PRACA, KTÓRA JEST WYKONYWANA DLA DOBRA OGÓŁU, NP. W CELU UCZCZENIA JAKIEGOŚ ŚWIĘTA NARODOWEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZYN SPOŁECZNY to:

praca, która jest wykonywana dla dobra ogółu, np. w celu uczczenia jakiegoś święta narodowego (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRACA, KTÓRA JEST WYKONYWANA DLA DOBRA OGÓŁU, NP. W CELU UCZCZENIA JAKIEGOŚ ŚWIĘTA NARODOWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.642

BENEDYKTYŃSKA PRACA, KUMA, PODYPLOMÓWKA, PRZESTRZEŃ FUNKCYJNA, RACHUNEK KOSZTÓW, ROMANS GOTYCKI, RELACJA ZWROTNA, PRACA SPOŁECZNIE UŻYTECZNA, KROATYSTYKA, WILCZY DÓŁ, MEGAPASKAL, ARENA, FIRMA ZWROTOWA, DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA, LODÓWKA, AMFIKTIONIA, AUDYTOR, KASSAWA, IGŁA, DEMÓWKA, POCHLEBSTWO, ORGAN, SEMINARZYSTA, DOKTOR, STOLICA, TUZIEMIEC, PARAWANING, NEPOT, DIODKA, MUNDSZTUK, RELACJA BINARNA, SZESNASTKA, PODRYWACZKA, MONOETANOLOAMINA, CZASOWNIK POSIŁKOWY, SADYSTYCZNOŚĆ, OSIEDLE, KANN, BOOROOLA, PIĘCIOBOISTKA NOWOCZESNA, KACZKA DZIENNIKARSKA, KORONA, TRANSPORTÓWKA, ZANOKCICOWATE, ŚRODEK, ZUPA NA GWOŹDZIU, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, WOODSTOCK, KABINA, GORYCZKA CHMIELOWA, EKSPREZYDENT, INDEKSACJA, SILNIK ELEKTRYCZNY BOCZNIKOWY, OC, TEINA, CZIRLIDERKA, ZAWIŁOŚĆ, ROZWIĄZŁOŚĆ, FORMA DWULINIOWA, ZABIEG AGROTECHNICZNY, RĘBNIA ZUPEŁNA, ŚMIERDZIEL, NAZWISKO ZNACZĄCE, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, TARYFIARA, RÓWNOŚĆ, ESKIMOSEK, AZATIOPRYNA, PRZEDWIOŚNIE, DONŻUANIZM, KAZUISTA, GESTIA, POSTNIK, NIESTABILNOŚĆ, MANEWR, KOD PREFIKSOWY, PARTYKUŁA, NAMPULA, TYSIĄC, LEWOSKRZYDŁOWY, MURARKA OGRODOWA, GORĄCZKA PONTIAC, ENANCJOMER, KOLEJ, NACZYNIE WIEŃCOWE, LODOWIEC TURKIESTAŃSKI, JEŁOP, CHEMIA KWANTOWA, PŁYWAK, LICHWA, UPARCIUCH, ARYTMETYKA BINARNA, POJAZD NIENORMATYWNY, WOŁOWINA, ODZIERCA, UŁAMEK ZWYKŁY, ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE, BEZSIŁA, ZACHOWAWCZOŚĆ, KOBIETON, INDIAŃSKI, MARGINES WYPŁACALNOŚCI, REPETYTYWNOŚĆ, CZĄBER, EWOLUCJA KASKADERSKA, JUDAIZM, KIESZONKA, DEMONSTRACJA, KOPERA, FRANCUSZCZYZNA, WYDAJNOŚĆ, SZACHY CZTEROOSOBOWE, OCHRONA PATENTOWA, KABINA, BEZCHMURNOŚĆ, GRUPA NILPOTENTNA, DZIECIĘ EPOKI, TAMARYND, DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI, ASIA, MODYFIKACJA, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, GAZELA PRZEWALSKIEGO, MNOŻNIK, KOMPLEKS IMMUNOLOGICZNY, BEZCELOWOŚĆ, REZERWA WALUTOWA, CIERPIĄCY, SKUBANIEC, PREPARAT, POLĘDWICA SOPOCKA, PODPORA, WIARYGODNOŚĆ PŁATNICZA, PODRZĘDNIK, REZERWACJA, KLESZCZE MIĘKKIE, ŚPIĄCY KRÓLEWICZ, BIURO PERSONALNE, KLEJÓWKA, TAŚMOWY, AWANGARDA, CHAŁTURA, NOMOKRACJA, KIT, THRILLER, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, FASOLA SZPARAGOWA, INDYK, PALIWO KOPALNE, WIGRY, NAGANIACZ, IZOPRENOID, PLEŚNIAWKA, AEROZOL, ILUZORYCZNOŚĆ, JĘZYK TAMILSKI, GITARA SIEDMIOSTRUNOWA, CIERPIĄCA, PARAMETR, WATA, KRAJOWIEC, ŚCIANKA, MISJA, NIEKOMPLETNOŚĆ, PORZĄDEK