SUBSTANCJA CHEMICZNA, KTÓREJ ZADANIEM JEST ULEPSZENIE POD JAKIMŚ WZGLĘDEM TEGO, DO CZEGO JEST DODANA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ULEPSZACZ to:

substancja chemiczna, której zadaniem jest ulepszenie pod jakimś względem tego, do czego jest dodana (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ULEPSZACZ

ULEPSZACZ to:

ktoś, kto poprawia coś niematerialnego - obszar ludzkiej działalności, dziedzinę życia, niekoniecznie dokonując zmian strukturalnych (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SUBSTANCJA CHEMICZNA, KTÓREJ ZADANIEM JEST ULEPSZENIE POD JAKIMŚ WZGLĘDEM TEGO, DO CZEGO JEST DODANA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.641

SFERA BIOTYCZNA, POPRZEDNIK, OBRONA CYWILNA, KIT PSZCZELI, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, HUMINA, BEZDŹWIĘCZNOŚĆ, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, COMBER, BURAK, GRZYB SITARZ, KONFEKCJONER, HOKEJ, NADOBNOŚĆ, OPŁOTKI, IRISH DRAUGHT, KOLUMNA MARYJNA, OSNOWA GEODEZYJNA, PALLAS, TRAKTAT SOJUSZNICZY, TOPOLOGIA SZYNOWA, RUCHOMOŚĆ, SYSTEM KASTOWY, ROTAWIRUS, MLECZNIK, JĘZYK POLSKI, DELFIN DŁUGONOSY, DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI, PROMOCJA, SYSTEM, SSANIE, WSPÓLNOTOWOŚĆ, PLANT, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, TOŻSAMOŚĆ, SZYNION, SZUWAKS, LODOWIEC GÓRSKI, TRANSPARENCJA, PLUS DODATNI, NASYCANIE, CHOROBA KÖNIGA, OBRÓBKA CIEPLNO-CHEMICZNA, CIEŃ, LIST OKÓLNY, AFAZJA AMNESTYCZNA, KIEP, POGODNOŚĆ, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, PARASOL, GRUPA, KLINKIER, UKŁAD JEZDNY, MARTWY PRZEPIS, MŁOT, LEKTURA, RETENCJA, POURPOINT, TIMER, ZADYSZKA, MACIERZ DIAGONALNA, PRZEKAZ, CAKE-WALK, NIWELIZM, JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA, GŁOS PIERSIOWY, POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA, ŁOWCA GŁÓW, KIEROWALNOŚĆ, ARCHEOLOGIA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, JĘZYKI NIGEROKONGIJSKIE, ZYSK INFLACYJNY, SUBSTANCJA SZKLISTA, MAŚLAK, PSALMISTA, PIERWSZOROCZNY, POLSKOJĘZYCZNOŚĆ, NANDU, MUCHA, FILM SZPIEGOWSKI, TELEWIZJA REPERTUAROWA, PORTATYL, PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE, PRZYBYSZKA, SKOCZNIA MAMUCIA, STAN SUROWY, CHLAPA, SZCZĘŚCIARA, MAK NISKOMORFINOWY, PRZEWODNICZKA, SER PODPUSZCZKOWY, GARIBALDKA, KOD GENETYCZNY, ROZKŁAD, CHOLINOLITYK, GRUBOŚĆ, UPRAWA, POSTĘPOWANIE REGULACYJNE, UŁAMEK DZIESIĘTNY, SERIA WYDAWNICZA, SUCHORYT, SĄD POLUBOWNY, BYŁA, CENA ZAMKNIĘCIA, BELLADONA, HARD CORE, CZEDAR, COPYPASTA, KONFIGURACJA, FRAZA NOMINALNA, ZARAZA, BETON STRUNOWY, KOŃ LOKAJSKI, ADVOCATUS DIABOLI, SAMOGŁOSKA NISKA, SAMOCHODÓWKA, OBIEKT, NEGACYJNOŚĆ, OSAD FLUWIOGLACJALNY, LICZBA POJEDYNCZA, BOGRACZ, ANTENA DOOKÓLNA, INFLACJA JAWNA, SPÓDNICZKA, EROZJA GLACJALNA, HIALINA, EDYCJA, SKAFANDER, SIEWNIK RZUTOWY, SNOBISTYCZNOŚĆ, CZASZA, KARBOKATION, KONTRAST, SPACHACZ ZIELONAWY, GROOMING, JAŚMINOWIEC, CHIP, MODRASZKOWATE, SYMETRALNA, KONTRAKT MENADŻERSKI, KREDKA WOSKOWA, ROŚLINA WODNA, KOSZT POSZUKIWANIA INFORMACJI, GENIALNOŚĆ, OKTAWA, ODPOWIEDŹ ODPORNOŚCIOWA, WANNA, NITROZOBAKTERIA, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, PORODÓWKA, DEGRAS, KOMORA, IZOLAT, GRANULAT, MERZYK GROBLOWY, SUBLIMAT, WSTĘŻNICE, DOMINATOR, BRZESZCZOT, GONDOLA, SSAKI NIŻSZE, SKURWYSYN, OPRACOWANIE, MITYNG, SYSTEM POZYCYJNY, DYSOCJANT, FRAZA, CHROMOSOM SUBMETACENTRYCZNY, IBIS, OPIS, BEREK KUCANY, POSTĘP BIOLOGICZNY, ŚLEPA PRÓBA, MAMUT STEPOWY, PROSIAK, REST, MEANDER, OWCA WIELKOPOLSKA, KIERUNEK, PRZYSADZISTOŚĆ, CEL, WIGONIA, PORTFEL, RAMIĘ, ARCHIWALNOŚĆ, WOREK, OBEREK, KARZEŁKOWATOŚĆ, KONSULTACJA SPOŁECZNA, MEDYCYNA SPORTOWA, METAMORFIZM, VECTRA, KONCERT ŻYCZEŃ, STAŁA SVEDBERGA, BUROŚĆ, ŁUPEK HORNFELSOWY, CANTUS FIRMUS, SCHAB, DOMEK, KASA POŻYCZKOWA, METKA, GALARETKA, SIATKA, PROPAGANDA, FLAMING, MELASA, KRYZA, HEKSACHLOROFEN, BULANŻERIA, GEOMETRIA WYKREŚLNA, UNISTA, SPORT WODNY, CHOROBA WIRUSOWA, ZASPOKAJANIE, ZMIERZANIE, SMOLUCH, ANAKREONTYK, BYTOMKOWIEC, MĘTNOŚĆ, SROGOŚĆ, MACIERZYŃSKOŚĆ, PROTEINA, BURAK STOŁOWY, REAKCJA BIURETOWA, NALEWKA, GARBUSIARZ, PRZEKAŹNIK BISTABILNY, NERWICOWOŚĆ, DEPOLARYZATOR, OBIEKT WESTCHNIEŃ, KONSEKWENTNOŚĆ, CZAPRAK, IDEALIZACJA, FUNKCJONALIZM, NAJDUCH, FASOLA ZŁOTA, WYDMUSZKA, WITRYNA, HETMAN POLNY, ELEKTROFON, TŁOCZYSKO, KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA, JEDNOWYMIAROWOŚĆ, KROWIAK, KLON, WYNURT, ETER KOSMICZNY, DYSKWALIFIKACJA, PLUTOKRACJA, ATORWASTATYNA, ATU, NIMFAJON, PRZEDROSTEK, KOZIOŁ OFIARNY, LICZI, HORMON STEROIDOWY, NAWALANKA, PUŁAPKA MALTUZJAŃSKA, OCZYSZCZANIE, KUC CONNEMARA, DOBRO POZYCJONALNE, JĘZYK STWORZONY PRZEZ TOLKIENA, TRWAŁOŚĆ, TERPEN, MATRYKUŁA, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, DREWNIAK, DOM KULTURY, KOMPETENTNOŚĆ, COMBER, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA TWARDEGO, STRONA BIERNA, GRUBOSKÓRNOŚĆ, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, ABSURDALNOŚĆ, ROMANS GOTYCKI, OBIEGNIK, STRZELANINA, SYGNAŁ RADIOWY, DRABINKA, SZYBKOWAR, SER PLEŚNIOWY, NEOROMANTYZM, NIEROZPOZNAWALNOŚĆ, CZASOCHŁONNOŚĆ, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, PERKOZ BIAŁOCZUBY, WRZASKLIWOŚĆ, ZMYŚLNOŚĆ, PARAMETR, POWTARZALNOŚĆ, KREOLSKI HAITAŃSKI, UŻĄDLENIE, OFFSET, CIAŁKO BARRA, MECHANIZM KORBOWY, GUMA NATURALNA, ANTENA FERRYTOWA, RUCHY TEKTONICZNE, ?PRZEJEŻDŻAJĄCY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.641 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SUBSTANCJA CHEMICZNA, KTÓREJ ZADANIEM JEST ULEPSZENIE POD JAKIMŚ WZGLĘDEM TEGO, DO CZEGO JEST DODANA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SUBSTANCJA CHEMICZNA, KTÓREJ ZADANIEM JEST ULEPSZENIE POD JAKIMŚ WZGLĘDEM TEGO, DO CZEGO JEST DODANA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ULEPSZACZ substancja chemiczna, której zadaniem jest ulepszenie pod jakimś względem tego, do czego jest dodana (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ULEPSZACZ
substancja chemiczna, której zadaniem jest ulepszenie pod jakimś względem tego, do czego jest dodana (na 9 lit.).

Oprócz SUBSTANCJA CHEMICZNA, KTÓREJ ZADANIEM JEST ULEPSZENIE POD JAKIMŚ WZGLĘDEM TEGO, DO CZEGO JEST DODANA sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - SUBSTANCJA CHEMICZNA, KTÓREJ ZADANIEM JEST ULEPSZENIE POD JAKIMŚ WZGLĘDEM TEGO, DO CZEGO JEST DODANA. Dodaj komentarz

6×2 =

Poleć nas znajomym:

x