W PUBLIKACJACH HISTORYCZNYCH (ZWŁASZCZA POPULARNONAUKOWYCH) OKREŚLENIE POLSKICH MAGNATÓW POCHODZENIA RUSKIEGO, LITEWSKIEGO I POLSKIEGO POSIADAJĄCYCH ROZLEGŁE MAJĄTKI (LATYFUNDIA) NA KRESACH WSCHODNICH DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ, MAJĄCYCH NIEOGRANICZONĄ WŁADZĘ, WŁASNE WOJSKA, CZĘSTO PROWADZĄCYCH WŁASNĄ POLITYKĘ ZAGRANICZNĄ, A TAKŻE NIERZADKO SKOLIGACONYCH Z RODAMI PANUJĄCYMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRÓLEWIĘTA to:

w publikacjach historycznych (zwłaszcza popularnonaukowych) określenie polskich magnatów pochodzenia ruskiego, litewskiego i polskiego posiadających rozległe majątki (latyfundia) na kresach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, mających nieograniczoną władzę, własne wojska, często prowadzących własną politykę zagraniczną, a także nierzadko skoligaconych z rodami panującymi (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KRÓLEWIĘTA

KRÓLEWIĘTA to:

potoczne i publicystyczne określenie wszelkiego rodzaju oligarchów lub osób działających w sposób oligarchiczny, zwłaszcza w kręgach władzy czy elit politycznych (na 10 lit.)KRÓLEWIĘTA to:

dzieci króla (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W PUBLIKACJACH HISTORYCZNYCH (ZWŁASZCZA POPULARNONAUKOWYCH) OKREŚLENIE POLSKICH MAGNATÓW POCHODZENIA RUSKIEGO, LITEWSKIEGO I POLSKIEGO POSIADAJĄCYCH ROZLEGŁE MAJĄTKI (LATYFUNDIA) NA KRESACH WSCHODNICH DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ, MAJĄCYCH NIEOGRANICZONĄ WŁADZĘ, WŁASNE WOJSKA, CZĘSTO PROWADZĄCYCH WŁASNĄ POLITYKĘ ZAGRANICZNĄ, A TAKŻE NIERZADKO SKOLIGACONYCH Z RODAMI PANUJĄCYMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.533

CHILIJCZYK, SIEĆ TROFICZNA, ZBÓJNIK, POLSKI, PLOTER SOLWENTOWY, KAPER, GLORIETKA, DECORUM, PSEUDOKIBIC, UMOWA SPONSORSKA, WŁADCZOŚĆ, FIN DE SIECLE, INWENTARYZACJA, NATURA, GAŁĘZIAK, LIST GOŃCZY, JAPOŃCZYK, KONSERWACJA, ROWICKI, NOSOROŻEC AFRYKAŃSKI, KOZACTWO, RZEP, SANMARYNKA, BOLSZEWIZACJA, KOGNATKA, NIEPRZYJACIEL, SWAWOLA, PIÓROSZ PIERZASTY, KARMIN, SŁOWOSIEĆ, DOM, WOSK, PARTNER, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, CZAPLA MASKOWA, BARBARZYŃCA, KURDYJSKI, GŁOS, JELONEK, NIEBIESKIE KOŁNIERZYKI, MAROKANKA, ZORBA, TINKER, ARTYLERIA FORTECZNA, PUZDERKO, POLECANKA, RYJÓWKA MALUTKA, KUTER TRAŁOWY, KOROZJA BIOLOGICZNA, ZAKOLE, BRULION, ADVERBIUM, TURKMEN, HETMAN POLNY KORONNY, GUNIA, CABAN, TERAPIA BEHAWIORALNA, KOKSIARZ, OSOBA, MODRZEWNIK CHIŃSKI, SKONFEDEROWANE STANY AMERYKI, CONCERTINO, KRÓCIEC, HARMONIJNOŚĆ, SZYBOLET, NIEDOROZWÓJ, BABA JĘDZA, LYOŃCZYK, BOGATE MEDIA, ROSZAK, ZŁOM, NAGIETEK, GERBIL MONGOLSKI, DUNKA, HRABINI, UKRAINKA, LIBERYJCZYK, ZJAWISKO NADPRZYRODZONE, KAŁKAN, PAPUAS, HISTERIA, MISTERIUM, RZEŹBA, KOMISJA REWIZYJNA, LORA, WODOTRYSK, POCHWIAK OKAZAŁY, KAPRON, DYRYGENTURA, REKWIZYCJA, ADAPTER, POMROCZNOŚĆ JASNA, OCHMISTRZ, NAZISTA, MAPA PRZEGLĄDOWA, KANTONISTA, PULPA, SPAD, KIBOLSTWO, PAN, ANTIGUAŃCZYK, IKONOGRAFIA, DŁUGODZIÓB, SAMOZAOPATRZENIE, MIKOLOGIA, TANZANKA, CIAŁO, PRAWA MIEJSKIE, NOWINKARSTWO, PLANETKA, MALEDIWKA, NEUROTRANSMITER, DOLOROSO, KOMENDA, TELEWIZJA HD, OBLICZNOŚĆ, SZCZĘKOT, SUBDELEGAT, BRAT POLSKI, MALEWICZ, TAMARYND, BRACTWO CERKIEWNE, ANGLOARAB SHAGYA, PANAMCZYK, KOBIETA Z PRZESZŁOŚCIĄ, FURANOKUMARYNA, PETRI, WARTOWNIK, OBLICZE, GOŚCIU, SUFLET, AFRYKANIN, GOŚĆ, KREACJA, FUZJA, BÓBR WSCHODNI, ANGIELSKOŚĆ, TURNIURA, RAK SYGNAŁOWY, WINO MARKI WINO, SZCZYT, OŁTARZYK PRZENOŚNY, METAL CIĘŻKI, ZŁY GONIEC, KOŚCIÓŁ AUTOKEFALICZNY, TREP, SARABANDA, PORTAL, GRYZIEL ZACHODNI, GRUDA, PROEPIDEMICZKA, KRETEŃCZYK, OMNIPOTENCJA, OSĘKA, ASKENASE, PAWANA, HETMAN, OLEJ JADALNY, GOSTEK, BRAZYLIJCZYK, CEMENTOWE BUTY, ABORTER, BEARDSLEY, SAMORZĄDOWOŚĆ, AEDICULA, MIKRONEZYJCZYK, POSŁUCH, WAŁĘSA, MIANOWANIEC, SAMOWŁADCA, KAMIEŃ KOTŁOWY, DOBRO PRAWNE, FLUITA, LACH, CZEKMAN, ZAPOMINALSKI, GEREZA CZARNA, ASYSTENCJA WOJSKOWA, STEEL PAN, PRZEŁAWICENIE, POWIEŚĆ DLA DZIEWCZĄT, AWATAR, NASKÓREK, DURAL, PAPUŻKA NIEROZŁĄCZKA, SŁUŻBA METEOROLOGICZNA, JAWANKA, GUARANA, MINERALIZACJA, JANKES, MONSTRUM, LITWIN, LAOTANKA, HONDURASKA, LINDE, KOCIA WIARA, BUJAK, PODMALÓWKA, NEON, HAZUKA, CT, OSAD, BARBADOSZCZYK, LASOWIACZKA, BABA-CHŁOP, MILWID, SZALA, WADLIWOŚĆ, STROIGŁA, STOŻEK DZIOBOWY, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, EUKARIOT, KATEDRA POLOWA, KRASNOLUDEK, AKUCZI, WIATROMIERZ, KADŹ, ZBÓJCA, BIOTA WSCHODNIA, FILIPINKA, BAZYLIA, KOSTKA, TOMASZEWSKI, JOL, KOMISJA SKRUTACYJNA, ADIUNKT, KONOPIE, URZĘDAS, KAOLIN, REJESTR KOZACKI, KORZEŃ, OWOC POZORNY, JĘZYK AMBA, CIĄGNIK, OBSADA, SYBIR, ZABAWKA, WAZOWIE, CIERŃ, ZAPIS, BUDŻET ZADANIOWY, SIŁA WYŻSZA, KORZYŚĆ MAJĄTKOWA, WŁADZA, GŁODNY KAWAŁEK, LAWENDA, ARTYLERIA, CHÓRZYSTKA OZDOBNA, INWALIDA WOJSKOWY, JEDLICA SINA, KOŚCIÓŁ KATOLICKI OBRZĄDKU ORMIAŃSKIEGO, KUC ISLANDZKI, PAŁA, SHENYANG, PLANETOIDA, GWIAZDKA, DUSZA, GÓRA, PRUSAK, KORONKA, TORTURA, METKA, POGROM, CYNAMONKA, KAMPANIA, CYNAMON CEJLOŃSKI, VALYRIA, ŻABA ORANŻERYJNA, POCHMIEL, PAKIET KLIMATYCZNY, ZOMO, KURFIRST, LITEWSKOŚĆ, KODEKS HANDLOWY, DZIEDZICTWO KULTUROWE, DELFIN UZDECZKOWY, TAPETA, SŁONOLUB, SKARANIE BOSKIE, BARCZATKA ŚLIWÓWKA, KSIĘSTWO WARSZAWSKIE, APROBATA, BALANGOWICZ, ŻÓŁTACZKA, ALTER EGO, NIEDOPAŁEK, KANTYCZKA, BUŁAT, ŻANR, KOŁO HISTORII, PRZEDWIECZNY, WIELKANOC, ELEKTRONICZNA MASZYNA LICZĄCA, SMORZANDO, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, DALMATYŃCZYK, BIROFILIA, TOWARZYSTWO, MASZOPERIA, ?KULTOWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.533 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W PUBLIKACJACH HISTORYCZNYCH (ZWŁASZCZA POPULARNONAUKOWYCH) OKREŚLENIE POLSKICH MAGNATÓW POCHODZENIA RUSKIEGO, LITEWSKIEGO I POLSKIEGO POSIADAJĄCYCH ROZLEGŁE MAJĄTKI (LATYFUNDIA) NA KRESACH WSCHODNICH DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ, MAJĄCYCH NIEOGRANICZONĄ WŁADZĘ, WŁASNE WOJSKA, CZĘSTO PROWADZĄCYCH WŁASNĄ POLITYKĘ ZAGRANICZNĄ, A TAKŻE NIERZADKO SKOLIGACONYCH Z RODAMI PANUJĄCYMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W PUBLIKACJACH HISTORYCZNYCH (ZWŁASZCZA POPULARNONAUKOWYCH) OKREŚLENIE POLSKICH MAGNATÓW POCHODZENIA RUSKIEGO, LITEWSKIEGO I POLSKIEGO POSIADAJĄCYCH ROZLEGŁE MAJĄTKI (LATYFUNDIA) NA KRESACH WSCHODNICH DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ, MAJĄCYCH NIEOGRANICZONĄ WŁADZĘ, WŁASNE WOJSKA, CZĘSTO PROWADZĄCYCH WŁASNĄ POLITYKĘ ZAGRANICZNĄ, A TAKŻE NIERZADKO SKOLIGACONYCH Z RODAMI PANUJĄCYMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRÓLEWIĘTA w publikacjach historycznych (zwłaszcza popularnonaukowych) określenie polskich magnatów pochodzenia ruskiego, litewskiego i polskiego posiadających rozległe majątki (latyfundia) na kresach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, mających nieograniczoną władzę, własne wojska, często prowadzących własną politykę zagraniczną, a także nierzadko skoligaconych z rodami panującymi (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRÓLEWIĘTA
w publikacjach historycznych (zwłaszcza popularnonaukowych) określenie polskich magnatów pochodzenia ruskiego, litewskiego i polskiego posiadających rozległe majątki (latyfundia) na kresach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, mających nieograniczoną władzę, własne wojska, często prowadzących własną politykę zagraniczną, a także nierzadko skoligaconych z rodami panującymi (na 10 lit.).

Oprócz W PUBLIKACJACH HISTORYCZNYCH (ZWŁASZCZA POPULARNONAUKOWYCH) OKREŚLENIE POLSKICH MAGNATÓW POCHODZENIA RUSKIEGO, LITEWSKIEGO I POLSKIEGO POSIADAJĄCYCH ROZLEGŁE MAJĄTKI (LATYFUNDIA) NA KRESACH WSCHODNICH DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ, MAJĄCYCH NIEOGRANICZONĄ WŁADZĘ, WŁASNE WOJSKA, CZĘSTO PROWADZĄCYCH WŁASNĄ POLITYKĘ ZAGRANICZNĄ, A TAKŻE NIERZADKO SKOLIGACONYCH Z RODAMI PANUJĄCYMI sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - W PUBLIKACJACH HISTORYCZNYCH (ZWŁASZCZA POPULARNONAUKOWYCH) OKREŚLENIE POLSKICH MAGNATÓW POCHODZENIA RUSKIEGO, LITEWSKIEGO I POLSKIEGO POSIADAJĄCYCH ROZLEGŁE MAJĄTKI (LATYFUNDIA) NA KRESACH WSCHODNICH DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ, MAJĄCYCH NIEOGRANICZONĄ WŁADZĘ, WŁASNE WOJSKA, CZĘSTO PROWADZĄCYCH WŁASNĄ POLITYKĘ ZAGRANICZNĄ, A TAKŻE NIERZADKO SKOLIGACONYCH Z RODAMI PANUJĄCYMI. Dodaj komentarz

9+1 =

Poleć nas znajomym:

x