HIPOTETYCZNA GWIAZDA ZBUDOWANA Z HIPOTETYCZNYCH CZĄSTEK ELEMENTARNYCH - PREONÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GWIAZDA PREONOWA to:

hipotetyczna gwiazda zbudowana z hipotetycznych cząstek elementarnych - preonów (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "HIPOTETYCZNA GWIAZDA ZBUDOWANA Z HIPOTETYCZNYCH CZĄSTEK ELEMENTARNYCH - PREONÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 355

WSCHODZĄCA GWIAZDA, PROCJON, FALA MORSKA, MARTIN, PROCJON, ZAWZGÓRZE, DEMI, OOLIT, MULTIPLET, ALDEBARAN, STAR, PAS MIEDNICZNY, LIZ, SKŁAD, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, CIRROCUMULUS, ALGORYTM BAREISSA, DENEBOLA, COWAN, DYSK, SKAŁA ALITOWA, GWIAZDA PODWÓJNA, ALGOL, KWARK, STAŁA SVEDBERGA, GWIAZDA, POLLUKS, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, TUKAWA, CEFEUSZ, WINO, CAPELLA, ALBIERO, FALA WODNA, ETAMIN, PULSAR, GWIAZDKA, KOMORA WILSONA, AKRAB, GWIAZDA NEUTRONOWA, GWIAZDA, ODZNAKA, KRATOWNICA, OSTANIEC KRASOWY, MIEDNICA, BŁĘKITNY KARZEŁ, SPADAJĄCA GWIAZDA, OLBRZYM, GOTT, WYPOWIEDŹ ASERTORYCZNA, TERAPIA GESTALT, NEOBEHAWIORYZM, CHMURA KŁĘBIASTO-WARSTWOWA, GWIAZDA ZMIENNA, KOCHAB, ŻÓŁTO-BIAŁY KARZEŁ, TOREBKA BOWMANA, PROMIENIOWANIE, PYŁ GWIEZDNY, KONTIKI, SFERA DYSONA, ROZKŁAD MAXWELLA, PODKARZEŁ, PROMIEŃ, AGREGAT, BLASTODERMA, WARSTWA PERYDOTYTOWA, ETER KOSMICZNY, OGON, JĘZYKI SINO-TYBETAŃSKIE, WĘZEŁ, LOREN, GRAWITON, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, CYKL LITYCZNY, FUNKCJA FALOWA, BŁĘKITNY OLBRZYM, HESPERIA, OPONA MÓZGOWO-RDZENIOWA, ANHYDRYT, GWIAZDA DZIWNA, MIRFAK, HADAR, GWIAZDA PORANNA, BŁĘKITNY KARZEŁ, WEGA, HADAR, MIĘKISZ WODNY, MEGAPIKSEL, DEKUPLET, ALDERAMIN, POTENCJAŁ DZETA, ARKTUR, LICZBA BARIONOWA, GWIAZDA PREONOWA, ULTRAMIKROSKOP, AGENA, GEMMA, ŁAPACZKA RUMOWISKA, ADHARA, TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, FOMALHAUT, STRATOCUMULUS, BAROTROPIA, BARN, DENEB, POROST, GWIAZDA ZARANNA, BARYKADA, GAMA, OBŁOK SREBRZYSTY, GWIAZDA WOLFA-RAYETA, KOD, NUKLEOZYD, SAKLA, KOALESCENCJA, MERAK, MIKROSOCZEWKA, POTENCJAŁ, MAKROMOLEKUŁA, KREDA, HORYZONT CZĄSTEK, ODDZIAŁYWANIE SILNE, EMBLEMAT, PYŁ METEOROWY, ANTARES, FORMACJA SKALNA, BELLETRIX, GLINIANKA, JĘZYKI SINOTYBETAŃSKIE, KWAZIKRYSZTAŁ, ŁYKO, KATAFOREZA, HASSEL, LEPTON, DUBHE, POLARIS, SMUGA KONDENSACYJNA, WARSTWA PODSTAWNA, POLARYZACJA ELEKTRYCZNA, DELTA SCUTI, BETELGEUSE, GWIAZDA ZDEGENEROWANA, DIWA, GWIAZDA, JĘZYKI CHIŃSKOTYBETAŃSKIE, DUBHE, GWIAZDA STAŁA, GESTALT, ACHERNAR, DOLOMIT DIPLOPOROWY, TRÓJNÓG, OSAD DELUWIALNY, ALIOT, OWENS, GEIGER, ANTENA ŚCIANOWA, SYRIUSZ, BŁONA ŁĄCZNOTKANKOWA, GLASHOW, JUTRZENKA, POWIĘŹ, PUMEKS, ŁAPACZKA RUMOWISKA WLECZONEGO, MACIERZ JACOBIEGO, PLANETA WĘGLOWA, HALITYT, FORKASZTEL, ALTAIR, KOLIMATOR, CZARNY KARZEŁ, ACHERNAR, ALDERAMIN, MPX, BRAHE, POTENCJAŁ ZETA, MURZIM, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, CYNOZURA, FILTR, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, WIĄZADEŁKO, BENZYL, ALFARD, ATOMISTYKA, OSŁONA PRZEJRZYSTA, FERRIMAGNETYK, GRZYB SKALNY, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, SYSTEM CZASÓW ELEMENTARNYCH, JĘZYKI CHIŃSKO-TYBETAŃSKIE, JAGŁA, GWIAZDA DAWIDA, MARKAB, WARSTWA ROGOWA, PODSZYCIE, GWIAZDA POLARNA, ALBIERO, OOLITYT, CIAŁKO NERKOWE, AGREGACJA, SKAŁA WAPIENNA, KARZEŁ, RADIOAKTYWNOŚĆ, ATOMIZM, SZEDAR, DENEB, , MAGNETON JĄDROWY, OKTET, HOMOGENIZATOR, WAYNE, CIRRUS, SPICA, ALGENIB, OSADNIK, POLIMORFIZM, WEKSLER, SŁOŃCE, ŁAPACZ, STATYSTYKA FERMIEGO-DIRACA, EMISJA WTÓRNA, GWIAZDKA, MPIX, FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, CHMURA PIERZASTA, ALHENA, CYKLON, DUSZA, PROMIEŃ ALFA, SHAULA, KOZA, CHMURA KŁĘBIASTO-PIERZASTA, OPOKA, ALMAN, GRUPA HYDROKSYLOWA, ANHYDRYTOWIEC, PLAZMA ZARODKOWA, GWIAZDA PIERWSZEJ WIELKOŚCI, GWIAZDA SYMBIOTYCZNA, MIZAR, MIKROTRON, RONALDO, DELUWIUM, MONROE, ROMARIO, ALPHARD, GONIOMETRIA, PAS RADIACYJNY, ALGOL, PROMIENIOWANIE KORPUSKULARNE, KONSTRUKCJA, WEGA, TACHION, FIZYKA WIELKICH ENERGII, CASTOR, ALCYONE, ALDEBARAN, OLSEN, DIWA, IKROWIEC, FERRIMAGNETYZM, REGULUS, ALIT, CIEPŁO, SKALICA, RIGEL, NADBUDÓWKA, GESTALTYZM, TOR, HESPERIA, GWIAZDA ZARANNA, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, DENEB, SZUM ŚRUTOWY, METYLEN, ROMARIO, GWIAZDA BETLEJEMSKA, BOZON CECHOWANIA, GWIAZDA, SCHEAT, PRZEKRÓJ CZYNNY, GWIAZDA KWARKOWA, GWIAZDA BETLEJEMSKA, DOLOMIT, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, KOZA, KANOPUS, RIGEL, ALTAIR, ANTARES, SYRIUSZ, SUPERNOWA, OPONA, MACIERZ RÓWNOWAŻNA, GWIAZDA, PROTEKTOR, GARY, GWIAZDA BETLEJEMSKA, ?JONOFOREZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 355 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

HIPOTETYCZNA GWIAZDA ZBUDOWANA Z HIPOTETYCZNYCH CZĄSTEK ELEMENTARNYCH - PREONÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: HIPOTETYCZNA GWIAZDA ZBUDOWANA Z HIPOTETYCZNYCH CZĄSTEK ELEMENTARNYCH - PREONÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GWIAZDA PREONOWA hipotetyczna gwiazda zbudowana z hipotetycznych cząstek elementarnych - preonów (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GWIAZDA PREONOWA
hipotetyczna gwiazda zbudowana z hipotetycznych cząstek elementarnych - preonów (na 15 lit.).

Oprócz HIPOTETYCZNA GWIAZDA ZBUDOWANA Z HIPOTETYCZNYCH CZĄSTEK ELEMENTARNYCH - PREONÓW sprawdź również:

ogromny kłopot, strapienie ,
suma uzupełniająca niedobory ,
lekceważąco o Żydzie, osobie narodowości żydowskiej ,
pismo urzędowe, w którym znajdują się aktualne dane osoby lub rzeczy (np. urządzenia) ,
Hyphessobrycon scholzei - gatunek słodkowodnej ryby z rodziny kąsaczowatych (Characidae) ,
statek dowodzony przez Jazona ,
Campylopus fragilis - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
buty z wysokimi cholewami, nieco wyższymi z przodu, używane do konnej jazdy ,
dział medycyny, nauka o chorobach ,
roślina zielna, krzew lub drzewo, chwast ogrodowy i polny, wiele gatunków ozdobnych ,
w niej więzień ,
Chirocentrus dorab - gatunek dużej i szybkiej morskiej ryby śledziokształtnej z rodziny dorabowatych (Chirocentridae), z powodu wyglądu i sposobu żerowania nazywanej Wilczym śledziem ,
imitowanie w utworze literackim różnych form wypowiedzi: literackich, paraliterackich, nieliterackich; ustnych lub pisanych ,
Enicognathus ferrugineus - gatunek ptaka z rodziny papugowatych (Psittacidae), z podrodziny papug neotropikalnych (Arinae) ,
Kerodon rupestris - gatunek gryzonia z rodziny marowatych, występujący we wschodniej Brazylii ,
Opisthocomidae - rodzina ptaków z podgromady Neornithes ,
potocznie o człowieku skłonnym do zadumy i smutku ,
malarz amerykański (1801-48), malował głównie romantycznie pejzaże ,
coś, co nie może być prawdą, prawdopodobnie jest kpiną, drwiną; coś zazwyczaj oburzającego ,
warunki materialne; podstawa utrzymania się przy życiu ,
zdjęcie grupowe ,
pademelon czerwononogi, Thylogale stigmatica - ssak z rodziny kangurowatych; zamieszkuje wschodnie wybrzeże Australii (półwysep Jork, rejon Cairns w Queensland, Nowa Południowa Walia) oraz Nową Gwineę (na południe od ujścia rzeki Fly) ,
Phalacrocorax fuscicollis - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje obszary słodkowodnych mokradeł na terenie Indii oraz Sri Lanki ,
śpiewa 'Coś z Odysa' ,
lokal gastronomiczny, który specjalizuje się w wypiekaniu pizzy ,
reprezentacyjne pomieszczenie przy wejściu do pałacu ,
w malarstwie lub rzeźbie: wyobrażenie kapliczki wspartej na dwóch podporach, które pełni funkcję dekoracyjną, stanowi ramę dla umieszczonego w niej wizerunku ,
... alpejskie, byliny z Tatr ,
potrawa z jajek lub samych białek ubitych z cukrem z dodatkiem owoców zapiekana, podawana na gorąco; także potrawa z mielonego mięsa i ubitych białek ,
przyrząd z gumową nakładką do zbierania nadmiaru wody

Komentarze - HIPOTETYCZNA GWIAZDA ZBUDOWANA Z HIPOTETYCZNYCH CZĄSTEK ELEMENTARNYCH - PREONÓW. Dodaj komentarz

7+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast