KAWAŁEK NAKROCHMALONEGO PŁÓTNA, ZWYKLE ZE SZTYWNYCH MATERIAŁÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO, KTÓRYM USZTYWNIA SIĘ KOŁNIERZE, MANKIETY ITP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KLEJONKA to:

kawałek nakrochmalonego płótna, zwykle ze sztywnych materiałów pochodzenia roślinnego, którym usztywnia się kołnierze, mankiety itp (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KLEJONKA

KLEJONKA to:

rodzaj płyty meblowej, sklejki z drewna klejonego warstwowo w przekroju poprzecznym, stosowany w budownictwie i stolarce budowlanej lub rodzaj innego drewnianego elementu sklejonego z kilku warstw drewna (na 8 lit.)KLEJONKA to:

sport. narta klejona z kilku warstw drewna różnego rodzaju, zwykle sprzęt niemasowej produkcji (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KAWAŁEK NAKROCHMALONEGO PŁÓTNA, ZWYKLE ZE SZTYWNYCH MATERIAŁÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO, KTÓRYM USZTYWNIA SIĘ KOŁNIERZE, MANKIETY ITP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.483

KLUCZ KODOWY, ODPOWIEDZIALNY, SZRAF, PARCELANT, HELING, AKROPOL, INSTAGRAMERKA, MONGOŁKA, SZTUKA UŻYTKOWA, ZSYPISKO, KARDIOCHIRURGIA, WYCZYSTKA, KLUCZ, MARKIZA, PRZEPUKLINA MOSZNOWA, TREŚĆ, SEJSMOMETRIA, SYSTEM NICEJSKI, GRACZ, DACH, CUG, JEMEŃCZYK, POKŁAD, MISKA SEDESOWA, TEATRZYK, MIĘSOŻERNOŚĆ, OZÓR, KORSYKAŃSKI, MINIMALIZM, TRANSPORT PNEUMATYCZNY, GRZBIETORODY, BÓR MIESZANY, AFRYKANIN, CIĄG, PRZYRODOZNAWCA, SEMANTYKA LINGWISTYCZNA, KAMIEŃ SŁONECZNY, KONJUPKCJA, NIESYMPATYCZNOŚĆ, MISIAK, TYFUS PLAMISTY, SUAZYJKA, LAMPAS, POŁOŻENIE, SZARPANKA, SEKCIARSTWO, PRIORYTET, LODOWIEC SZELFOWY, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, PATENA, LINIA KREDYTOWA, ZANOKCICA CIEMNA, SŁUŻBA, LARYNGOLOGIA, OGRANICZENIE WIEKOWE, MECHANIK SAMOCHODOWY, SKRZYNKA, CIŚNIENIE OSMOTYCZNE, JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE, ADRES KORESPONDENCYJNY, AMORFICZNOŚĆ, PODODDZIAŁ, BIJATYKA, CZAS SŁONECZNY PRAWDZIWY, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, OGROM, CYNOBER, SIEDZISKO, FAJERWERKI, CHŁOPCZYCA, NALEPA, ŚWIĘTOKUPCA, SCIANDRI, KUBAŃCZYK, AFEKTYWNOŚĆ, NAUKI PENALNE, GUZ, FIGA Z MAKIEM, GARA, SYGNAŁ ALARMOWY, KIRIBATYJKA, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, SIEDLISKO, OMŁOT, ERA KENOZOICZNA, ODCINEK, ALUMN, GRYZIPIÓREK, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, PERCHA, EKONOMIA NORMATYWNA, PRZEDPOLE, SAMOZAGŁADA, GABOŃCZYK, MASZT ANTENOWY, KOMUNA MIEJSKA, PIJALNIA, GRA W KARTY, TWORZYWO SZTUCZNE, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, SPÓJNIK ROZŁĄCZNY, CANCA, POSIADACZ ZALEŻNY, ZASTRZYK, ATAK, CZAPA POLARNA, OBRÓBKA CIEPLNA, DEGRENGOLADA, ŁĄKOTKA, ARTYSTKA, ŁOMOTANIE, POPISOWOŚĆ, PROMIEŃ, CZĄSTKA ALFA, CHOROBA TANGIERSKA, DOBROWOLNOŚĆ, TEREN ZIELENI, COKÓŁ, TEOLOGIA APOFATYCZNA, AWIOFON, ZMIERZCH CYWILNY, BIGIEL, WALKA, IMPOTENCJA, KSIĄŻĘ ALBERT, OSAD, ROSJANIN, KORONA, AZTREONAM, REKLAMIARZ, BONANZA, SZUFLA, CANTUS FIRMUS, BOJOWOŚĆ, CYGANOLOGIA, BŁAZENEK, BRUDNIAK, SZKOŁA PODSTAWOWA, POŁUDNIOWOAFRYKANKA, POCIĄG POSPIESZNY, EDYL, ARCHAISTA, ANOMALIA MAGNETYCZNA, PRZECIWLEGŁOŚĆ, STRZEMIENNY, GNIAZDO PROCESOROWE, MIKOLOGIA, LIGNINA, WYJADACZ, TEATR, ŁAWA, POSTĘPACTWO, ANTROPONIMIA, NÓŻ DO CHLEBA, GARDEROBA, POWSTANIE CHMIELNICKIEGO, FRAZEOLOGIA LOTNICZA, KWIAT LOTOSU, ETERYCZNOŚĆ, SEKCJA, SPALONY, SZNAPS, KURD, PRZECINARKA, REGRESJA PROBITOWA, ZWIERCIADŁO, ZESPÓŁ DRAVET, PASCHA, KRZYŻAK ROGATY, ANORAK, MIĘSIEŃ PIRAMIDOWY, KATEGORIA GRAMATYCZNA, AFEKTYWNOŚĆ, SUBKONTRAKT, BARION, PEDET, GWAŁTOWNOŚĆ, ŁUK JARZMOWY, BARIERA, AKT, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, KOMEDIANT, POPRZECZKA, HAMERNIK, BASZKIR, POLSKOŚĆ, KAMPUS, VOLLEY, SZACHOWNICA PUNNETTA, CECHA POŚREDNIA, GMACHÓWKA DRZEWOTOCZNA, FIDŻIJCZYK, MONOCENTRYZM, SEPTYMOLA, DYSK GALAKTYCZNY, SZKŁO MĄCONE, PRZYLEPIEC, CHOROBA LEVA, NADPŁYNNOŚĆ, NALEPA, METAMORFIZM PROGRESYWNY, ŁOŻYSKO TOCZNE, STĄGIEW, EFEKT KAPILARNY, DEONTOLOGIA WETERYNARYJNA, ŚWINKA MORSKA, SILNIK SYNCHRONICZNY, JURYSLINGWISTYKA, ANTYPERSPIRANT, ŁAGIEWKA PYŁKOWA, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, OLEJ ROŚLINNY, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, PUB, TELEROBOTYKA, DZIEŃ OTWARTY, LIGA, SPAWALNIK, ZACZEPNOŚĆ, KWALIFIKACJA PRAWNA, KOMPANIA WARTOWNICZA, STAN, ASZKENAZYJCZYK, FARMAKODYNAMIKA, PLAŻÓWKA, KAZUISTYKA, CAŁY TON, REPETYTYWNOŚĆ, MEZOATOM, BU, DZIAŁ OSOBOWY, JĘZYK AJNOSKI, MŁODZIEŃCZA KIFOZA, PROGRAM TELEWIZYJNY, NAGRODA, MASIELNICZKA, PINGWIN KRÓLEWSKI, OBRYWKA, PROTESTANTYZM, PRZEDNÓWEK, OBIJACZKA, MAGMA, PRACUŚ, STERN, ZAPIS, PALLASYT, NERW CZASZKOWY, INERCYJNOŚĆ, WITRYNA, PLEŚNIAK, NIEPOSŁUSZEŃSTWO, BERSON, SZYNION, KOLCZATKA, FRANCISZKANIZM, OBRONA ROSYJSKA, FENOLOGIA, OMLET, ZWIERAK MIKROFALOWY, FILOLOGIA POLSKA, SZPANERSTWO, KLIMAT KONTYNENTALNY, METRYKA, HIPIATRIA, CYKL, FLOKUŁY, ŻALE, BĘBEN, WIEŚ, MOHRG, JEZIORO MEZOTROFICZNE, IRONIA ROMANTYCZNA, SZATNIARZ, NAPŁYW, IZOLACJA AKUSTYCZNA, PODAŻ MAŁO ELASTYCZNA, BULLETIN BOARD SYSTEM, CYFRONIK, KOFFLER, KŁOPOTANIE SIĘ, INTRYGA, TUSZ, UPADŁY ANIOŁ, UZBEK, FAJCZARNIA, PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, TORBACZE, AKCELERATOR KOŁOWY, PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA, EMPORIUM, KLEZMER, SKÓRA WŁAŚCIWA, GASTROFAZA, KOLBA, STRATAS, PLUJKA, KASA ZAPOMOGOWA, AL SECCO, ?KOMAROW.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.483 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KAWAŁEK NAKROCHMALONEGO PŁÓTNA, ZWYKLE ZE SZTYWNYCH MATERIAŁÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO, KTÓRYM USZTYWNIA SIĘ KOŁNIERZE, MANKIETY ITP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KAWAŁEK NAKROCHMALONEGO PŁÓTNA, ZWYKLE ZE SZTYWNYCH MATERIAŁÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO, KTÓRYM USZTYWNIA SIĘ KOŁNIERZE, MANKIETY ITP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KLEJONKA kawałek nakrochmalonego płótna, zwykle ze sztywnych materiałów pochodzenia roślinnego, którym usztywnia się kołnierze, mankiety itp (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KLEJONKA
kawałek nakrochmalonego płótna, zwykle ze sztywnych materiałów pochodzenia roślinnego, którym usztywnia się kołnierze, mankiety itp (na 8 lit.).

Oprócz KAWAŁEK NAKROCHMALONEGO PŁÓTNA, ZWYKLE ZE SZTYWNYCH MATERIAŁÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO, KTÓRYM USZTYWNIA SIĘ KOŁNIERZE, MANKIETY ITP sprawdź również:

kraina historyczna i region administracyjny w środkowych Włoszech ,
BIELIDY ,
Anser erythropus - gatunek dużego, wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący północną Eurazję od Półwyspu Skandynawskiego po rzekę Anadyr ,
choroba mięśni objawiająca się zmianami patologicznymi we włóknach mięśniowych i tkance łącznej ,
bobowata roślina pastewna ,
Hieremys annandalii - gatunek gada z rodziny batagurowatych, zamieszkujący Półwysep Indochiński; według buddyjskich wierzeń człowiek, który uratuje od śmierci tego żółwia, może się spodziewać lepszego losu w swoim przyszłym życiu, dlatego ludność uwalnia z sieci i innych pułapek żółwie świątynne (często też inne gatunki) i wypuszcza je na wolność w pobliżu tzw.świątyń żółwi ,
SALAT; obowiązkowa modlitwa muzułmańska odmawiana pięć razy dziennie ,
radziecki fizyk teoretyk (1908-68); podał kwantową teorię cieczy, laureat Nobla ,
Speleomantes ambrosii - gatunek płaza ogoniastego z rodziny bezpłucnikowatych, występujacy w południowo-wschodniej Francji i północno-zachodnich Włoszech ,
znawca budowy ciała ,
ośrodek zajmujący się rekrutacją, ewidencją i skupianiem wojskowych ,
ostatni okres neoproterozoiku, trwał od ok. 635 do 541,0 mln lat temu; ediakar jest młodszy od kriogenu, a starszy od kambru ,
piosenki żeglarskie ,
popularny specyfik ziołowy ,
kod ISO 4217 pa'angi ,
krewny drozda ,
osoba łącząca w sobie kulturowe, społeczne i psychiczne cechy obu płci ,
określenie używane wobec religii niemonoteistycznych ,
władca, mężczyzna będący zwierzchnikiem monarchii ,
włókno akrylowe, które nazywane bywa sztuczną wełną, bo jest dość podobne z wyglądu i pod względem właściwości do wełny; syntetyczne włókno wełnopodobne z poliakrylonitrylu ,
dla starożytnego rachmistrza ,
zwarta masa sierści, zwłaszcza owczej, otrzymywana po ostrzyżeniu zwierzęcia ,
skały o budowie warstwowej ,
kazalnica w meczecie ,
Monstera deliciosa - gatunek rośliny występujący w lasach tropikalnych od południowego Meksyku po południową Panamę ,
zachodnia część Władysławowa, w województwie pomorskim, nad Morzem Bałtyckim, na Pobrzeżu Koszalińskim ,
astronom amerykański (1846-1919), próbniki Księżyca i planet ,
sos fermentowany, wytwarzany z ziaren soi, prażonego ziarna ryżu lub pszenicy, wody i soli, jedna z najważniejszych przypraw w kuchni azjatyckiej ,
rzeka Charona ,
ustalony i powszechnie przyjęty sposób sprawowania obrzędów religijnych, ujednolicony i zebrany, najczęściej również spisany

Komentarze - KAWAŁEK NAKROCHMALONEGO PŁÓTNA, ZWYKLE ZE SZTYWNYCH MATERIAŁÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO, KTÓRYM USZTYWNIA SIĘ KOŁNIERZE, MANKIETY ITP. Dodaj komentarz

2×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast