSZYNA, PLASK, DALEKOPIS, RYJEK, SŁUŻBY WEWNĘTRZNE PAŃSTWA, MIZUNA, NEUWIED, GEREZA ANGOLAŃSKA, PILAW, OBRÓT SYNCHRONICZNY, GOŁĄBECZEK, UPRZEDMIOTOWIENIE, NIEMĘSKOŚĆ, SAMORZĄD, BEZSENSOWNOŚĆ, INDEKSACJA, TARCZA, MIODOWNIK, UMOWA ZLECENIE, SZTUKAMIĘS, MODEL, SZTUKA LUDOWA, PLEWA, TANGO, LUŹNOŚĆ, BUŁKI, WARSTWOWANIE, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, SYSTEM DZIESIĘTNY, NIECHLUBNOŚĆ, OTTER, UPOJNOŚĆ, PLOTER, LITERATURA WAGONOWA, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, MAKINTOSZ, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, KRĘGARSTWO, SILNIK ELEKTRYCZNY BOCZNIKOWY, NAPASTNICZKA, MITSUKURINA, PLEŚŃ, GRAMATYKA GENERATYWNA, BŁAWATNIK, POZYTON, ROJALISTA, ŚREDNI DYSTANS, OMIEG KAUKASKI, PORTIERNIA, PĘPAWA DWULETNIA, BUJOWISKO, SZAFKA, FORMA PÓŁTORALINIOWA, DRZEWOŁAZOWATE, OKOLICZNIK CELU, PARWENIUSZ, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, ZAGRYWKA, MINIGOLF, ROZPOREK, GRZBIET ŚRÓDOCEANICZNY, MIESIĘCZNICA, CZŁOWIEKOWATE, MIĘSOŻERSTWO, KIPIEL, EFEKT WPIERANIA, BĄBEL, MŁODA, LIZAK LOGOPEDYCZNY, SZPRYCA, CONFIT, AKUMULATOREK, POZOSTAŁOŚĆ, BRAK, OSŁABIACZ PODRZUTU, LAMNOWATE, WŁAŚCIWOŚĆ, MISIO, CZARNY KARZEŁ, LEKKOMYŚLNOŚĆ, UKRAINKA, HAMULEC WIRNIKOWY, FIKCJA, PIEC ŁUKOWY, PARAMAGNETYK, OKRĄGŁOŚĆ, BLACHA ZIMNOWALCOWANA, LYGODIUM, KATEGORIA, OBJAWIENIE PRYWATNE, REZYDENT, KLUCZ, GONIEC, WOKALISTYKA, UKŁAD LOGICZNY, LEN, WYCZUWALNOŚĆ, CHUJOWIZNA, SSAKI JAJORODNE, DYSCYPLINA POKAZOWA, ŚWIDER, PŁONNIK CIENKI, KONKURENCJA, PRZEPŁYW, WIETRZENIE MECHANICZNE, GRUPA ADDYTYWNA, FOREMAN, CIĘŻKA WODA, CZAJ, PLEWA, ADRIANOPOL, ŁĄCZNOŚĆ POWIADAMIANIA, TRIAL, DOKŁADNOŚĆ, PUDEŁKO, AUTOMOBILISTA, PASTERSKOŚĆ, PODTYBINKA, ZŁOTE RUNO, IDEALISTKA, SINUS, POMARAŃCZOWY PAS, ZABYTEK KLASY ZEROWEJ, PODKÓWKA, POMOCNIK, DOBROWOLNOŚĆ, TELESKOP ZWIERCIADLANY, JUSTUNEK, KREWETKA NAKRAPIANA, RAJZBRET, RÓŻDŻYCA POSPOLITA, PRAKTYCZNOŚĆ, GRUNTÓWKA, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, PATYCZAK, OSTATNI KRZYK MODY, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, KETEN, SPIS POWSZECHNY, BUCEFAŁ, MAKAKOKSZTAŁTNE, PARKINGOWY, POJAZD JEDNOŚLADOWY, SZMELC, RZYMSKI, RURA, BLIN ŻMUDZKI, PROGRAM, PRZEŚCIERADŁO, SZKARADA, CIENIAS, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, SIŁA ROBOCZA, ZAPORA, TOR ODSTAWCZY, SPIS, JEGOMOŚĆ PAN, MYDELNICZKA, WIZYTÓWKA, LORI WYSMUKŁY, SPINANIE, DOMICYL, WIELKA PIECZĘĆ, HEREZJA RELATYWIZMU KRYTYCZNEGO, POKAZOWOŚĆ, ŁOKIEĆ TENISISTY, PODKOWA, RAMKA, PIĘKNOŚĆ, OTCHŁAŃ, MORŚWIN KALIFORNIJSKI, KREOL, PRZEDAWCZYK, PRANERCZE, WYSYPKA, WARTOŚCIOWOŚĆ, OSOBA TRZECIA, TANECZNOŚĆ, DIABEŁEK, REKIN, PALMA, APEKS, SAMORÓBKA, ZABURZENIE AFEKTYWNE, FUNKCJE AMPLITUDY, SKRZYNIA, DEIKSA, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, JĘZYK WEWNĘTRZNY, PUKAWKA, DOBITNOŚĆ, TRÓJCA ŚWIĘTA, MUSZTARDA PO OBIEDZIE, WAPNO, TYNK, PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI, RÓG, NIEWYCZUWALNOŚĆ, PROMIENNOŚĆ, CIEKAWSKOŚĆ, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, WELWET, PIGMALIONIZM, MALFORMACJA MACICY, BANKOWÓZ, ORLICA, CHODNIKOWIEC, URODNOŚĆ, ŚMIGŁOŚĆ, KRETYŃSKOŚĆ, POWOLNOŚĆ, BANDAŻ, WIRUSY, GRANIASTOSŁUP PRAWIDŁOWY, JĘZYK ARABSKI, JELEŃ AKSIS, MOSHING, KRAN, HEAD-HUNTER, FILOZOFIA KRYTYCZNA, SIEROTA, UNIKATOWOŚĆ, EMBLEMAT, TORBA, NIEOKREŚLONOŚĆ, KARKOŁOMNOŚĆ, NONSENSOWNOŚĆ, NERWICA WEGETATYWNA, POWSZECHNOŚĆ, GOL SAMOBÓJCZY, TROICK, NACHYLENIE DODATNIE, SYNSEPAL, BATALION WARTOWNICZY, RAFA, GÓRA PODWODNA, NIEDŹWIEDZIÓWKA KAJA, PERKAL, CZIN, SMOLUCH, KIERUNEK, PLEBS, INTENCJONALIZM, MĘKI TANTALA, SPOJLER, FASOLA SZPARAGOWA, PATETYCZNOŚĆ, DOBUDOWA, PRZENIKLIWOŚĆ, SZAMBELAN PAPIESKI, PAPROTNIK KOLCZYSTY, LEJEK, ATLAS, PAJA, RACJA, SŁUPOŁAZ, ZAKAŻENIE OPORTUNISTYCZNE, CM2, GLORIA, ZAKRĘT, KREWETKA WIŚLANA, KNUR, MACA, ESCUDELLA, TOALETA, KASZA, CIAPOWATOŚĆ, IKEBANA, WOLNY SŁUCHACZ, WYNIOSŁOŚĆ, SYKATYWA, ESTRADOWOŚĆ, FIX, GÓWNIARSTWO, HOMARY, MODRASZEK KORYDON, ŁUSKA, KREMOGEN, BEZSENS, ARCHITEKTURA ORGANICZNA, STEK, WIDZIMISIĘ, OGONEK, SIARCZEK, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, NOKDAUN, DOMICYL, OGIEŃ, NIEOCZEKIWANOŚĆ, GRĄD SUBATLANTYCKI, UKŁAD NIEDOOKREŚLONY, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, WSZECHMOCNY, ZATOKA, PARA UPORZĄDKOWANA, ZGRZEWKA, CHOLANGIOGRAFIA, NIEBIESKI PAS, ?TASIEMCE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.651 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WIEPRZOWINA POPRZERASTANA SŁONINĄ, ZAZWYCZAJ JEST TO DOŚĆ CIENKI PAS MIĘSA PRZY SKÓRZE POCHODZĄCY Z BOKU ŚWINI, ALE MOŻE TO BYĆ TEŻ FRAGMENT PODGARDLA ITP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WIEPRZOWINA POPRZERASTANA SŁONINĄ, ZAZWYCZAJ JEST TO DOŚĆ CIENKI PAS MIĘSA PRZY SKÓRZE POCHODZĄCY Z BOKU ŚWINI, ALE MOŻE TO BYĆ TEŻ FRAGMENT PODGARDLA ITP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BOCZEK wieprzowina poprzerastana słoniną, zazwyczaj jest to dość cienki pas mięsa przy skórze pochodzący z boku świni, ale może to być też fragment podgardla itp (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BOCZEK
wieprzowina poprzerastana słoniną, zazwyczaj jest to dość cienki pas mięsa przy skórze pochodzący z boku świni, ale może to być też fragment podgardla itp (na 6 lit.).

Oprócz WIEPRZOWINA POPRZERASTANA SŁONINĄ, ZAZWYCZAJ JEST TO DOŚĆ CIENKI PAS MIĘSA PRZY SKÓRZE POCHODZĄCY Z BOKU ŚWINI, ALE MOŻE TO BYĆ TEŻ FRAGMENT PODGARDLA ITP sprawdź również:

apostoł uważany przez Kościół katolicki za pierwszego papieża, męczennik chrześcijański, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego ,
najdokładniejszy z kamertonów; widełki z niehartowanej stali, w które uderza się, aby uzyskać dźwięk ,
typowa osada, wioska z terenów Malezji, Kambodży, Brunei, Indonezji i Singapuru ,
Theobroma L. - drzewo z rodziny zatwarowatych, pochodzące z Ameryki Południowej, obecnie uprawiane w obszarach przyrównikowych Afryki i Azji, jego nasiona służą jako surowiec do produkcji wyrobów kakaowych ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
jednostka podstawowego podziału administracyjnego w Japonii, Ruandzie, Czadzie i innych państwach ,
w dawnym wojsku polskim pieszy lub konny oddział ,
RUDOLFA; bezodpływowe, słone jezioro w Kenii i częściowo Etiopii, powierzchnia około 8,5 tyś. km2, głębokość do 73 m ,
wynika z mnożenia ,
nóż stalowy do ręcznego międlenia skór ,
element sieci kolejowej składający się z jednego, dwóch lub kilku torów kolejowych łączących punkty początkowy i końcowy (będące stacjami końcowymi lub węzłowymi) ,
KLOAKA; końcowy odcinek przewodu pokarmowego u gadów i stekowców ,
choroba zewnętrznych narządów płciowych kobiet objawiająca się białą wysypką na skórze, świądem i bólem ,
zazwyczaj parzysty gruczoł charakterystyczny dla gromady ssaków, wydzielający mleko, które jest pokarmem dla młodych ,
instrument muzyczny z grupy aerofonów ustnikowych; w średniowieczu był wykorzystywany jako wojskowy i dworski instrument sygnałowy ,
tempo nieco szybsze od largo ,
tytuł nadawany kobiecie, która zwyciężyła w jakiś zawodach ,
mieszkaniec współczesnej Grecji ,
dziedzina fotografii, w której zdjęcia wykonuje się z dużych wysokości z perspektywy lotu ptaka ,
miasto w województwie lubuskim ,
OGRYZEK ,
zawartość bombonierki, fikuśnego naczynia, które służy do podawania cukierków i czekoladek ,
pomocnik, uczeń ślusarza; czeladnik ,
twardy polimer syntetyczny z grupy polimerów winylowych, otrzymywany w wyniku polimeryzacji chlorku winylu ,
zachowanie niedojrzałe, właściwe szczeniakowi - młodemu człowiekowi; oznaka braku wychowania ,
narząd o uproszczonej budowie w porównaniu do jego odpowiednika u innych organizmów, zwłaszcza przodków ,
mieszkaniec Kazachstanu, człowiek pochodzenia kazachstańskiego ,
sztucznie wytworzony ekosystem, pozwalający w sposób uproszczony zapewnić krążenie substancji ,
warzywo, jadalna główka kwiatostanu rośliny o tej samej nazwie ,
syntetyczna włóczka

Komentarze - WIEPRZOWINA POPRZERASTANA SŁONINĄ, ZAZWYCZAJ JEST TO DOŚĆ CIENKI PAS MIĘSA PRZY SKÓRZE POCHODZĄCY Z BOKU ŚWINI, ALE MOŻE TO BYĆ TEŻ FRAGMENT PODGARDLA ITP. Dodaj komentarz

7×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast