COŚ, CO MA KSZTAŁT (W POTOCZNYM WYOBRAŻENIU) GWIAZDY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GWIAZDA to:

coś, co ma kształt (w potocznym wyobrażeniu) gwiazdy (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GWIAZDA

GWIAZDA to:

ornament architektoniczny w kształcie rozwiniętej róży (na 7 lit.)GWIAZDA to:

kuliste ciało niebieskie stanowiące skupisko powiązanej grawitacyjnie materii w stanie plazmy bądź zdegenerowanej; przynajmniej przez część swojego istnienia gwiazda w sposób stabilny emituje powstającą w jej jądrze w wyniku procesów syntezy jądrowej atomów wodoru energię w postaci promieniowania elektromagnetycznego, w szczególności światło widzialne (na 7 lit.)GWIAZDA to:

określenie osoby cieszącej się popularnością wśród pewnej grupy społecznej (na 7 lit.)GWIAZDA to:

ironicznie: osoba, po której można się było spodziewać danego wybryku lub głupiej wpadki (na 7 lit.)GWIAZDA to:

dawna nazwa rodzajowa gwiazdosza, grzyba z rodziny gwiazdoszowatych (na 7 lit.)GWIAZDA to:

świecący obiekt astronomiczny: gazowe kule świecące w wyniku reakcji termojądrowych (na 7 lit.)GWIAZDA to:

świecący obiekt atmosferyczny; gazowa kula świecąca w wyniku reakcji termojądrowej (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "COŚ, CO MA KSZTAŁT (W POTOCZNYM WYOBRAŻENIU) GWIAZDY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.579

PĘTLA, ŚMIECH NA SALI, SIARKA ROMBOWA, NIEBACZNOŚĆ, NIEDOROZWÓJ, NIEPODATNOŚĆ, KURSISTA, ZAJAWKA, WĄSKIE GARDŁO, UBYTEK, UMIEJĘTNOŚĆ, RAMA, WIELKOŚĆ, ZESTRZAŁ, PRÓG, RECEPTA, PRZYZWOITOŚĆ, UŚMIECH LOSU, FIGURKA, EKSLIBRIS, IDIOTYCZNOŚĆ, PIERWOTNOŚĆ, OWAL, STAR, SYLWETKA, ŁAJDACKOŚĆ, SAMOBÓJCA, ŚMIECIOWISKO, HADAR, PERYASTRON, MARKETING INWAZYJNY, ALIOT, POLE, OFIARODAWCZYNI, NIEGOTOWOŚĆ, DZIECINNOŚĆ, PODOLBRZYMY, TABLETKA, WIĄZADŁO, DUBHE, WIDEŁKI, SERCE, PRZYBYTEK, PODOBNOŚĆ, OKULARY, NAWÓJ, PROMOCJA, NAKŁADKA, OLBRZYMY, PRZECIWNOŚĆ, CZERWONY NADOLBRZYM, NIEDOKOŃCZONOŚĆ, WIERSZ OBRAZKOWY, GLIF, WĘGLÓWKA, MUR, WZÓR, SEZONOWIEC, NORMALKA, KOŃCOWOŚĆ, CEFEIDY, WIRTUOZERIA, ANATOMIA, NAKRYCIE, GÓWIENKO, EROZYJNOŚĆ, OKROPIEŃSTWO, GARY, OTOK, PLEMIĘ, GÓRY KOPUŁOWE, FAJANS, TWORZYWO, WYTWÓRNIA, DZIEWIĄTKA, CZARNA MAGIA, OWOCNOŚĆ, PRAWOSKRĘTNOŚĆ, DESKRYPCJA, CZTERDZIESTKA, SKUPISKO, OTWÓR WYLOTOWY, PAPIEREK LAKMUSOWY, WACHLARZ, MARSZ, PROWOKACYJNOŚĆ, ZAPYCHACZ, ANIMALIZM, PORZĄDNOŚĆ, OSOBLIWOŚĆ, OBŁĘD, NIEROZUMNOŚĆ, WYSTĘP, MINIATURKA, ZATRZYMANIE, PYTANIE, BETONOWE BUTY, WIRTUOZ, OBOPÓLNOŚĆ, SZKARADA, MISKA SOCZEWICY, WIĄZANIE, OSTATECZNOŚĆ, ABSURD, ŚWIETLISTOŚĆ, BŁAGANIE, WYPAS, MYŚL, ALGOL, ŚMIECISKO, BRYŁA, AKADEMICKOŚĆ, REWIZOR, PROJEKCYJNOŚĆ, DUPERELA, CHODZĄCA REKLAMA, GWIAZDA, ANTENA ŚRUBOWA, GRANIASTOSŁUP TRÓJKĄTNY, ALPHARD, NIESTEROWNOŚĆ, TROP, MONROE, NIEROZRÓŻNIALNOŚĆ, SYLWETA, SPÓJNOŚĆ, REWANŻ, ZAKRĘT, FIZYKA CIAŁA STAŁEGO, PIEPRZ, KOLEGA PO FACHU, WYDMUSZKA, ODPŁATA, PROJEKT, CZUBATOŚĆ, IMPRESYWNOŚĆ, SZKARADZTWO, MISTYKA, ROZWOZICIEL, NAGOŚĆ, TEST, SZTOSIWO, GIBANIE, PIOŁUN, ZŁOŻENIE PODZIĘKOWANIA, SPROŚNOŚĆ, NASADA, ŁUK WYSPOWY, UWAGA, SMAKOWITOŚĆ, CHIŃSKOŚĆ, SYRIUSZ, PRZECHOWANIE, IKAROWE SKRZYDŁA, ISTNIENIE, WAFELEK, ŻYŁKA, FRYWOLNOŚĆ, BIAŁA FLAGA, TRUCIZNA, MILCZĄCA ZGODA, ABNEGAT, WAGA, WYTWÓRCA, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, NIEŻYWOŚĆ, WYŚWIADCZANIE, MUR, OSET, POWŁÓCZYSTOŚĆ, NIELOTNOŚĆ, PRAKTYCZNOŚĆ, CAŁUN TURYŃSKI, STEROWIEC CIŚNIENIOWY, FALKA, AKRAB, WYMIAR, CIAŁO SZKLISTE, ŁAKNIENIE, ZMYŚLNOŚĆ, BROŃ, NIEOSTROŚĆ, PIERWSZOŚĆ, DUBHE, ZASADA, ZAPŁATA, NIEWYCZERPALNOŚĆ, JAPOŃSKOŚĆ, CYWILNOŚĆ, KOŁYSANIE, MODELOWOŚĆ, OBRAZ, GORZKOŚĆ, EFEKT ROSSITERA-MCLAUGHLINA, POTĘGA, ROZMIAR, PRZEKAZICIEL, PRZEKWIT, DRUK, PIERDOŁA, GWIAZDA BETLEJEMSKA, PANEGIRYSTA, KOZAK, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, HIADA, NIEKORZYSTNOŚĆ, ODWROTNOŚĆ, SZALENIEC, DWUSTRONNOŚĆ, MOST ŁUKOWY, DOJŚCIE, NERW, DRAŻLIWOŚĆ, ODNAWIACZ, KRYNOLINA, BRACHYCEFALIA, MIRAH, ISTOTA RZECZY, ULEPEK, KRYNOLINA, ARTYSTA, OBOSIECZNOŚĆ, MONUMENT, PRONIEMIECKOŚĆ, SYRIUSZ, NERKOWIEC, DZIOBACZ, FETYSZ, PIZDRYK, SATYSFAKCJA, ULEP, POGODNOŚĆ, PRZECIWIEŃSTWO, DESER, SZKARADA, WYKONANIE, NIEPOKOJENIE SIĘ, CZAD, OCZOJEBKA, PĘCHERZYK NASIENNY, PREPOTENCJA, ANTARES, IDIOCTWO, WADA DREWNA, BZDURA, KSZTAŁT, UNIWERSALNOŚĆ, DRAMATYCZNOŚĆ, PRZEKOZAK, NIEJASNOŚĆ, TOSTOWNICA, SZYKANA, ZARODEK, ELEKTROIZOLACYJNOŚĆ, NIEOCZYWISTOŚĆ, PIESZCZOTA, ORGANIZACJA, ŁUK WYSP, ROZWIĄZALNOŚĆ, MANUFAKTURA, MAKABRA, ADOPCJA, JOY, AUTSAJDER, UŁUDA, NOWA KLASYCZNA, MISYJNOŚĆ, OCHOTA, PIERŚCIEŃ, BAJDA, PROGRAM, POŁOŻENIE, JEDYNKA, ZUPA NA GWOŹDZIU, OUTSIDER, WYNAJEMCA, RIGEL, RADA, GWIAZDA ZMIENNA, MAKABRA, SZEDAR, MAŁE PIWO, FAZA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, ZWÓJ, SYGNALIZATOR, SŁÓWKO, FOREMKA, ROZWAŻNOŚĆ, ZAPŁATA, GWIAZDA, SPÓŁKA, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, PIRAMIDA, KATASTROFALNOŚĆ, UMIEJSCOWIENIE W CZASIE, PLAGA EGIPSKA, OKREŚLENIE, KOŚĆ NIEZGODY, ?POKAZOWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.579 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

COŚ, CO MA KSZTAŁT (W POTOCZNYM WYOBRAŻENIU) GWIAZDY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: COŚ, CO MA KSZTAŁT (W POTOCZNYM WYOBRAŻENIU) GWIAZDY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GWIAZDA coś, co ma kształt (w potocznym wyobrażeniu) gwiazdy (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GWIAZDA
coś, co ma kształt (w potocznym wyobrażeniu) gwiazdy (na 7 lit.).

Oprócz COŚ, CO MA KSZTAŁT (W POTOCZNYM WYOBRAŻENIU) GWIAZDY sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - COŚ, CO MA KSZTAŁT (W POTOCZNYM WYOBRAŻENIU) GWIAZDY. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x