JEDNO Z ZABURZEŃ NEUROLOGICZNYCH POLEGAJĄCE POTRZEBIE CIĄGŁEGO RUCHU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NADPOBUDLIWOŚĆ RUCHOWA to:

jedno z zaburzeń neurologicznych polegające potrzebie ciągłego ruchu (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNO Z ZABURZEŃ NEUROLOGICZNYCH POLEGAJĄCE POTRZEBIE CIĄGŁEGO RUCHU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.018

KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, DZIEWIĄTA FALA, NERWICA, MECHANIKA PŁYNÓW, ANTYCYPACJA, KUPLERSTWO, PĘDNIK STRUMIENIOWY, INKOHERENCJA, BYK SYCYLIJSKI, AKT, ŁAPOWNICTWO BIERNE, OGNISKO RODZINNE, ZWROTNIK, BILOKACJA, EKSKLUZYWIZM, CHOROBA SEKRETNA, PŁOZA, STĄGIEW, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, TOBOLSK, PRZEJŚCIÓWKA, PLECHA, NORYLSK, ANDROGYNIA, URZĄDZENIE DŹWIGNICOWE, GRUCZOŁ MIODNIKOWY, SIŁOWNIA WIATROWA, ARCHIKONFRATERNIA, UTC, BAZA, TRANSLACJA, PRZEPROST, DZBAN, MOC WSTECZNA, TOMSK, NARODNIK, FALSYFIKACJA, DEBIUT PÓŁOTWARTY, OPTYKA ADAPTACYJNA, AKROBACJA, JEDNOWARTOŚCIOWOŚĆ, IZOMORFIZM, ZLEWKA, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, KULMINACJA, AGENEZJA, CZARNOSECINIEC, KAWITACJA, STEREOTYPIA RUCHOWA, TACZKA, HELLADA, MIĘŚNIÓWKA GŁADKA, MIERNIKOWIEC, POGOTOWIE, ALTERNATYWA, OSOBOWOŚĆ MNOGA, KIELICH MSZALNY, OŚ KOSMICZNA, KOMBATANTKA, ELEATA, DROGA EKSPRESOWA, WAHADŁO, STĄGIEW, PORA ROKU, SERTRALINA, PISZCZAŁKA WARGOWA, PRĘDKOŚĆ, WARIACJA, PIRAT DROGOWY, UTWÓR AUDIOWIZUALNY, TUŁACTWO, MAN SE, ROZSIEW, ASTROLOGIA NATURALNA, CECHA RUCHU, PSYCHIATRIA BIOLOGICZNA, ODDZIAŁ INTEGRACYJNY, KRYTERIUM AMSTERDAMSKIE, BROWAR, KUPA, HORMON LOKOMOCYJNY, MOŻLIWOŚĆ, POGOŃ ZA RENTĄ, HIPNOTYK, PSYCHIATRIA, BENIGER, WULWODYNIA, DUALNOŚĆ, PIRACTWO, NAWIGACJA TERMINALOWA, ŁUK DZIENNY, HIPOSTAZA, OBRÓT SYNCHRONICZNY, STRUMIEŃ, HIPOTEZA CZERWONEJ KRÓLOWEJ, GIMNASTYKA, SERW, SIŁOWNIK, KAPITULARZ, AGREGACJA, TORONTO, JAHWE, PSYCHIATRIA KULTUROWA, KEROUAC, ŁAKNIENIE SPACZONE, ŁAPÓWKARSTWO, DRYF SEMANTYCZNY, ŻYŁA WIELKA MÓZGU, WYNAJEM, PŁASZCZYZNA, SAMOGŁOSKA PRZEDNIA, KABEL, HETEROZJA, EMANACJA, EFEKT KAPILARNY, PRAWO WYŁĄCZONEGO ŚRODKA, PRZENIK, POMPKA INSULINOWA, POSTERUNEK ODGAŁĘŹNY, MONOKL, ODDZIAŁYWANIE SILNE, RUCH ODRZUTOWY, PATAREN, PATOGENNOŚĆ, DYNAMICZNOŚĆ, EMISJA ELEKTRONÓW, AKROBACJA LOTNICZA, LEKKA ATLETYKA, ELEWATOR, RODZICIELSKIE PIĘTNO GENOMOWE, DOGĘSZCZENIE, MAJSTERKOWANIE, MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW SERCA, KONWERTYTA, OPILSTWO OKRESOWE, DROGA DWUPASMOWA, EFEKT ROSSITERA-MCLAUGHLINA, GOŁĘBIARSTWO, EFEKT SNOBA, DYNAMIKA, DEKREMENT TŁUMIENIA, PŁYNNOŚĆ, POSTÓJ LODOWCA, BROŃ GŁADKOLUFOWA, SPRĘŻYSTOŚĆ, DOBRO KOMPLEMENTARNE, POJAZD NIENORMATYWNY, KRZYŻ HERALDYCZNY, ANTYFERROMAGNETYZM, CHWYTNIK, MORFOTROPIA, CYLINDER HYDRAULICZNY, ABOLICJONISTA, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, JEDNA STRONA MEDALU, MAJSTERKA, WYPAD, ERGOTERAPIA, SPIRALA, MASZCZYK, EGON, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, GAMBIT HETMAŃSKI, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, UKŁAD JEZDNY, ABSORPCJA, SOLIDARUCH, HUSYTA, DYFUZJA ŚLEDZONA, OSPAŁOŚĆ, OLEFINA, PIRAT, AGREGAT, MARTWOTA, RÓWNOPOSTACIOWOŚĆ, SIEĆ WAN, SKRZYDEŁKO, POTRZEBUJĄCY, WAŁ DZIĄSŁOWY, PUNK ROCK, OGNISKO DOMOWE, OSKARD, PROMIENIOWANIE TEMPERATUROWE, BOROWIEC OLBRZYMI, ZESTAW, MANEWR PRINGLE’A, PRZEDSIĘWZIĘCIE TERMOMODERNIZACYJNE, RADAR METEOROLOGICZNY, POLICJA DROGOWA, DROGA KRZYŻOWA, MOTOR, KORDON, EFEKT SNOBIZMU, PARALIPSA, OPUKIWANIE, BAROLO, TURBINA WIATROWA, MARTWY CIĄG, CENTRALNE TWIERDZENIE GRANICZNE, MIELOGRAFIA, PROSTOWÓD, SARNA, PRZEPUKLINA ROZWORU PRZEŁYKOWEGO, PR, MŁOT, MORA, PRZETOKOWY, OPOZYCJA, WERSET, SEMAFOR KSZTAŁTOWY, STRAŻ GRANICZNA, MULTITOOL, WIROSZYBOWIEC, DZIELENIE, CIEPŁO, PRAWO COULOMBA, MOTYLEK, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, CHEMOTAKSYNA, EFEKT WYPIERANIA, EFEKT FOTOELEKTRYCZNY, SLAJS, TWIERDZENIE O IZOMORFIZMIE, UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE, ZESPÓŁ OGONA KOŃSKIEGO, KUPLER, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, OAZA, BILIŃSKA, NAUPLIUS, NEUROPSYCHOLOGIA POZNAWCZA, BIAŁA NOC, BOCZNICA KOLEJOWA, CHOROBA SPICHRZANIA ESTRÓW CHOLESTEROLU, ZWŁÓKNIENIE, HIPOWENTYLACJA, ŚRUBOKRĘT, ZWINNOŚĆ, ORZECHOWIEC, ZABURZENIE IDENTYFIKACJI PŁCIOWEJ, FIBROMIALGIA, NACZYNIAK JAMISTY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, LUNETA, CHOROBA THOMSENA, KIERUNKOWSKAZ, OPIESZAŁOŚĆ, BYK Z BRĄZU, DESZCZ METEORÓW, PRZYŚPIESZENIE ZIEMSKIE, DROGA MAGISTRALNA, SZATA SPOCZYNKOWA, AGNOZJA TWARZY, MIASTECZKO ROWEROWE, POWIERNICTWO, PENETRACJA, W, INKORPORACJA, TRÓJKROK, MNOŻENIE, NEPOTYZM, WODZIK, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, WNIOSKOWANIE W TYŁ, DYŻURNY RUCHU, NEFOSKOP, ROZMACH, PASTA, MASA KRYTYCZNA, KUC HACKNEY, SKŁADKA, CYKLON, CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA, ZRZĘDZIARSTWO, OPÓR AERODYNAMICZNY, ŁAPOWNICTWO, REKOLEKTA, FALA BALISTYCZNA, MIODNIK, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, ZJAWISKO FARADAYA, BAŻAN, KARTA PŁATNICZA, FEMINIZM LIBERALNY, CHEMOTROPIZM DODATNI, NACISK, LEJDA, FONIATRIA, ABOLICJONISTKA, PRZYŚPIESZENIE STYCZNE, OBSŁUGIWANIE, DŹWIG, RĘKAW, KATAR, KURATOR, MOSTOWNICZY, ŻAKARD, EKLIPTYKA, EROS, OKO, ?ORTOPEDA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.018 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNO Z ZABURZEŃ NEUROLOGICZNYCH POLEGAJĄCE POTRZEBIE CIĄGŁEGO RUCHU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNO Z ZABURZEŃ NEUROLOGICZNYCH POLEGAJĄCE POTRZEBIE CIĄGŁEGO RUCHU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NADPOBUDLIWOŚĆ RUCHOWA jedno z zaburzeń neurologicznych polegające potrzebie ciągłego ruchu (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NADPOBUDLIWOŚĆ RUCHOWA
jedno z zaburzeń neurologicznych polegające potrzebie ciągłego ruchu (na 21 lit.).

Oprócz JEDNO Z ZABURZEŃ NEUROLOGICZNYCH POLEGAJĄCE POTRZEBIE CIĄGŁEGO RUCHU sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - JEDNO Z ZABURZEŃ NEUROLOGICZNYCH POLEGAJĄCE POTRZEBIE CIĄGŁEGO RUCHU. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

x