Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: RODZAJ WIOTKIEJ TKANINY Z OKRYWĄ WŁOSOWĄ; PLUSZ WĄTKOWY, CZYLI TAKI, W KTÓRYM OKRYWA RUNOWA TWORZONA JEST Z WĄTKU

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WELWET to:

rodzaj wiotkiej tkaniny z okrywą włosową; plusz wątkowy, czyli taki, w którym okrywa runowa tworzona jest z wątku (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WELWET

WELWET to:

cienka skóra, która została wykończona przez oszlifowanie (od strony lica) i jest używana głównie do wyrobu odzieży (na 6 lit.)WELWET to:

gładka lub prążkowana, lśniąca tkanina bawełniana, podobna do aksamitu (na 6 lit.)WELWET to:

miękka skóra wykończona od strony lica przez oszlifowanie, przeznaczona głównie na odzież (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ WIOTKIEJ TKANINY Z OKRYWĄ WŁOSOWĄ; PLUSZ WĄTKOWY, CZYLI TAKI, W KTÓRYM OKRYWA RUNOWA TWORZONA JEST Z WĄTKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.604

HARPYMIM, KARNET, ENERGIA, BANDONEON, SZRANKI, NIEUWAŻNOŚĆ, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, WATÓWKA, ŁUSKWIAK, TREPANG, JĘZYK MANX, NIECIEKAWOŚĆ, CIĘGNO, SIERŚĆ, ŚRODEK CIĘŻKOŚCI, PIENIĄDZ TOWAROWY, ZACIĘTOŚĆ, LEPIARKA, JĄKANIE KLONICZNE, DŹWIGACZ DACHOWY, CHCIWSTWO, REGUŁA RAMSEYA, SADZENIAK, GRA W CIEMNO, KONSULTACJA SPOŁECZNA, OWOCNICA, BUFOR, BADIAN, OSNOWA GEODEZYJNA, HEKSAPLOID, KOTERIA, PORTATO, WANIENKA, AKSJOMAT ARCHIMEDESA, DYSK OPTYCZNY, ZBÓJNIK, KREDYT INWESTYCYJNY, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, ANALIZA DYSKRYMINACJI, UCHAL, POPULARNOŚĆ, TOCHIZAUR, POWŁOKA, GŁOWA GORGONY, PERKOZEK BIAŁOSKRZYDŁY, BRZESZCZOT, STAN TERMINALNY, WYCINKOWOŚĆ, PIOSENKA AKTORSKA, WARUNEK LOKALOWY, BIDAKA, FENOLAN, FAŁSZYWIEC, PRZYCISK, KOLUGO, LUZACKOŚĆ, HIPERESTEZJA, SEKCJA ZWŁOK, RECEPTYWNOŚĆ, KLASMODOZAUR, NIEDOSTĘPNOŚĆ, ŻYWIEC, ELITARYSTA, STEREOTYPIA RUCHOWA, BRONCHOGRAFIA, PRYMITYWIZM, SŁODKA IDIOTKA, ANAMNEZA, SOŚNIAK, RUCH PRZYŚPIESZONY, MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE, KOSZYCZEK, KOSMATKA ŻÓŁTAWA, LEMUR WARI, ŚRUBA OKRĘTOWA, LODÓWKA, PRZESTARZAŁOŚĆ, ALBUM, TWIERDZENIE LAGRANGE'A, NOTORYCZNOŚĆ, KOLEJKA LINOWA, KORAKL, BEKON, ORZECHOWIEC, WEZWANIE DO ZAPŁATY, RUCH EKOLOGICZNY, EDYKUŁA, ABSORBANCJA, LEKKI KARABIN MASZYNOWY, PŁASKOŚĆ, MITRA, ARCHEOLOGIA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, PŁĄCZYCA, DZIEŁO SZTUKI, LIOPLEURODON, CHORDOFON, WIDŁOZĘBOWCE, CHWYTAK, KWACZ, KŁĘBCZAK, FASOLKA SZPARAGOWA, GETTO PRZEJŚCIOWE, HOMOPOLIMER, CIOTA, ROZMODLENIE, OSTATNI KRZYK MODY, ANTROPONIM, STENWANTA, BAŁAGUŁKA, KARPLE, WROTA, NIEŻYWOŚĆ, DWUCYFRÓWKA, SYNTEZA FISCHERA-TROPSCHA, ODDANIE, MANDAT IMPERATYWNY, DOPŁATA OBSZAROWA, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, SZMACIAK, PEŁNIA, OKRES INTERGLACJALNY, KECALKOATL, LIFTBACK, ALTERNATYWA, ŻYŁKA, KOZA, EKONOMICZNOŚĆ, SAROS, GRUPA ALGEBRAICZNA, MLEKOWIEC, PŁÓCIENNICA, CHROMOSOM HOMOLOGICZNY, CENA SPRZEDAŻY, SKRĘTEK, KOLEŚ, OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, SOSNA, RIPPER, SEKRETARZYK, TUSZ, AUTONOMIZM, DRENAŻ LIMFATYCZNY, PLACEK PO ZBÓJNICKU, KĄT PEŁNY, NEMEGTOMAJA, WOJSKO, IMITACJA, RUCH JEDNOSTAJNY, JASNOTA GAJOWIEC, GREEN, MIESZANKA, CHÓW WSOBNY, RODZINA ZASTĘPCZA, LANGUSTYNKA, WĘGORZOKSZTAŁTNE, PARWIKURSOR, WANIENECZKA, PRZESYP, ROPUCHY STRUMIENIOWE, ENDURO, JEGOMOŚĆ, CHIŃSKOŚĆ, KOPROSTANOL, RYGIEL, SUTASZ, DZWONECZNIK, PIENIĄDZE, INFA, KOMPAKTOWOŚĆ, BIOGEN, GŁOWA DOMU, ODPRAWA BEZWARUNKOWA, REKULTYWACJA, POŚWIST, KONSULAT, KOLORADIZAUR, TEREN, TŁUSTE LATA, COUNTRY, BIAŁACZKA SZPIKOWA, ŻYWY POMNIK, TWIERDZENIE STONE'A O REPREZENTACJI ALGEBR BOOLE'A, WĘŻÓWKA PALMIASTA, CZUBAJKA, SZARPAK, GATUNEK WSZĘDOBYLSKI, OŚCIEC, CHARAKTERYSTYKA, SPOKÓJ, JĄDRO, CYTADELA, KOŚĆ GUZICZNA, PUSZKARSTWO, MOŚCIK, ROZSĄDNOŚĆ, SKANER PŁASKI, KECZ, WIELOKOMÓRKOWOŚĆ, SZMER, CYPRZYK CZTEROKLAPOWY, EP, ROZMNAŻANIE AGAMICZNE, LAMPI, PORÓWNANIE HOMERYCKIE, TOREBKA, PAŁKA WYSMUKŁA, KMIEĆ, ODBÓJ, POSTĘP ARYTMETYCZNY, GATUNEK, KLEJOWNIA, SZEŚCIAN, ZADZIORNOŚĆ, DZIELNA, KAPTUR, KIEROWCA TESTOWY, ROZKŁAD, MODRASZEK ADONIS, SYSTEM FILAROWO-SKARPOWY, ŻARŁACZ SREBRNOPŁETWY, WZNIOS, JOJO, KNAP, ILUSTRATYWNOŚĆ, BEZAN ŻAGIEL, AUTODESTRUKCJA, NIEZALEŻNOŚĆ, WODOPÓJKI, HACJENDER, KAMIEŃ WĘGIELNY, BERLINKA, ORONGO, TENDENCJA ROZWOJOWA, ŁUK NADOCZODOŁOWY, STEROWANIE MINIMALNO-KWADRATOWE, ODWZOROWANIE STEREOGRAFICZNE, EMISJA WTÓRNA, OBRÓT SYNCHRONICZNY, DZIENNIK URZĘDOWY, GŁOŚNIK JONOWY, KASZTAN, TEŚCIK, PRZYZNAWALNOŚĆ, REDLER, KARBOKATION, KOD PREFIKSOWY, STUPAJKA, POMIDOR, UKRZYWDZONY, ZNAK KOREKTORSKI, KANAŁ WENTYLACYJNY, SZOP, WAŁECZEK, BEDŁKA MUCHOMOR, SAURON, TABAKIERA, PRZAŚNOŚĆ, SMOK, HAMULEC TAŚMOWY, RAMDYSK, GMACHÓWKA, KOLEPIOCEFAL, SYSTEM JĘZYKOWY, PRAKTYCZNOŚĆ, PIEPRZYCZNIK, KONTERFEKT, WOJSKO KOMPUTOWE, PIATNICKIZAUR, GRA CYLINDRYCZNA, LAMPA CROOKESA, BACZKI, PORTIERA, SEPIA, WOLNE, MALANGA, NOWOWIERCA, BUJAK, KROATYSTYKA, ULTRAMIKROSKOP, WORECZEK, CANZONA, GAŁGAN, CIĄG NIESKOŃCZONY, WYDAJNOŚĆ, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, SZWOLEŻER, POLSKI, NADAJNIK ISKROWY, KOREKCJA DYNAMICZNA, POMYSŁOWOŚĆ, DELIKATNOŚĆ, JEDNOŻEŃSTWO, UŻĄDLENIE, NERECZNICA SZEROKOLISTNA, PISTIA, SEKWOJADENDRON, OKOLNICA, KAPISZON, KRZYŻODZIÓB, ZIOMEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.604 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: rodzaj wiotkiej tkaniny z okrywą włosową; plusz wątkowy, czyli taki, w którym okrywa runowa tworzona jest z wątku, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ WIOTKIEJ TKANINY Z OKRYWĄ WŁOSOWĄ; PLUSZ WĄTKOWY, CZYLI TAKI, W KTÓRYM OKRYWA RUNOWA TWORZONA JEST Z WĄTKU to:
Hasło Opis krzyżówkowy
welwet, rodzaj wiotkiej tkaniny z okrywą włosową; plusz wątkowy, czyli taki, w którym okrywa runowa tworzona jest z wątku (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WELWET
rodzaj wiotkiej tkaniny z okrywą włosową; plusz wątkowy, czyli taki, w którym okrywa runowa tworzona jest z wątku (na 6 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x