BIAŁKO - ZWIĄZEK WIELKOCZĄSTECZKOWY ZBUDOWANY Z RESZT AMINOKWASÓW POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ WIĄZANIAMI PEPTYDOWYMI -CONH-; JEST BUDULCEM WSZYSTKICH ŻYWYCH ORGANIZMACH ORAZ WIRUSÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PROTEINA to:

białko - związek wielkocząsteczkowy zbudowany z reszt aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi -CONH-; jest budulcem wszystkich żywych organizmach oraz wirusów (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BIAŁKO - ZWIĄZEK WIELKOCZĄSTECZKOWY ZBUDOWANY Z RESZT AMINOKWASÓW POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ WIĄZANIAMI PEPTYDOWYMI -CONH-; JEST BUDULCEM WSZYSTKICH ŻYWYCH ORGANIZMACH ORAZ WIRUSÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.435

PODEJŹRZON, KOD PREFIKSOWY, UBOGI, NADGORLIWOŚĆ, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, SÓL KWAŚNA, PROSZEK DO PIECZENIA, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, EURO TRANCE, ADMINISTRACJA SKARBOWA, CABAN, MAŹ PŁODOWA, SPALANIE, KASA REJESTRUJĄCA, NOWOWIERCA, CHLOREK, FANPEJDŻ, GARDZIEL, PLATYKLADUS WSCHODNI, WĘGIEL KENNELSKI, FLESZ, LEGENDA, CYNKOGRAFIA, WIŚNIÓWKA, PÓŁSFERA, HERBATA BIAŁA, PROFIL LIPIDOWY, BAJCA, MROCZEK POZŁOCISTY, TRZMIEL OZDOBNY, PŁEĆ, KOMÓRKA ZWOJOWA, JĘZYK JAPOŃSKI, MOCHWIAN BŁOTNY, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, REŃSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, SZURPEK SŁOIKOWATY, EUGLENA ZIELONA, HELMINT, ROZWAŻANIE, WYDATKI RZECZOWE, LITEWSKOŚĆ, DRZEWO, OŚMIOKROTNOŚĆ, PRYMITYWIZM, ZRZESZONY, UKŁAD MOCZOWY, ROPUCHA PANTEROWATA, NIEUPRZEJMOŚĆ, PORA, STYL MOTYLKOWY, KOMPLEKS, AMERYKAŃSKI KUC SZETLANDZKI, ZNIECZULENIE, MELIORACJA AGROTECHNICZNA, POSUWISTOŚĆ, NADAWCA, ŻYWICZLIN, DRINK, PORTFEL, AUTOTRANSFUZJA, DWUKADŁUBOWIEC, DOSKONAŁOŚĆ, PLATFORMA, WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, FAMA, JEŻYNA POPIELICOWA, POLITYCZNY CYKL KONIUNKTURALNY, MANGANIAN(VI) POTASU, BURGER, ŚLUNSK, OZDOBNIK, PŁYWACZOWATE, FUNKCJA SINC, AMINA, OBWÓD REZONANSOWY, RĘBNIA ZUPEŁNA, GOSPODARZ, PUNKTACJA KANADYJSKA, GWAJAK, ORTOPTYSTKA, TRANSAMINAZA, LAMPKA, ALBUM, MIEJSCE SIEDZĄCE, TEKTONIKA, KWAS FOSFONOWY, DAMAST SKUWANY, PRĄŻEK, SPRAY, BALANS, BRUTALNOŚĆ, SZYNSZYLA MAŁA, SROGOŚĆ, PLUS, PELAGIAL, ŻOŁĘDNICA, SYSTEM KASTOWY, LEWOSKRĘTNOŚĆ, NAPĘD TAŚMY, LUTNIA, CZUŁOŚĆ, GĘŚ EGIPSKA, LODOWIEC DENDRYTYCZNY, UKŁAD HAMULCOWY, WYWIAD RZEKA, ZGIEŁK, IZONOMIA, KURTYNA, SYSTEM FINANSOWY, BUREK, POŻYCZKA, SIEDMIOKROTNOŚĆ, PAKU CZARNOPŁETWY, KOŁNIERZ MARYNARSKI, ZASIEKI, DOBRO RZADKIE, LODOWIEC TURKIESTAŃSKI, NIEZBĘDNOŚĆ, BARCZATKA, MERKAPTAN, MONILOFITY, TURECCZYZNA, ŻYWOŚĆ, AZYL DYPLOMATYCZNY, SYMPTOMAT, CO, KAWA ZBOŻOWA, PAPROTNICA SUDECKA, IZOTERMICZNOŚĆ, SIATKA, MONOPOL, ARMINIANIZM, DWUNASTOKROTNOŚĆ, MIEJSCE OBSŁUGI PODRÓŻNYCH, AZERBEJDŻAŃSKI, WYSOKOŚĆ BEZWZGLĘDNA, MROK, PRZESTRZEŃ MIERZALNA, KIT, ISKIERNIK OCHRONNY, BIURO, GALAKTOLIPID, LIGROINA, DŹWIGNIA FINANSOWA, ŚMIECH PRZEZ ŁZY, LEFLUNOMID, ENALAPRYL, ZGNIŁOŚĆ, PRL, MECZ MISTRZOWSKI, TAMILSKI, LIRA KORBOWA, NIETAKTOWNOŚĆ, INICJATYWA PRYWATNA, PAŃSTWO MŁODZI, ARSENAŁ, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, ŻÓŁWIAK DRAPIEŻNY, SCYNKI WODNE, BOASZKOWATE, POWIĘŹ, ZWIĄZEK MOTOROWY, ZARAŻONA, OGRÓD BOTANICZNY, BEJT, ARSENAŁ, GATUNEK PARASOLOWY, LIMONKA KAFFIR, WIELOKOMÓRKOWCE WŁAŚCIWE, DREBEL, WALUTA BAZOWA, EKSCYTARZ, KĘDZIERZYN-KOŹLE, PROCES STACJONARNY, PULPIT, ANORMALNOŚĆ, WOLNOŚĆ, ANTENA ŚRUBOWA, LISTEK, DURNOŚĆ, BEZROBOCIE AGRARNE, HISTON, KOMORA CIŚNIENIOWA, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, REKTYFIKACJA, STRUMIEŃ, GALERIA, TRAWERS, CAP, STRUKTURA MATEMATYCZNA, NARWAL, DZIEDZICTWO KULTUROWE, REZEDA, POLEMICZNOŚĆ, TEORIA INFORMACJI, DYPTYCH, PURANA, BIAŁY MURZYN, DIONIZYJSKOŚĆ, GZIK, EMPIRYZM GENETYCZNY, KOŃ KLADRUBSKI, LICZI, OWOC ZBIOROWY, BROKATELA, POWTARZALNOŚĆ, TWIERDZENIE PETTISA, PLECHOWIEC, KONWIKCJA, TROCINIARKI, WIRUSY DSRNA, KONCEPCJA MONETARNA, DROMOS, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, GENERAŁ, AGAT, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, GAZA, OKRĄGŁOŚĆ, ŻUREK, ŻÓŁW OLIWKOWY, SALICYLAN, EKSPOZYCJA, CHWYTNICA CZERWONOOKA, GRUPA WAROWNA, KORMORAN BIAŁOLICY, SAMOOKREŚLENIE, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, CYWILKI, STROIK, POCHWALSKI, DERYWAT, ŻABA KRZYKLIWA, CZERWOŃCZYK UROCZEK, KANAŁ, ŁUPEK MARGLISTY, ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, ŁOPATKA, MECHANIKA KLASYCZNA, NIESAMOISTNOŚĆ, ODDYCHANIE HOLOTROPOWE, STER, ETER, CHEMOATRAKTANT, TAG, ABLACJA, ŁÓDŹ PODWODNA, MIŁORZĄB, CARGO, CIS, NIEZWARTOŚĆ, TATAR, ŻWAWOŚĆ, KOMPANIA HONOROWA, EISEGEZA, ŚLONSK, BIEGŁOŚĆ, REAKTOR GAZOWY, DANIEL DUBICKI, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, REAKCJA ZAPALNA, MLECZ, TAMARYNA BIAŁOCZUBA, KWAS HUMUSOWY, INŻYNIERIA TKANKOWA, JAGODNIK, NIEMORALNOŚĆ, MIĘSIEŃ RZĘSKOWY, PODRZĘDNIK, LEMUR WARI, ZGORZKNIAŁOŚĆ, FLEGMA, WIETRZENIE CHEMICZNE, PIÓRO, ZACHOWAWCZOŚĆ, SEROHEMATOLOGIA, RAPIER, ŻÓŁW HEŁMIASTY, PATRON, CIASNOŚĆ, WSZETECZEŃSTWO, BARANEK WIELKANOCNY, CENTRALA, KOCZKODANOWATE, CIAPOWATOŚĆ, SAMOGRAJ, ŁAŃCUSZEK, STREFA CISZY, REGULATOR POGODOWY, ZASTAW REJESTROWY, KOMETKA, CYJANOHYDRYNA, GAZ MUSZTARDOWY, RĘKAW, PORÓD POŚLADKOWY, GRĄD SUBATLANTYCKI, GRAF SAMODOPEŁNIAJĄCY, ?MIKROSKOP ŚWIETLNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.435 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BIAŁKO - ZWIĄZEK WIELKOCZĄSTECZKOWY ZBUDOWANY Z RESZT AMINOKWASÓW POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ WIĄZANIAMI PEPTYDOWYMI -CONH-; JEST BUDULCEM WSZYSTKICH ŻYWYCH ORGANIZMACH ORAZ WIRUSÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BIAŁKO - ZWIĄZEK WIELKOCZĄSTECZKOWY ZBUDOWANY Z RESZT AMINOKWASÓW POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ WIĄZANIAMI PEPTYDOWYMI -CONH-; JEST BUDULCEM WSZYSTKICH ŻYWYCH ORGANIZMACH ORAZ WIRUSÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PROTEINA białko - związek wielkocząsteczkowy zbudowany z reszt aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi -CONH-; jest budulcem wszystkich żywych organizmach oraz wirusów (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PROTEINA
białko - związek wielkocząsteczkowy zbudowany z reszt aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi -CONH-; jest budulcem wszystkich żywych organizmach oraz wirusów (na 8 lit.).

Oprócz BIAŁKO - ZWIĄZEK WIELKOCZĄSTECZKOWY ZBUDOWANY Z RESZT AMINOKWASÓW POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ WIĄZANIAMI PEPTYDOWYMI -CONH-; JEST BUDULCEM WSZYSTKICH ŻYWYCH ORGANIZMACH ORAZ WIRUSÓW sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - BIAŁKO - ZWIĄZEK WIELKOCZĄSTECZKOWY ZBUDOWANY Z RESZT AMINOKWASÓW POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ WIĄZANIAMI PEPTYDOWYMI -CONH-; JEST BUDULCEM WSZYSTKICH ŻYWYCH ORGANIZMACH ORAZ WIRUSÓW. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast