ZGRUBIALE: PACZKA - OPAKOWANIE, ZWYKLE TAKIE, KTÓRE NIE JEST SZTYWNE, CZĘSTO MA KSZTAŁT TOREBKI, RZADKO PROSTOPADŁOŚCIANU (ZWYKLE FABRYCZNIE USZCZELNIONEGO, OBCIĄGNIĘTEGO FOLIĄ) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PAKA to:

zgrubiale: paczka - opakowanie, zwykle takie, które nie jest sztywne, często ma kształt torebki, rzadko prostopadłościanu (zwykle fabrycznie uszczelnionego, obciągniętego folią) (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PAKA

PAKA to:

bagażnik w niektórych samochodach ciężarowych, zwykle ograniczony niskimi drewnianymi barierkami (na 4 lit.)PAKA to:

sporych rozmiarów skrzynia z desek lub dykty, do której można coś zapakować (na 4 lit.)PAKA to:

Cuniculus paca - gatunek dużego południowoamerykańskiego gryzonia z rodziny Cuniculidae (na 4 lit.)PAKA to:

więzienie (na 4 lit.)PAKA to:

duża paczka, duży pakunek (na 4 lit.)PAKA to:

odsiadka, kara więzienia (na 4 lit.)PAKA to:

ekspresywnie: paczka - nieformalna grupa ludzi, którzy się przyjaźnią (na 4 lit.)PAKA to:

zgrubiale: paczka - tyle, ile się mieści w paczce; zawartość paki (na 4 lit.)PAKA to:

południowoameryk. gryzoń z rodziny aguti, roślinożerna, szkodnik upraw (na 4 lit.)PAKA to:

południowoamerykański gryzoń z rodziny aguti, roślinożerna, szkodnik upraw (na 4 lit.)PAKA to:

drewniana skrzynia (na 4 lit.)PAKA to:

zgrany zespół (na 4 lit.)PAKA to:

potoczna nazwa aresztu (na 4 lit.)PAKA to:

zgrana ekipa (pot.) (na 4 lit.)PAKA to:

areszt (pot.) (na 4 lit.)PAKA to:

solidna skrzynia drewniana (na 4 lit.)PAKA to:

duża drewniana skrzynia (na 4 lit.)PAKA to:

kufer, skrzynia (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZGRUBIALE: PACZKA - OPAKOWANIE, ZWYKLE TAKIE, KTÓRE NIE JEST SZTYWNE, CZĘSTO MA KSZTAŁT TOREBKI, RZADKO PROSTOPADŁOŚCIANU (ZWYKLE FABRYCZNIE USZCZELNIONEGO, OBCIĄGNIĘTEGO FOLIĄ)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.337

SYNDROM WILKOŁAKA, NEPOT, MURARKA OGRODOWA, OSTATNI, PRZEKŁADACZ, WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA, TEORIA GEOCENTRYCZNA, COŚ, ROZDRABNIACZ, SZAŁ, ECHO, PIŁKA NOŻNA, MECHANIZM KORBOWY, BRZOSKWINIA, BEZGLUTENOWIEC, BEZCIELESNOŚĆ, PAMIĘĆ LOGICZNA, AKTYWNOŚĆ, HALUCYNACJA, JAJO, SALON, KRZYKACZ, DŹWIGNIA FINANSOWA, REZERWA, NIEWIASTA, PRZERWANIE, GONITWA PŁOTOWA, WODOPÓJKI, WARTOŚĆ, STACJA, DANE STATYSTYCZNE, PIRAMIDKA, KAGU, CZERWONE CIAŁKO KRWI, APOLOGETA, SKAŁA LITA, MAŁOŚĆ, PORYWCZOŚĆ, USYTUOWANIE, TAUTOLOGIA, PODPORA, ŚLICZNOŚĆ, NIEDOKŁADNOŚĆ, WRAK, PLACEK PO WĘGIERSKU, OKNO, PERLICZKA, WYPYCHACZ, SALWINIOWATE, CYWILKI, WOLNY RYNEK, SEKCJA ZWŁOK, UKŁAD ODNIESIENIA, SIEROTA SPOŁECZNA, ATMOSFERA NORMALNA, FIGA, STRAJK GŁODOWY, DZIECINNOŚĆ, KRASNAL, ATUT, ZGRYW, KARZEŁKOWATOŚĆ, WSIOWY FILOZOF, KPINA, DWORNOŚĆ, CECHA RECESYWNA, CZUŁOŚĆ, KLASTER, PĘCHERZYCA BRAZYLIJSKA, HOMOFONIA, SZCZAWIK, FRAZA, STRYJ, BRZUCHORZĘSKA, RYBA MASŁOWA, ZWIĄZEK PARTNERSKI, ZANIECZYSZCZENIE, POJEDYNEK AMERYKAŃSKI, GOMÓŁA, WOREK, BEZPRODUKTYWNOŚĆ, ILOCZYN JONOWY, HURTOWNIA DANYCH, MAŁY PODATNIK, NEUSTON, ŻUBR NIZINNY, CYNKOTYPIA, GEJOSTWO, , MEMBRANA, PIEŃ TRZEWNY, IDEALIZACJA, PÓŁNOCO-WSCHÓD, CASUAL, MENEDŻER, KARATE TRADYCYJNE, MELODIA, GEODEZJA WYŻSZA, PANICZĄTKO, AKSAMITNOŚĆ, DYFUZJA CHEMICZNA, OSTRY DYŻUR, ANDROFAG, POŁĄCZENIE CIERNE, ROGATNIK, PRZODOMÓŻDŻE, ZAPORA, BARBARZYŃCA, NIEOKREŚLONOŚĆ, KREDYT KONSUMENCKI, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, PERILLA ZWYCZAJNA, SPOT, DŻUDOWIEC, TWIERDZENIE REESA, INICJATYWA PRYWATNA, NIEUMARŁY, KWASOWOŚĆ, KOKCYDIOZA, SZPARA, RELACJA PEŁNA, SZLAFROK, ROSZCZENIE WINDYKACYJNE, WODY INGLACJALNE, SEGREGACJA RASOWA, WEHIKUŁ, ZDANIE BEZPODMIOTOWE, BEZPOWROTNOŚĆ, SZYK ANTENOWY, SZESNASTKOWY SYSTEM LICZBOWY, WELUR, CHROMATOGRAF GAZOWY, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, AUTOTEMATYZM, NIEWINNOŚĆ, NADWZROCZNOŚĆ, PRZEŚMIEWCZOŚĆ, NOCEK ORZĘSIONY, ILUZJA, KANGUR OLBRZYMI, WYWROTOWIEC, DOGMAT, ENAMINA, DIONIZYJSKOŚĆ, MAPA GENETYCZNA, FLASHBACK, PUNKT WĘZŁOWY, OLEJARZ, GOLIAT, SENSUALIZM, PROSZEK DO PIECZENIA, MINOGOWATE, STAN WODY, PRZYKWIATEK, ARCHEOLOGIA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, CZAS TERAŹNIEJSZY, SZORSTKOŚĆ, SZKARADNOŚĆ, ROZDZIAŁ, TARADAJKA, NIELOTNOŚĆ, ŻARŁACZ BIAŁOPŁETWY, FILTR ANTYSPAMOWY, BINARNOŚĆ, BIDŁO, MITSUKURINA, KĘDZIERZAWOŚĆ, DZIEWIĘTNASTKA, WĄŻ, BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA, TĘGA GŁOWA, MAUZOLEUM, PROSTYTUTKA, BREAKDANCE, ŚWIATŁO DZIENNE, NIEKOMPETENTNOŚĆ, ARAUKARIA WYNIOSŁA, WYRAŻENIE, DZIEŃ POLARNY, ŁAŃCUSZEK, TRANSAKCJA WIĄZANA, PRZEPIS, RAMDYSK, CHODNIKOWIEC, PRAKTYCZNOŚĆ, DZIEŁO POŚREDNIE, ROZBIERANKA, NIEPOKALANEK MNISI, ANARCH, ROZSZERZENIE CIAŁA, ZAJOB, IN MEDIAS RES, KSYLOFON, PARSZYWOŚĆ, CZEREŚNIA, TAJEMNICZOŚĆ, SAMODESTRUKCJA, USZKA, KOLBA, KRATKA KSIĘCIA WALII, GAJOWIEC