Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ZBIÓR DOKUMENTÓW PRZECHOWYWANYCH W TECZKACH LUB SEGREGATORACH, GROMADZONYCH W CELACH URZĘDOWO-ADMINISTRACYJNYCH; DOKUMENTY TE DOTYCZĄ NAJCZĘŚCIEJ KONKRETNEJ OSOBY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TECZKA to:

zbiór dokumentów przechowywanych w teczkach lub segregatorach, gromadzonych w celach urzędowo-administracyjnych; dokumenty te dotyczą najczęściej konkretnej osoby (na 6 lit.)TEKA to:

zbiór dokumentów przechowywanych w teczkach lub segregatorach, gromadzonych w celach urzędowo-administracyjnych; dokumenty te dotyczą najczęściej konkretnej osoby (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TECZKA

TECZKA to:

rodzaj okładki, najczęściej papierowej, sznurowanej lub zapinanej, służącej do przechowywania i przenoszenia dokumentów, która ma je chronić przed zniszczeniem (na 6 lit.)TECZKA to:

rodzaj prostokątnej płaskiej torby z niedużym uchwytem do trzymania jej w dłoni (na 6 lit.)TECZKA to:

zbiór dokumentów przechowywanych w teczkach lub segregatorach, gromadzonych w celach urzędowo-administracyjnych; dokumenty te dotyczą najczęściej konkretnej osoby (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZBIÓR DOKUMENTÓW PRZECHOWYWANYCH W TECZKACH LUB SEGREGATORACH, GROMADZONYCH W CELACH URZĘDOWO-ADMINISTRACYJNYCH; DOKUMENTY TE DOTYCZĄ NAJCZĘŚCIEJ KONKRETNEJ OSOBY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.485

KLEJNOT HERBOWY, PRZECIWNIK, KOŁO POLARNE, WIERNOŚĆ, DELFIN BUTELKONOSY, TEOLOGIA APOFATYCZNA, ROZSTĘP, INFORMACJA, KIBITKA, SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE, LEPTON, GALLOMAN, SZTYFT, WODA, KOMBATANT, UKŁAD ELEKTRONICZNY, RZECZ NIERUCHOMA, KUNA, KIJ BEJSBOLOWY, SYMFONIK, WYSTRZYGANKA, GRANT, OSADA, NUMER BURTOWY, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, PASZCZA, NAPÓR, ELEKTROWÓZ, KRYTERIUM ULICZNE, RABAT, BIAŁA KSIĘGA, SZPARA, SUKA, IRC, FOTEL KLUBOWY, STARZĘŚLA, UKŁAD FIZYCZNY, WYTWÓR, SZCZAW, KLUCZ, MAŁŻEŃSTWO, ŻYŁA, STARTER, TERMA, UCHWYT, ZAOPATRZENIE, PUNKT WITALNY, DONACJA, ŚWIDOŚLIWKA, NAKRĘTKA, ARTEFAKT, ZAGOŃCZYK, HYBRYDALNOŚĆ, DOBRO INWESTYCYJNE, KRATER, MAZUREK, FEROMON, PARAFRAZA, GOŹDZIANKA, STACJA, ANATOMIA, PRYMUS, BURKA, OSTOJA, SŁODKOŚĆ, HARMONIJKA, TYP MEZOMORFICZNY, WÓZKOWY, ATLAS, MASYW GÓRSKI, ANGIOPLASTYKA, CZAS GRAMATYCZNY, ZBIÓRKA, KARAFKA, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, DZYNDZEL, MORDOKLEJKA, WYŚCIGÓWKA, SŁUŻBA, ANTYPATRIOTYZM, OBCIĄŻENIE, SCHEDA, PEPIK, BLACKOUT, MUSZTRA, POMADKI, PRZECHOWANIE, CYC, CZOPEK, POCHODZENIE, HOMOGENAT, ŻABOT, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, MIELIZNA, WYDERKA, PTASZEK, PÓŁWYSEP, OKREŚLNIK, OBLEGAJĄCY, PRZEPADEK, KACZY DÓŁ, PANKREATYNA, SEKS ORALNY, TĘCZA, GARMAŻERNIA, TERCET, TYNKTURA, DOPŁATA EKSPORTOWA, PIKA, CANCA, UDERZENIE, SZCZYTÓWKA, DELIKT KONSTYTUCYJNY, BIRIANI, PRZEWRÓSŁO, KONCENTRACJA, MAPA AKUSTYCZNA, KARKÓWKA, GŁOWA, KAKAO, REGULATOR KWASOWOŚCI, GRĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI, EWOLUCJA KASKADERSKA, PRZECIER, BIOREMEDIACJA, PĘCHERZYK, ARMATKA ŚNIEŻNA, POTENCJAŁ, SIATECZKA, WIELOPIĘTROWIEC, POTÓWKA, GIRLANDA, NIEISTOTNOŚĆ, MIESZANINA, REWERENCJA, STOPIEŃ, WASĄG, NASIONNICE, DZIKIE RÓŻE, REFERENDUM GMINNE, MŁOTECZEK, VIBRATO, KASATA, PIGWA, STUZŁOTÓWKA, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, CHODZĄCY TRUP, ROZWOLNIENIE, HIPNOTERAPIA, RAJOKSZTAŁTNE, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, PRZEŁOM, SAMOUMARTWIENIE, LEGALIZACJA PONOWNA, IGLICA, PRZEWIELEBNOŚĆ, PRAGNIENIE, ZEZWŁOK, PRYMITYW, AGREGAT KRYSTALICZNY, KŁAKI, BAŁAMUTNICA, NIENARUSZALNOŚĆ, DYSK KOMPAKTOWY, WYROK PRAWOMOCNY, STAN NIETRZEŹWOŚCI, REKLAMÓWKA, BYDLĘ, DIAGNOZA, STARA MALUTKA, BUTWA, MINIATURA, LASKOWANIE, GRUBOŚĆ, KASZA, AKSAMIT, SZPRING, FAB LAB, ESKADRA, OLIWA Z OLIWEK, STOPA NARZUTU, TRÓJKĄT, CEL, POMYŁKA, LOJALISTA, SELEKCJA, OPERETKA, OMYK, ROZSADNIK, SZTABSOFICER, PRASA, BARYKADA, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, MŁAK, TONACJA, HANDEL ŻYWYM TOWAREM, WPADKA, AWARIA, ŻARTOWNIŚ, WRAK, PLOMBA, ŁAŃCUCH, NEOPOGAŃSTWO, LUMINATOR, MOC, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, TRUBADUR, LEKCJA, POZYCJA RYGLOWA, TRUFLA, OPIEKUŃCZOŚĆ, INWENTARZ ŻYWY, OSĘKA, ASOCJACJA, RELACJA DWUARGUMENTOWA, TUNIKA, PLEWKA, TRIADA, OBRAZEK, ASCEZA, CAŁKA PIERWSZA, NIEBIOSA, DRAJREP, ANTURAŻ, GORCZYCZNIK, LEADER, TURZYCA, HEROD-BABA, SPRZĄGLE, WOLE, ALKILACJA, WYŚCIGI, BIBLIOTECZKA, POJAZD UPRZYWILEJOWANY, CYGARO, SUCHAR, GEST, KIEROWNIK BUDOWY, MUZYKA ELEKTRONICZNA, LINIA KOLEJOWA, SPACEREK, PRZYNĘTA, ODPŁATA, ZJAWISKO, ALLEGRO, KINO DOMOWE, MOSHING, DOPING, OPCJA WALUTOWA, KLAUZULA, OSOBODZIEŃ, POMPA INFUZYJNA, KORKOWIEC, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, SAMOOBRONA POWSZECHNA, USTAWA, ŁOM, MEDALION, DEOKSYRYBONUKLEAZA, OTWOREK, KOLORYSTYKA, KOLOR, RÓŻOWA LANDRYNKA, MAGISTRALA, MINERAŁ, GRA HAZARDOWA, HARCERKA, TRANSMUTACJA, CERATA, ODTRUTKA, WYŻYNKA, PRZEDŁUŻACZ, DZIANINA, DYSTONIA TORSYJNA, KWASZONKA, NATRYSK, ABAJA, JEDEN, AFRYKAŃSKOŚĆ, WYWROTKA, ŚWINIARKA, KRĄŻNIK, POWŁOKA, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, WINIETA, IKONOGRAFIA, KASZTEL, EKSTRAKCJA, LASKA MARSZAŁKOWSKA, KODEKS CYWILNY, WYWIJAS, CIĄŻA SPOŻYWCZA, LETARG, ZAPORA WODNA, SZEWRON, BANDA, REKUPERATOR CIEPŁA, TUM, PICA, TURYSTYKA SEKSUALNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.485 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: zbiór dokumentów przechowywanych w teczkach lub segregatorach, gromadzonych w celach urzędowo-administracyjnych; dokumenty te dotyczą najczęściej konkretnej osoby, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZBIÓR DOKUMENTÓW PRZECHOWYWANYCH W TECZKACH LUB SEGREGATORACH, GROMADZONYCH W CELACH URZĘDOWO-ADMINISTRACYJNYCH; DOKUMENTY TE DOTYCZĄ NAJCZĘŚCIEJ KONKRETNEJ OSOBY to:
Hasło Opis krzyżówkowy
teczka, zbiór dokumentów przechowywanych w teczkach lub segregatorach, gromadzonych w celach urzędowo-administracyjnych; dokumenty te dotyczą najczęściej konkretnej osoby (na 6 lit.)
teka, zbiór dokumentów przechowywanych w teczkach lub segregatorach, gromadzonych w celach urzędowo-administracyjnych; dokumenty te dotyczą najczęściej konkretnej osoby (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TECZKA
zbiór dokumentów przechowywanych w teczkach lub segregatorach, gromadzonych w celach urzędowo-administracyjnych; dokumenty te dotyczą najczęściej konkretnej osoby (na 6 lit.).
TEKA
zbiór dokumentów przechowywanych w teczkach lub segregatorach, gromadzonych w celach urzędowo-administracyjnych; dokumenty te dotyczą najczęściej konkretnej osoby (na 4 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x