GWAŁTOWNE ROZŁADOWANIE NAPRĘŻEŃ NAGROMADZONYCH W SKORUPIE ZIEMSKIEJ, W WYNIKU PRZEJŚCIOWEGO ZABLOKOWANIA RUCHU WARSTW SKALNYCH PORUSZAJĄCYCH SIĘ WZDŁUŻ LINII USKOKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRZĘSIENIE ZIEMI to:

gwałtowne rozładowanie naprężeń nagromadzonych w skorupie ziemskiej, w wyniku przejściowego zablokowania ruchu warstw skalnych poruszających się wzdłuż linii uskoku (na 15 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TRZĘSIENIE ZIEMI

TRZĘSIENIE ZIEMI to:

nagła zmiana, wydarzenie, które zaburza jakiś porządek (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GWAŁTOWNE ROZŁADOWANIE NAPRĘŻEŃ NAGROMADZONYCH W SKORUPIE ZIEMSKIEJ, W WYNIKU PRZEJŚCIOWEGO ZABLOKOWANIA RUCHU WARSTW SKALNYCH PORUSZAJĄCYCH SIĘ WZDŁUŻ LINII USKOKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.978

PENITENCJARYSTYKA, NIEPOBOŻNOŚĆ, PEWNOŚĆ, PUNKT KOPULACYJNY, REWIZJONIZM, SHOUNENAI, BUŁAT, TRANZYSTOR POLOWY, DELFIN BIAŁONOSY, MIERNIKOWCOWATE, TARSKI, DRESIARZ, TRAWELEBRYTA, BRANDMUR, FALA WZROSTOWA, TEKSTOLIT, TOPOLOGIA MAGISTRALI, OPIEKUŃCZOŚĆ, STYL CASUALOWY, HISTORYZM MASKI, LATRY, WYBRZEŻE SZKIEROWE, IRRADIACJA, NOCEK ORZĘSIONY, PĘTAK, BILOKACJA, INWERSJA, TORNADO, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, DIAFTOREZA, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA-KITAMURY, FILEMON CIENKODZIOBY, POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE, PORZĄDEK TOSKAŃSKI, SPAD, TANATOPSYCHOLOGIA, TRACKLISTA, FREAK, GRZYB NIEJADALNY, RURALISTYKA, JEZIORO ZASTOISKOWE, BRAT, ANTYNATURALIZM, ROZWOJOWE ZABURZENIE MOWY, WYJEC CZERWONY, ZNAK ZODIAKU, BAR, KRAJOBRAZ KULTUROWY, OWOCOSTAN ORZESZKOWY, TARCZA, MANICURZYSTKA, KAPITULACJA, ARENA, WĘGIERSKI, KSIĘGOWA, CHOROBA LEVA, SKRĘCANIE, KROWA, AGREGATY PIENIĘŻNE, MIKRODERMABRAZJA, KRAJOBRAZ, WYBIEG, EKOSFERA, RAJTUZY, SEKSUOLOGIA, PRZEKŁADANIEC, WYROK, POROŚLE, POJAZD ZABYTKOWY, MARCELIN, TRASZKA PIRENEJSKA, ŚWIĄTYNIA, PODATEK EKOLOGICZNY, WYZNAWCA, ROŚLINY ZARODNIKOWE, INTENCJONALIZM, LENIUSZEK, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, PINGWINARIUM, PUNKT WĘZŁOWY, FATAMORGANA, KRĄŻOWNIK TRAKTATOWY, EPISTOLOGRAFIA, ŚNIOT, ORZESZEK PINIOWY, ADBLOCK, METAMERIA, KLASTER, NATRĘT, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, HEROS, NERWIAK PŁODOWY WSPÓŁCZULNY, GEOMETRIA BOLYAIA-ŁOBACZEWSKIEGO, PRZECINACZ, ZLEWKA, GŁOGOWIEC, DRUGI OFICER, ACHONDRYT, ENKLAWA, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, SZCZERBA, LIEBIG, TARCZA KRYSTALICZNA, MARSZAND, BERSON, PGR, ŁEB NA KARKU, ŚPIĄCZKA, STEEL PAN, KOGUT GALIJSKI, SPÓJNIK ROZŁĄCZNY, BROMOLEJ, WIECZÓR, PRĄD ZMIENNY, WOJEWODA, ODROSTY, MUCHA SIATKOSKRZYDŁA, PHISHER, ROZDŹWIĘK, OZÓR, SPECJACJA, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-9, TRÓJNÓG, TREN, MECHANIZM JEZDNY, OSTROSŁUP FOREMNY, ZDZIADZIENIE, JOUAL, ABERRACJA, KOMBATANTKA, DÉJA VU, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, STACJA TRANSFORMATOROWA, SPADAJĄCA GWIAZDA, PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, UŻĄDLENIE, KRAWCOWA, MOGIROTACYZM, CHOROBA GLIŃSKIEGO-SIMMONDSA, WDOWI GROSZ, PŁASZCZ WODNY, EV, LANSJER, MAORI, LEGISLATYWA, ZAKON BENEDYKTYŃSKI, UCINKA, ŹDZIERSTWO, PLAMA, FROTER, BIOGERONTOLOGIA, GRACA, KARLIK ŚREDNI, RÓŻOWE OKULARY, WIDZIADŁO, NACHLANIE SIĘ, KARTON, WALLAROO CZARNY, SZYNA, RETROGRADACJA, ROZEDMA PŁUC, ZBOŻE, MIEDZIORYTNIK, SZCZOTKARZ, ZAUROPODOMORFY, MINUTA, PRZYZWOITOŚĆ, NIEDOMYKALNOŚĆ, WIROWOŚĆ, ROBOTY