OTWÓR, NAJCZĘŚCIEJ OKRĄGŁY, RÓŻNEJ WIELKOŚCI, PRZEZ KTÓRY WCHODZI SIĘ DO CZEGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WŁAZ to:

otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WŁAZ

WŁAZ to:

otwór zamykany pokrywą umożliwiający wchodzenie do niżej znajdującego się pomieszczenia (na 4 lit.)WŁAZ to:

otwór kanału (na 4 lit.)WŁAZ to:

wejście do czołgu (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OTWÓR, NAJCZĘŚCIEJ OKRĄGŁY, RÓŻNEJ WIELKOŚCI, PRZEZ KTÓRY WCHODZI SIĘ DO CZEGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.381

GLOJOPELTIS WIDLASTA, PRZODEK, MONITOR HOLTEROWSKI EKG, FAKSYMILE, REPOWNIA, ZBLIŻENIE, FONOLOGIA LEKSYKALNA, ZASTAWKA MITRALNA, KWASKOWATOŚĆ, DRĘTWOTA, UCHWYT ZACISKOWY, MIKOŁAJ, PŁUG, INTERWENCJA, UCHWYT, GOSPODARSTWO DOMOWE, ODNIESIENIE, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, PÓŁSFERA, MIKSER PLANETARNY, ORBITA, MINERAŁ AUTOGENICZNY, KANALIK NERKOWY, ZATRUCIE, PERKOZ ZAUSZNIK, POCHŁANIACZ, NIEMIECKI, OSKARŻENIE, TKANKA MIĘŚNIOWA, KOŃ DOŃSKI, PODŁOGA, HEKSAKOSJOIHEKSEKONTAHEKSAFOBIA, MAŁY REALIZM, KOLEJ ŻELAZNA, OLEJ ARACHIDOWY, DARWIN, PUNKT RÓWNONOCNY, INIA, SKRUPULAT, WYPUSTEK, PODNOSKA, LICZNIK, PRZYDZIAŁ, SAMOGRAJ, HIGHLAND, ZROŚLAK, STRÓJ DWORSKI, JĘZYKI POLINEZYJSKIE, SPUSZCZANIE, NIHILIZM, PROMINENT, LITURGIA, PROSIĘ, FOTOKSIĄŻKA, BAJT, ILUZJA, MAGISTERIUM, EWOLUCJA MOLEKULARNA, BULDOG, PODZIAŁ METRYCZNY, PÓŁTUSZA, ADBLOCK, COŚ NIECOŚ, MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE, CZYNNIK NIECENOWY, CIERNISKO, KRÓLESTWO PERGAMOŃSKIE, SŁUCHAWKA, UNIWERSUM HERBRANDA, KISZENIAK, BEZGRANICZNOŚĆ, PRZYKŁADNOŚĆ, LUFA, SKAŁKA, ADMINISTRACJA SKARBOWA, ANTENA REFLEKTOROWA, PRZECIWSTOK, AKT, KOMITET KOORDYNACYJNY, KOSZARNIAK, GNIAZDO, KOŃ PRZEWALSKIEGO, FURAŻER, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, KORZONEK, KOMBUCZA, JEDNOZNACZNOŚĆ, MANEWR PRINGLE’A, PIRACTWO INTELEKTUALNE, ROZDZIAŁ, KATECHEZA, BŁONA DOPOCHWOWA, LICENCJA, NORICUM, PEŁNIA, FLUWIOGLACJAŁ, SER PODPUSZCZKOWY, ZADZIERZGNIĘCIE, FARBA OLEJNA, PRZEROST, SCÉNIC, SZYPUŁA, ANGLIA, OSOWATE, PARKA, DYFUZOR, PODCIEP, KURA DOMOWA, REWOLWER, JAKUBKA, DEZAKTYWACJA, FILOLOGIA KLASYCZNA, FOTOWOLTAIKA, MEDYCYNA SĄDOWA, STRAŻNIK, MIĘDLICA, AEROLOGIA, ANTROPOLOG KULTUROWY, KRZYWA ENGLA, ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, PŁASZCZ KĄPIELOWY, BEZGŁOŚNOŚĆ, FUNDUSZ SOŁECKI, KOŃ APPALOOSA, OLIWKOBRODAL, TALERZ, SYNEREZA, ETERYCZNOŚĆ, JĘZYK FALISKI, TEMPERAMENCIK, PRÓBA, GRUCZOLAKORAK, KOSZYKARSTWO, PODEJŚCIE, PIÓRNIK, MODEL, UKŁAD HORMONALNY, HEREZJA RELATYWIZMU KRYTYCZNEGO, WYSPA MAN, SIFAKA BIAŁA, FILOLOGIA POLSKA, WYWIAD, KĄT DOPISANY, TRZYDZIESTY, ZMIENNOKSZTAŁTNOŚĆ, RADYKALIZM FILOZOFICZNY, POSTĘPOWANIE, DERBY, TŁOCZARNIA, ULICA, CEMENTACJA, AUTYZM