SPOŁECZNY, DROGÓWKA, KAMPANIA, BEZDENNOŚĆ, ORTOPTYSTA, HARMONIJNOŚĆ, CHORIAMB, MORŚWIN KALIFORNIJSKI, PODCHLEBSTWO, PRZYZWOITOŚĆ, RÓŻDŻYCA POSPOLITA, APOLLIŃSKOŚĆ, JUFERS, BRUTALNOŚĆ, MATERIALIZM DZIEJOWY, SEKULARYZACJA, PENTAPLOID, SEJM ROZBIOROWY, GEOGRAFIA EKONOMICZNA, AUTOPREZENTACJA, WYSŁANNIK, NAZWA TOPOGRAFICZNA, LITERATURA, PASIBRZUCH, DROBNOUSTEK OBRZEŻONY, TURECCZYZNA, SZPANERSTWO, NIEROZRÓŻNIALNOŚĆ, MADONNA, PRODROM, JUNAK, RESTYTUCJA NATURALNA, SIODŁO, DECEPCJA, BEDŁKA MUCHOMOR, GROŹBA KARALNA, RASA PANÓW, KONDYCJONALIZM, HELIPORT, NAPIĘCIE, SKRÓT, RACHUNEK RÓŻNICZKOWY, GWICHT, GEOELEKTRYKA, KWARC MLECZNY, IZOTERMICZNOŚĆ, TOLERANCJA, SYMETRIA, NIEOCZEKIWANOŚĆ, FAZA, MATEMATYCZNY ANALFABETA, KWASOWOŚĆ, TAKIFUGU, CZĄSTKA CIĘŻKA, LIBERALIZM GOSPODARCZY, DOROBKIEWICZ, TRANZYT, STYLIZACJA, MATERIAŁ, NIEZMIENNIK PRZEKSZTAŁCENIA, BRZUSIEC, SŁUP ENERGETYCZNY, ULEGŁOŚĆ, GÓRA PODWODNA, GARDA, CZEREŚNIAK, MARYNISTYKA, HOLTER, POKEMON, PATOLA, KURA, PEWNOŚĆ, MONODRAMAT, NUKLEOTYD, ZAMROŻENIE CEN I PŁAC, ORTOPTYSTKA, BALECIK, WALOR, CYRKÓWKA, PYZA, ESPERANTYDA, KORKOWIEC, OBWÓD ELEKTRYCZNY, REKTYFIKACJA, NAZWA BEZPRZEDMIOTOWA, GRABKI, MIECZ UCHYLNY, PREPROCESOR, AKR, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, KRAAL, GÓWNIANOŚĆ, LEWAR, PODPRZESTRZEŃ LINIOWA, WYBIEG, EDIAKARAN, NIECZYNNOŚĆ, MIODOJAD MARMURKOWY, OPTYKA FALOWA, ARABSZCZYZNA, ODNOWA BIOLOGICZNA, ROZTWÓR WZORCOWY, NAWÓJ, ROŚLINA OLIGOTROFICZNA, PRZEWÓD ODGROMOWY, FARMAZONIA, ANTOLOGISTA, OBROŃCA, KATEGORIA FLEKSYJNA, KRAINA WIECZNYCH ŁOWÓW, PIEC ŁUKOWY, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, SITAK, WIERNY, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, OMNIPOTENCJA, BĄBEL, NORDRAAK, HIPOTEZA SUSLINA, PRZECIWCIAŁO CYTOFILNE, RÓW PRZECICZOŁGOWY, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, REALIZM FOTOGRAFICZNY, HEDONIZM, OŚWIECICIEL, WPŁATA, ZAGĘSZCZACZ, POIDŁO, ZDRADA, HORDA, BIZNESIK, SŁAWA, PLUS, TARCZKA, ?LICHWIARZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.642 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRACA, KTÓRA JEST WYKONYWANA DLA DOBRA OGÓŁU, NP. W CELU UCZCZENIA JAKIEGOŚ ŚWIĘTA NARODOWEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRACA, KTÓRA JEST WYKONYWANA DLA DOBRA OGÓŁU, NP. W CELU UCZCZENIA JAKIEGOŚ ŚWIĘTA NARODOWEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZYN SPOŁECZNY praca, która jest wykonywana dla dobra ogółu, np. w celu uczczenia jakiegoś święta narodowego (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZYN SPOŁECZNY
praca, która jest wykonywana dla dobra ogółu, np. w celu uczczenia jakiegoś święta narodowego (na 13 lit.).

Oprócz PRACA, KTÓRA JEST WYKONYWANA DLA DOBRA OGÓŁU, NP. W CELU UCZCZENIA JAKIEGOŚ ŚWIĘTA NARODOWEGO sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - PRACA, KTÓRA JEST WYKONYWANA DLA DOBRA OGÓŁU, NP. W CELU UCZCZENIA JAKIEGOŚ ŚWIĘTA NARODOWEGO. Dodaj komentarz

1×3 =

Poleć nas znajomym:

x