DZIAŁ TERMODYNAMIKI, KTÓRY ZAJMUJE SIĘ MAKROSKOPOWYMI, RÓWNOWAGOWYMI ZJAWISKAMI TERMODYNAMICZNYMI W OPARCIU O PEWNE AKSJOMATY POPARTE DOŚWIADCZENIAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA to:

dział termodynamiki, który zajmuje się makroskopowymi, równowagowymi zjawiskami termodynamicznymi w oparciu o pewne aksjomaty poparte doświadczeniami (na 29 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁ TERMODYNAMIKI, KTÓRY ZAJMUJE SIĘ MAKROSKOPOWYMI, RÓWNOWAGOWYMI ZJAWISKAMI TERMODYNAMICZNYMI W OPARCIU O PEWNE AKSJOMATY POPARTE DOŚWIADCZENIAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.468

KOMUNIKACYJNOŚĆ, STAW OSADOWY, BIURO PODAWCZE, TRÓJBÓJ, OPASKA, WYGRZMOCENIE SIĘ, KLOCEK, PION, CHOROBA DUCHENNE'A, NIEPOKORNOŚĆ, ROZPIERACZ, ŁAWA RZĄDOWA, BLOK, CYKL WEGETACYJNY, PUSZCZYK, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, RADIOAKTYWNOŚĆ, BYSTROŚĆ, GEKON PAZURZASTY, PIERWORODZTWO, SOCJOGRAFIA, OBRAZ POZORNY, WĘDROWNOŚĆ, PRZYCZYNA MATERIALNA, CHMURZENIE CZOŁA, PRZYBYŁY, RZEŚKOŚĆ, STUPAJKA, ZŁOTY STRZAŁ, KUKU NA MUNIU, DEALPACK, PAULINIA, DZIDA, DOMINIUM, TWARDZIEL, DYSCYPLINA POKAZOWA, PRZEDNÓWEK, MARUDER, NORNIK PÓŁNOCNY, KOGNITYWIZM, SCEPTYK, ROK ZWYKŁY, MATMA, BIEGUN, ŻOŁĄDEK POD GARDŁEM, METRUM, PÓŁSUROWIEC, IMIESŁÓW BIERNY, WIELORASOWOŚĆ, SYDERYT, CZECHOSŁOWACKI, WCIOS, UKRES, CHAMEFIT, LODOWIEC HIMALAJSKI, SŁOWIANKA, PATRON, DERBY, JEDENASTKA, JEFFRIES, HYLOFIL, BŁĄD STYLISTYCZNY, ROKOWANIA ZBIOROWE, HELIOFIT, AWANS, EKSPERTKA, RAMOTA, PRZECHOWALNICTWO, ROZPIĘTOŚĆ, DOPŁYW, ZBROJENIE SIĘ, WIRTUOZERIA, GRANULOCYT, LIGAWA, HELIOFIZYKA, NUDNOŚĆ, PISARZ POLNY, KRYPTODEPRESJA, KOLOR, BOCZNOTRZONOWIEC, WĘDRÓWKA DUSZ, OPTYKA NIELINIOWA, PRAWICA, MONARCHIA PARLAMENTARNA, PIĘTNO, PRYZMAT PENTAGONALNY, SKRYTKA DEPOZYTOWA, CYKL GOSPODARCZY, DWUŚCIAN, ZAKRES POJĘCIOWY, BIAŁORUSZCZYZNA, SZYLD, AEROBIONT, KOPARKA POPRZECZNA, CIĘŻAR, UTLENIANIE, TCHÓRZLIWOŚĆ, DOOM METAL, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, STROIK, CIELĘCY WIEK, OPATRZNOŚĆ, MICHAŁ, MODEL AMERYKAŃSKI, DRZEWO KAUCZUKOWE, SYLFIDA, SZCZOTKARZ, POJAZD SZYNOWY, MROCZEK POSREBRZANY, WARP, OCZKO W GŁOWIE, APTECZKA, WYDAWNICTWO SERYJNE, AKTOR KOMICZNY, CUDOTWÓRCA, CHORĄŻY, DWUGŁOS, PODTYP, UDANOCERATOPS, KONWERSJA, POMROK, SZARMANTERIA, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, PLANIMETRIA, DOMINATOR, MOTYLEK, SZTUKA ZDOBNICZA, ESTETYKA, EKONOMIA DOBROBYTU, TOBOGAN, CITRONELLA, BARWINEK, OSET NASTROSZONY, PIES NA BABY, LITEWSZCZYZNA, PISMO GRECKIE, POSEŁ DIETETYCZNY, ARCHIWISTA, STACJA ZAKŁADOWA, KRATKA VICHY, TROGLODYTA, BIBUŁKARZ, MANDAT WOLNY, UKŁAD HORMONALNY, RZEŹNIK, PILON, OSTRĘŻYNA, TEMPERATURA NÉELA, MAGNI, KREPA, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-6, GRA POJEDYNCZA, MOWA BEZDŹWIĘCZNA, SZYBKOŚCIOWIEC, FILOSEMITA, WÓZEK, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, ZDRADA, MAŁPA WĄSKONOSA, MATEMATYKA STOSOWANA, MODEL NIEPARAMETRYCZNY, FOLGA, KOGUT GALIJSKI, CZWÓRKA, CHŁOPIEC DO BICIA, SZAMANKO, NEURON CZUCIOWY, WYSPA BARIEROWA, CMENTARZYSKO SZKIELETOWE, UDAR MÓZGOWY, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, ŻÓŁWIE, MEDYCYNA WETERYNARYJNA, KUCZKA, JĘZYK FRYZYJSKI, GLOSATOR, BRZOZA, MIĘSIARZ, BOROWODOREK, PERSONALNIK, PODOFICER ZAPRZĘGOWY, SIEDMIOBÓJ, FARMAKOKINETYKA, ASTROMETRIA, ZAKRES ZNACZENIOWY, SYNTETYK, ORANT, DZIAŁ FILOZOFII, HIMALAJE, KORBA, KRONIKARZ, BŁONICA GARDŁA, MORDOBICIE, INLET, KROMKA, MUSZLA, PIKNIK, ZASTAWKA TRÓJDZIELNA, BAJKA TERAPEUTYCZNA, DYNAMIZM, RDZEŃ, POSTERUNEK, TARTAN, IZOMER KONFIGURACYJNY, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, JARSTWO, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, NEOREALIZM, TURANIZM, ZWIĄZEK SPORTOWY, SEJMIK WOJEWÓDZTWA, GEOFAG, ŚWIADCZENIE, UDRY, GRZECZNOŚĆ, GWARDZISTA, AMPUŁA, SUMER, JĘZYK KENTUMOWY, RYFLA, POPLECZNICTWO, WALTER SCOTT, ZSYP, RONDELA, TUTORIAL, MASZYNA TURINGA, FILOLOGIA CHORWACKA, PIKNIK, PORUSZENIE, WJAZD, TELEMARK, MENUET, UBYTEK, CHRUPKOŚĆ, NIECUŁKA, SZTUKA PERFORMATYWNA, DYSK GALAKTYCZNY, OPĘTNIK, MISTRZ WSZECHWAG, TRACHEOTOMIA, NACIEK JASKINIOWY, ŁUK, BUFFETING, KOLANO, KASJERKA, IMPULSYWNOŚĆ, UJŚCIE, OBSZAR NIEOGRANICZONY, DROGI RODNE, JEDNOLATEK, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, HELMINTOLOGIA, OXFORD, GAJNIK LŚNIĄCY, WYPALANKA, POMÓR, BARWA OCHRONNA, ROZMNAŻANIE AGAMICZNE, WIRUS GRYPY TYPU A, GARNITUR, TAPIR CZARNY, GORZKA ZGNILIZNA, MUZYKA CERKIEWNA, SEANS, DON QUICHOTE, IMPAS, SKRZYNIA, LOGIKA FORMALNA, FIZYKA MATEMATYCZNA, JĘZYK POLSKI, WARSTWOWANIE, CHOROBA SEITELBERGERA, NIEPRZYJACIÓŁKA, ŻÓŁTLICA WŁOCHATA, POGROBOWISKO, IRRADIACJA, WINDA, TEORIA OBSŁUGI MASOWEJ, UROJENIE KSOBNE, MAŁPY WĄSKONOSE, ZAUROZUCH, DYFERENCJACJA, AMAZONKA, SPRAWDZIAN, WSKAŹNIK RACJONALIZACJI, JĘZYK GURAGE, ASTROFIZYKA, KLUCZ NASADOWY, ZAPASY, VOLKSDEUTSCH, CZŁONY, ŁUSZCZAK, SADYSTA, OBSERWACJA, BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA, VIRGA, BIEDAK, PALEC BOŻY, OKRES INTERGLACJALNY, ?SKARBNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.468 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIAŁ TERMODYNAMIKI, KTÓRY ZAJMUJE SIĘ MAKROSKOPOWYMI, RÓWNOWAGOWYMI ZJAWISKAMI TERMODYNAMICZNYMI W OPARCIU O PEWNE AKSJOMATY POPARTE DOŚWIADCZENIAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIAŁ TERMODYNAMIKI, KTÓRY ZAJMUJE SIĘ MAKROSKOPOWYMI, RÓWNOWAGOWYMI ZJAWISKAMI TERMODYNAMICZNYMI W OPARCIU O PEWNE AKSJOMATY POPARTE DOŚWIADCZENIAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA dział termodynamiki, który zajmuje się makroskopowymi, równowagowymi zjawiskami termodynamicznymi w oparciu o pewne aksjomaty poparte doświadczeniami (na 29 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA
dział termodynamiki, który zajmuje się makroskopowymi, równowagowymi zjawiskami termodynamicznymi w oparciu o pewne aksjomaty poparte doświadczeniami (na 29 lit.).

Oprócz DZIAŁ TERMODYNAMIKI, KTÓRY ZAJMUJE SIĘ MAKROSKOPOWYMI, RÓWNOWAGOWYMI ZJAWISKAMI TERMODYNAMICZNYMI W OPARCIU O PEWNE AKSJOMATY POPARTE DOŚWIADCZENIAMI sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - DZIAŁ TERMODYNAMIKI, KTÓRY ZAJMUJE SIĘ MAKROSKOPOWYMI, RÓWNOWAGOWYMI ZJAWISKAMI TERMODYNAMICZNYMI W OPARCIU O PEWNE AKSJOMATY POPARTE DOŚWIADCZENIAMI. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast