PODŁOGA Z GLINY W DAWNEJ CHACIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POLEPA to:

podłoga z gliny w dawnej chacie (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POLEPA

POLEPA to:

rodzaj podłogi w wiejskiej izbie (na 6 lit.)POLEPA to:

warstwa gliny lub gliny z sieczką, którą w wiejskich chatach kładziono jako podłogę lub na ścianę, by ją uszczelnić i ocieplić (na 6 lit.)POLEPA to:

warstwa gliny z sieczką lub trocinami, układana na drewnianym stropie w cel ocieplenia (na 6 lit.)POLEPA to:

gliniana podłoga w chacie (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PODŁOGA Z GLINY W DAWNEJ CHACIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 210

KONTRAKT, DYSZKANT, ŻYCIAN, MUŻYK, SZUBA, PINTA, REGALE, KONSYSTORZ, ŚLACHTA, POCHMIEL, KOMORNICA, BETONKA, SKARB PAŃSTWOWY, WIELKORUŚ, SĄD PODKOMORSKI, TARA, OCHMISTRZ, LUZAK, POSADZKA, KRÓLEWIĘTA, ALTEMBAS, BECH, SĄD KONSYSTORSKI, SIONKA, SKARB NADWORNY, ABSZYT, DYLINA, SĄD GRODZKI, PODKOMORSTWO, SOSRĄB, BEJ, GLINIAK, HAZUKA, KONFEDERACJA WOJSKOWA, TORYS, POLEPA, TERAKOTA, GLINA LODOWCOWA, DELINA, SIERMIĘGA, DYLINA, PALCATY, KATZENJAMMER, LEPIANKA, CWAJNOS, BABKA, KOLACJA, ANTYK, SUBDELEGAT, SĄD KAPTUROWY, KLAWESYN, SZOS, DYZUNITA, FLISAK, PRZYCHACIE, HLAK, ZASIEWKI, OKARYNA, CEGŁA SZAMOTOWA, CHOJNACKA, KREML, GOLEM, POMOST, SĄD ZIEMSKI, WOJSKI, PODŁOGA, ŚLIPIE, KLEĆ, PODŁOGA, NAROCZNIK, ALABASTRON, AMFORA, TERAKOTA, DACHÓWKA, PODWODA, TROCINÓWKA, KAPISZON, KOŁO RYCERSKIE, PRYMITYW, STRUMIEŃ RUMOWISKA BRZEGOWEGO, SEJM WALNY, BECHTER, SAKLA, KURFIRST, DYSZKANT, DELFIN, WIELKA ROSJA, NAJTYCZANKA, INDYGENA, SĄŻEŃ KWADRATOWY, KOMORNIK, ULEPIENIE, BISIOR, MIR, GETRY, ZIEMIA, KNOT, GLINIANKA, PANOSZA, LOKACJA, PROPINATOR, SOWIETNIK, PĘPAWA WIELOKWIATOWA, KUC KASPIJSKI, PIANO, PAWŁOWICE, STRÓŻA, TŁOKA, KAFEL, CERAMIKA, WINO MARKI WINO, BAN, UŁAN, OKÓŁ, BOJARSTWO, GLINIANKA, SEKRETARZ WIELKI, RONT, ANGOBA, KURFIRSZT, SERASKIER, PRZYWILEJ EREKCYJNY, PODATEK PORADLNY, KOŁO, PANEWKA, HANYS, CHORĄGIEW LEKKA, GNOMONIKA, SĄD KRÓLEWSKI, IZBA, CHORĄGIEW, AUTORAMENT, ALWAR, KASZTELAN, RADNY, SAKLA, MADALA, KONSTYTUCJA, REGAL, ŻERDNIK, WOJEWODA, OKARYNA, SZCZWACZ, ANGLOARAB SHAGYA, SERNIK, PORADLNE, PANEWKA, POLEPA, PODKOMORZY, KOŁO GARNCARSKIE, BURŁAK, GLINIASTOŚĆ, PECYNA, FRYZ, GLINIAK, BOCZNIAK, GLINA BAZALNA, SEKRETARZ, NOTARIUSZ, CHYLAT, RAPT, KACENJAMER, GNOMONIKA, SZYNK, REGENT, PACYNA, ŻUPA, WICI, PAWIMENT, ŻUPA SOLNA, HARAS, SZLACHTA, STAROPOLSZCZYZNA, RATAJ, KOZA, POLEPA, SOUZAY, WIELKA RUŚ, JASTRZĘBNIK, SKARB KORONNY, PODŁOGA, REFERENDARZ, JEJMOŚĆ, NALEPA, REAKTYWACJA, ŁAWA MIEJSKA, OBSZCZINA, SPIŻARNY, ZABYTEK, DROGA GRUNTOWA, ORDA, MONUMENT, NALEPA, GLINA ZWAŁOWA, BASZŁYK, WIELKOROSJA, PUSZKA, GLINA MORENOWA, ZIEMIA, POLEPA, ENCYKLOPEDYZM, SOCHACZKI, OŚ PORTALOWA, AMPUŁA, SJENA PALONA, FRYZYJKA, MUSZKA, REGENERACJA, PINNOCK, ?POLEPA.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PODŁOGA Z GLINY W DAWNEJ CHACIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PODŁOGA Z GLINY W DAWNEJ CHACIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POLEPA podłoga z gliny w dawnej chacie (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POLEPA
podłoga z gliny w dawnej chacie (na 6 lit.).

Oprócz PODŁOGA Z GLINY W DAWNEJ CHACIE sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - PODŁOGA Z GLINY W DAWNEJ CHACIE. Dodaj komentarz

4+5 =

Poleć nas znajomym:

x