ZJAWISKO POLEGAJĄCE NA DĄŻENIU PRZEZ OSOBY FIZYCZNE, PRZEDSIĘBIORSTWA LUB INNE ORGANIZACJE (NP. GRUPY INTERESÓW) DO UZYSKANIA KORZYŚCI MATERIALNYCH PRZEZ WYWIERANIE WPŁYWU NA OTOCZENIE GOSPODARCZE LUB STAN PRAWNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POGOŃ ZA RENTĄ to:

zjawisko polegające na dążeniu przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa lub inne organizacje (np. grupy interesów) do uzyskania korzyści materialnych przez wywieranie wpływu na otoczenie gospodarcze lub stan prawny (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZJAWISKO POLEGAJĄCE NA DĄŻENIU PRZEZ OSOBY FIZYCZNE, PRZEDSIĘBIORSTWA LUB INNE ORGANIZACJE (NP. GRUPY INTERESÓW) DO UZYSKANIA KORZYŚCI MATERIALNYCH PRZEZ WYWIERANIE WPŁYWU NA OTOCZENIE GOSPODARCZE LUB STAN PRAWNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.303

JUFER, KURPIE, FAJKA WODNA, ZJAWISKO, WYLOT, FOLKSDOJCZ, FILTR, SĄD HONOROWY, KALIBRACJA, ZAKAŻENIE POKARMOWE, STATYSTYKA, ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE, JEŻ WSCHODNIOEUROPEJSKI, IMIGRACJA, PAROWCZYK, OBSŁUGA, ZYSK, LIBRA, POLIKRYSZTAŁ, DACH POGRĄŻONY, DZIEŁO FORTYFIKACYJNE, JAŚNIA, KLIN, RELISZ, WIKARYZM GEOGRAFICZNY, FRONTON, ARGUMENT, NIEWYPARZONY PYSK, NASIENNIK, ŚLUZA WAŁOWA, WIĘZOZROST SPRĘŻYSTY, LUBASZKA, CUKIER INWERTOWANY, ZESPÓŁ CHOROBOWY, OLEJ SOJOWY, KOSARZ, ŚLUZ SZYJKOWY, OFICJUM, EPITET, PRZEPOJA, WCZASY POD GRUSZĄ, BROSZURA, SALUT, TURECKI, REWERENCJA, PIERWSZA DAMA, SUROWICA, PRAWO BIOTA-SAVARTA, MOC WYTWÓRCZA, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, RACHUNEK BIEŻĄCY, GRYLAŻ, AZOLLA MEKSYKAŃSKA, PĘTO, DROBNICA, KORDON SANITARNY, KOMPETENCJA MIĘKKA, REGUŁA ODRYWANIA, NACZÓŁEK, GAD, WSZYSTKOŻERCA, STRĘCZYCIELSTWO, PODATEK EKOLOGICZNY, GROMBELARD, RUMIEŃ NAGŁY, ZNAK, CZUBEK, BEZSZELESTNOŚĆ, FERROMAGNETYCZNOŚĆ, METEOR, MORWA, BŁONA DOPOCHWOWA, KLIMAKS, MANUFAKTURA, KURZA STOPKA, KOSMITA, PÓŁRUCH, KANAŁ BURZOWY, ODKŁADNICA, STOŻEK PASOŻYTNICZY, INERCYJNOŚĆ, DWORAK, OBIEKTYWIZM, KAPSLA, BATAGUROWATE, TUBULOPATIA, DYRYGENTURA, WĘGLIK, ZIĘCIASZEK, STATYW, MATERIAŁ, FUNDUSZ ZASOBOWY, KULCZYBA WRONIE OKO, ŚWIEŻAK, ULGA PODATKOWA, TYCZKA, INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, GOSPODARKA TOWAROWO-PIENIĘŻNA, WOLNOBIEG, CZEPEK, KARMEL, ŁOWIECTWO, UGRUPOWANIE, POLE ELEKTROMAGNETYCZNE, SKLEPIENIE KRZYŻOWO-ŻEBROWE, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, LASERUNEK, NATASZA, ŁAPOWNICTWO, WIDMO OPTYCZNE, BŁĄD LEKARSKI, NIEŚMIAŁOŚĆ, OGONEK, KOLCZATKA, JODO-SHU, GRANDA, OKRES PÓŁTRWANIA, CIEMNOŚĆ, HALSZTUK, REN, LEUKOTOMIA, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, NAKAZ KWATERUNKOWY, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, CYKL PALIWOWY, SILNIK NAPĘDOWY, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, SKALA RICHTERA, ŁYSZCZYK, KOMORA MINOWA, SERDAK, LINA, ANTENA RAMOWA, NADCHLORAN POTASU, KWASEK CYTRYNOWY, BUDOWNICTWO SPOŁECZNE, POWIEŚĆ S-F, MIESZACZ, CIŚNIENIE KIERUNKOWE, MISSISIPI, ANTYBIOTYK, ARGYROZAUR, HASHTAG, WYKRĘTAS, DZIANINA, ARSENIAN(III), ZIELONI, PRYSZNIC, ASESOR, SPEAKER, DESZCZ, TEREN ZALEWOWY, KROSOWNICA WIZYJNA, PRZEPIĘCIE, FAN CLUB, KADZIDŁOWIEC, ELASTOR, SIMON, WAPNO NIEGASZONE, FARERSKI, OPRZĘD, TERMOSTAT, SKARGA KASACYJNA, SIŁACZ, ABOLICJONISTKA, MAJORAT, NEFELIN, APOSTOŁ, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, STROICZKOWE, JĘZYK KENTUM, ORATORIUM, KONSERWA, SUSZARNICTWO, KERALA, KOZA, PIECZARKOWA, FORMA, GALISYJKA, OGNIWO SREBROWE, WIATROWNICA, LIST, BESTIARIUSZ, PRZYGOTOWANIE, AUTOSKLEP, KURA ZNOSZĄCA ZŁOTE JAJA, CERAMIKA SANITARNA, PRÓŻNIA, AUDIOTEKST, SZRAF, FILAR, AUSZPIK, ROTA, KOLEC, LOGGIA, SIOSTRZYCZKA, UPGRADE, KOMPENSACJA, SALCESON, SPÓŁGŁOSKA SYCZĄCA, JĘZYK SANSKRYCKI, APOLIŃSKOŚĆ, STRZAŁ, NIEDOCUKRZENIE KRWI, MIRLITON, CHOROBA BRUGADÓW, JUDASZ, RYBA KOSTNA, BIOLIT, CHLOASMA, RAJZEFIBER, SZTUCZNE OGNIE, REMIX, NEKROMANTA, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, REKTYFIKAT, GĘBA, KREDYT OBROTOWY, KOLUMNA, PORADLNE, PRYMAT, ZJAWISKO BARKHAUSENA, DEKALKOMANIA, BIDULA, EUPARKERIA, GODZINA PRAWDY, PIEROGI, NARZĄD KRYTYCZNY, FAJECZKA, KNIAZIENIE, CYJANOHYDRYNA, SPRAWNOŚĆ, KISZKA ZIEMNIACZANA, LÓD DENNY, KOPERTA, DEVELOPER, KANAPA, ANORAK, SĄD PODKOMORSKI, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, WSPÓŁCZYNNIK KORELACJI PEARSONA, MANIFEST, PAUTSCH, RYBONUKLEAZA, BALUT, ARALIA, WĘGIERKA, PRZERZUT, WARTOWNIA, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, PACHYPLEUROZAUR, LUDZKIE ZOO, SZMER, BRYKLA, ŁUK DŁONIOWY, DOBYTEK, KASZA, DWUPŁCIOWOŚĆ, STYMULATOR, GOŹDZIK, SPÓDNICZKA, MĄKA, ROTMISTRZ, GUZ, FIBRYL, RUCHY LĄDOTWÓRCZE, ODPŁYW, GAMBIT, SZYPUŁA, EŁK, WIRUSY SSDNA, ZNAK, BIAŁE NOCE, DRABINIAK, KURS, GLORIA, ROZPRUWACZ, BIS, ODDZIAŁYWANIE, REFERENDUM GMINNE, COUNTRY ALTERNATYWNE, KOLORYSTA, TWARDZIAK, AZOTAN, KAMIZELKA, PODZIEMIE, KAPITAŁ OBCY, SATYRA, KARMELEK, PUMI, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, MUZA, LUTERSTWO, RÓŻANIEC, ODWOŁANIE, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, BISIOR, WYBRANIEC, KISZKA, ?KLIN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.303 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZJAWISKO POLEGAJĄCE NA DĄŻENIU PRZEZ OSOBY FIZYCZNE, PRZEDSIĘBIORSTWA LUB INNE ORGANIZACJE (NP. GRUPY INTERESÓW) DO UZYSKANIA KORZYŚCI MATERIALNYCH PRZEZ WYWIERANIE WPŁYWU NA OTOCZENIE GOSPODARCZE LUB STAN PRAWNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZJAWISKO POLEGAJĄCE NA DĄŻENIU PRZEZ OSOBY FIZYCZNE, PRZEDSIĘBIORSTWA LUB INNE ORGANIZACJE (NP. GRUPY INTERESÓW) DO UZYSKANIA KORZYŚCI MATERIALNYCH PRZEZ WYWIERANIE WPŁYWU NA OTOCZENIE GOSPODARCZE LUB STAN PRAWNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POGOŃ ZA RENTĄ zjawisko polegające na dążeniu przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa lub inne organizacje (np. grupy interesów) do uzyskania korzyści materialnych przez wywieranie wpływu na otoczenie gospodarcze lub stan prawny (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POGOŃ ZA RENTĄ
zjawisko polegające na dążeniu przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa lub inne organizacje (np. grupy interesów) do uzyskania korzyści materialnych przez wywieranie wpływu na otoczenie gospodarcze lub stan prawny (na 12 lit.).

Oprócz ZJAWISKO POLEGAJĄCE NA DĄŻENIU PRZEZ OSOBY FIZYCZNE, PRZEDSIĘBIORSTWA LUB INNE ORGANIZACJE (NP. GRUPY INTERESÓW) DO UZYSKANIA KORZYŚCI MATERIALNYCH PRZEZ WYWIERANIE WPŁYWU NA OTOCZENIE GOSPODARCZE LUB STAN PRAWNY sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - ZJAWISKO POLEGAJĄCE NA DĄŻENIU PRZEZ OSOBY FIZYCZNE, PRZEDSIĘBIORSTWA LUB INNE ORGANIZACJE (NP. GRUPY INTERESÓW) DO UZYSKANIA KORZYŚCI MATERIALNYCH PRZEZ WYWIERANIE WPŁYWU NA OTOCZENIE GOSPODARCZE LUB STAN PRAWNY. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast