JEDNOSTKA LEKCYJNA, CZĘSTO O WYODRĘBNIONYM TEMACIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GODZINA to:

jednostka lekcyjna, często o wyodrębnionym temacie (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GODZINA

GODZINA to:

punkt lub odcinek czasu w obrębie doby, określany na podstawie wskazań zegara (na 7 lit.)GODZINA to:

jakiś okres, termin, wyznaczona pora (na 7 lit.)GODZINA to:

jednostka miary czasu, dwudziesta czwarta część doby, dwunasta część dnia lub nocy astronomicznej; jedna godzina to 4 kwadranse, 60 minut lub 3600 sekund (na 7 lit.)GODZINA to:

jednostka czasu; 1/24 doby, 60 minut, 3600 sekund (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNOSTKA LEKCYJNA, CZĘSTO O WYODRĘBNIONYM TEMACIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.300

SZACHOWNICA, MG, SEKTA, TEORBAN, MGŁAWICA EMISYJNA, WIARDUNEK, SYKL, NIUTOMETR, CHAŁTURSZCZYK, KRÓLEWIĘTA, WIELKA JEDNOSTKA, ECCHI, KAPTUR, RUCH LUDOWY, OSOBA ZAGRANICZNA, PĘTO, POCZCIWIEC, DEKIEL, KWOKA, PRZEDWIECZNY, TRIK, CZARKA, NERWOWOŚĆ, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, ATMOSFERA, YOUTUBERKA, ABORTERKA, MEM, KOTLINA KŁODZKA, EUROKORPUS, MAKSWEL, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, APROBATA, ZEGAREK KIESZONKOWY, MANIPUŁ, DELFIN PLAMISTY ATLANTYCKI, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, SĄŻEŃ, WERSJA BETA, AEDICULA, ZBROJEC, NAPIĘCIE, SIDLISZ PIWNICZNY, DUSZYCZKA, OKRĘT SZPITALNY, JEDNOSTKA ASTRONOMICZNA, SZELMOSTWO, S.Y, BOSSA NOVA, BŁONKA, PARSEK, PRANKSTER, ZBIÓR, KARAT, HACZYK, TALENT, LIANG, MSZAKI, BARANEK, METR SZEŚCIENNY, DYWIZJA, ÓSMA, BANIALUKA, CHOROBA BOURNEVILLE'A-PRINGLE'A, LUMPKA, LALA, PAROCHIA, KILODYNA, KALCEOLARIA, KOPIA, OBERWANIE CHMURY, ZALEW, OZ, SIRWENT, STERCZYNA, TOCZENICA, ŁUT, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, ABKULOMB, GRAD, KANCONA, SEM, DENAR, MIRIAMETR, MILIM, NAKTUZ, DZIWA, MARKA, BUŁKA WROCŁAWSKA, SZLARA, URZĄD SKARBOWY, JEDNOSTKA CIŚNIENIA, ROTA, PIROKSEN, TONA, ESKADRA, PŁYTA LITOSFERY, WATAŻKA, KASETKA, MIT, TOPIELEC, NIĆ, SB, DONOSIK, WYKUP, WIZJER, TERATONA TROTYLU, NRAD, YB, ZBIORÓWKA, MISKAL, SMARKACZ, TAJFUN, PUAZ, RAVEL, DANE STATYSTYCZNE, MINIATURA, EINSTEIN, GREJ, CHAŁTURA, WĘZEŁ, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, BARBARZYŃCA, SZTANGA, NATURA, LIGUSTR, GLAZURA, LIDER, STOPA, GRAM, OSOBA, FLOREN AUSTRIACKI, GB, RYBY WĘDROWNE, RUMB, BROKAT, BIURO TECHNICZNE, UNCJA, GÓWNOZJAD, ARCHIDIAKONIA, JEDNOSTKA SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ, CZWARTA, PRZYZNAWALNOŚĆ, PREZBITERIUM, BEL, OJCIEC, MIOTEŁKA, LAMBERT, ORGANMISTRZOSTWO, PAMIĘĆ BUFOROWA, ŁUT, ERLANG, GIPSATURA, NIEWINNOŚĆ, WIELKANOC, ORIENTACJA, SATYSFAKCJA, TREPANG JAPOŃSKI, ŚWIĘTY JAN, WENTA, MM, DZIELNICA, SZYLING SOMALIJSKI, DOJŚCIE, TORBAN, AUTONOMIA REGIONALNA, ZATOKA, OŁTARZYK PRZENOŚNY, LALKA, GLINIANE RĘCE, KLUBOWICZ, NIETYPOWOŚĆ, STOKES, UMIEJĘTNOŚĆ, MINUTA, MIKROMETR, SYMBOLICZNOŚĆ, KARNER, KRYZYS PSYCHICZNY, PARSEK, FARAD, GROMADA, DUPOGODZINA, PEDET, KRÓCIEC, PÓŁNOC, PODWYDZIAŁ, WEBER, BRODAWKA, OBWÓD AUTONOMICZNY, WSPÓŁDZIAŁANIE POZORNE, TAKSON, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, SWOSZOWICE, KŁAMCZUCH, BĄCZEK, BRZUSZYNA, ZNAWSTWO, BIPOLARNOŚĆ, CANZONA, PUZDERKO, ODMIANKA, DYM, KREDENS, CIERNISKO, SZYSZAK HUSARSKI, PŁYTA TEKTONICZNA, GRZESIEK, KB, FRANK GWINEJSKI, ERG, KWINTAL, KELWIN, WYGASZACZ, FILOLOGIA ORIENTALNA, CARNOT, KABEL, WIDOWISKO, PROSIĘ, USPOKAJACZ, DRUGI OBIEG, KLECANKA RDZAWOROŻNA, YD2, PTASZYSKO, LIMUZYNA, DŁAWIDUDA, NEPER, SOFCIK, TRANSPOZYCJA, UNCJA, JANKES, ROTA, METR NA SEKUNDĘ DO KWADRATU, MĘTY SPOŁECZNE, ODDZIAŁ KARNY, PUNKT TRANSFEROWY, MINA, NERWIAK, PB, ARCHIWOLTA, INTERWIZJA, KABARET, ŁAT, MIKROSKOPIJNOŚĆ, PARA, GASTRO, HRABSTWO, GRYKA, KOKSU, ŁÓDŹ PODWODNA, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, EDYKUŁ, S/Y, SZYLING AUSTRYJACKI, SUTERENA, MB, DERYWACJA ALTERNACYJNA JAKOŚCIOWA, ATOMOWA JEDNOSTKA MASY, PTASZYDŁO, PARAFIA, GAŁĘZIAK, KABEL, MEGATONA TROTYLU, PUD, KASZTELANIA, MIKROFON CEWKOWY, DOLAR BARBADOSU, WIDZ, MALFORMACJA MACICY, HRABINA, POWIAT ZIEMSKI, WIDŁOZĄB ZIELONY, HINTERLAND, ŁASZT, CHAŁTURNIK, YBIT, DRUŻYNA, PARSEK, FACET, FERTON, GRZYB CZERWONOTRZONOWY, AMPER, TERAWAT, STANICA, ODWIEDZALNOŚĆ, AR, MARCOWY KAWALER, ZBÓJCA, SEKUNDA, MEGABAJT, TERMIA, CIEKAWSKI, REKLAMÓWKA, BARK, PRZEGLĄDARKA, BOGACTWO, DUSZNOŚĆ, SEKUNDA, ŁASKAWCA, ?GODZINA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.300 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNOSTKA LEKCYJNA, CZĘSTO O WYODRĘBNIONYM TEMACIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNOSTKA LEKCYJNA, CZĘSTO O WYODRĘBNIONYM TEMACIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GODZINA jednostka lekcyjna, często o wyodrębnionym temacie (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GODZINA
jednostka lekcyjna, często o wyodrębnionym temacie (na 7 lit.).

Oprócz JEDNOSTKA LEKCYJNA, CZĘSTO O WYODRĘBNIONYM TEMACIE sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - JEDNOSTKA LEKCYJNA, CZĘSTO O WYODRĘBNIONYM TEMACIE. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x