MYSTICETI - JEDEN Z DWÓCH PODRZĘDÓW WALENI, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ OBECNOŚCIĄ FISZBINÓW, CZYLI ROGOWYCH PŁYT W SZCZĘKACH, SŁUŻĄCYCH DO ODFILTROWANIA PLANKTONU Z WODY; DO FISZBINOWCÓW ZALICZA SIĘ NAJWIĘKSZE SSAKI MORSKIE, NP. PŁETWALA BŁĘKITNEGO, KTÓRY JEST NAJWIĘKSZYM ZWIERZĘCIEM, JAKIE ŻYŁO KIEDYKOLWIEK NA ZIEMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FISZBINOWCE to:

Mysticeti - jeden z dwóch podrzędów waleni, charakteryzujący się obecnością fiszbinów, czyli rogowych płyt w szczękach, służących do odfiltrowania planktonu z wody; do fiszbinowców zalicza się największe ssaki morskie, np. płetwala błękitnego, który jest największym zwierzęciem, jakie żyło kiedykolwiek na Ziemi (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MYSTICETI - JEDEN Z DWÓCH PODRZĘDÓW WALENI, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ OBECNOŚCIĄ FISZBINÓW, CZYLI ROGOWYCH PŁYT W SZCZĘKACH, SŁUŻĄCYCH DO ODFILTROWANIA PLANKTONU Z WODY; DO FISZBINOWCÓW ZALICZA SIĘ NAJWIĘKSZE SSAKI MORSKIE, NP. PŁETWALA BŁĘKITNEGO, KTÓRY JEST NAJWIĘKSZYM ZWIERZĘCIEM, JAKIE ŻYŁO KIEDYKOLWIEK NA ZIEMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.902

KLASA, FALKONKA, KĄŚLIWOŚĆ, TRATWA RATUNKOWA, SĄD OGÓLNY, JĘZYK TAMILSKI, SPŁACHEĆ, DENITRYFIKATOR, GOŁOGŁOWY, DWUPEPTYD, KORPUS, ZWIERZĘ JEDNOKOPYTNE, MARABUT, MAPA FIZYCZNA, ZALESZCZOTEK KSIĄŻKOWY, INTERPOLACJA DWULINIOWA, NIEMOŻEBNOŚĆ, MONTAŻYSTKA, BOŻA RĘKA, SUBSYSTENCJA, IZOMORFIZM, TYKA, KAMIKADZE, MURARKA, TORUS, PRAKTYCZNOŚĆ, SILNIK BEZRUCHOWY, GALUSKI, MISTRZYNI, ICHTIOBIOLOGIA, NEURON CZUCIOWY, OCZKO, KARUZEL, UBÓJ, BIPOLARNOŚĆ, NERWIAK ZARODKOWY, FILEMON CZARNOLICY, WODY PELAGIALNE, BIEG PRZEŁAJOWY, VIRGA, SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA, RÓŻOWIEC BIAŁY, KORZEŃ, TAKIFUGU, LANGOSZ, KOŁEK, DZIEŻA, PRZETOKA, WOJEWODA, FURUNKULOZA, PRZEPOJA, MAMUTOWIEC OLBRZYMI, MISZNA, NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY, NEUROFIZJOLOGIA KLINICZNA, ZWROT, JAKOŚĆ, PASMO PRZEPUSTOWE, SIEDZISKO, OWOC RZEKOMY, TROGLOBIONT, MUZYCZNOŚĆ, PALISADA, KOCIOŁ, WAPER, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, GNIAZDO ZAWOROWE, KONIUSZEK SERCA, BUMER, AERODYNAMIKA, ELEMENT, WODA, RAJD OBSERWOWANY, PLATAN, LEPIĘŻNIK BIAŁY, ZNAJOMY, POSIEDZENIE POJEDNAWCZE, RAK KRAWIEC, EDESTYDY, JAZ ZASTAWKOWY, ZAKON CZYNNY, FRANK NOWYCH HEBRYDÓW, SZCZELINA SKRZELOWA, NIEOBROTNOŚĆ, LANDO, TEORIA HELIOCENTRYCZNA, ANTYCYKLON, GRUBY, GROOMING, LISZAJEC PĘCHERZOWY NOWORODKÓW, KRET, CHOKER, SKÓRA WŁAŚCIWA, WYRAFINOWANOŚĆ, POŻERACZ SERC, WODOWSKAZ, SZARA MYSZ, SAMICA, KOMISJA REWIZYJNA, PRZYCZYNEK, PLOTER TNĄCY, GANOIDY KOSTNE, UKROP, METEOR, LITERAT, LUSTRO, IDEALNOŚĆ, SMOK, CIĘŻAREK, AGROLOTNICTWO, BOJER, WYDERKA, ABSTRAKCJONISTA, ŁUSZCZYCA PLACKOWATA, NIELOTNOŚĆ, JĘCZMIEŃ OZIMY, ADWEKCJA, NIERUCHOMOŚĆ ZAMIENNA, KRAJOBRAZ POGÓRNICZY, PRYSZCZATY, PEDAGOGIKA SPECJALNA, AKWIZYTOR, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, CYTRYNADA, WAGA RZYMSKA, OBSERWATOR, UCHO, ZUPA, ZSYP, TYTUŁ NAUKOWY, DWORNOŚĆ, DEPOZYT MIĘDZYBANKOWY, CEDET, DAWNOŚĆ, PARKIET, PORTFEL, LEW TROCKI, STARY WRÓBEL, PACZKA, OMIEG KOZŁOWIEC, NARĄBANIE SIĘ, B, IMIONNIK, BRUMBY, ROŚLINY OSIOWE, LEW, MARYNISTYKA, PRZEKLĘTNIK, TOREBKA, HERBACIARKA, CHWALBA, LIŚCIEŃ, UJĘCIE WODNE, RANA, AUTONOMICZNOŚĆ, ŻABA MARMURKOWANA, DWUWIERSZ, NIEDBAŁOŚĆ, WCHŁANIANIE ZWROTNE, PŁATKONOS CZARNY, WIDEOMANIAK, ROPOMACICZE, JAPOŃSKI, HIPISKA, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, IMMUNOGLOBULINA, MINIMALISTA, PLACÓWKA RODZINNA, ŚLAD, SSAKOKSZTAŁTNE, WYRAŻENIE, PROJEKCYJNOŚĆ, BALANS, TLENEK ŻELAZOWY, ODCHYLENIEC, ODWAR, MIKROFON PIEZOELEKTRYCZNY, MROCZEK POSREBRZANY, ŁUK NOCNY, NATARCZYWOŚĆ, TKAŃCOWATE, CANZONETTA, SZCZUDLARZ, ŚLEDZIOWATE, BIOLOGIA EWOLUCYJNA, REZEDA, FLETY, TRIANGULACJA, OSTREK, MULTIPLEKS, KOTEW, HERMAFRODYTYZM, KABANOS, FACHOWOŚĆ, STRZAŁKA, PARTIA WŁOSKA, IKEBANA, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, FILAMENT AKTYNOWY, WODY PODZIEMNE, POLWINIT, MAGAZYN, WSPÓLNOŚĆ, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, UKŁAD DYNAMICZNY, ROZPIERACZ, SCHODY, BAKTERIA ŚLUZOWA, WARZYWNIK, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, WŁADZA USTAWODAWCZA, TEORIA OBSŁUGI MASOWEJ, TUNICZKA, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, PHISHING, DRZEWO KAUCZUKOWE, WARUGA, LEGALIZACJA PONOWNA, KOREAŃSKI, IKEBANA, ODWSZAWIANIE, BAY, WIDELCZYK, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, OBLĘŻENIEC, KAMPUS, GRYZIEL TAPETNIK, MIASTO OGRÓD, DEMONOLOGIA, WERTIKAL, REPERTUAR, ZATRZYMANIE SIĘ, NAPÓJ, KRAWĘDŹ, IMPERIUM KHMERSKIE, INDUKTOR, PROMIENISTOŚĆ WZROKOWA, DNI STUDENTA, KOCIEŁ, KĄT PÓŁPEŁNY, INTERPRETACJA, OSŁONOWOŚĆ, ZESPÓŁ STEVENSENA-JOHNSONA, MIĘSIEŃ CZWÓRGŁOWY, OSZOŁOM, GRIGORIJ POTIOMKIN, CZŁOWIEK GUMA, POWAB, ŁĘKOTKA, UKRAINISTYKA, KONSTANTAN, EDYTOR, EMPIRE, RUCH, POKER PIĘCIOKARTOWY DOBIERANY, RAK, DACH MANSARDOWY, ALARM POWODZIOWY, TRANSFORMISTA, POSZLAKA, JON CENTRALNY, CHOROBA ZAKAŹNA, KONTRABANDZISTA, PUSHBALL, FOTOGENICZNOŚĆ, WYZNAWCA, KOCIE OKO, GARLACZ, ANALIZA PORTFELOWA, WYŻSZE NACZELNE, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-6, STOS ATOMOWY, NAUCZYCIEL MIANOWANY, ŹRÓDŁO ODNAWIALNE, MONARCHIA DZIEDZICZNA, RĘCZNOŚĆ, BĄCZEK, ASTROKOMPAS, USZYSKO, HALLOTRON, DELFIN BUTLONOSY, BYT ABSOLUTNY, AMBYSTOMA DŁUGOPALCA, ZESPÓŁ DRAVET, MIKROFON KWASOWY, ROŻEN, KANTYLENA, PERKUSJA ELEKTRONICZNA, ACHONDRYT, PUNICKI, TECHNIKA ANALOGOWA, KWAS LIZERGINOWY, EFEKTYWNOŚĆ DYNAMICZNA, GRUSZA, KOŁO, HURTNICA WSTYDLIWA, RADIOGALAKTYKA, PARPOSZ, ZASŁUŻONY, ?DRWINA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.902 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MYSTICETI - JEDEN Z DWÓCH PODRZĘDÓW WALENI, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ OBECNOŚCIĄ FISZBINÓW, CZYLI ROGOWYCH PŁYT W SZCZĘKACH, SŁUŻĄCYCH DO ODFILTROWANIA PLANKTONU Z WODY; DO FISZBINOWCÓW ZALICZA SIĘ NAJWIĘKSZE SSAKI MORSKIE, NP. PŁETWALA BŁĘKITNEGO, KTÓRY JEST NAJWIĘKSZYM ZWIERZĘCIEM, JAKIE ŻYŁO KIEDYKOLWIEK NA ZIEMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MYSTICETI - JEDEN Z DWÓCH PODRZĘDÓW WALENI, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ OBECNOŚCIĄ FISZBINÓW, CZYLI ROGOWYCH PŁYT W SZCZĘKACH, SŁUŻĄCYCH DO ODFILTROWANIA PLANKTONU Z WODY; DO FISZBINOWCÓW ZALICZA SIĘ NAJWIĘKSZE SSAKI MORSKIE, NP. PŁETWALA BŁĘKITNEGO, KTÓRY JEST NAJWIĘKSZYM ZWIERZĘCIEM, JAKIE ŻYŁO KIEDYKOLWIEK NA ZIEMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FISZBINOWCE Mysticeti - jeden z dwóch podrzędów waleni, charakteryzujący się obecnością fiszbinów, czyli rogowych płyt w szczękach, służących do odfiltrowania planktonu z wody; do fiszbinowców zalicza się największe ssaki morskie, np. płetwala błękitnego, który jest największym zwierzęciem, jakie żyło kiedykolwiek na Ziemi (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FISZBINOWCE
Mysticeti - jeden z dwóch podrzędów waleni, charakteryzujący się obecnością fiszbinów, czyli rogowych płyt w szczękach, służących do odfiltrowania planktonu z wody; do fiszbinowców zalicza się największe ssaki morskie, np. płetwala błękitnego, który jest największym zwierzęciem, jakie żyło kiedykolwiek na Ziemi (na 11 lit.).

Oprócz MYSTICETI - JEDEN Z DWÓCH PODRZĘDÓW WALENI, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ OBECNOŚCIĄ FISZBINÓW, CZYLI ROGOWYCH PŁYT W SZCZĘKACH, SŁUŻĄCYCH DO ODFILTROWANIA PLANKTONU Z WODY; DO FISZBINOWCÓW ZALICZA SIĘ NAJWIĘKSZE SSAKI MORSKIE, NP. PŁETWALA BŁĘKITNEGO, KTÓRY JEST NAJWIĘKSZYM ZWIERZĘCIEM, JAKIE ŻYŁO KIEDYKOLWIEK NA ZIEMI sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - MYSTICETI - JEDEN Z DWÓCH PODRZĘDÓW WALENI, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ OBECNOŚCIĄ FISZBINÓW, CZYLI ROGOWYCH PŁYT W SZCZĘKACH, SŁUŻĄCYCH DO ODFILTROWANIA PLANKTONU Z WODY; DO FISZBINOWCÓW ZALICZA SIĘ NAJWIĘKSZE SSAKI MORSKIE, NP. PŁETWALA BŁĘKITNEGO, KTÓRY JEST NAJWIĘKSZYM ZWIERZĘCIEM, JAKIE ŻYŁO KIEDYKOLWIEK NA ZIEMI. Dodaj komentarz

1×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast