CHATA ZBUDOWANA Z GLINY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GLINIANKA to:

chata zbudowana z gliny (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GLINIANKA

GLINIANKA to:

zbiornik wodny pochodzenia antropogenicznego (powstały po eksploatacji gliny), ekologicznie zbliżony do jeziora i stawu (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHATA ZBUDOWANA Z GLINY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 138

DYMNA CHATA, MADALA, SKALICA, DACHÓWKA, BŁONA ŁĄCZNOTKANKOWA, GLINA MORENOWA, TOREBKA BOWMANA, SKAŁA ALITOWA, OGON, PACYNA, GLINA BAZALNA, KOKON, JĄDRO SOCZEWKOWATE, NUKLEOZYD, CHATA, SÓL KAMIENNA, MIEDNICA, OPONA MÓZGOWO-RDZENIOWA, OOLIT, DYSK, LEPIANKA, SJENA PALONA, POWIĘŹ, GOLEM, KONSTRUKCJA, WARSTWA PODSTAWNA, GLINIAK, GLINA LODOWCOWA, PODSZYCIE, ANHYDRYTOWIEC, BARYKADA, CHMURA KŁĘBIASTO-PIERZASTA, TERAKOTA, CERAMIKA, WIEŻA WIERTNICZA, BLASTODERMA, NALEPA, CHMURA KŁĘBIASTO-WARSTWOWA, KOŁO GARNCARSKIE, WIĄZADEŁKO, SAKLA, CIAŁKO NERKOWE, POLEPA, STRUMIEŃ RUMOWISKA BRZEGOWEGO, , SKAŁA LUŹNA, TERAKOTA, KUCZKA, TOR, OOLITYT, ALABASTRON, PROTEKTOR, DROGA GRUNTOWA, CHATA, ANTENA ŚCIANOWA, PUMEKS, DOLOMIT DIPLOPOROWY, POROST, KAFEL, ALIT, CHATA, PAS MIEDNICOWY, SAKLA, GLINA ZWAŁOWA, ŁYKO, OKARYNA, NADBUDÓWKA, PECYNA, OSŁONKA POCHWOWA JĄDRA, BENZYL, OKARYNA, ANHYDRYT, PAS MIEDNICZNY, OPOKA, SMUGA KONDENSACYJNA, OPONA, KATAM, WYCIERACZKA, HALITYT, GLINIANKA, POLEPA, CIRROCUMULUS, GRUPA HYDROKSYLOWA, OSTANIEC KRASOWY, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, POLEPA, IKROWIEC, SKAŁA WAPIENNA, ULEPIENIE, METYLEN, AMFORA, STOWE, EMBLEMAT, KONTIKI, RÓW PRZECICZOŁGOWY, ŁAPACZKA RUMOWISKA WLECZONEGO, KRATOWNICA, GAMA, WYPOWIEDŹ ASERTORYCZNA, GLINIANKA, DUSZA, GRZYB SKALNY, ANGOBA, GLINIAK, CHWOST, CEGŁA SZAMOTOWA, AMPUŁA, FORKASZTEL, GWIAZDA PREONOWA, CHMURA PIERZASTA, FORMACJA SKALNA, KREDA, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, MAKROCZĄSTECZKA, MIĘKISZ WODNY, ZAWZGÓRZE, WARSTWA ROGOWA, TROCINÓWKA, ŁAPACZKA RUMOWISKA, HLAK, POLIMORFIZM, TRÓJNÓG, JĄDRO, KLEĆ, MUSZKA, DOLOMIT, ANHYDRYTYT, GLINIASTOŚĆ, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, SKŁAD, CIRRUS, SKAŁKA, STRATOCUMULUS, MACIERZ JACOBIEGO, KURNA CHATA, OSŁONA PRZEJRZYSTA, JAGŁA, ?MAKROMOLEKUŁA.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHATA ZBUDOWANA Z GLINY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CHATA ZBUDOWANA Z GLINY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GLINIANKA chata zbudowana z gliny (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GLINIANKA
chata zbudowana z gliny (na 9 lit.).

Oprócz CHATA ZBUDOWANA Z GLINY sprawdź również:

forma korespondencji ,
porcja mielonki, wędliny, przetworu mięsnego zrobionego z mięsa mielonego; zamknięta w puszce, konserwie ,
chirurg niemiecki (1861-1949); twórca metody znieczulenia rdzeniowego i różnych metod leczenia ,
Asplenium nidus - gatunek paproci z rodziny zanokcicowatych, pochodzi z rejonów zwrotnikowych półkuli wschodniej, od Indii do Australii; w klimacie umiarkowanym uprawiana jako roślina doniczkowa; wykształca duże, proste, jasnozielone liście, często marszczone, o szerokości 10 - 20 cm ,
zespół, ekipa sportowa ,
przydomek, inna nazwa Maryi, matki Jezusa, która jest związana z opisywanym w pismach teologicznych wzięciem do nieba z ciałem i duszą Najświętszej Maryi Panny po zakończeniu jej ziemskiego życia (istotne jest, że podkreślanie tego faktu z życia Marii wiąże się z pewnym kanonem przedstawiania jej postaci w sztuce) ,
Montifringilla henrici - gatunek ptaków z rodziny wróblowatych (Passeridae) występujący w Eurazji ,
podniosłość wypowiedzi ,
cecha czegoś, co jest w stanie wyjściowym, oznacza stan wyjściowy ,
kopulasty namiot indiański ,
w odniesieniu do tekstu: mający dużą objętość, długi ,
temperatura między gorącem a zimnem ,
pełen zapisków ,
styl w jazzie polegający na nadaniu każdemu dźwiękowi subiektywnego wyrazu poprzez stosowanie np. dużych kontrastów ,
Bryobia rubrioculus - gatunek roztocza z rodziny przędziorkowatych ,
jedna z ras koni zimnokrwistych; przez około sto lat opierało się na nich włoskie rolnictwo oraz transport, szczególnie w północnej części Włoch, do dzisiaj znajdują zatrudnienie w małych gospodarstwach rolnych ,
film obyczajowy, dramat, w którym akcja skupia się wokół jakiegoś konfliktu obyczajowego ,
sroka zwyczajna ,
Egretta gularis schistacea - podgatunek czapli rafowej (Egretta gularis) ,
(1583-1648), pisarz hiszpański; „Zielony gil” ,
szkodliwy lub korzystny wpływ substancji chemicznych, wydzielanych przez rośliny lub grzyby danego gatunku lub pochodzących z rozkładu tych roślin na organizmy w otoczeniu ,
gwiazda aktorstwa lub tańca ,
duży, mający 3-4 cm grubości mięsień, z długą, wachlarzowatą linią przyczepu ,
placek biszkoptowy z bakaliami ,
Chelpin, szwedzki chemik i biochemik (1873-1964); bada budowę witamin, laureat nagrody Nobla ,
to, że ktoś jest przechowywany, przechowanie kogoś lub czegoś ,
tabliczka informacyjna umieszczana przy dziele sztuki na wystawie ,
film J. Camerona, z Zoe Saldaną ,
wszyscy ludzie szefa ,
boczne wygięcie w desce podobne do wręgi

Komentarze - CHATA ZBUDOWANA Z GLINY. Dodaj komentarz

4×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast