LICZBA, KTÓRA OPISUJE POŁOŻENIE PUNKTU W JAKIMŚ UKŁADZIE ODNIESIENIA, WSPÓŁRZĘDNYCH (CZĘSTO W LICZBIE MNOGIEJ) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOORDYNAT to:

liczba, która opisuje położenie punktu w jakimś układzie odniesienia, współrzędnych (często w liczbie mnogiej) (na 9 lit.)KOORDYNATA to:

liczba, która opisuje położenie punktu w jakimś układzie odniesienia, współrzędnych (często w liczbie mnogiej) (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LICZBA, KTÓRA OPISUJE POŁOŻENIE PUNKTU W JAKIMŚ UKŁADZIE ODNIESIENIA, WSPÓŁRZĘDNYCH (CZĘSTO W LICZBIE MNOGIEJ)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.198

ORIENTACJA, UCZEŃ, ZMIANA WSTECZNA, PUBLIKACJA, DZIEWICA, PORZĄDEK, PARWENIUSZ, PRZEBIERANIEC, SCENARZYSTA KOMIKSOWY, CUDZOŁOŻNICA, SPŁYW, MECENAS, GŁOSKA PREPALATALNA, CIĄGNIK CIĘGNIK, SŁUGUS, RUSYCYSTKA, DEKIEL, NANSUK, GEN LETALNY, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, KOREKTOR, CHOROBA GÓRNIKÓW, PRAKTYKA, WNIEBOWZIĘTA, BŁĄD STATYSTYCZNY, PROFANATORKA, WALKA, DYSZA WYLOTOWA, ZWIERZCHNIK SŁUŻBOWY, ZŁOTOWŁOSA, ARTYSTKA, JEDNOŚĆ, HAJDUK, JEZIORO POLIHUMUSOWE, GIGAFARAD, GRZYB CZERWONOTRZONOWY, KRZEWICIEL, NIĆ, ŁAPACZKA, NOOB, HRABINA, POHULANKA, LITERATURA NARODOWA, WYKROJNIK INTROLIGATORSKI, BEZCZELNIK, SEKWENCJA AMINOKWASOWA, WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA, BAŁAGUŁA, MOŁDAWSKI, MŁODZIEŻÓWKA, NANDO, WIWAT, NOWY, WYBUCHOWA ATMOSFERA, POSŁANIE, PRZERZUT, POWIEŚĆ PENSJONARSKA, STEROLOTKA, ŚWINIARKA, WIERSZ OBRAZKOWY, PIANO, GENIUSZ, SZKODNIK, PŁYN MÓZGOWO-RDZENIOWY, BURLESKA, STALLE, HOBBYSTA, OPERATOR, GUMKA, OSZAST, POEMAT DYGRESYJNY, KROKIEW, C, HANTLA, WTAJEMNICZONY, DZIELNA, HERMETYCZNOŚĆ, PANTOFELNIK, PERFORACJA, PRELUDIUM, ANIMATORKA, LEGENDA HERBOWA, RELACJA BINARNA, WIERZYCIEL, USIŁOWANIE, ROPOMACICZE, REAKCJA ODWRACALNA, ZESTAW, LEKARZ, SZPICEL, WOJSKOWY, KROKIET, LICZBA MNOGA, NARZECZEŃSTWO, BRYJKA, MANIACZKA, STARA, DOPPELGANGER, PRZYBŁĘDA, ISTOTA NADPRZYRODZONA, MODYFIKACJA, HETERIA, RAMIENICOWE, DZIEWIĘTNASTKA, SZELMOSTWO, POLENTA, TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI, CIURKADEŁKO, ZARAŻONA, REFERENCJA, RYBIARZ, ZAPASY, ZAGADKA, PLAN, BLASZKA, NIEBOSZCZYK, ŁASKAWCA, NASADA, ZWARCIE, ZAPOMINALSKI, RODZIC CHRZESTNY, ZMOTORYZOWANY, KRÓTKOWZROCZNOŚĆ, WYRZUT, LICZBA AUTOMORFICZNA, EPOKA, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, KLECANKA RDZAWOROŻNA, DŻUL, KANCONA, ORYKS ARABSKI, KOPISTKA, DIRCIK, KNAJPIARZ, ZBIÓR, SUBSKRYPCJA, ZASTRZALIN TOTARA, NOWICJUSZKA, CENTYMETR, NIEZGRABA, BOHATERKA, MILANEZ, PIELUSZKOWE ZAPALENIE MÓZGU, KOCANKA, WIEK METRYKALNY, PRÓG PODATKOWY, SKITOURING, SUCHORYT, BAKTERIA NITRYFIKACYJNA, SERIA, ROPOWICA KŁĘBU, PRAWO, ABOLICJONISTKA, WYCHODŹSTWO, MELODYJNOŚĆ, KOKOSZNIK, WSPÓŁRZĘDNA, INWALIDA WOJENNY, RADIOGRAFIA, KURWIARZ, LITERATURA SOWIZDRZALSKA, PODRÓŻNA, NAZWA TOPOGRAFICZNA, SKRZYDŁO, ROZMIAR KĄTOWY, GRA, MISTRZYNI, ŁAŃCUCH EULERA, SMARKUL, PIEKARNIA, FAKTOR, KASZA, KONWERTER, STAN NIEUSTALONY, POLEWKA, DRESIARZ, SILNIK STRUMIENIOWY, FIRMA, ODPŁYW, ZAŁOŻYCIEL, TĘTNICA KREZKOWA GÓRNA, BLOCKERS, ASPIRACJA, JAŁMUŻNIK, MACAK, CZEK BEZ POKRYCIA, DODAJNA, DRIBLING, RELACJA PRZECHODNIA, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, PROSTOKĄTNY UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH, DUSZA, LICZBA CAŁKOWITA, PRZEWÓD ODGAŁĘZIENIOWY, OBIEG, KRYZYS PSYCHOLOGICZNY, PŁONINA, PIĘCIOBOISTKA NOWOCZESNA, NAPÓJ, PRZYPŁYW, PĘD, CIEPŁA WDOWA, STRUDEL, GRYPA AZJATYCKA, TAPIROWATE, RODZAJ NIJAKI, BAŁAMUTKA, MIOPIA, ZWROT WEKTORA, DRUT, PUSTELNICZKA, PIESZCZOCH, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, ODSYŁACZ, BERLACZ, FILOLOGIA ORIENTALNA, SZLARA, KOMEDIA KRYMINALNA, MESJASZ, ELUWIUM, FALABELLA, LOKATA MIĘDZYBANKOWA, OBSESYJNOŚĆ, DREN, ŁAZANKI, KILOTONA, KIESZENIÓWKA, ROBER, ŁUK SKRZELOWY, KANDELA, CERATA, DIABEŁEK, AGRESOR, GALERIA, OBJAZD, DYM, KOBIETA SPOD LATARNI, ŁUSKA, PAKIET, KABŁĄCZEK SKRONIOWY, NAJEZDNIK, SZEWIOT, LICZBA, ECCHI, DRENAŻ KIESZENI, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, PATRON, SOFCIK, POMIDOR, NIEPODZIELNOŚĆ, BEJT, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, MSZAK, GLORIETKA, WYWIAD LEKARSKI, CHAŁTURNIK, UKRAINKA, GOSZYZM, STALLA, MATRONA, PUNKT BAZOWY, LICZBA ZESPOLONA, ANALOGIA, MROŻONKA, BRACTWO RÓŻAŃCOWE, KAPUSTA KISZONA, PRZESTRZEŃ KARTEZJAŃSKA, LICZBA HIPERZESPOLONA, ŁABĘDZIA SZYJA, GNEJS OCZKOWY, MEKSYKANKA, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, KLUCHY, SALON, PRZYBYTEK, BON VIVEUR, RAK, PATRON, MIKROREAKTOR, BOLERO, OKSYTAŃSKI, FRANIA, DOKUMENTALISTA, WÓŁ ROBOCZY, BOB, PICOWNIK, DOJŚCIE, MEDIUM, DYPTYCH, PŁATWA, SPORTSMENKA, ŚWIATŁO DŁUGIE, RULETKA, CIĘGNO KOTWICZNE, GIDIA, DODAJNIK, OLIGODENDROCYT, GEODEZJA WYŻSZA, KUCZBAJA, ?KOT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.198 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LICZBA, KTÓRA OPISUJE POŁOŻENIE PUNKTU W JAKIMŚ UKŁADZIE ODNIESIENIA, WSPÓŁRZĘDNYCH (CZĘSTO W LICZBIE MNOGIEJ) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: LICZBA, KTÓRA OPISUJE POŁOŻENIE PUNKTU W JAKIMŚ UKŁADZIE ODNIESIENIA, WSPÓŁRZĘDNYCH (CZĘSTO W LICZBIE MNOGIEJ)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOORDYNAT liczba, która opisuje położenie punktu w jakimś układzie odniesienia, współrzędnych (często w liczbie mnogiej) (na 9 lit.)
KOORDYNATA liczba, która opisuje położenie punktu w jakimś układzie odniesienia, współrzędnych (często w liczbie mnogiej) (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOORDYNAT
liczba, która opisuje położenie punktu w jakimś układzie odniesienia, współrzędnych (często w liczbie mnogiej) (na 9 lit.).
KOORDYNATA
liczba, która opisuje położenie punktu w jakimś układzie odniesienia, współrzędnych (często w liczbie mnogiej) (na 10 lit.).

Oprócz LICZBA, KTÓRA OPISUJE POŁOŻENIE PUNKTU W JAKIMŚ UKŁADZIE ODNIESIENIA, WSPÓŁRZĘDNYCH (CZĘSTO W LICZBIE MNOGIEJ) sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - LICZBA, KTÓRA OPISUJE POŁOŻENIE PUNKTU W JAKIMŚ UKŁADZIE ODNIESIENIA, WSPÓŁRZĘDNYCH (CZĘSTO W LICZBIE MNOGIEJ). Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x