Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: INFORMACJA, KTÓRA TŁUMACZY COŚ, CO JEST NIEZROZUMIAŁE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBJAŚNIENIE to:

informacja, która tłumaczy coś, co jest niezrozumiałe (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "INFORMACJA, KTÓRA TŁUMACZY COŚ, CO JEST NIEZROZUMIAŁE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.930

ŁAMACZ LODU, PEŁNOMOCNICTWO, TYTUŁ NAUKOWY, SYSTEM, KNAJPIARZ, PIĘĆSETKA, WZNIOS, DOKUMENTALISTKA, ASNYK, FUNKCJA EKSPONENCJALNA, SZYFER, PRZEŚMIEWCZOŚĆ, ODKRYWCA, GROŹBA KARALNA, WELUR, CHORDOFON, FILEMON SĘPIOGŁOWY, FELERNOŚĆ, ARKEBUZER, DESKA, GARDZIEL, RAGLAN, PRAWO HUBBLE'A, DYSKRYMINACJA CENOWA, RZEŚKOŚĆ, OKO, AKSAMITNOŚĆ, FLĄDRA, EKSHIBICJONISTKA, PIEG, STREFA EURO, POLISOLOKATA, UWAGA, MANIERZYSTA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, SUCHORYT, POLSKOJĘZYCZNOŚĆ, GRUPA PRZEMIENNA, POWIELACZ CZĘSTOTLIWOŚCI, MIMBAR, POLONISTYKA, POTENCJA, MARTYNGAŁ, ŚWIADEK, TERMIN PREKLUZYJNY, KOMBINACJA, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, WYPADEK PRZY PRACY, UBOGOŚĆ, KOZAK, KRĘGOWCE, STOPKA, KMIOTEK, WYRACHOWANIE, ZAJAWKA, PEREŁKA, PROGRAMOWALNOŚĆ, MANUFAKTURA, NADZÓR BANKOWY, RAK AMERYKAŃSKI, PROTEKTORAT, REPRODUKCJA PROSTA, TAKSÓWKARKA, MIĘSIEŃ POŚLADKOWY MAŁY, FAŁSZYWOŚĆ, GOŹDZIANKA, GUARANA, SAMORZĄD, KORPORACYJNOŚĆ, ŻÓŁWIAK CHIŃSKI, KONWOLUCJA, OKREŚLNIK, TROSKA, MYKOHETEROTROF, PIELUSZKOWE ZAPALENIE MÓZGU, ZMIENNA ZALEŻNA, JEDNOSTKA ZALEŻNA, DYNAMICZNOŚĆ, DELFIN BIAŁOBOKI, PROTEZA WOKALICZNA, CZARCIE NASIENIE, PIERWSZOŚĆ, ŁUK BLOCZKOWY, TWIERDZENIE SINUSÓW, ILUSTRACYJNOŚĆ, PROEPIDEMIK, POŁĄCZENIE CIERNE, SIŁA, ANTYSZCZEPIONKOWIEC, ASTROGRAFIA, CEL, DIDGERIDOO, IMMUNOCHEMIA, CHOROBA ZASADOWA, HABIT, HAMULEC CIĘGNOWY, FENOLAN, PŁEĆ, OBŁĘD, LIROGON SKROMNY, EWANGELIZATORKA, POLITYKA BUDŻETOWA, GLINKA KAOLINOWA, RYNEK NABYWCY, CIASNOŚĆ, FORMALNOŚĆ, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, SEKSTA, PORZĄDNIŚ, STYGOFAUNA, OPIS, MIESIERKA LUCERNÓWKA, POZDROWIENIE, SIÓDEMKA, SUPERNOWOŚĆ, HAGIOLOGIA, EKSPRES KOLBOWY, STACJA OBSŁUGIWANA, KONCERT, DŁUŻNICZKA, JEDENASTKA, PŁYTA DETONACYJNA, RUCHOMOŚĆ, ŚWIADECTWO, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, GZYMSIK, METYLDOPA, CHOROBA FORESTIERA, ROZWIĄZŁOŚĆ, MERITUM, MŁODA, GENIALNOŚĆ, MŁODZIAK, GMINA MIEJSKA, OSTROŚĆ, BER, ROZBIEŻNOŚĆ, EUROSTREFA, SUSZKA, MEZOMORFIA, NIEPODATNOŚĆ, CZERWONA KRWINKA, MIECZ UCHYLNY, CHEMIA KWANTOWA, INSZA INSZOŚĆ, HERMETYCZNOŚĆ, CZAS PRZESZŁY, PODATEK LINIOWY, SENSACJA, PLASTYCZNOŚĆ, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, INICJATYWNOŚĆ, GEOCENTRYZM, CENTRALNOŚĆ, SKRÓT PERSPEKTYWICZNY, CIEKŁOŚĆ, NAZWA ZWYCZAJOWA, DIDŻEJ, GAZ PRZEWODOWY, NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ, MEGALNEUZAUR, JIG, UCISK, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, JĘZYCZNIK, MATAMATOWATE, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, HIPOSTYL, DŻUNGLA, MAKAK MAGOT, DIAMAGNETYK, KUCZBAJ, WESTERN, URODNOŚĆ, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, CZAS TERAŹNIEJSZY, SZCZUR, NAJEZDNIK, GOTOWIEC, NAFCIARSTWO, PITU-PITU, CECHA PODZIELNOŚCI, NIEGRZECZNOŚĆ, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, NIENORMATYWNOŚĆ, SOLUBILIZACJA MICELARNA, GRZYB MODRZEWIOWY, DIONIZYJSKOŚĆ, GRECKOŚĆ, POBUDZICIEL, SZKŁO ORGANICZNE, FREZARKA KOPIARKA, SOS MALTAŃSKI, OWAL KARTEZJUSZA, ODWAR, DOGMAT, BRAMKA SAMOBÓJCZA, EUKARIONT, PURPURAT, INFORMACJA GENETYCZNA, BYLICA SKALNA, LAOTAŃSKI SZCZUR SKALNY, ZDERZAK, ZALESZCZOTEK KSIĄŻKOWY, DOROSŁOŚĆ, DZIKI LOKATOR, MIKSTURA, ZUPA Z GWOŹDZIA, WYSPIARSKOŚĆ, KWIATUSZEK, SUCHY TYNK, MINBAR, METODA ZERO-JEDYNKOWA, ESESMANKA, KONSTYTUCJA, ŚLEDZICIEL, EKONOMIA SPOŁECZNA, TABU, ŁAD, STENWANTA, ŚMIERĆ KWALIFIKOWANA, ASYSTENCJA, PROFANATORKA, MIKROFON CEWKOWY, CHUDOŚĆ, KONSULENT, ZDRAJCZYNI, FAWORYTKA, NIEDŹWIEDZIÓWKOWATE, SINGEL, KREDYT KONSORCJALNY, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE, ŻYCIE WIECZNE, GRZECZNOŚĆ, RATING, OSTROŚĆ, LINKOMYCYNA, BOMBA KOBALTOWA, MODRASZEK BAGNICZEK, JEŁOP, SPOKOJNOŚĆ, WARTOŚĆ KATASTRALNA, BROKER UBEZPIECZENIOWY, CEWNIK, PRZEDMURZE, DZIECINNOŚĆ, GŁOŚNIK ELEKTRONICZNY, WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ, DYNASTIA FRANKOŃSKA, CHWYTAK, PRZEJŚCIÓWKA, LEP, MIŁORZĄB DWUKLAPOWY, STOSUNEK, DOBRO PODSTAWOWE, FAZOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, PROSTYTUTKA, PRAGMATYCZNOŚĆ, KONSTRUKCYJNA LINIA WODNA, GALARETA WHARTONA, POŁĄCZENIE SWORZNIOWE, SAMOWŁADCA, KOLOR LUKOWY, WOLNA SOBOTA, TRATWA RATUNKOWA, ODJEMNIK, WIZJONER, PRZEPRAWA, BATALION RADIOTECHNICZNY, PIASZCZYSTOŚĆ, NIEŻYWOŚĆ, PALNIK ACETYLENOWO-TLENOWY, MAKROMINERAŁ, AWANTURNICA, KOMUNALKA, DIETA CUD, STRATEGIA, PRZYKRYCIE, CHROPOWATOŚĆ, KONSULTACJA SPOŁECZNA, JAZDA, SAMOBÓJCA, TEOZOF, ISKRA, NERW, HEDONIZM, NARKOTYK TWARDY, REGUŁA SAVAGE'A, SZACHOWNICA POLIBIUSZA, OPTYKA FALOWA, ROŚLINA KOPALNA, SZALEŃSTWO, MIASTO WOJEWÓDZKIE, KAPUSTA KISZONA, UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA, GARBATE ANIOŁKI, WATA, CHRUPKOŚĆ, DRAMATYZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.930 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: informacja, która tłumaczy coś, co jest niezrozumiałe, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: INFORMACJA, KTÓRA TŁUMACZY COŚ, CO JEST NIEZROZUMIAŁE to:
Hasło Opis krzyżówkowy
objaśnienie, informacja, która tłumaczy coś, co jest niezrozumiałe (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBJAŚNIENIE
informacja, która tłumaczy coś, co jest niezrozumiałe (na 11 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x