MIEJSCE, W KTÓRYM SIĘ SKRĘCA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SKRĘT to:

miejsce, w którym się skręca (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SKRĘT

SKRĘT to:

zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni (na 5 lit.)SKRĘT to:

papieros skręcony ręcznie (na 5 lit.)SKRĘT to:

używka podobna do papierosa, ale z marihuany (ewentualnie z domieszką tytoniu) (na 5 lit.)SKRĘT to:

skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie (na 5 lit.)SKRĘT to:

zmiana ułożenia ciała (na 5 lit.)SKRĘT to:

papieros domowej roboty (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIEJSCE, W KTÓRYM SIĘ SKRĘCA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.318

SANKI, FINEZYJNOŚĆ, PRZEWODNIENIE HIPERTONICZNE, KRATER BOCZNY, RZUTKA, DOM, STRZAŁKA MAŁA, PŁACHETKA ZWYCZAJNA, CYKL GOSPODARCZY, DEPRESJA, FROTKA, ZLEWNIA, BUCHALTERIA, IMPAS, UKŁAD ZAMKNIĘTY, NAKIEROWANIE SIĘ, ORTOPTYK, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, KONCERT, PIĘĆSETKA, SPRAWNOŚĆ, MUSICAL, PODNIEBIENIE TWARDE, RZUT KAMIENIEM, SONDAŻ, WICIOWCE, KRET, EPUZER, SĄD OPIEKUŃCZY, TEORIA MODELI, FILET, GONGORYSTA, GMINNOŚĆ, SHORT-TRACK, PARNOTA, TYNTA, HELIKAZA, CERKWISKO, OSOWSKI, ELEKTRODA KALOMELOWA, KONSULAT, NYLON, MYSZ ZAROŚLOWA, NIEDOPASOWANIE PRZESTRZENNE, ŚMIESZKA, STACJA TRANSFORMATOROWA, TONIKA, PUNKT OPATRUNKOWY, EKSPRES, HETEROTROFIA, AUTOTRANSFUZJA, WĄŻ OSTROGŁOWY, SAMOZAPALENIE, KINO SAMOCHODOWE, SIATECZKA, RANA, STAW KULISTY WOLNY, PUDŁO, WĘDROWNOŚĆ, NIEGOSPODARNOŚĆ, PAPIER BEZDRZEWNY, SKOK, ROZMNOŻA, KARDYNAŁ, OSKARŻENIE PUBLICZNE, PĄK, REGRESJA MORZA, BINOKLE, CHORDOFON, UKŁAD TERMODYNAMICZNY, CZARNY SZLAK, BASEN MODELOWY, KARTA MOBILIZACYJNA, SKARYFIKACJA, RYBY, BABA-JĘDZA, DIETA, JEZIORO POLIMIKTYCZNE, SZAROZIEM, WIELKORUSKI, SKRZYNECZKA, DŻEZ, PROTOZOOLOGIA, RUMSZTYK, BIURO MATRYMONIALNE, RADIO TAXI, GIDRAN, INTERESOWNOŚĆ, REAKCJA SPRAWCZA, CHOROBA BUSCHKEGO, PRZEPOJKA, BIEGUN CIEPŁA, DETALISTA, WYSOKOŚĆ BEZWZGLĘDNA, OBRONA, HARROD, MANDAT WOLNY, BEZWZGLĘDNOŚĆ, REPETYCYJNOŚĆ, PRZEWÓD JEZDNY, USTRONNE MIEJSCE, KOLIZJA DROGOWA, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, SYNANTROPIZACJA, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, CHMIELARNIA, TENDENCJA, STAN, OFENSYWA, NAUCZANIE DOGMATYCZNE, GRUNGE, WIEŻA, USTNIK, MODERUNEK, HAMULEC KLOCKOWY, HIPERMETROPIA, RAK, AMH, PLAMA, EKOLOGIA CZŁOWIEKA, FALA AKUSTYCZNA, LANDRYNKA, TELEGRAFIA, KATAR KISZEK, PRZYBYTEK, EKSTRADYCJA, ZGNIŁY KOMPROMIS, FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY, OKSZA, BADANIE JAKOŚCIOWE, TEATR EPICKI, SITCOM, EWAPORAT, METEORYTYKA, HELIOFIZYKA, MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY, AGRAFON, GÓRMISTRZ, NEPALI, SPOKÓJ, FOTOWOLTAIKA, KADZIDEŁKO, SKRYPTORIUM, GEOFIT CEBULOWY, IMMUNOLOGIA KLINICZNA, GRUCZOŁ COWPERA, ZESPÓŁ NIEBIESKICH PIELUSZEK, KOTWICZNIKOWCE, FLACHA, DYFUZOR, ŁONO ABRAHAMA, ROZMIAR KĄTOWY, ODWIETRZNIK, MASŁO, WŁÓKIENNICTWO, CIAŁO OBCE, SUBSKRYBENTKA, UŁUDA, LUSTRACJA MAJĄTKOWA, DOM WIELORODZINNY, JAMA STAWOWA, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, POZYCJA, BORDER, PRZYWODZICIEL WIELKI, MROCZEK POZŁOCISTY, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA, LETARG, REIFIKACJA, TWIERDZA, KLEJARZ, DUCH OPIEKUŃCZY, MOTYLEK, ADRES KORESPONDENCYJNY, TUKAN, KRZEMIAN WSTĘGOWY, MIEDZIOWNIK, NIEOBLICZALNOŚĆ, KOSS, ELEKTRODYNAMIKA KLASYCZNA, WYNURT, KAFEJKA INTERNETOWA, UJŚCIE, ZALANIE SIĘ, WALKA, RZECZY OSTATNIE, ZESZYT W KRATKĘ, STUDENT, ŁACIŃSKOŚĆ, PROWENTOWY, ZAKAZ STADIONOWY, ODŁÓG, TREŚĆ, WIECZÓR, MODEL, BELWEDER, FOSFORYLACJA SUBSTRATOWA, EUTEKTYKA, SIEROCTWO SPOŁECZNE, OKIENKO, SILNIK ELEKTRYCZNY BOCZNIKOWY, KILBLOKI, BAON, PARAPETÓWKA, GRA NIESKOŃCZONA, KROATYSTYKA, PRZYCHODNIA, PŁAST BRZOZOWIEC, PERGAMIN, AMEN, OSOBA PODEJRZANA, SFERA GWIAZD STAŁYCH, HIPIS, PORZĄDEK DORYCKI, ZASTAWKA TRÓJDZIELNA, ERICKSON, GOSPODARKA NATURALNA, SIEDZENIE, KOFAKTOR, PLENER, TRAF, BRETOŃSKI, CHIRURG, SŁÓWKO, BIAŁY WIERSZ, DOBRO KOMPLEMENTARNE, OBUCH, GUNIAK, BEDŁKA, BUCHTA, CENTRALA TELEKOMUNIKACYJNA, SIEKACZ, ŻEGLARZ, SZPECIELOWATE, KANAPKA, MALAKOZOOLOGIA, PSYCHOLOGIA BEHAWIORYSTYCZNA, SYNTETYZATOR, MALOWANIE, NACZYNIA POŁĄCZONE, ZAPASY, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, DAMULA, MIĘSIEŃ GRUSZKOWATY, CIEMNIA, START ZATRZYMANY, BATERIA, SZEPT, CELT, ŁUCZNIK, MIKROFON DYNAMICZNY, MORION, LIST POLECONY, DROGA KOŁOWA, POLICJA, RYNEK KONSUMENTA, FRAGMENTACJA PLECHY, ENERGIA GEOTERMALNA, IMPERIUM KHMERSKIE, CHOROBA KAHLERA, APLIKACJA ADWOKACKA, WARSTWA KULISTA, BELWEDER, STOS ATOMOWY, SERWER, PYTEL, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, GŁOŚNIK PIEZOELEKTRYCZNY, DRĄGOWINA, BILET POWROTNY, ZDARZENIE, TAKT TRÓJDZIELNY, INTERNACJONAŁ, CYBORIUM, CHMURA WARSTWOWA, ZATRZYMANIE SIĘ, ŁAWA PRZYSIĘGŁYCH, NAPÓR, ITALIAŃSKI, MOST, ELEKTROWNIA WODNA PRZEPŁYWOWA, BATERIA TERMOELEKTRYCZNA, DWUMIAN NEWTONA, KOŁECZEK GOLFOWY, OGOŃCZYK WIĄZOWIEC, SPRAWIEDLIWOŚĆ, PRZELEW TRANSGRANICZNY, KLUCZ SZWEDZKI, JĄKANIE TONICZNE, WOREK SPOJÓWKOWY, ASPIRANT, MERSYTEMA, APOGEUM, GIEŁDA, PRZEWIĄZKA, ROZCHÓD, POLIMER, BATERIA GALWANICZNA, ŚWIETLICA, ?KUPER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.318 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIEJSCE, W KTÓRYM SIĘ SKRĘCA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIEJSCE, W KTÓRYM SIĘ SKRĘCA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SKRĘT miejsce, w którym się skręca (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SKRĘT
miejsce, w którym się skręca (na 5 lit.).

Oprócz MIEJSCE, W KTÓRYM SIĘ SKRĘCA sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - MIEJSCE, W KTÓRYM SIĘ SKRĘCA. Dodaj komentarz

3×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast