Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA KOREAŃSKIEGO

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOREAŃSKI to:

przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka koreańskiego (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOREAŃSKI

KOREAŃSKI to:

jeden z języków izolowanych (nienależących do żadnej grupy językowej), używany przez Koreańczyków (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA KOREAŃSKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.611

GŁADYSZ PAPROCIOWATY, ZMYWACZ, ODCZYN, ALARM SZALUPOWY, GRA W BUTELKĘ, DECENTRALIZACJA, SIATKA, BRAT, ZABURZENIE AFEKTYWNE, KARNET, GODET, EKRAN AKUSTYCZNY, DYZARTRIA, SINIEC, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, OSTATNI MOHIKANIN, PRZEWODNIENIE IZOTONICZNE, METAMERIA, SPOILER, SSE, PODATEK DOCHODOWY, BETON JAMISTY, CHEKKER, PORNO, LIMFOBLAST, ŁYKACZ, SZTUCZNY LÓD, SZCZAPA, INTRATA, PANIER, TRASA ŚREDNICOWA, TANYSTROF, NABRZEŻE, FASHIONISTKA, KORYTO RZEKI, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, ZNAK ALFANUMERYCZNY, NEUROGERIATRIA, DOBÓR GENETYCZNY, DŻEM, WĘGIEŁ, KUFF, REPRODUKCJA ROZSZERZONA, WKŁAD GRUNTOWY, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PER CAPITA, SZARLATAN, SKRZYWDZONY, TONAŻ, SPÓŁKA CICHA, INDEKS, CYTYDYNA, ILJIN, KAWA ROZPUSZCZALNA, BRAMA TRIUMFALNA, ZESPOLENIE, KONCERT, ŚLIZGAWICA, LODOWIEC GRUZOWY, SEROWNIA, ZIARNINIAK GRZYBIASTY, LESZCZYNA, DZIESIĄTKA, KOALICJANT, ZAUROZUCH, ANTYPERTYT, PLAC, ŚWIDRAK OKRĘTOWIEC, KRÓTKI WZROK, SPRAY, WIEŻA HEJNAŁOWA, BEZPIECZNIK SKRZYDEŁKOWY, MCV, KONTUR, DZIEŃ REKTORSKI, CHIRURGIA SZCZĘKOWA, EKSYKATOR, PNEUMATOLIZA, WIRUS WŚCIEKLIZNY, ANALITYCZKA, SCHLUTER, KOSTIUMERNIA, KURS, EDYL, OBRONA STREFOWA, BUTWA, HANTABA, KULEBIAK, GRAFIK, SZOPEN, RĘCZNE STEROWANIE, TRYBRACH, OSOBNIK, NIEDOJRZAŁOŚĆ, OKALECZENIE, SZWALNIA, DICYNODONTY, AUSTRONEZYJCZYK, BĄK, SCHLANIE SIĘ, ROZMÓWNICA, DIEN, GAZ ZIEMNY, DRĄŻEK POGO, ASTRONAWIGACJA, PALIWO KOPALNE, ZASTAWKA AORTALNA, MONOCHORD, DRZEWO MAMUTOWE, ZWROTNIK, DZIDZIA PIERNIK, DESIGNER, SZCZUR, VOLLEY, TŁUSZCZYK, STEROWANIE STOCHASTYCZNE, SIEDEMDZIESIĄTKA, NIENARUSZALNOŚĆ, TAJEMNICA SŁUŻBOWA, GORGONZOLA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, KURATORSTWO, TERAPIA REINKARNACYJNA, TAHITAŃSKI, KUC DALES, TYNKTURA, GRANIASTOSŁUP PROSTY, AUGUR, OGRÓDEK JORDANOWSKI, NIEREZYDENT, MIERNIK CYFROWY, SZACHT, JEHOLOPTER, REGRESJA PODATKOWA, BECZUŁKA, KARAWAN POGRZEBOWY, PANI, PARCIAKI, CHROMANIE PRZESTANKOWE, SALA PLENARNA, CHEMIA, GŁADŹ, ZARZĄD, PLAZMA, AKCENT OSTRY, POMYWAK, WAGON, NIEWYRAŹNOŚĆ, PŁACHTA, HYCEL, GOSPODARZ, GŁADKOMÓZGOWIE, IRRADIACJA, PUSZCZALSKA, WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE, WĄTEK, WPRAWKA, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, RAMFORYNCHUSY, CZYRAK GROMADNY, FEERIA, PATRON, AKATALEKSA, RYBA PO GRECKU, BEZPOSTACIOWOŚĆ, WATOLINA, TRANSMISJA, FURDYMENT, LUJEK, KAPISZON, BAJECZNOŚĆ, SEKWENCJA AMINOKWASOWA, CUDOWNY OWOC, REAKCJA ZAPALNA, SZTUKA PASYJNA, SARAFAN, NEANDERTAL, WARIACJE, SAMOAKTUALIZACJA, DZWONEK RĘCZNY, NIEWYDOLNOŚĆ, PUNKT PODSŁONECZNY, WIESZCZBIARNIA, ZBIEG OKOLICZNOŚCI, LAWENDA FRANCUSKA, PREZBITERIUM, PRZYWODZICIEL, WSKAŹNIK, ŻEL, UKŁAD LOGICZNY, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, KOŻUCH, SZEWRON, ATAWIZM, POŚLIZGI, ZAJĄC, OZNAKA, NACZYNIA POŁĄCZONE, GEN PLEJOTROPOWY, OBIEG SYDERYCZNY, ANTOLOGIA, POST, GRZEBIEŃ, PULARES, CEKOTROFIA, PEJZAŻYSTKA, SZAL, GRAMATYKA GENERATYWNA, STRATYFIKACJA, OSPAŁOŚĆ, ŚWIATŁO, ASPIRYNA, KOTEW, SKLEP ZA ŻÓŁTYMI FIRANKAMI, NAKRYCIE, RURA, OBRÓT WTÓRNY, REZYGNACJA, PRZYRZĄD OPTYCZNY, SZYBKOŚĆ, KULUARY, BĄBEL, AKOMODACJA, FARBIARSTWO, TUMULUS, PRÓBA, ÓSMY, AIDEOLOGICZNOŚĆ, HUCULSKI, KONWENT, ISKIERNIK, ŻAŁOBA, ZIELONI, ROŚLINA OKRYWOWA, CZĘŚĆ ZAMIENNA, SIŁA, TRYCZNIK, ALBUM, RĄBEK, OBUCH, ROŻEK, SCHIZOFRENIA NIEZRÓŻNICOWANA, ZACHOWANIE, ŻUPA, RAPTULARZ, REWOLWER, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, FLOKUŁY, RING, CHAŁUPNICA, METR, ODWAGA CYWILNA, OUTSIDER, STRZELNICA SPORTOWA, BEZDEŃ, PARAMENTY, ANALIZA, KSIĄŻĄTKO, LANCRET, BIDET, SÓL, ADAGIO, TELETECHNIKA, JEMIOŁA, MATERIA, ZAKRZTUSZENIE, ZWŁOKI, ATRAPA, TOSKAŃSKI, SENSOWNOŚĆ, GLIPTYKA, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, ROBUSTA, NAPOMNIENIE, DOM HANDLOWY, SZEW, SZASZŁYKARNIA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY PO OKRĘGU, PARKIET, STOPKA, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, SYMPOZJON, KOMÓRKA WŁOSKOWATA, UKŁAD DARLINGTONA, ZACHÓD, KĄT, OBIEG, OCEL, WIERZĄCY, SMAROWNICA, PÓŁROCZNIK, KRYSZNAIZM, GALARETKA, ŚRODEK TRWAŁY, SKŁAD, IKROWIEC, PAŁĄK, LANDO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.611 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka koreańskiego, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA KOREAŃSKIEGO to:
Hasło Opis krzyżówkowy
koreański, przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka koreańskiego (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOREAŃSKI
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka koreańskiego (na 9 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x