COŚ, CO MA KSZTAŁT (W POTOCZNYM WYOBRAŻENIU) GWIAZDY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GWIAZDA to:

coś, co ma kształt (w potocznym wyobrażeniu) gwiazdy (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GWIAZDA

GWIAZDA to:

ornament architektoniczny w kształcie rozwiniętej róży (na 7 lit.)GWIAZDA to:

kuliste ciało niebieskie stanowiące skupisko powiązanej grawitacyjnie materii w stanie plazmy bądź zdegenerowanej; przynajmniej przez część swojego istnienia gwiazda w sposób stabilny emituje powstającą w jej jądrze w wyniku procesów syntezy jądrowej atomów wodoru energię w postaci promieniowania elektromagnetycznego, w szczególności światło widzialne (na 7 lit.)GWIAZDA to:

określenie osoby cieszącej się popularnością wśród pewnej grupy społecznej (na 7 lit.)GWIAZDA to:

ironicznie: osoba, po której można się było spodziewać danego wybryku lub głupiej wpadki (na 7 lit.)GWIAZDA to:

dawna nazwa rodzajowa gwiazdosza, grzyba z rodziny gwiazdoszowatych (na 7 lit.)GWIAZDA to:

świecący obiekt astronomiczny: gazowe kule świecące w wyniku reakcji termojądrowych (na 7 lit.)GWIAZDA to:

świecący obiekt atmosferyczny; gazowa kula świecąca w wyniku reakcji termojądrowej (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "COŚ, CO MA KSZTAŁT (W POTOCZNYM WYOBRAŻENIU) GWIAZDY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.579

