PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA KOREAŃSKIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOREAŃSKI to:

przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka koreańskiego (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOREAŃSKI

KOREAŃSKI to:

jeden z języków izolowanych (nienależących do żadnej grupy językowej), używany przez Koreańczyków (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA KOREAŃSKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.370

SYNSET, DIARCHIA, MASZT, KOLORY NARODOWE, ELFICKI, KRAKOWIAK, ZNAMIĘ SUTTONA, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, JĘZYK GEOGRAFICZNY, SPOILER, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, BIGOS PO SIECIEBORZAŃSKU, WYDRA, FAB LAB, ODWAGA, ZACIĘCIE, WARUNKOWANIE KLASYCZNE, MOLESKIN, OSMOZA, TANIEC, RUMIEŃ LOMBARDZKI, SZAFOT, TYNTA, PŁYTA STOLARSKA, JEZIORO KOSMICZNE, GEN RECESYWNY, GEOBOTANIKA, ORGANKI, NOGA, KĄDZIEL, GŁOWICA, STAROPOLSKI, UKŁAD FIZYCZNY, CHYTROŚĆ, WORLD OF WARCRAFT, KIEŁBACHA, ŚLISKOŚĆ, ŚWINIARKA, SPRZĘCIK, WOŹNY, POMÓR, HAK, TRAWERS, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, EDYL, TRANSKRYPCJA, COASTER, DZIADZIENIE, ANTYKWARIAT, PRZYSŁÓWEK, FIKOŁEK, DOKUMENTACJA BUDOWY, FAKT, NOWA TWARZ, JEZIORO POLITROFICZNE, CIEMIĘŻYCA, TRZĘŚLIKOWCE, DUPLEKS, KLER, PRYMUS, TAMPON, WIDEOMAN, FIRMAMENT, RYZYKO KURSOWE, TARANTELLA, ŁONO, CZARKA, RZECZPOSPOLITA BABIŃSKA, DOJRZAŁOŚĆ, LINIA GŁOWY, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, OBSŁUGA, KRYMINAŁ, NASYCALNIA, STARA DUPA, TURECKOŚĆ, WYŁĄCZNIK, SIODZI, LOGIKA, BYLINA, KRÓLEWIĘTA, GŁADZAK, SROKOSZ, KRZYŻAK ROGATY, PRZYGOTOWALNIA, DWUDZIESTY DRUGI, DYSZKANCIK, TARAS WIDOKOWY, SPODECZEK, ODSYŁACZ, PRAŻONKA, PLAC APELOWY, PĘDNIK STRUMIENIOWY, INSTRUMENT SZARPANY, LAPIDARIUM, KOMISANT, SKOMPROMITOWANY, ECCHI, SIODEŁKOWCE, OLEJ LNIANY, KOZŁEK LEKARSKI, KULON, BRYGANTYNA, DIASTOLE, SZTABSOFICER, KLOSZ, KOMUNA, CIEMNOBLASZEK, METODA SCENARIUSZOWA, PALETA, DIAKRYTYKA, WIROSZYBOWIEC, MATEMATYKA, GRANULA, AURA, LIŚĆ ODZIOMKOWY, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, WYZNAWCA, PANCERNIK SZCZECINIASTY, PRZYCISK DZWONKA, GOMÓŁKA, MESA, USŁUGA OBCA, TOTEM, MAK NIEBIESKI, JĘZYKI URALSKIE, ZAKON MENDYKANCKI, ŁĘG OLSZOWY, PRZETWÓRSTWO, TYRALIERA, ANTAGONISTA, ZAKURZENIE, BALDACH ZŁOŻONY, KOŁOMYJEC, WOLNOBIEG, WIELOPŁETWIEC, KONCERN, EGRETA, KOCIOŁ WIROWY, JEDEN, KONFIGURACJA, ŚCIÓŁKOWANIE, SNAJPER WYBOROWY, AMFIBIA, NOTABL, DEPILACJA, TOWARZYSZ PANCERNY, KARNECIK, AGROWŁÓKNINA, TRANSKRYPCJA, KLAPA, ŁOPATA, ŚMIGŁOŚĆ, INTUICYJNOŚĆ, AGENCJA, PIWO, GENERAŁ, FOKMASZT, OPCJA TERMINOWA, KLASTER, IPSYLON, SPÓJNIK WYNIKOWY, ŻABA KRZYKLIWA, OSOBOWOŚĆ, EROZJA ŚNIEŻNA, BRAT, KORDIAŁ, MOD, ŁYK, GEOLOGIA, ZESTAWIK, RAMA KOMUNIKACYJNA, RZEP, ALLELUJA, BOJOWOŚĆ, POCZĄTEK, SILNIK PAROWY, JĘZYK ROSYJSKI, JAZ, ŻYŁA, OSKARŻENIE PRYWATNE, ZMROK, MASKA, REHABILITANT, NIEUŻYTECZNOŚĆ, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, KULCZYBA, ANNA, CHEKKER, SETKA, MAK OPIUMOWY, PIERWIASTEK CHEMICZNY, JEZIORO MEZOTROFICZNE, EKLIPTYKA, PODGATUNEK, RURKA INTUBACYJNA, SUBSKRYBENTKA, PONCZÓWKA, ASEKURANT, RELACJA PUSTA, ŻOŁDAK, RZEŹNIK, LATINO, CEMENTOWE BUTY, HIMALAJE, HOBBYSTA, MONTAŻOWNIA, DZBANECZNIK, STRATEG, SUFIKSACJA, JĘZYK ARGOBBA, OFTALMOLOG, ŁAPA, MONTER, FEMTOCHEMIA, NALEŻNOŚĆ LICENCYJNA, F, CERKIEWSZCZYZNA, PRZEKŁADNIA BOCZNA, GOSPODARKA TOWAROWA, KINEZYTERAPEUTA, HIACYNT, JĘZYK NAHUATL, JONIZACJA, EPICYKL, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, WEŁNA, CZARNA MAGIA, PANNICA, PRZYRODA, KASZALOT, TOPIELISKO, KOPIAŁ, MIĘCZAK, KOŃ TROJAŃSKI, TRON BOŻY, MIOTŁA, WYNAJEM, KONCERT, KUFA, MAKARON, SPŁATA, GAWORZENIE, BOHATER NEGATYWNY, DRYF, PRYSKAWKA, KULTURA JĘZYKA, PRĄTNIK SREBRZYSTY, OŚ OPTYCZNA, ALTERNATYWA, WODOCIĄGOWNIA, GATUNEK POGRANICZNY, DZIEWIĘTNASTKA, DEVELOPER, JĘZYK KARYJSKI, DANE, LUZAK, NACECHOWANIE, POLONIZATOR, SZTORMLINA, EXLIBRIS, ZESTAW, SERCÓWKA, ŻARNIK, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, ŻÓŁTLICZKA, WSPÓŁŻYCIE, PRZYNĘTA, WIDZENIE SENNE, MACH, NIERUCHAWOŚĆ, ŁODRANIT, METEOR, BOCIAN, FETYSZYSTA, PIÓRKO, GLACE, GŁOWICA, MINERAŁ ALLOGENICZNY, TRAKEN, ROPUCHA WODNA, BAŚNIOWOŚĆ, PLAZMOLIZA, CZEK IMIENNY, PAWĘŻ, AEDICULA, BAŃKA SPEKULACYJNA, CUDOWNY OWOC, IZBA CZELADNA, ADRES WZGLĘDNY, BOMBARDA, ŻALE, KAPUŚCIANA GŁOWA, TAKSON, FRAZEOLOGIA LOTNICZA, SOLITER, ANALITYCZKA, SAMPEL, LAUFER CZARNOPOLOWY, ?RESTYTUCJA GATUNKU.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.370 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA KOREAŃSKIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA KOREAŃSKIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOREAŃSKI przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka koreańskiego (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOREAŃSKI
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka koreańskiego (na 9 lit.).

Oprócz PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA KOREAŃSKIEGO sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA KOREAŃSKIEGO. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast