BUDOWA, KSZTAŁT ORGANIZMÓW ŻYWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MORFOLOGIA to:

budowa, kształt organizmów żywych (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MORFOLOGIA

MORFOLOGIA to:

dział biologii, nauka o kształtach oraz budowie organizmów (na 10 lit.)MORFOLOGIA to:

ukształtowanie powierzchni Ziemi powstałe na skutek działania czynników zewnętrznych, takich jak erozja, akumulacja rzeczna czy lodowcowa oraz wpływ wiatru, a także pod wpływem działalności człowieka (na 10 lit.)MORFOLOGIA to:

budowa morfemowa i reguły odmiany wyrazu w danym języku (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BUDOWA, KSZTAŁT ORGANIZMÓW ŻYWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 627

GOŁKA, RÓŻA BAZALTOWA, CYLINDER, OPIEKACZ, MYŚL, WIR PYŁOWY, WZORNIK, FILOGENIA, REFLEKTOR, POSTĘP BIOLOGICZNY, DYSPLAZJA NEREK, KONWERGENCJA, BARWNIK NATURALNY, HETEROTROFIA, DREBEL, NIĆ, KONFERANSJER, MIMEZJA, BIOMARKER, PŁYN, CESARSTWO, DZIOBACZ, EJDETYK, KOMÓRECZKA, LUCYFERYNA, PIERWIASTEK ŚLADOWY, PIRAMIDA, PODZIAŁ, LAPILLI, ŻYŁKA, TURGOR, ŚCIĘCIE, NIEUMARŁY, TARCZKA, DIAPAUZA LETNIA, BANIECZKA, ALGI, WĘŻYK, WYKRÓJ, TARCZKA, FORMA ODLEWNICZA, EKSCENTRYCZNOŚĆ, KREWNIAK, KOMENSALIZM, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, PIÓROLOTKOWATE, ROLADA, PSYCHOLOGIA TEORETYCZNA, KOMPOZYCJA, MOHRG, KIJ, OSTROGONY, TAKSONOMIA, FIGURKA, KÓŁECZKO, TERRINA, TWARDÓWKA, SZCZEP, BIOPIERWIASTEK, ALMAWIWA, AMH, USTROJOWOŚĆ, MIKROELEMENT, ŚCIANKA, KOROZJA BIOLOGICZNA, TIURNIURA, HAPTOBENTOS, LABORATORIUM REFERENCYJNE, POCHŁANIACZ, FORMA, ZAPRASKA, ODWRÓCONY CYRKUMFLEKS, STYGOFAUNA, WACHLARZ, SZARE KLUSKI, RAFA, SKAŻENIE PROMIENIOTWÓRCZE, BIOMETEOROLOGIA, SKLEROPROTEID, ŻYZNOŚĆ WODY, TOSTER ZAMYKANY, STEROWIEC BEZSZKIELETOWY, ŚCIANA, DEFINICJA FILOGENETYCZNA, FENETYKA, BOMBA NEUTRONOWA, MODUŁOWOŚĆ, KOMPLEKSJA, JAZ, AKWARIUM, SYLWETA, WĄŻ, EFEKT STYKU, NARZĄD SZCZĄTKOWY, PODKÓWKA, CZYNNIK BIOTYCZNY, KONTRAST NASTĘPCZY, PROSTOŚĆ, SZKLISTKA, PREPARAT, MORFOLOGIA, FILOGENEZA, LIOPELMOWATE, SER TRAPISTÓW, HETEROMORFIZM, OBRĘCZ, GROMADA, CHEMIA FIZJOLOGICZNA, BIOSELENOLOGIA, PIRAMIDKA, KOPERTA, MUTUALIZM, LIS, PIRAMIDA, RYSUNEK, GAZ, BERGAMOTA, ROBOTY BUDOWLANE, ZAKRĘT, STRZYKWY, OSADA, MUZYKA KLASYCZNA, ŁAŃCUCH, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, BUDOWA, ŻACHWA, BIAŁKO, MŁOTECZEK, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, PISMO TEKSTOWE, AHINSA, FORMACJA, STEROWIEC CIŚNIENIOWY, CZYNNIK EKOLOGICZNY, KOMPENSATOR CIEPLNY, KWOTA POŁOWOWA, PLANKTON, BIONIKA, JĘZYK OGNIA, KOMÓRKA, KŁĄB, KRUCHOŚĆ, EKSLIBRYS, PASEK, PIRAMIDA, DRUK, PISMO RYSUNKOWE, MIKROSKŁADNIK, TERYNA, BRACHYCEFALIA, MIKROKLIMAT, NEUSTON, TRÓJKĄT, SOPLENIEC, NISZA EKOLOGICZNA, RÓŻA SKALNA, ÓSEMKA, KROPKA, PÓŁCYLINDER, KSZTAŁT, GEOIDA, STERYLNOŚĆ, PRĄŻEK, BAIERA IMMUNOLOGICZNA, ROZKRUSZEK KORZENIOWY, ŁUK, FORMA, ROPUCHY NOSATE, HETEROCHROMOSOM, JAD TRUPI, PĄCZKOWANIE, MAGNETYZM ZWIERZĘCY, WADA DREWNA, BIOMETRYKA, PISTON, SYSTEMATYKA, ZIARENKOWIEC, GRUPA, ŁUK ROMAŃSKI, CYLINDRYCZNOŚĆ, BIORYTM, KRÓJ, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, SIEDLISKO, BIOPOTENCJAŁ, PALEONTOLOGIA, GEOLOGIA, ŚLUZOWCE, CIAŁKO SZKLISTE, LINNE, PAPILOTEK, SKUPISKO, FIGURA, PALPACJA, WŁÓKIENKO, KSZTAŁT, ŁUK WYSPOWY, GRANIASTOSŁUP TRÓJKĄTNY, REKIN OWSONA, NORMA REAKCJI, MITSUKURINA, PLECHA, PĘTLA, SKOŚNY, KAMIENNE SŁOŃCE, PIERWOTNIAK, KOMÓRKA ZWIERZĘCA, NOMENKLATURA BINOMINALNA, KLUCZ, IMMUNOPATOLOGIA, BAKTEROID, HYDROBIOLOGIA, FIZYKA CIAŁA STAŁEGO, PASMO, SEGREGACJA, BIOCENOZA, STYGON, ROGAL, SPIRALA, OZONOSFERA, SZLIF, WYDŁUŻALNIK, UŁÓW, PIRAMIDKA, ROZMNAŻANIE WEGETATYWNE, KROKIEW, UKŁAD MIĘŚNIOWY, GROMADA, BOK, PLAMA BARWNA, KWADRAT, OPONKA, BIOREMEDIACJA, ARAUKARIA WYNIOSŁA, SKAŁA ORGANOGENICZNA, OBWARZANEK, CIAŁO STAŁE, JAJKO, ŁAŃCUSZEK, KOD GENETYCZNY, KIJEK, PLAMA, PŁOMYCZEK, ANATOMIA ROZWOJOWA, SPECJACJA, NAWIS, PODKOWA, PSYCHOLOGIA AKADEMICKA, MIECZOGONY, RAFLA, NORKA, GRUPA SIOSTRZANA, PROCES BIOLOGICZNY, TAKSONOMIA NUMERYCZNA, MODEL, TARCZA, BUDOWA, MIS, GRZEBIEŃ, RURA, PRĘGA, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, ANATOMIA, DINOZAUR PTASIOMIEDNICZNY, GOFR, CHROMOSOM PŁCIOWY, RZĄD, CHROMOSOM SUBMETACENTRYCZNY, RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA, DOPPELGANGER, GLIF, BIOSYNTEZA BIAŁKA, FAKTURA, OTWORNICE, KRZYŻ, FAZA KSIĘŻYCA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, PSAMMON, OGÓLNA KWOTA POŁOWOWA, GOLEM, ODMIANA, NEONTOLOGIA, KARBOLINA, SYLWETA, CZŁEKOKSZTAŁTNOŚĆ, BUDOWNICTWO OKRĘTOWE, SKLEROPROTEINA, KLOSZ, STYMULATOR, BIOGEN, WODOPÓJKI, LICZBA TRÓJKĄTNA, GLONY, ŚCIANA, MORFOLOGIA, BIOMETRIA, DUCH, ZARYS, SUKCESJA, ?SIATKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 627 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BUDOWA, KSZTAŁT ORGANIZMÓW ŻYWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BUDOWA, KSZTAŁT ORGANIZMÓW ŻYWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MORFOLOGIA budowa, kształt organizmów żywych (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MORFOLOGIA
budowa, kształt organizmów żywych (na 10 lit.).

Oprócz BUDOWA, KSZTAŁT ORGANIZMÓW ŻYWYCH sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - BUDOWA, KSZTAŁT ORGANIZMÓW ŻYWYCH. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x