ZAPŁATA, ZDZIWKO, GWIAZDA, AUTOMAT, IRRADIACJA, NIECZYNNOŚĆ, ZABYTEK KLASY ZEROWEJ, WINNY, ARTYSTA, DRZAZGA, SŁODYCZ, MISTYKA, BEZINTERESOWNOŚĆ, PLAMA, AGENA, PRZECIWSTAWIENIE, UZDROWICIEL, DESER, SCHEAT, BELLETRIX, SUKA, SZKARADZTWO, PASKUDZTWO, WIDZENIE, ZASOBNICZEK, PIERWOTNOŚĆ, SPICA, POWER, PROMOCJA, ZABYTEK, OBRZYDLISTWO, ANTARES, WYZNANIOWOŚĆ, NAPAŚĆ, PLANETA OKOŁOPODWÓJNA, NIEJAWNOŚĆ, SUSPICJA, INWENTOR, GŁOSICIEL, OCZKO, PODMIANKA, MIOTEŁKA, PLEWA, ZABORCZOŚĆ, DOPPELGANGER, PROTOTYPOWOŚĆ, PRZECHOWANIE, ZAKŁÓCENIE, ZWORNIK, COŚ NIECOŚ, ŻACHWA, GÓWNIANOŚĆ, BŁĘKITNY OLBRZYM, BIEGŁOŚĆ, NIEOBLIGATORYJNOŚĆ, WYWÓZKA, UŚMIECH LOSU, SZESNASTKA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, ABOMINACJA, MENISK, PRZEMYŚLNOŚĆ, NIEDORÓBKA, METAJĘZYKOWOŚĆ, POWŁÓCZYSTOŚĆ, PIERDOŁA, ODNOWICIEL, ALBIERO, BRUTALNOŚĆ, RUMUŃSKOŚĆ, NEGOCJACJA, ZJAWISKO, ILUSTRACYJNOŚĆ, ROZWAŻANIE, PIĘKNO, JEDNOPARTYJNOŚĆ, JUGOSŁOWIAŃSKI, NIEDOJRZAŁOŚĆ, PODRYWKA, REKIN CHOCHLIK, ROZGAŁĘŹNIK, BRYŁA, SENSACJA, ŁUK WYSP, FAKTOR, PAKA, SŁOŃCE, NIECHLUJNOŚĆ, ZAJAWKA, MALUCZKOŚĆ, KULKA, UNIWERSALNOŚĆ, WYŻERACZ, WYNAJMUJĄCA, ATRAKCJA, SZALENIEC, LUZACKOŚĆ, ROZUMIENIE, GOTOWOŚĆ, CHOLEWKA, RYNSZTOK, BEZWZGLĘDNOŚĆ, NARZĘDZIE, OGLĄDACZ, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, ŻYWIENIE WIARY, WZNOWIENIE, UKSZTAŁTOWANIE POZIOME, CHODZĄCA REKLAMA, PIĘKNOŚĆ, MAKABRA, ALGENIB, PASKUDA, DIPOL ZAŁAMANY, SŁÓWKO, EPITET, PASKUDZTWO, BRUDY, DENEB, WYJĄTEK, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, SPADAJĄCA GWIAZDA, POKOJOWOŚĆ, MAGNES, SPIKER, RECEPCJA, ROZGAŁĘZIACZ, UWARUNKOWANIE, SZKOLNOŚĆ, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, CHLUBNOŚĆ, SKUPISKO, SUBSTYTUCYJNOŚĆ, EGOISTYCZNOŚĆ, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, TAMA, HELIKON, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, PROTEZA, NIEDOKŁADNOŚĆ, ŚLIZG, SIEĆ, PĘCHERZYK NASIENNY, POŻAREK, WĘŻYK, TARCZKA, OGŁOSZENIE, CHORĄŻY, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, ZNANOŚĆ, NIEOBOJĘTNOŚĆ, WABIK, BIZNESIK, JĘZYK OGNIA, WARKOCZ, ZNAK ZAPYTANIA, NIEŚCISŁOŚĆ, NAJWYŻSZY CZAS, ROZSTRZYGALNOŚĆ, OKREŚLNIK, SZAFUNEK, IZOLACJA, GLORIA, KOKON, TRÓJKA, GODZINA PRAWDY, IMITATOR, ODNAWIACZ, GLINIASTOŚĆ, CEL, KIERUNEK, FORMA, AKCENCIK, PAROWANIE, PANEGIRYSTA, RAZ, KONTROLA, SPRAWA, POSPÓLNOŚĆ, PEWNOŚĆ, ŁYKACZ, CHLUBNOŚĆ, FIGURA, ZIARNIAK, ŚMIERDZIUCH, POCIEMNIENIE BRZEGOWE, POWŁÓCZYSTOŚĆ, MALARZ, PROGRAMOWALNOŚĆ, ZWID, WIRTUOZERSTWO, MOHRG, PRZECIWLEGŁOŚĆ, IMPRESYWNOŚĆ, PROJEKT, MONUMENT, PRZYZWOITOŚĆ, FELERNOŚĆ, WSTAWKA, MALOWANIE, PROWENIENCJA, TYTULIK, GWIAZDA PRZEWODNIA, NIEGUSTOWNOŚĆ, FORMA, ZŁOŻENIE PODZIĘKOWANIA, POKARM, ÓSEMKA, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, WIDOWNIA, SKUTECZNOŚĆ, RÓŻA BAZALTOWA, GWIAZDA KWARKOWA, OTWÓR WYLOTOWY, PREZENTER, DOCZEPKA, NIEUCHRONNOŚĆ, POPULARNOŚĆ, OWOCNOŚĆ, STOŻEK, POTWORA, SZTUBACKOŚĆ, SUSZARNIA, TIURNIURA, TWORZYWO, ODZNAKA, TAJNOŚĆ, KONIECZNOŚĆ, WARTOŚCIOWOŚĆ, DUPERELE, BALAST, PAPU, HERTZSPRUNG, KOMBINACJA, NAWÓJ, FANATYCZNOŚĆ, ODTWÓRCA, LOSOWOŚĆ, SKRĘT, ODBICIE, PROJEKTANT, PROTAGONISTA, WYMIENNIK, STAR, GWIAZDA ZMIENNA, PROJEKCYJNOŚĆ, PAS, WYSTĘP, AUTSAJDER, CHLUBA, POKAZOWOŚĆ, ATRAKCJA, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, REPREZENTACJA, POTĘGA, KONTRAST NASTĘPCZY, CASTOR, OSKARŻENIE, PĘTLA, AMATOR, KISZKA, POLAR, NASADA, SZCZEP, RODZIMOŚĆ, GOTT, WYRZUT, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, PIĘTNASTKA, FAZA, WELON, NACISKANIE, NAIWNOŚĆ, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, OKRYCIE, RÓWNOWARTOŚCIOWOŚĆ, PIZDRYK, WYPYCHACZ, FABRYKATOR, RIGEL, WARIANTOWOŚĆ, ZAPIS, NIESZLACHETNOŚĆ, ALHENA, PRZEBIEG, CEFEIDY, RZECZYWISTOŚĆ, SŁODKOŚĆ, IRONICZNOŚĆ, JEDNOOSOBOWOŚĆ, CEFEUSZ, NIEUŻYWALNOŚĆ, POLARIS, KORZENIE, NADGORLIWOŚĆ, ZNANOŚĆ, NIEDOROZWÓJ, BEZPRZYKŁADNOŚĆ, PRECYZYJNOŚĆ, ?GLOBALNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.579 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

COŚ, CO MA KSZTAŁT (W POTOCZNYM WYOBRAŻENIU) GWIAZDY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: COŚ, CO MA KSZTAŁT (W POTOCZNYM WYOBRAŻENIU) GWIAZDY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GWIAZDA coś, co ma kształt (w potocznym wyobrażeniu) gwiazdy (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GWIAZDA
coś, co ma kształt (w potocznym wyobrażeniu) gwiazdy (na 7 lit.).

Oprócz COŚ, CO MA KSZTAŁT (W POTOCZNYM WYOBRAŻENIU) GWIAZDY sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - COŚ, CO MA KSZTAŁT (W POTOCZNYM WYOBRAŻENIU) GWIAZDY. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast