RZYMSKI URZĘDNIK, KTÓRY REPREZENTOWAŁ WŁADCĘ, A TAKŻE WYKONYWAŁ NIEKTÓRE CZYNNOŚCI W JEGO ZASTĘPSTWIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PREFEKT to:

rzymski urzędnik, który reprezentował władcę, a także wykonywał niektóre czynności w jego zastępstwie (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PREFEKT

PREFEKT to:

kapłan, nadzorca kleryków w seminarium (na 7 lit.)PREFEKT to:

współcześnie w niektórych państwach urzędnik administracyjny (np. we Włoszech kierownik prowincji, we Francji - administracji departamentu lub regionu), a także naczelnik policji miejskiej (na 7 lit.)PREFEKT to:

wysoki rangą katecheta (na 7 lit.)PREFEKT to:

kardynał na czele kongregacji (na 7 lit.)PREFEKT to:

zwierzchnik misjonarzy, misjonarz nadzorujący misję na jakimś terenie (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RZYMSKI URZĘDNIK, KTÓRY REPREZENTOWAŁ WŁADCĘ, A TAKŻE WYKONYWAŁ NIEKTÓRE CZYNNOŚCI W JEGO ZASTĘPSTWIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.947

SYSTEM EMERYTALNY, PODANIE, SPRZĘCIOR, GOLARZ, MAMUT WŁOCHATY, RUROWNIA, PRAWO OBYWATELSKIE, RAD, JAŁMUŻNIK, TEOZOF, ROGACZ, MOBILIZACJA, AUTAKOID, KOMONICA SKRZYDLATOSTRĄKOWA, SKRÓT, SYNEKURZYSTA, WSKAŹNIK UBÓSTWA, KOTWA, ORDYNUS, PŁATKONOS CZARNY, RUNO LEŚNE, POLE ŹRÓDŁOWE, PAPILOT, KSIĄŻECZKA, SZCZĘKOT, ZAKRĘT, WŁOSKOŚĆ, EKSTRAKT RZECZYWISTY, POLIAMID, PSYCHOHIGIENA, SZYBKOŚCIOWIEC, TRUTEŃ, STYGOKSEN, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, PTASZEK, ESPERANTYDA, LEK PRZECIWCUKRZYCOWY, DZIAŁANIA, MALOWANIE, PROFESOR, BYLICA BOŻE DRZEWKO, MORFEM SŁOWOTWÓRCZY, STRUMIEŃ, PRZEDZIAŁ, TAGALOG, WYCHOWAWCA, TAPIR GÓRSKI, KROPKA, KRÓLIK, AROGANT, WATERPOLISTA, MAJSTER, KARMIDEŁKO, NIEZMIARKI, PODSZYWACZ, OUTSIDER, HUSYTA, TANCERZ, OPIJUS, CHEMIK, HISTORYZM, MISJA MEDIACYJNA, FILM 3D, KĄSACZ, WIRUS ZAPALENIA ROGÓW PRZEDNICH RDZENIA KRĘGOWEGO, SPRAWNOŚĆ, PLAN MOBILIZACYJNY, MIODOJAD BIAŁOUZDY, PLATFUS, PIROELEKTRYK, SĄD OGÓLNY, SKANER, MASZYNA INFORMACYJNA, BAR MICWA, ELGINIA, PRZEBOJOWIEC, ENALAPRYL, KLON, TRANSPORTÓWKA, KRÓLIK, SŁOWOTWÓRSTWO SYNCHRONICZNE, PRĘŻNOŚĆ, INDOZUCH, JAJARZ, POSTLUDIUM, BYLICA POSPOLITA, WIRTUOZOSTWO, GARLACZ, CHWYTNIK, PATRYCJUSZ, WILCZEK, KWADRA, GMINA GÓRNICZA, TROISTOŚĆ, SKRZYPŁOCZE, PRZEDMIOT, BUKOWIANIN, PREFEKT, OKRĘT, TYRAN, KANEMEJERIA, MGŁA WYKŁADNICZA, DEWIZOWIEC, KRÓLOWA MATKA, MURGRABIA, PIERŚ, PIERŚCIEŃ TOPOLOGICZNY, JACKSON, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, MAKROMINERAŁ, BOCZNICA, HANDEL ZAMIENNY, KIEROWNIK, FASOLA SOJOWA, METODA, LODOWIEC SIECIOWY, KSIĘGA WIECZYSTA, PORTRECISTA, BODZIEC WARUNKOWY, ORZESZEK ARACHIDOWY, WSZECHŚWIAT ZAMKNIĘTY, WIEŚ, UT, DEASEMBLACJA, UPOWAŻNIENIE, WAŁEK, POLĘDWICA SOPOCKA, SŁOIK, NEURON RUCHOWY, KASOWNIK, STRYJ, PIERWSZY ŚWIAT, REFERENT, WELON, PAPA TERMOZGRZEWALNA, ZAKŁADKA, KORNIJSKI, RADIAN, URLOP RODZICIELSKI, CHROBOTEK, CHMURNOŚĆ, PALCÓWKA, PIERDOLNIK, JEDNOWARTOŚCIOWOŚĆ, OBRAZICIEL, KANCIASTOŚĆ, HEKSAMETR, JAŁOWIEC, MIODOPIJEK DŁUGODZIOBY, REWOLWING, PORZĄDEK TOSKAŃSKI, ŁAPCZYWIEC, BADANIE, GAZ OBOJĘTNY, OJCIEC, DZIWNY ATRAKTOR, PLAN PRZESTRZENNY, HAJDUK, PANAMA, TRASZKA JAPOŃSKA, PALCÓWKA, GEOPATIA, KOCZ, ZACHOWANIE, GŁOS, MEGAFON, PEŁNIA, KOMEDIODRAMAT, DYŻURNY RUCHU, NIEDOSTATECZNY, NIELOTNOŚĆ, KOLEKCJONER, DOWCIPNIŚ, OPAT KOMENDATORYJNY, SALAFIZM, MŁOTKOWY, TRAWERS, DEKLAMATOR, UZALEŻNIENIE, OSOBOWOŚĆ, CYKORIA KORZENIOWA, MIODOJAD ŻÓŁTOUZDY, WÓŁ, WRZASKLIWOŚĆ, JĘZYCZEK U WAGI, PODKŁADKA, UKRAIŃSKOŚĆ, POWIĄZANIE, ZBIORNIK BALASTOWY, WAFELEK, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, PRZEMĄDRZALEC, KOMPARATYSTYKA, ODMIANKA, NAPINACZ, KUPCZYK, TRANSLACJA, REGULATOR POMIESZCZENIOWY, CHWYT PONIŻEJ PASA, NADAJNIK TELEWIZYJNY, GOSPODARKA TOWAROWA, AKOLITA, KOMEDIANT, ŻYŁA ŚLEDZIONOWA, BUDŻET ZADANIOWY, MATERIAŁ EKSPLOATACYJNY, TRANDOLAPRYL, MIODOPIJEK RDZAWOSZYI, KABALARZ, NINGCHENGOPTERUS, NEKROMANTA, CZYSTY STRZAŁ, RZECZY OSTATNIE, OKRES AMAZOŃSKI, SIEROTA NIEBOŻA, KONSULOSTWO, KALORMEN, BATON, DOMINGO, ŻARŁACZOWATE, ABLACJA, CIAPATY, KULT, ORZECH, PODKANCLERZ, INSTRUMENT, PALEC BOŻY, FASETA, ENKODER, IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY CZYNNY, WIEWIÓRKA POSPOLITA, CHLOROCHINA, CZŁOWIEK, NEKROPOLA, EWAPORAT, ZAWAŁ SERCA, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, CEZAR, ODLEWA, CANZONA, TRZMIEL CIEMNOPASY, JASKIER, FLANSZA, BAJRONISTA, KOZA, KONTRABANDZISTA, INTERREX, KWARTET, TRANZYCJA, JĘZOR, DZIAD, LANE CIASTO, SYSTEM ZNAKOWY, OSIEDLENIEC, DŁUGI WEEKEND, DAMSKI KRAWIEC, SUBSTANCJA EGZOGENNA, OPASANIE, TORBACZE, GADY SSAKOKSZTAŁTNE, ESENCJALIZM, PRZYJEZDNY, CZŁOWIEK GUMA, WYCIĄG, LICHWA, TWARDY OŁÓWEK, PEJORATYW, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, ODBIJANY, GRZYB SITARZ, TRAŁ, SIWOWĄSY, ABLACJA, POCHŁANIACZ, TAKSON PARAFILETYCZNY, ZJADLIWOŚĆ, NARWAL, CZOŁDAR, JANCZAR, GLOSA, FLAŻOLET, SĄD POLUBOWNY, KORWINISTA, FARBOWANY LIS, BRĄZOSZOWATE, MIESIĘCZNICA, SOŚNIAK, EGOCENTRYCZNOŚĆ, REPETYTOR, WZÓR PRZEMYSŁOWY, BARSZCZ BIAŁY, URZĘDNIK ZIEMSKI, NAZWA ABSTRAKCYJNA, GRÓB CIAŁOPALNY, RADIOECHO, HIPOKRYTA, KOMERAŻ, PLEBEJUSZ, POLICHLOREK, ?DANE BIOMETRYCZNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.947 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RZYMSKI URZĘDNIK, KTÓRY REPREZENTOWAŁ WŁADCĘ, A TAKŻE WYKONYWAŁ NIEKTÓRE CZYNNOŚCI W JEGO ZASTĘPSTWIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RZYMSKI URZĘDNIK, KTÓRY REPREZENTOWAŁ WŁADCĘ, A TAKŻE WYKONYWAŁ NIEKTÓRE CZYNNOŚCI W JEGO ZASTĘPSTWIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PREFEKT rzymski urzędnik, który reprezentował władcę, a także wykonywał niektóre czynności w jego zastępstwie (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PREFEKT
rzymski urzędnik, który reprezentował władcę, a także wykonywał niektóre czynności w jego zastępstwie (na 7 lit.).

Oprócz RZYMSKI URZĘDNIK, KTÓRY REPREZENTOWAŁ WŁADCĘ, A TAKŻE WYKONYWAŁ NIEKTÓRE CZYNNOŚCI W JEGO ZASTĘPSTWIE sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - RZYMSKI URZĘDNIK, KTÓRY REPREZENTOWAŁ WŁADCĘ, A TAKŻE WYKONYWAŁ NIEKTÓRE CZYNNOŚCI W JEGO ZASTĘPSTWIE. Dodaj komentarz

4×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast