ZAWARTOŚĆ TUBY; TYLE, ILE SIĘ MIEŚCI W TUBIE - SPECYFICZNYM OPAKOWANIU, DO KTÓREGO WTŁACZA SIĘ NIEKTÓRE SUBSTANCJE PÓŁPŁYNNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TUBA to:

zawartość tuby; tyle, ile się mieści w tubie - specyficznym opakowaniu, do którego wtłacza się niektóre substancje półpłynne (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TUBA

TUBA to:

opakowanie substancji półpłynnej, np. pasty do zębów, kremu, kleju (na 4 lit.)TUBA to:

instrument dęty blaszany z grupy aerofonów ustnikowych (na 4 lit.)TUBA to:

rodzaj ochronnego opakowania na rysunki, mapy, szkice, plakaty wykonywanego najszęściej z tektury lub plastiku (na 4 lit.)TUBA to:

z lekceważeniem o głosicielu jakichś tez, poglądów (często poglądów kogoś innego, np. określonych organizacji) (na 4 lit.)TUBA to:

rodzaj lejkowatej (czasem zagiętej) rury, która służy do wzmacniania dźwięków w urządzeniach (np. w patefonie) lub przy porozumiewaniu się na odległość (na 4 lit.)TUBA to:

obcisła sukienka zwykle bez ramiączek (na 4 lit.)TUBA to:

kształt tuby, przypominający rulon, rurę, walec lub ścięty stożek pusty w środku (na 4 lit.)TUBA to:

opakowania w kształcie walca (na 4 lit.)TUBA to:

klawiszowy dęty instrument muzyczny z wentylami o najniższej skali (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAWARTOŚĆ TUBY; TYLE, ILE SIĘ MIEŚCI W TUBIE - SPECYFICZNYM OPAKOWANIU, DO KTÓREGO WTŁACZA SIĘ NIEKTÓRE SUBSTANCJE PÓŁPŁYNNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.010

WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, ZAPASY, PIEŃ WSPÓŁCZULNY, NIEWYPARZONA BUZIA, KOMORA PŁYWAKOWA, PASKÓWKI, WALENTYNKA, MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA, BALERON, NEPALI, SILNIK INDUKCYJNY, ZRZECZENIE SIĘ, SNOWIDZ, KRYZA, MIRAŻ, OGRÓDEK JORDANOWSKI, CHRONOGRAF, SZCZERBA, ANTENA YAGI-UDA, OSAD, PIEPRZ MNISI, DUX, MOC, FEMTOCHEMIA, KOŃ LUZYTAŃSKI, SŁUCHAWECZKA, ONOMASTYKA, GALARETA, TCHÓRZLIWOŚĆ, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, RÓŻOWA LANDRYNKA, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, RUMIAN RZYMSKI, SKRZYDŁO, ROBAK, REDUKCJA, NERD, ASTROFOTOMETRIA, PRZELOT, OGNISKO MUZYCZNE, ZESPÓŁ BECKWITHA-WIEDEMANNA, RUCHLIWOŚĆ, AWANTUROWANIE SIĘ, CYKL KOSMICZNY, TEOLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA, PAJĘCZYNA, NEURONAUKA, PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE, OBJĘTOŚĆ, PCHLI TARG, MILTON ERICKSON, PASEK MAGNETYCZNY, NOC, NIEDŹWIEDZIÓWKA PLAMICA, ZDJĘCIE STYKOWE, MORZE, EPOKA KAMIENIA, PARAROTACYZM, STAN NIETRZEŹWOŚCI, WILCZAR, KOCIEŁ, ASOCJACJA GWIAZD, POSTĘPOWANIE NAKAZOWE, ZESPÓŁ LHERMITTE'A, GĄSKA WIOSENNA, RYBA MASŁOWA, CHOROBA LOKOMOCYJNA, SZPRYCKA, MAILOWANIE, PRZETARG NIEOGRANICZONY, ARCHITEKT WNĘTRZ, WĘŻYK, HARD CORE, WYŚCIGI, TWIERDZENIE PTOLEMEUSZA, RUSEK, OBRONA BAŁTYCKA, MOTYWIK, DRUŻYNA SPORTOWA, WSPÓŁZAWODNICTWO, BAJECZNOŚĆ, RYTUAŁ, LB, BAKTERIA ŚLUZOWA, KRÓLIKARNIA, WARAN BEZUCHY, ORLĘ, STOPKA, NEUROPSYCHIATRIA DZIECIĘCA, JEDENASTKA, RELIGIOLOG, WIECZÓR, PIERNIKARZ, KSIĄŻKOWOŚĆ, STOS ATOMOWY, KOTLARNIA, OGNIOMUR, OBCHÓD, PROWENTOWY, APTEKA, NIEPRZYJACIEL, ŁUK JARZMOWY, MICHAŁEK, UPADEK, TUNDRA, BETON ŻUŻLOWY, FILOZOFIA MATEMATYKI, SIEROTA NATURALNY, INFLACJA OTWARTA, SHOUNENAI, SZOWINISTA, KRĘG SZCZYTOWY, FRAZA, SHIMMY, MIEŚCINA, ROJSTONA KRÓLEWSKA, OBÓZ KONDYCYJNY, KICZUA, OKRUSZYNA, PARNOTA, RUSYCYSTYKA, ZŁOTA KSIĘGA, SWAWOLNIK, SPAWACZ, NAPAD, SYFEK, SAMOUPROWADZENIE, PRAWIDŁO, SAMOOBRONA POWSZECHNA, FILM ANIMOWANY, KANTYLENA, IDIOMAT, FUZJA HORYZONTALNA, BLOKADA, JAMA OTRZEWNA, CUDOWNY OWOC, LOSOWANIE WARSTWOWE, RUTENISTYKA, HELIKOPRION, SNUTKA GOLIŃSKA, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE, ZMIANA, KAMIKADZE, PSOTA, TASMANIOZAUR, POZYCJA TRENDELENBURGA, BUTELKA, HOMER, PODZIELNIK, ROPOMACICZE, MIĘSO, WYTWÓRCZOŚĆ, RENTGENOLOGIA, ZBIEG, SANDBOX, ROSZCZENIOWOŚĆ, OGÓREK, HEMATOFAGIA, WIĄZADŁO, WYRZUTNIA, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, ANATOMIA KLINICZNA, PRZEMYSŁ WĘGLOWY, NIERUCHLIWOŚĆ, FREEGANIN, OSTRACYZM, PROKSEMIKA, SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI, NIEWOLA EGIPSKA, OPRYSZCZKA WARGOWA, BANK KOMERCYJNY, OCZKO W GŁOWIE, OPOZYCJA, KĘDZIERZAWKA, MINERALOGIA, CIASTO PÓŁKRUCHE, CYKLOTYMIA, LOTOS, JAJKO PO FRANCUSKU, GULASZ, PARAKAPPACYZM, FELLINI, GRACZ, GŁUPEK, GESTALT, METODA AGLOMERACYJNA, MARKETING PARTNERSKI, CHOROBA FORESTIERA, KONTAKT, CZIROKEZ, WOLNY RYNEK, OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, PRZETOKOWY, KARDIOLOGIA, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, SYZYGIA, JĘZYK INDIAŃSKI, POSTERUNEK, EMALIA, PŁETWA, FILOLOGIA ORIENTALNA, ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, ASTROBOTANIKA, WYKONANIE, BIURO, GAMEPLAY, GŁOWICA, GAWORZENIE, MIRA, OTWARCIE SERCA, TRYGONOMETRIA, SYROP, SYSTEM CZASU RZECZYWISTEGO, MODULACJA JEDNOWSTĘGOWA, CHIRURGIA ESTETYCZNA, DZWONY RUROWE, ESPRESSO, TREN, ŁAPCE, ODPŁATA, PYTANIE SIĘ, KOŁEK, ŻYŁKA, GŁĘBINA, BAJKA, PLEŚNIAK, WSZY, PAŁASZ, POPIELICOWATE, ROZTROPEK, BIAŁA SALA, JOGURT, DORTMUNDER, ZROBIENIE MIEJSCA, HUNCWOT, ODKURZACZ CENTRALNY, TROLEJBUS, REUMATOLOGIA, NAPINACZ, FREGATA, FILM SF, AZYL, FUKS, BULDOG, KŁĄB PSZCZELI, HARMONIKA, TRIADA KARTAGENERA, GLUKOMETR, OWCA MERYNOSOWA, TRÓJNÓG, BITNOŚĆ, GŁUPIĄTKO, OBIEKT LINIOWY, ZASTÓJ, PUDERNICZKA, TEREBINT, TAMTAM, NAPOMNIENIE, MAJZA, TURMA, FILOLOGIA ROSYJSKA, PLANETA WEWNĘTRZNA, TRÓJKĄT, ZROBIENIE NA ODPIERDOL SIĘ, AFTERPARTY, ZMARZLUCH, ASTROSPEKTROSKOPIA, MILCZĄCA ZGODA, KUFA, POTPOURRI, AMFOLIT, SYFON, SPLUWACZKA, ROTACJA, PELHAM, ŻÓŁW CZERWONOBRZUCHY, PROPAGACJA, BURSZTYNNIK, ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA, OTWIERANIE SERCA, KLAWISZ NUMERYCZNY, KRZYWA PODAŻY, WŁAM, PRYZMAT PENTAGONALNY, WULKAN BŁOTNY, DAR ZIEMI, FRANCA, HELIOFIZYKA, ROZMODLENIE, PUNKT PRZYSŁONECZNY, MAFIA PALIWOWA, ŚWIECA, PROPAGACJA FAL RADIOWYCH, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, MIECZ DWURĘCZNY, MARSZ, KOŁECZEK GOLFOWY, ?KOMISJA SKRUTACYJNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.010 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZAWARTOŚĆ TUBY; TYLE, ILE SIĘ MIEŚCI W TUBIE - SPECYFICZNYM OPAKOWANIU, DO KTÓREGO WTŁACZA SIĘ NIEKTÓRE SUBSTANCJE PÓŁPŁYNNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZAWARTOŚĆ TUBY; TYLE, ILE SIĘ MIEŚCI W TUBIE - SPECYFICZNYM OPAKOWANIU, DO KTÓREGO WTŁACZA SIĘ NIEKTÓRE SUBSTANCJE PÓŁPŁYNNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TUBA zawartość tuby; tyle, ile się mieści w tubie - specyficznym opakowaniu, do którego wtłacza się niektóre substancje półpłynne (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TUBA
zawartość tuby; tyle, ile się mieści w tubie - specyficznym opakowaniu, do którego wtłacza się niektóre substancje półpłynne (na 4 lit.).

Oprócz ZAWARTOŚĆ TUBY; TYLE, ILE SIĘ MIEŚCI W TUBIE - SPECYFICZNYM OPAKOWANIU, DO KTÓREGO WTŁACZA SIĘ NIEKTÓRE SUBSTANCJE PÓŁPŁYNNE sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - ZAWARTOŚĆ TUBY; TYLE, ILE SIĘ MIEŚCI W TUBIE - SPECYFICZNYM OPAKOWANIU, DO KTÓREGO WTŁACZA SIĘ NIEKTÓRE SUBSTANCJE PÓŁPŁYNNE. Dodaj komentarz

5×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast