AKCESORIUM TABACZNE, RURKA, NA KTÓREJ KOŃCU ZAZWYCZAJ MONTUJE SIĘ PAPIEROSA (W KULTURZE PALENIA MARIHUANY MOŻNA TEŻ FIFKĘ NABIJAĆ BEZPOŚREDNIO SUSZEM) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FIFKA to:

akcesorium tabaczne, rurka, na której końcu zazwyczaj montuje się papierosa (w kulturze palenia marihuany można też fifkę nabijać bezpośrednio suszem) (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FIFKA

FIFKA to:

szklana cygarniczka (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "AKCESORIUM TABACZNE, RURKA, NA KTÓREJ KOŃCU ZAZWYCZAJ MONTUJE SIĘ PAPIEROSA (W KULTURZE PALENIA MARIHUANY MOŻNA TEŻ FIFKĘ NABIJAĆ BEZPOŚREDNIO SUSZEM)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.493

HUTA SZKŁA, FILOLOGIA ROSYJSKA, SNIFFER, STRÓJ HISZPAŃSKI, INWENTARZ ŻYWY, RYGIEL, RYBIE OKO, KIESZEŃ, CHOROBA DÜHRINGA, SZKARŁAT, KUPON, PŁYWACZEK, SZEŚCIOBÓJ, POROZUMIENIE PŁACOWE, ATRAKCJA, MAGISTRALA, ROJSTONA KRÓLEWSKA, WYRAŹNOŚĆ, DYLETANT, PAPILOTKA, GRAFITYZACJA, MATRYKUŁA, SEMANTYKA LEKSYKALNA, KANTONIERA, POJAZD, POTRZEBA, RADIANT, ERUPCJA, KATAFALK, NEOGAULLIZM, SELENEK, PINGWIN MASKOWY, TETRAMER, KAZBA, PROMIENNOŚĆ, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, KASABA, EUFONIA, CYBERPANK, BOJER, KORONIARZ SERCATY, ANOMALIA PELGERA-HUETA, HORROR, BIEGUN GALAKTYCZNY, OCHRONA KATODOWA, RYZYKO NIEWYGASŁE, ŁOWCA, MIENIE ZAMIENNE, PRAWIDŁO, AWANPORT, CHOROBA FABRY'EGO, NASTAWNOŚĆ OKA, CYKL KOSMICZNY, MIĘSOŻERCA, NIEDOSTĘPNOŚĆ, SAPROFAG, CZESALNIA, TANIEC, NAGRODA RZECZOWA, OBIJACZKA, PACAN, FLASZKA, TECHNIKA OLEJNA, SPADOCHRONIARZ, KUKLIK SZKARŁATNY, SKŁAD, PŁATNOŚĆ BALONOWA, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, WŚCIEKLICE, KONFEKCJONER, JURYDYKA, ANTENA YAGI, JAŁMUŻNIK, PISUM, KORKOCIĄG, KWADRAT MAGICZNY, ZGROMADZENIE ZAKONNE, ZAPORA FORTYFIKACYJNA, KLIKOWOŚĆ, WALENTYNKA, TEMPO, HIPOTEZA HANDICAPU, SONOMETR, GEOLOGIA INŻYNIERSKA, TŁUSZCZYK, GNEJS OCZKOWY, MINIALBUM, NIEOBYCZAJNOŚĆ, MINUTA, NIZIOŁEK, NIEPRZYJACIEL, KUCHNIA MOLEKULARNA, MARMURKOWANIE, NIEBACZNOŚĆ, FILEMON NOWOKALEDOŃSKI, LUZACKOŚĆ, OBIEKTYW, TYROMANCJA, MIANOWANIEC, GIL, GRAFA, HYDROAKUSTYKA, GRAAL, KWAS ŻOŁĄDKOWY, OŚRODEK WYŻOWY, ZIOŁO, SKÓRZAK, STAN TRZECI, SOLICYTACJA, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, TYFUS PLAMISTY, BAJCIK, PRZEŁĄCZNICA, OBSZAR CELNY, NEOTENIA, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, BATSZEBA, MADERA, MITSUKURINA, IMIESŁÓW BIERNY, LODOWIEC HIMALAJSKI, KONTRAFAŁ, LOKACJA, PRZEBŁYSK, KATEDRA, WIGILIA, GRYMAŚNICA, DOTHRACKI, BETON, PREPAID, LWIA SPÓŁKA, NAPIERŚNIK, PAKA, SOSNA MASZTOWA, KUMOSZKA, ODWAPNIENIE, CNOTA, POWIEŚĆ BRUKOWA, WYPUSTEK, POMÓR, STOCZNIA ZŁOMOWA, MACIERZ WSTĘGOWA, EKSPERIENCJA, TRZYNASTKA, TORTOWNICA, WYSMUKŁOŚĆ, ANALIZA TECHNICZNA, ZALANIE PAŁY, DIALEKT, NIEWYDOLNOŚĆ, ARKADA, PRZYLEPKA, DOPUST, STACJA TELEWIZYJNA, STARAJĄCY SIĘ, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, MAŁŻEŃSTWO KONKORDATOWE, KRATA, GONIOMETRIA, PIJAŃSTWO, GRUPA AZOWA, ZAPORA MINOWA, CUG, JĘZYK BRETOŃSKI, MOSKWICZ, WIELKORUSKI, PRZEKSZTAŁCALNOŚĆ, PÓŁROCZNIK, MARUDA, KOMORA NABOJOWA, ZAPROSZENIE, SZKOŁA, FINAŁ, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, HACZYK, OWODNIOWCE, POITEVIN, MULDA, GŁAGOLICA, JEZIORO POLITROFICZNE, TAKSON MONOTYPOWY, KOMBINEZONIK, REAKCJA BEZWARUNKOWA, MARIMBA, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, GONIEC, OCZEKIWANIE INFLACYJNE, KŁUSAK ROSYJSKI, PLANETA TYPU SUPERZIEMIA, SPOCZYNEK, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, FUNDUSZ PORĘCZENIOWY, FIGURA WYPUKŁA, ASTRONOMIA SFERYCZNA, FLUID, AMBULATORIUM, REAKCYJNA PRAWICA, GNOJOWNIK, KOHORTA, MISIEK, ZAPAŁKA SZTORMOWA, KROJCZY, SZALE, OSOBA TRZECIA, JEŻOWIEC JADALNY, ENIGMATYCZNOŚĆ, NADZWYCZAJNOŚĆ, OGAREK, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, KRUSZYNKOWATE, HETEROMORFIZM, ODDZIAŁ INTEGRACYJNY, GRAFICZKA, GANGLIOZYDOZA GM2, MUNSZTUK, CHEMIA, AUTSAJDER, KOTYLION, BUTELKA ZAPALAJĄCA, ZŁOŻENIE PODPISU, TRUFLA, SEMAFOR, ITAKA, GRANICA FUNKCJI, WYROK, PILARZE, OCHRONA UZDROWISKOWA, SPONDYLOARTROPATIA, CHOROBA BERGERA, CYKL MIESIĘCZNY, WIDZENIE SENNE, EFEKCIARSTWO, POMPA GŁĘBINOWA, TEORIA KOLEJEK, DEPRECJACJA, CHRZAN, CZARA, ŻAL, BIJATYKA, APOSTOŁ, HISTORYK, KADZIELNICZKA, MANEŻ, ERGONOMIKA, GIPSORYT, PEJZAŻ, STOPKA, PANEK, OSOWIAŁOŚĆ, ŻYŁA, GŁUPTAK, ABONAMENT, AUROR, CEWKA, TRAKCJA ELEKTRYCZNA, BLEJTRAM, RAMIENICA OMSZONA, RADZISTA, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, AUTSAJDER, JĘZYK WYSOKONIEMIECKI, INTERWENIENT UBOCZNY, FIKNIĘCIE KOZIOŁKA, NIERUCHLIWOŚĆ, HULK, WDROŻENIOWIEC, PROCESOWICZ, SZKARADZIEJSTWO, SĘDZINA, WRZÓD MIĘKKI, HARMONIJKA, LIQUID, POJAZD KOŁOWY, ICHNOLOGIA, DYLATACJA CZASU, CIUĆMA, PODŁOGA, BĄBELEK, TAPAS, WYŁOŻENIE SIĘ, ŚMIAŁEK, MIŁOŚĆ, GUZ KULSZOWY, WOJEWODA, KONESER, SUKNIA DEJANIRY, AUTOBUS SZYNOWY, ATRAZYNA, SYSTEM ARGENTYŃSKI, IMPOTENCJA, LINIE OCEANICZNE, WYPITEK, LEWOSKRZYDŁOWY, SZMATA, SPEDYTOR, PINAKOID, UMIEJĘTNOŚĆ, HELMINTOLOGIA, LICZBA FERMATA, ?ZWÓJKOWATE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.493 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

AKCESORIUM TABACZNE, RURKA, NA KTÓREJ KOŃCU ZAZWYCZAJ MONTUJE SIĘ PAPIEROSA (W KULTURZE PALENIA MARIHUANY MOŻNA TEŻ FIFKĘ NABIJAĆ BEZPOŚREDNIO SUSZEM) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: AKCESORIUM TABACZNE, RURKA, NA KTÓREJ KOŃCU ZAZWYCZAJ MONTUJE SIĘ PAPIEROSA (W KULTURZE PALENIA MARIHUANY MOŻNA TEŻ FIFKĘ NABIJAĆ BEZPOŚREDNIO SUSZEM)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FIFKA akcesorium tabaczne, rurka, na której końcu zazwyczaj montuje się papierosa (w kulturze palenia marihuany można też fifkę nabijać bezpośrednio suszem) (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FIFKA
akcesorium tabaczne, rurka, na której końcu zazwyczaj montuje się papierosa (w kulturze palenia marihuany można też fifkę nabijać bezpośrednio suszem) (na 5 lit.).

Oprócz AKCESORIUM TABACZNE, RURKA, NA KTÓREJ KOŃCU ZAZWYCZAJ MONTUJE SIĘ PAPIEROSA (W KULTURZE PALENIA MARIHUANY MOŻNA TEŻ FIFKĘ NABIJAĆ BEZPOŚREDNIO SUSZEM) sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - AKCESORIUM TABACZNE, RURKA, NA KTÓREJ KOŃCU ZAZWYCZAJ MONTUJE SIĘ PAPIEROSA (W KULTURZE PALENIA MARIHUANY MOŻNA TEŻ FIFKĘ NABIJAĆ BEZPOŚREDNIO SUSZEM). Dodaj komentarz

2×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast