UŻYWANY PRZEZ DAWNYCH SŁOWIAN KALENDARZ, W KTÓRYM NIE BYŁO PÓR ROKU, A OKRESY BYŁY WYZNACZANE PRZEZ ZMIANĘ ZJAWISK PRZYRODNICZYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KALENDARZ SŁOWIAŃSKI to:

używany przez dawnych Słowian kalendarz, w którym nie było pór roku, a okresy były wyznaczane przez zmianę zjawisk przyrodniczych (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UŻYWANY PRZEZ DAWNYCH SŁOWIAN KALENDARZ, W KTÓRYM NIE BYŁO PÓR ROKU, A OKRESY BYŁY WYZNACZANE PRZEZ ZMIANĘ ZJAWISK PRZYRODNICZYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.822

POWSTANIE LISTOPADOWE, WYSOKOŚĆ DYNAMICZNA, NIEKOSZTOWNOŚĆ, PALIATYWA, RAKIJA, POJAZD SZYNOWY, SUBSTANCJA MATECZNA, EPISJER, PALIWO KOPALNE, UMOWA O DZIEŁO, NOGA, LOT ŚLIZGOWY, PORZĄDEK SPOŁECZNY, SAMOCHÓD DOSTAWCZY, SUTENER, NOCKA, REOSTAT, ZALICZENIE POCZTOWE, ELEGANTKA, AUROR, PRZYPADEK, GÓRA PODWODNA, SPOKOJNOŚĆ, GASKOŃSKI, GAMBIT KIESERITZKY'EGO, PARAGONIK, SALON PIĘKNOŚCI, BEZBOLESNOŚĆ, PROCES GEOLOGICZNY, MOHER, ZIELONE, ORBITA, SEJM, LENIN, ZGUBA, DIAGRAM HERTZSPRUNGA-RUSSELLA, BRZUCH, KSIĄŻĘ, ROZCIĄGŁOŚĆ POŁUDNIKOWA, GŁOWICA FREZOWA, INTERFEJS, BATIK, PRAWDOPODOBIEŃSTWO SUBIEKTYWNE, PODIUM, WYANDOT, SZARPANKA, METAFIZYCZNOŚĆ, FITOEKDYSON, CELOWNIK, SPIKER, CELESTYN, DUSZA WOŁOWA, SERŻA, FASCIOLOPSOZA, KOT, NIESYMETRYCZNOŚĆ, PRACA SPOŁECZNIE UŻYTECZNA, RUSKI, JEDNOSTKA MASY ATOMOWEJ, BALROG, JASZMAK, CHIŃSKI, KARTAGIŃSKI, PRZYSPOSOBIENIE, NIEZDARA, ZAMEK CZTEROTAKTOWY, SAMOAŃSKI, ŚPIEW, CNOTA, POLAROGRAF, MORA, NIEREGULARNOŚĆ, ELITARYZM, BARWICZKA, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY, DYNAMIT, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, DOMINO, NIEDOCUKRZENIE KRWI, SYTUACJA BIOMETEOROLOGICZNA, CZERWIEŃ ŻELAZOWA, NIELOTNOŚĆ, BALON PILOTOWY, ZŁOTE RUNO, ŚWIATŁA DROGOWE, CACHE, SANDINISTA, DOMINIKANKI, SYMPOZJON, POWSZECHNOŚĆ, UROKI, PUNKT ZWROTNY, GADZIO, CWAJNOS, LICZBA PRZESTĘPNA, PODGRZYBEK TĘGOSKÓROWY, PERKOZ BIAŁOCZUBY, KONFIGURACJA, KATOLICKOŚĆ, PRACA, GETTO ŁAWKOWE, OGÓREK MAŁOSOLNY, CYWIL, DRUKARKA ROZETKOWA, KRYTERIUM ULICZNE, CZYNNOŚĆ PRAWNA, WOLNOAMERYKANKA, BUDOWACZ, PRZEBICIE ELEKTRYCZNE, PRZÓD, PODAŻ, GENERACJA ROZPROSZONA, JAJKO, SANKCJA, INTERPRETATOR, DEFLEKTOR, MINERAŁ ZABARWIONY, POSTOJOWE, ŻÓŁTY GUZEK, CZYSZCZARNIA, BEZBRONNOŚĆ, ZESKALANIE, PATRZAŁKI, KALENDARZ, KRÓLICZARNIA, NIEPRZYTOMNOŚĆ, JĘZYK ASEMBLERA, SOCJALIZM PAŃSTWOWY, INTELIGENCJA SKRYSTALIZOWANA, WYCINEK KULI, KARMIDŁO, AIDS, JASKINIA LAWOWA, PODŚWIADOMOŚĆ, KSIĘGA, WOODSTOCK, NIEZMIENNIK, ALKID, KAPIBARA, LAGUNA, MORYNA, MIARA NIEZMIENNICZA, OPENER, JAGODOWISKO, NÓŻ FIŃSKI, KRAJ ALPEJSKI, WĘGLARSTWO, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, FIGHTER, KRAJ DWUJĘZYCZNY, SEJMIK RELACYJNY, SORTOWANIE TOPOLOGICZNE, LINIA, GŁAZ NARZUTOWY, POGROBOWIEC, CYBORIUM, WELWET, FENOLOGIA, ZAKRYSTIA, NIEOSTROŚĆ, WYDZIELINA, PIENIĄDZ REZERWOWY, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, OWOCOSTAN ORZESZKOWY, EKSPERYMENT MYŚLOWY, ODPŁYW, KARLIK DROBNY, GNIOTOWNIK, RANDKA W CIEMNO, PROGRAM, KOZA BURSKA, BITWA POD PIŁAWCAMI, PILŚŃ NERWOWA, WARZONKA, ODRZUT, MIĘKKIE LĄDOWANIE, GRUPA PROSTA, ZŁĄCZENIE, ŻYŁA PROMIENIOWA, SAMOURZECZYWISTNIANIE, KODEKS PRACY, BURDON, APARAT ABSORPCYJNY, RAJ, POWTARZALNOŚĆ, OBUNOGI, SKAŁA OSADOWA, PODEST, GIMNASTYKA MÓZGU, ŁEBEK, WATÓWKA, CZAPLA ZŁOTOSZYJA, SINGEL, GALEOTA, ROZSADNIK, DROMONA, JĘZYK SZTUCZNY, SPOKÓJ, ETERYCZNOŚĆ, BUG, PROMIENIOWANIE TERMICZNE, INFLACJA, NIECZYNNOŚĆ, GRYZMOŁA, WYDMUSZKA, KOD ALFANUMERYCZNY, EROZJA WODNA, STRATEGIA, INWARIANT, PŁASKLA, ZBOCZENICA, BOLERKO, TYBER, POMPEJE, ZŁOTÓWA, ODWYKÓWKA, NORMANDZKI, NAUKA INTERDYSCYPLINARNA, SZUBIENICA, MŁOT HYDRAULICZNY, EPOKA LODOWCOWA, INICJATYWA OBYWATELSKA, SURFING, CHOROBA DEGOSA, POWINNOŚĆ, ELEKTROSTAT, MARGINES WYPŁACALNOŚCI, BIAŁE NOCE, WODNICA, DYSFUNKCJONALNOŚĆ, IRREDENTA, ROŚLINA FOSYLNA, MENONITYZM, DRAMAT GANGSTERSKI, ARKA, DZIKI MIÓD, CZUCHUNIA, REPUBLIKA PREZYDENCKA, SZMATA, TKANKOWY AKTYWATOR PLAZMINOGENU, JUNKIERSTWO, AGAMIA, KOMŻA, OSTANIEC KRASOWY, TYRANIA, WĘDKARSTWO SPŁAWIKOWE, INBUBU, UNIŻENIE, ZADUPIE, BECZKA BEZ DNA, NEGACJONISTA, LOŻA, KALKA MASZYNOWA, UCHWYT ELEKTROMAGNETYCZNY, XSARA, TARAN, TOWOT, KRAJOBRAZ KULTUROWY, KARBOANION, PIJAR, DYMISJA, PUNIJCZYK, HEDONIZM ETYCZNY, PLACOWE, ZALEW, CHOROBA GRZYBOWA, NORMA REAKCJI GENOTYPU, ŻĄDANIE UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ, FILM ANIMOWANY, WIETLICOWATE, OBYCZAJE, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, NAGRODA POCIESZENIA, RUCH JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY, POLE BRAMKOWE, TERMINAL KONTENEROWY, WSCHÓD, ZAKAŻENIE OPORTUNISTYCZNE, NIEKOMERCYJNOŚĆ, EKWILIBRYSTYKA, NAJEŹDŹCA, OTWARTOŚĆ, SKIASKOP, ODRA, KRÓTKI METRAŻ, PRZEPAŁ, ODWRÓCONY CYRKUMFLEKS, DYTYRAMB, SKACZELE, CHODZĄCY TRUP, KREDYT KUPIECKI, STREFA CISZY, JAŁOWIEC, MANIERKA, EGZEMPLARZ OKAZOWY, TEKSTYLNY, BOLSZEWICY, ATOMOWA JEDNOSTKA MASY, PORTATYL, ?MODYFIKACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.822 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UŻYWANY PRZEZ DAWNYCH SŁOWIAN KALENDARZ, W KTÓRYM NIE BYŁO PÓR ROKU, A OKRESY BYŁY WYZNACZANE PRZEZ ZMIANĘ ZJAWISK PRZYRODNICZYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UŻYWANY PRZEZ DAWNYCH SŁOWIAN KALENDARZ, W KTÓRYM NIE BYŁO PÓR ROKU, A OKRESY BYŁY WYZNACZANE PRZEZ ZMIANĘ ZJAWISK PRZYRODNICZYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KALENDARZ SŁOWIAŃSKI używany przez dawnych Słowian kalendarz, w którym nie było pór roku, a okresy były wyznaczane przez zmianę zjawisk przyrodniczych (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KALENDARZ SŁOWIAŃSKI
używany przez dawnych Słowian kalendarz, w którym nie było pór roku, a okresy były wyznaczane przez zmianę zjawisk przyrodniczych (na 19 lit.).

Oprócz UŻYWANY PRZEZ DAWNYCH SŁOWIAN KALENDARZ, W KTÓRYM NIE BYŁO PÓR ROKU, A OKRESY BYŁY WYZNACZANE PRZEZ ZMIANĘ ZJAWISK PRZYRODNICZYCH sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - UŻYWANY PRZEZ DAWNYCH SŁOWIAN KALENDARZ, W KTÓRYM NIE BYŁO PÓR ROKU, A OKRESY BYŁY WYZNACZANE PRZEZ ZMIANĘ ZJAWISK PRZYRODNICZYCH. Dodaj komentarz

1+9 =

Poleć nas znajomym:

x