ŻÓŁTY, KRYNOLINA, WIENIEC, BERYL, IZOLACJA, PODEJRZANA, NIEPRZYSTOJNOŚĆ, PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE, KOMORNICZKA, ROŚLINY TELOMOWE, ODMIERZACZ, SALWINIA OKRĄGŁOLISTNA, TABLICA, ZWIERZĘ, PARTIA HISZPAŃSKA, PACZKA, MIÓD SZTUCZNY, UŻĄDLENIE, ŚMIECIARZ, MIĘKKOŚĆ, POZAMUZYCZNOŚĆ, GUZ ŁAGODNY, NIEWIERNY TOMASZ, KLEĆ, ZNAJOMA Z WIDZENIA, SKIOFIT, OGRÓD BOTANICZNY, EKSCYTARZ, RYNEK NABYWCY, NIEDOROZWÓJ, BUFOR, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, WODNIAK, FUNDACJA ODSZKODOWAWCZA, DOŁEK, LOTNY FINISZ, OPCJA WALUTOWA, PRZEJEŻDŻAJĄCY, RUCH JEDNOSTAJNY, UZALEŻNIONY, KANAŁ ŻEGLUGOWY, JESIOTR, GOTOWIEC, DEBILNOŚĆ, CIOTA, WARSTWA, INSTRUMENT SMYCZKOWY, RZODKIEWNIK, EUKARIONT, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, SZPETNOŚĆ, CHODZĄCA REGUŁA, ACHEIROPITA, DRES, ODDYCHANIE BEZTLENOWE, MIĘKISZ WODNY, ŁOBUZIAK, BEZSENSOWNOŚĆ, KAPA, CHLORYN, ZABÓR, SZELMA, PRZESYP, TAKSON, TETRAMER, KLAUSTROFOBIA, OSSUARIUM, WZORNIK, KANIBALIZACJA, POLITYKA DYSKONTOWA, OBSERWACJA STATYSTYCZNA, ZAGRODNIK, PSEUDOLOSOWOŚĆ, BIBLIZM, MECHANIKA KWANTOWA, DWÓJKOWY SYSTEM LICZBOWY, ZNAWSTWO, NIENOWOCZESNOŚĆ, NAPROTECHNOLOGIA, BOMBA KOBALTOWA, ARABSKI, CIĄGNIK SIODŁOWY, NIEMRAWOŚĆ, TYGODNIÓWKA, BARIERA JĄDROWA, POWYWRACANIE, WIRTUOZERIA, RZEKA, RELACJA ANTYSYMETRYCZNA, TWIERDZENIE KRULLA, GŁĘBSZY, PROBÓWKA, TARYFA ULGOWA, INTERNUNCJUSZ, ZAINTERESOWANY, SZALONA GŁOWA, KORPORACYJNOŚĆ, STENOKARDIA, POSADZKA, ?CHŁOPAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.337 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZGRUBIALE: PACZKA - OPAKOWANIE, ZWYKLE TAKIE, KTÓRE NIE JEST SZTYWNE, CZĘSTO MA KSZTAŁT TOREBKI, RZADKO PROSTOPADŁOŚCIANU (ZWYKLE FABRYCZNIE USZCZELNIONEGO, OBCIĄGNIĘTEGO FOLIĄ) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZGRUBIALE: PACZKA - OPAKOWANIE, ZWYKLE TAKIE, KTÓRE NIE JEST SZTYWNE, CZĘSTO MA KSZTAŁT TOREBKI, RZADKO PROSTOPADŁOŚCIANU (ZWYKLE FABRYCZNIE USZCZELNIONEGO, OBCIĄGNIĘTEGO FOLIĄ)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PAKA zgrubiale: paczka - opakowanie, zwykle takie, które nie jest sztywne, często ma kształt torebki, rzadko prostopadłościanu (zwykle fabrycznie uszczelnionego, obciągniętego folią) (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PAKA
zgrubiale: paczka - opakowanie, zwykle takie, które nie jest sztywne, często ma kształt torebki, rzadko prostopadłościanu (zwykle fabrycznie uszczelnionego, obciągniętego folią) (na 4 lit.).

Oprócz ZGRUBIALE: PACZKA - OPAKOWANIE, ZWYKLE TAKIE, KTÓRE NIE JEST SZTYWNE, CZĘSTO MA KSZTAŁT TOREBKI, RZADKO PROSTOPADŁOŚCIANU (ZWYKLE FABRYCZNIE USZCZELNIONEGO, OBCIĄGNIĘTEGO FOLIĄ) sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - ZGRUBIALE: PACZKA - OPAKOWANIE, ZWYKLE TAKIE, KTÓRE NIE JEST SZTYWNE, CZĘSTO MA KSZTAŁT TOREBKI, RZADKO PROSTOPADŁOŚCIANU (ZWYKLE FABRYCZNIE USZCZELNIONEGO, OBCIĄGNIĘTEGO FOLIĄ). Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x