DZIECIĘCY, SELEKTOR, KOZACY, REPUBLIKA, GLORIETA, KOLIBER, ELEKTROWNIA ATOMOWA, MAZURSKI, PANEGIRYSTA, KRĄŻENIE DUŻE, BARCZATKA, CUDACTWO, GALICYJSKI, BETON, CIELENIE SIĘ LODOWCA, RZUT WOLNY, ODŚRODKOWOŚĆ, ŁĄKA TRZĘŚLICOWA, DZIEŻA, JĘZYK ROSYJSKI, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY, RODZINA INDEKSOWANA, ZMARSZCZKA, STRĄGA, PANDA, BIT, CZUMAK, KOLEKTA, NAMIOTNIKOWATE, EPOKA KAMIENIA, MANTYLA, POLSKI, OLEJ SOJOWY, GRUCZOŁ COWPERA, LAMPAS, OKRUSZYNKA, SZMIDT, BUDOWLANY, OPPIDUM, PODSIEĆ, KONIEC, TERMITIERA, NACISKANIE, NUMER, SZAMOTANINA, NIEBIOSA, NERECZNICA GRZEBIENIASTA, SADÓWKA, FIZYKA, BABA JAGA, GRAETZ, KOŁOWROTEK, KOSSAK, GENTIL, INGRES, HAJDUK, ANONIMAT, PRZEKUPIEŃ, BASISTA, TŁUSZCZYK, ŻÓŁTODZIÓB, KOCHAŚ, ŁAWA MIEJSKA, PRZEPYCHACZKA, PORÓD LOTOSOWY, TWIERDZENIE HAUSDORFFA O ŁAŃCUCHU MAKSYMALNYM, SKRĘT, TERPEN, KLAMRA, ZDANIE, KOZA PIERWOTNA, ZESPÓŁ TUMARKINA, KROPLA CHMUROWA, KOCIOŁ, WIELOETATOWOŚĆ, IDIOMATYZM, KURATORIUM, RZECZOWNIK POSPOLITY, BACH, SAONA, MIJANKA, KREDYT ZAUFANIA, KASZTELAN, MANCA, DUR RZEKOMY, BLOCZEK, RYNEK NIEFORMALNY, STRAJK JAPOŃSKI, PERKOZ, DYNAMIKA, LUNETA, SZTUKA EGEJSKA, SKAŁKA, KRATKA, ZOROASTER, PATENCIK, KONTAKT, UCHWYT, BAKSZTAG, WARZYWNIAK, BEZWŁADNOŚĆ, BLUZG, WYZIEW, PREKONIZACJA, KOŁATKA, ZJAWISKO KERRA, WOLNOAMERYKANKA, NIEWYRAZISTOŚĆ, PETRYFIKACJA, DEFENSYWA, DOMEK, NARZĄD ROZRODCZY, KAGU, KAPLICA CHRZCIELNA, SUSZARKA, CZYNNIK ONKOGENNY, ARBITRAŻ, MANEŻ, BICIE POKŁONÓW, FOKSTERIER, GOT, HAK, RACHUNKOWOŚĆ, ROMANS, CZAS TERAŹNIEJSZY, OPIESZAŁOŚĆ, PERKOZ DWUCZUBY, TOLERASTA, BANDAŻ, PSYCHOLOGIA KOGNITYWNA, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, SZAROTA BŁOTNA, EFEKT, SOMATYZACJA, NOC, KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, PASYWIZM, WIĘZOZROST WŁÓKNISTY, WSPOMAGACZ, PRZEWÓD SĄDOWY, POTERNA, EKSTENSJA FUNKCJI ZDANIOWEJ, POLIS, LATO, NIEOBLICZALNOŚĆ, SZENG, CHŁONIAK BURKITTA, ?APEKS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.381 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OTWÓR, NAJCZĘŚCIEJ OKRĄGŁY, RÓŻNEJ WIELKOŚCI, PRZEZ KTÓRY WCHODZI SIĘ DO CZEGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OTWÓR, NAJCZĘŚCIEJ OKRĄGŁY, RÓŻNEJ WIELKOŚCI, PRZEZ KTÓRY WCHODZI SIĘ DO CZEGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WŁAZ otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WŁAZ
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś (na 4 lit.).

Oprócz OTWÓR, NAJCZĘŚCIEJ OKRĄGŁY, RÓŻNEJ WIELKOŚCI, PRZEZ KTÓRY WCHODZI SIĘ DO CZEGOŚ sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - OTWÓR, NAJCZĘŚCIEJ OKRĄGŁY, RÓŻNEJ WIELKOŚCI, PRZEZ KTÓRY WCHODZI SIĘ DO CZEGOŚ. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x