ZBIÓR DOKUMENTÓW PRZECHOWYWANYCH W TECZKACH LUB SEGREGATORACH, GROMADZONYCH W CELACH URZĘDOWO-ADMINISTRACYJNYCH; DOKUMENTY TE DOTYCZĄ NAJCZĘŚCIEJ KONKRETNEJ OSOBY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TECZKA to:

zbiór dokumentów przechowywanych w teczkach lub segregatorach, gromadzonych w celach urzędowo-administracyjnych; dokumenty te dotyczą najczęściej konkretnej osoby (na 6 lit.)TEKA to:

zbiór dokumentów przechowywanych w teczkach lub segregatorach, gromadzonych w celach urzędowo-administracyjnych; dokumenty te dotyczą najczęściej konkretnej osoby (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TECZKA

TECZKA to:

rodzaj okładki, najczęściej papierowej, sznurowanej lub zapinanej, służącej do przechowywania i przenoszenia dokumentów, która ma je chronić przed zniszczeniem (na 6 lit.)TECZKA to:

rodzaj prostokątnej płaskiej torby z niedużym uchwytem do trzymania jej w dłoni (na 6 lit.)TECZKA to:

zbiór dokumentów przechowywanych w teczkach lub segregatorach, gromadzonych w celach urzędowo-administracyjnych; dokumenty te dotyczą najczęściej konkretnej osoby (na 6 lit.)TECZKA to:

aktówka (na 6 lit.)TECZKA to:

tekturowa, na dokumenty (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZBIÓR DOKUMENTÓW PRZECHOWYWANYCH W TECZKACH LUB SEGREGATORACH, GROMADZONYCH W CELACH URZĘDOWO-ADMINISTRACYJNYCH; DOKUMENTY TE DOTYCZĄ NAJCZĘŚCIEJ KONKRETNEJ OSOBY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.127

KOSZYKÓWKA ULICZNA, SYLWETKA, POWTÓRZENIE, PRACOWNIK FIZYCZNY, AZOLLA PAPROTKOWA, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, ADIDAS, SZTYLPY, POLIPTYK, DOMEK DLA LALEK, ANIMACJA, OLEJEK ETERYCZNY, JAD PSZCZELI, SOLITER, ODDZIAŁ, WAWRZYN, WYKŁADZINA PODŁOGOWA, CUG, GRZECHOTKA, MĄDRA GŁOWA, ALIAS INTERNETOWY, PULPIT STEROWNICZY, PIEC, STARA MALUTKA, SWOISTY ANTYGEN STERCZOWY, ODWAGA, MENU, PAS, GALAKTOLIPID, OSCYLATOR, PLĄS, KOD DWÓJKOWY, SILNIK INDUKCYJNY, ROBOTA, AUTOMOBILISTA, PAKOWNOŚĆ, SYMPOZJON, LUK, KACOWE, ANASTYLOZA, OWICYD, NIEWIERNOŚĆ, CEBULA, DIABEŁEK, INSPEKTOR SZKOLNY, KABESTAN, ŁUPACZKA, TARCZA, WĘGIERKA, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, WÓR, ZŁOTODESZCZ, MAKRON, MILANEZ, ODPŁATA, KIEŁŻ, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, ROK OBROTOWY, IMPAST, DEGENERACJA, PATRON, STAN, GWIAZDA NOWA, ALKOWA, DYMKA, STOŻAR, OKŁADKA, ARENA, PREIMPLANTACJA, EWA, WACŁAW, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, SKOPEK, EDYKUŁ, KONKURENCJA, ZUPA ŚMIECIOWA, NOCEK OSTROUSZNY, WSZYSTKOŻERCA, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, CEWKA, PIERWSZA POMOC, OSKARŻENIE, BLASZKA, ISKIERNIK OCHRONNY, WARSZTAT, ANALIZA, BALONET, BULWA, ŻEGLUGA TRAMPOWA, DERESZOWATA, PODOBIZNA, MIMETYZM, WĄTPLIWOŚĆ, PLEUSTOFIT, ZBIÓR PUSTY, EKLER, C, KREOLKA, OBIEKT KUBATUROWY, PŁATKI, JOAN, NALEŻNOŚĆ LICENCYJNA, PINAKOTEKA, DYSTANS, GLOBUS, PUDER, FILAR, CHOROBA ZAWODOWA, SAŁATA LOLLO, LEADER, KONTUR, AMERYKANKA, SKAŁA, LEW, PYLICA ALUMINIOWA, TEMAT, REPUTACJA, PĘTLICA, KORONA, KORUND, INSTYTUCJA PROCESOWA, FORMACJA, PERIOD, ADAPTACJA, PRZEDZIAŁ CZASOWY, OSTRZE TRZONECZKOWATE, CHMURA KŁĘBIASTA DESZCZOWA, UMOWA ADHEZYJNA, PRAWA MIEJSKIE, BŁONA, BATON, KURS, PLAKIETA, KONCENTRAT, KONSULTANT, NAJEM, PUCÓWKA, CHABANINA, NOWELIZACJA, ZWROT, HARMONIJKA, DOKUMENT LOKACYJNY, SZARPANKA, PŁATEW, HERETYCZKA, POSZKODOWANA, ZAŁATWIANIE, PRZYBYTEK, DŻINS, AKT, OSKARŻENIE, PŁUCZKA, ROZBIEŻNOŚĆ, POMNIK, TORII, DYPODIA, AWIZO, OKRĘT TRANSPORTOWY, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, NOŚNIK, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, PRÓBA GENERALNA, SZKUNER, POMNIK, KACZKA, ŁUK, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, CZTERDZIESTKA, CZECZOTKA, UBOŻENIE, SZPETOTA, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, DYBUK, STUZŁOTÓWKA, KUPLET, TARGANIEC, KOŁNIERZYK, CYPRZYN, TRANSEKT, INTERPRETATOR, KREWETKA ATLANTYCKA, HIT, LOKACJA ATELIEROWA, OCEMBROWANIE, STEREOTYPIA RUCHOWA, ELEMENT, PAS, TERAPIA REINKARNACYJNA, BLACHOWNIA, KRAKERULA, GAD, PISEMKO, WEDUTA, DOBYTEK, KRASNAL, MONITORING, REFORMATOR, KOLET, GITARA, ATAK RAKIETOWY, KULA, RAJDER, WINA NIEUMYŚLNA, OKO OPATRZNOŚCI, STAW, AMFITEATR, DZIECIACZEK, GODET, KOLCZAK, POMIDOR DRZEWIASTY, SEPSA, KALIKO, DZIADZIENIE, EFEKT MNOŻNIKOWY, KUCHNIA, ASTROGRAFIA, ZASTRZYK, REMIKS, POKRZYWDZONA, OBRONA, BONANZA, KASYNO, MARUDA, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, POLEW, BUCHTA, SZYDŁOSZ WŁOSKOWY, KLUCZYK, SPRZĄGLE, DAWCA, KODEKS CYWILNY, KRATA KSIĘCIA WALII, ISKIERNIK, KONWENT, POSADZKA, KABLOBETON, KLIMAT, KOMORA, POBIAŁKA, TYŁÓWKA, DRUGIE DNO, WOJNA, NACIEK, DŁUGODZIÓB, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, FUTERKO, LENA, POCIĄG DROGOWY, KARCZOWISKO, TURZYCA, ŻAGIEL, ŁOPATA, KAWLATA, ZESPÓŁ LESCHA-NYHANA, LEJ KRASOWY, HERMA, HALA, DZIAŁANIE, PEREŁKA, CZUWANIE MODLITEWNE, KRÓCICA, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, RADIOMAGNETOFON, KĘS, PRÓBA JĄDROWA, ROY, OKRES, ŚLONSKI, PAMPUCH, STRONA INTERNETOWA, SKAŁA, DRAMATYZM, WULWODYNIA, SALUT, PRAWDA, LOGOFET, DACH, KASKADA, FACSIMILE, ŻALE, POMIAR, SAKWA, PIECZYWO, MASKA POŚMIERTNA, INSERCJA, UKŁAD NERWOWY, LINIA ZABUDOWY, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, MASKA, PRZEWIELEBNOŚĆ, GORĄCZKA, HEKTOPASKAL, SPEKTROSKOPIA, BRYZOL, APEL, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, BEZPROBLEMOWOŚĆ, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, PLAN MOBILIZACYJNY, ?KOLOKWIUM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.127 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZBIÓR DOKUMENTÓW PRZECHOWYWANYCH W TECZKACH LUB SEGREGATORACH, GROMADZONYCH W CELACH URZĘDOWO-ADMINISTRACYJNYCH; DOKUMENTY TE DOTYCZĄ NAJCZĘŚCIEJ KONKRETNEJ OSOBY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZBIÓR DOKUMENTÓW PRZECHOWYWANYCH W TECZKACH LUB SEGREGATORACH, GROMADZONYCH W CELACH URZĘDOWO-ADMINISTRACYJNYCH; DOKUMENTY TE DOTYCZĄ NAJCZĘŚCIEJ KONKRETNEJ OSOBY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TECZKA zbiór dokumentów przechowywanych w teczkach lub segregatorach, gromadzonych w celach urzędowo-administracyjnych; dokumenty te dotyczą najczęściej konkretnej osoby (na 6 lit.)
TEKA zbiór dokumentów przechowywanych w teczkach lub segregatorach, gromadzonych w celach urzędowo-administracyjnych; dokumenty te dotyczą najczęściej konkretnej osoby (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TECZKA
zbiór dokumentów przechowywanych w teczkach lub segregatorach, gromadzonych w celach urzędowo-administracyjnych; dokumenty te dotyczą najczęściej konkretnej osoby (na 6 lit.).
TEKA
zbiór dokumentów przechowywanych w teczkach lub segregatorach, gromadzonych w celach urzędowo-administracyjnych; dokumenty te dotyczą najczęściej konkretnej osoby (na 4 lit.).

Oprócz ZBIÓR DOKUMENTÓW PRZECHOWYWANYCH W TECZKACH LUB SEGREGATORACH, GROMADZONYCH W CELACH URZĘDOWO-ADMINISTRACYJNYCH; DOKUMENTY TE DOTYCZĄ NAJCZĘŚCIEJ KONKRETNEJ OSOBY sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - ZBIÓR DOKUMENTÓW PRZECHOWYWANYCH W TECZKACH LUB SEGREGATORACH, GROMADZONYCH W CELACH URZĘDOWO-ADMINISTRACYJNYCH; DOKUMENTY TE DOTYCZĄ NAJCZĘŚCIEJ KONKRETNEJ OSOBY. Dodaj komentarz

6×1 =

Poleć nas znajomym:

x