HIPOTETYCZNA GWIAZDA ZBUDOWANA Z HIPOTETYCZNYCH CZĄSTEK ELEMENTARNYCH - PREONÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GWIAZDA PREONOWA to:

hipotetyczna gwiazda zbudowana z hipotetycznych cząstek elementarnych - preonów (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "HIPOTETYCZNA GWIAZDA ZBUDOWANA Z HIPOTETYCZNYCH CZĄSTEK ELEMENTARNYCH - PREONÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 355

DENEB, GARY, MIKROSOCZEWKA, SHAULA, METYLEN, WIATR SŁONECZNY, POTENCJAŁ, RUDOLF, POWIĘŹ, ALGOL, CONDON, MARSJAŃSKI, MEGAPIKSEL, WARSTWA PODSTAWNA, ALCYONE, GLASHOW, WEGA, ALBIERO, PROMIEŃ ALFA, ALDEBARAN, SUPERNOWA, MERAK, MAGNETON JĄDROWY, ODDZIAŁYWANIE SILNE, ALGOL, SFERA DYSONA, GWIAZDKA, GWIAZDA POLARNA, SZEDAR, ALGENIB, NOWA KLASYCZNA, FORMACJA SKALNA, , MPIX, OSADNIK, KOCHAB, MIEDNICA, GWIAZDA, ATOMISTYKA, GWIAZDA DZIWNA, PLAZMA ZARODKOWA, AGREGACJA, BLASTODERMA, ALDERAMIN, CHMURA KŁĘBIASTO-WARSTWOWA, FALA WODNA, PRZEKRÓJ CZYNNY, HASSEL, GWIAZDA PRZEWODNIA, FERRIMAGNETYK, SKŁAD, POLARYZACJA ELEKTRYCZNA, JĘZYKI SINO-TYBETAŃSKIE, DUBHE, POLIMORFIZM, MURZIM, PROMIENIOWANIE, ŁYKO, ALHENA, ANTYFERROMAGNETYZM, GWIAZDA PORANNA, FERRIMAGNETYZM, PLANETA WĘGLOWA, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, OSAD DELUWIALNY, CYKL LITYCZNY, JUTRZENKA, ŻÓŁTO-BIAŁY KARZEŁ, CHMURA PIERZASTA, HESPERIA, WSCHODZĄCA GWIAZDA, GWIAZDA SYMBIOTYCZNA, BOZON CECHOWANIA, ALPHARD, HALITYT, SZEAT, SMUGA KONDENSACYJNA, SPADAJĄCA GWIAZDA, ANHYDRYTYT, DIWA, WEKSLER, DOLOMIT, GRZYB SKALNY, WIĄZADEŁKO, MULTIPLET, GWIAZDA PODWÓJNA, HORYZONT CZĄSTEK, WARSTWA ROGOWA, JUTRZENKA, KONTIKI, BENZYL, AGENA, WYPOWIEDŹ ASERTORYCZNA, TOREBKA BOWMANA, KOZA, HESPERIA, OPOKA, KOALESCENCJA, POTENCJAŁ ZETA, MPX, STATYSTYKA FERMIEGO-DIRACA, OOLITYT, GWIAZDA ZDEGENEROWANA, PODKARZEŁ, IKROWIEC, ANTARES, CIRROCUMULUS, ROMARIO, MACIERZ RÓWNOWAŻNA, RONALDO, CAPELLA, PROMIEŃ, JAGŁA, DENEBOLA, FALA MORSKA, ALDEBARAN, ACHERNAR, DUBHE, HODOSKOP, POLARIS, GLINIANKA, SKAŁA WAPIENNA, ACHERNAR, AKRAB, SYSTEM CZASÓW ELEMENTARNYCH, JĘZYKI CHIŃSKOTYBETAŃSKIE, STRATOCUMULUS, GESTALT, GONIOMETRIA, BELLETRIX, SYRIUSZ, STAŁA SEDYMENTACJI SVEDBERGA, MACIERZ JACOBIEGO, JĘZYKI CHIŃSKO-TYBETAŃSKIE, MIĘKISZ WODNY, BAROTROPIA, ŁAPACZKA RUMOWISKA WLECZONEGO, LIZ, PAS MIEDNICZNY, KOD, SIRRACH, CASTOR, ETER KOSMICZNY, WAYNE, EMBLEMAT, PYŁ GWIEZDNY, ALTAIR, OKTET, PROCJON, FILTR, SŁOŃCE, MOL, LICZBA BARIONOWA, OBŁOK SREBRZYSTY, GEIGER, BŁĘKITNY OLBRZYM, KOZA, OOLIT, DIWA, SKAŁKA, WINO, ANHYDRYTOWIEC, BŁĘKITNY KARZEŁ, JONOFOREZA, GWIAZDA KWARKOWA, FIZYKA WIELKICH ENERGII, MIZAR, CHWOST, PULSAR, TOR, SYRIUSZ, KRATOWNICA, WARSTWA PERYDOTYTOWA, GWIAZDKA, GESTALTYZM, DELTA SCUTI, DELUWIUM, GWIAZDA BETLEJEMSKA, MIRAH, ROMARIO, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, KWARK, PROCJON, UKŁAD SŁONECZNY, WIEŻA WIERTNICZA, ALTAIR, SYNCHROFAZOTRON, KATAFOREZA, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, LOREN, WĘGLÓWKA, DUSZA, GWIAZDA, GWIAZDA NOWA, RÓW PRZECICZOŁGOWY, OPONA, HADAR, SKALICA, OLSEN, EMISJA WTÓRNA, GWIAZDA WOLFA-RAYETA, NUKLEOZYD, GWIAZDA NEUTRONOWA, WĘZEŁ, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, GWIAZDA, MONROE, JĄDRO, PLAZMA, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, BŁONA ŁĄCZNOTKANKOWA, FOMALHANT, HADAR, ALMAN, PROMIENIOWANIE ALFA, OGON, SAKLA, DOLOMIT DIPLOPOROWY, GWIAZDA, ALIT, CEFEUSZ, MAKROMOLEKUŁA, FOMALHAUT, FORKASZTEL, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, KREDA, GRUPA HYDROKSYLOWA, TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, OSŁONKA POCHWOWA JĄDRA, GAMA, ANHYDRYT, ŁAPACZ, POLARIS, STAŁA SVEDBERGA, KYNOSURA, SŁOŃCE, BARN, ODZNAKA, SZUM ŚRUTOWY, PUMEKS, TUKAWA, KOKON, PAS MIEDNICOWY, GWIAZDA PIERWSZEJ WIELKOŚCI, CIEMNA MATERIA, AGREGAT, ARKTUR, ALMAH, SPICA, GOTT, CZARNY KARZEŁ, OSTANIEC KRASOWY, ALFARD, NADBUDÓWKA, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, GWIAZDA, NEOBEHAWIORYZM, ROZKŁAD MAXWELLA, HEKSAGRAM, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, KANOPUS, GWIAZDA, RIGEL, POLLUKS, MAKROCZĄSTECZKA, LEPTON, KARZEŁ, POTENCJAŁ DZETA, BETELGEUSE, STAR, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, GWIAZDA, GWIAZDA STAŁA, GWIAZDA PREONOWA, ALBIERO, CHMURA KŁĘBIASTO-PIERZASTA, WIATR GWIAZDOWY, MOTA, ATOMIZM, ANTENA ŚCIANOWA, DENEB, DIWA, PYŁ METEOROWY, OLBRZYM, DEKUPLET, SÓL KAMIENNA, DYSK, SKAŁA LUŹNA, GWIAZDA ZARANNA, COWAN, BIOPLAZMA, OWENS, RIGEL, MARKAB, ZAWZGÓRZE, GWIAZDA WIELOKROTNA, PROTEKTOR, BRAHE, TRÓJNÓG, ?POROST.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 355 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

HIPOTETYCZNA GWIAZDA ZBUDOWANA Z HIPOTETYCZNYCH CZĄSTEK ELEMENTARNYCH - PREONÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: HIPOTETYCZNA GWIAZDA ZBUDOWANA Z HIPOTETYCZNYCH CZĄSTEK ELEMENTARNYCH - PREONÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GWIAZDA PREONOWA hipotetyczna gwiazda zbudowana z hipotetycznych cząstek elementarnych - preonów (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GWIAZDA PREONOWA
hipotetyczna gwiazda zbudowana z hipotetycznych cząstek elementarnych - preonów (na 15 lit.).

Oprócz HIPOTETYCZNA GWIAZDA ZBUDOWANA Z HIPOTETYCZNYCH CZĄSTEK ELEMENTARNYCH - PREONÓW sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - HIPOTETYCZNA GWIAZDA ZBUDOWANA Z HIPOTETYCZNYCH CZĄSTEK ELEMENTARNYCH - PREONÓW. Dodaj komentarz

2×6 =

Poleć nas znajomym:

x