ZIEMNE, DYSRUPCJA, OKSZA, ODLEWARKA, ZADRZECHNIA, ZNAMIĘ WRZECIONOWATO-NABŁONKOWATOKOMÓRKOWE, FRANCA, ZAKRES ZNACZENIOWY, REUMATOLOGIA, SPRAWDZIAN, KWADRANT, BASEN, TRZPIEŃ, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, ZAKRYSTIA, SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA, CNOTA, PIJAWKA, MOC PRZEROBOWA, TELESKOP, BANIECZKA, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, CZAPKA NIEWIDKA, MRUKOKSZTAŁTNE, KREPA, DEWOCJONALIA, BLANKI, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, CIŚNIENIE HYDROSTATYCZNE, PŁOCHLIWOŚĆ, WYRĘBISKO, DACH NAMIOTOWY, CZUSZKA, WYMIOCINY, TRZĘSIENIE ZIEMI, CEWKA PUPINIZACYJNA, BUTELKA, EKSPRES, MA, LĘG, BAJKOPIS, AKOMODACJA, PU, BAJRONISTA, SZCZEPONOGI, RENTA INWALIDZKA, BANAT, BUTNOŚĆ, KREWNY AGNACYJNY, GALICJA, ZBRODNIARZ WOJENNY, AKR, SILNIK CZTEROSUWOWY, PIEC TYGLOWY, WIDZ, AMORFICZNOŚĆ, HYDROFIL, INKARNACJA, CHORIJAMB, REASORTACJA GENOWA, WYTRAWERSOWANIE, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, BIURO ŁĄCZNIKOWE, PAJACYK, OPAKOWANIE, PASO DOBLE, ZAPUSTY, WYPRZEDAŻ, KŁĄB, CAŁUSEK, EFEKT KAPILARNY, ŻABKA, WOREK SPOJÓWKOWY, DOJŚCIE, GRUNGE, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, CHŁYST, AFISZOWANIE SIĘ, SOS MALTAŃSKI, GARDEROBIANA, ZAPLOT, PERYGEUM, ODPŁATA, SZCZUR PACYFICZNY, SUBWOOFER AKTYWNY, ZGRZEWKA, LAMPAS, SKAŁA PLUTONICZNA, PISMO TECHNICZNE, CIAŁO AMORFICZNE, ZESZYT W KRATKĘ, STREFA TROFOLITYCZNA, PRAWNICTWO, TEUTOŃSKI, STRZELNICA SPORTOWA, ZAZDROŚĆ, MORNA, POWOŁŻE, WEKSYLOLOGIA, KROCHMAL, PATRON, SEKS, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, STYL KOLONIALNY, HIPOTELORYZM, BIOLOGIA, JASŁO, KOZIOŁ, PASIECZYSKO, OTWÓR STRZAŁOWY, DWUSTUMETROWIEC, SZKOŁA, NAJEM OKAZJONALNY, SKAŁA OSADOWA, JESIOTR, DESKRYPCJA OKREŚLONA, KARCZOWISKO, WIOSKA, OBSADKA, WYBIJACZ, SIZAL, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, HIPPISKA, ZASYP, FILOZOFIA MATEMATYKI, BÓB KOŃSKI, PARK SZTYWNYCH, KOMORA ZAMKOWA, BÓL DUPY, ?FUNGICYD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.978 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GWAŁTOWNE ROZŁADOWANIE NAPRĘŻEŃ NAGROMADZONYCH W SKORUPIE ZIEMSKIEJ, W WYNIKU PRZEJŚCIOWEGO ZABLOKOWANIA RUCHU WARSTW SKALNYCH PORUSZAJĄCYCH SIĘ WZDŁUŻ LINII USKOKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GWAŁTOWNE ROZŁADOWANIE NAPRĘŻEŃ NAGROMADZONYCH W SKORUPIE ZIEMSKIEJ, W WYNIKU PRZEJŚCIOWEGO ZABLOKOWANIA RUCHU WARSTW SKALNYCH PORUSZAJĄCYCH SIĘ WZDŁUŻ LINII USKOKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRZĘSIENIE ZIEMI gwałtowne rozładowanie naprężeń nagromadzonych w skorupie ziemskiej, w wyniku przejściowego zablokowania ruchu warstw skalnych poruszających się wzdłuż linii uskoku (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRZĘSIENIE ZIEMI
gwałtowne rozładowanie naprężeń nagromadzonych w skorupie ziemskiej, w wyniku przejściowego zablokowania ruchu warstw skalnych poruszających się wzdłuż linii uskoku (na 15 lit.).

Oprócz GWAŁTOWNE ROZŁADOWANIE NAPRĘŻEŃ NAGROMADZONYCH W SKORUPIE ZIEMSKIEJ, W WYNIKU PRZEJŚCIOWEGO ZABLOKOWANIA RUCHU WARSTW SKALNYCH PORUSZAJĄCYCH SIĘ WZDŁUŻ LINII USKOKU sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - GWAŁTOWNE ROZŁADOWANIE NAPRĘŻEŃ NAGROMADZONYCH W SKORUPIE ZIEMSKIEJ, W WYNIKU PRZEJŚCIOWEGO ZABLOKOWANIA RUCHU WARSTW SKALNYCH PORUSZAJĄCYCH SIĘ WZDŁUŻ LINII USKOKU. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x