Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: UROCZYSTOŚĆ ORGANIZOWANA DLA DZIECI W OKRESIE BOŻEGO NARODZENIA LUB NOWEGO ROKU, POŁĄCZONA Z DAWANIEM PREZENTÓW

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHOINKA to:

uroczystość organizowana dla dzieci w okresie Bożego Narodzenia lub Nowego Roku, połączona z dawaniem prezentów (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CHOINKA

CHOINKA to:

rekwizyt świąteczny; ustrojone drzewko świerku lub jodły (rzadziej sosny), naturalne lub sztuczne, pierwotnie wiązane z przedchrześcijańską tradycją ludową i kultem wiecznie zielonego drzewka, a obecnie będące nieodłączną ozdobą w czasie świąt Bożego Narodzenia (na 7 lit.)CHOINKA to:

drzewo iglaste, zwłaszcza świerk, tuja (na 7 lit.)CHOINKA to:

głowica rozdzielcza (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UROCZYSTOŚĆ ORGANIZOWANA DLA DZIECI W OKRESIE BOŻEGO NARODZENIA LUB NOWEGO ROKU, POŁĄCZONA Z DAWANIEM PREZENTÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.520

POPELINA, SOŁA OŚWIĘCIM, KOSZULKA, KORKOCIĄG, EKIPA, GNIAZDO, GARBNIK, KUPNO, BINDA, BAGAŻ, DRYBLING, PARKAN, WNĘTROSTWO, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, NEKTAR, GROWL, ZŁOTOGŁÓW, RĘCZNOŚĆ, WSPÓŁUCZEŃ, SYMPTOM, PRZEWÓD, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, KUPA, DARJEELING, SIŁY POKOJOWE, ANORAK, CZERNY, LINIA SPEKTRALNA, GOŚCIU, WITACZ, ZDRADLIWOŚĆ, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, ROBOTY PRZYMUSOWE, HYDROFIT, PROTEKTORAT, KONTRAMARKA, MALUNEK, KOCIOŁEK SKALNY, TRZMIEL, ZŁOTY DEWIZOWY, GATUNEK MIESZANY, FAŁDZISTKA, WAKACJE PODATKOWE, FUNKCJA ADDYTYWNA ZBIORU, GROŹBA BEZPRAWNA, LABORATORIUM, ŻAKARD, PIERÓG KARELSKI, NAWALANKA, KORDONEK, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, MIEJSCE, BYSTRZE, PAWILON, BIAŁA FLAGA, DONŻUAŃSTWO, PŁATEK, KOŁNIERZ, DYSONANS, DRUMFILL, OKRZOS, NERWIAK, CIEPLARKA, RDZA ZBOŻOWA, SALUMAE, PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, DOM POPRAWCZY, INGUSZ, BÓG, KOŃ, PLAN MOBILIZACYJNY, KARABINIER, BĄBELKI, BUT NARCIARSKI, SCHABOSZCZAK, SKALAR, NOBEL, BOBO, SIWAK, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, OFICJALNOŚĆ, WIOSŁO, BAKTERIE METANOGENICZNE, PALEOZOOLOGIA, CYWILKI, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, STOPOFUNT, DRĄG, BAŻANT, KOLARSTWO ŚCIEŻKOWE, KOMPRES, STOMATOLOGIA DZIECIĘCA, KOMPATYBILNOŚĆ, LARGO, MELODYJNOŚĆ, CHŁODNIK, ANTYSOWIETYZM, IRREDENTYZM, RETARDACJA, PANNICA, CYFRA, NÓŻ, CEMBROWANIE, SELSYN, KOMISARZ WOJSKOWY, SKRYTKA POSELSKA, PLEBISCYT TERYTORIALNY, ZMOTORYZOWANY, REDAKTOR TECHNICZNY, PIĘTRO, KOŁO SEGNERA, SKRZYPY, KWADRATURA, SKIFF, BLOK ENERGETYCZNY, NOSOWOŚĆ, TYTULATURA, WIR PIASKOWY, KOŚĆ HACZYKOWATA, EGZEKUTYWA, CZEBUREK, KLASA INTEGRACYJNA, ROCZNIK, POZIOMICA, DWUCYFRÓWKA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, SKOK W BOK, PANEGIRYSTA, KIPA, ONELINER, ZAINTERESOWANIE, ARTROZA, KOPIA, ANTYŻYDOWSKOŚĆ, GWASZ, KUBIAK, KIŚCIEŃ, ATRYBUCJA, TOM-TOM, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, EFEKT, BUM, BORDER, ZIEMIA NICZYJA, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, WAFEL, KAPETYNGOWIE, REGENERACJA, PATROLOWIEC, DŁUGI WEEKEND, PRZEDSZKOLE, CZYN SPOŁECZNY, INDYK, KAMIENIARZ, ZDANIE, EGZAMIN POPRAWKOWY, WAŁĘSA, ABNEGATKA, BLOKADA, FILANDER KOSMATY, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, KLAUZULA UMOWNA, KABINA, KIEŁBAŚNICA, ŁASKAWCA, WYWOŁYWACZ, KSIĘGA HODOWLANA, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, APARAT SZPARKOWY, GULASZ IRLANDZKI, AKTORKA, SOŁTYSOSTWO, ZAGĘSZCZACZ, HIP-HOP, FORMALIZACJA, KWARTA, KORYTOZAUR, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, AWOKADO, HUDIEZAUR, PLOTER PŁASKI, KOCIOŁ FLUIDALNY, TYK, GRANAT, ZAJĄKNIĘCIE, BIRET, PRZEJRZYSTKA, ŚW. PAWEŁ, GEKONEK, PAKLON, INTERCEPCJA, EMPIRYZM, HUBA, GŁOWA RODZINY, HALO, BORZEŚLAD ZWISŁY, PRZYNĘTA, DROGA, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, FORMUŁA 1, SKRĘTNIK, PRZEGRYZKA, PRZEZWISKO, KANAŁ TEMATYCZNY, SIŁA, ADWENTYSTA, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, WYMAGANIA SYSTEMOWE, BĄK, SIEDMIOKROTNOŚĆ, REAKCJA ORIENTACYJNA, HIPOTEZA, TRANSGEN, FUTERKO, WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, PRZYKRYWKA, KOLEJKA LINOWA, POCISK ODŁAMKOWY, ENERGIA WYMIANY, ŻELAZKO ELEKTRYCZNE, RENTA INWALIDZKA, ŻŁÓB, OBRÓŻKA, FUTRYNA, JARZENIÓWKA, STRASZYK, WIGONIA, MAKAK, GNOMON, BIBLIOTEKA, PIOTRUŚ, CHMURA KŁĘBIASTA DESZCZOWA, ŚWIEŻAK, PRZYCZÓŁEK, BUDŻET PAŃSTWA, UMOWA BARTEROWA, MAZER, POŁOŻENIE, KOCIE OKO, KRZYWA PROSTOWALNA, GRZYB, UBOGI KREWNY, BIZA, MENU PODRĘCZNE, STRATEGIA, LICZBA KWANTOWA, GIDRAN, GRUNT POD NOGAMI, SESJA, BRAMKA SAMOBÓJCZA, KUBRYK, LICHWIARSTWO, REZEDA, SIŁACZ, KANWA, KARETKA, BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE, PROMIEŃ, INTERMEZZO, STARUNEK, ZORZA, NIEWYPARZONY JĘZYK, INNA PARA KALOSZY, LEGACJA, EFEKT SNOBA, UGRUPOWANIE, TRANSMITER, BODZIEC WARUNKOWY, RAJDER, KAZALNICA, HUBA SINIAK, STRZELNICA SPORTOWA, DOSADNOŚĆ, DYMISJA, BARBARZYŃCA, DWÓJECZKA, GRA HAZARDOWA, SZTUCER, WARGA SROMOWA, KINKIET, LIRA IZRAELSKA, POWIEŚĆ S-F, RĘCZNE STEROWANIE, MIASTO, ZARYS, PANORA, NABRZEŻE, CYBORIUM, KARP PO KRÓLEWSKU, FATAMORGANA, MONOCYT, DALAJLAMA, ALPAGA, CHRYZOFITY, ROLADA, OBMUROWANIE, TAJNE NAUCZANIE, WARSZTAT, GRZYB, OBIJACZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.520 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: uroczystość organizowana dla dzieci w okresie Bożego Narodzenia lub Nowego Roku, połączona z dawaniem prezentów, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UROCZYSTOŚĆ ORGANIZOWANA DLA DZIECI W OKRESIE BOŻEGO NARODZENIA LUB NOWEGO ROKU, POŁĄCZONA Z DAWANIEM PREZENTÓW to:
Hasło Opis krzyżówkowy
choinka, uroczystość organizowana dla dzieci w okresie Bożego Narodzenia lub Nowego Roku, połączona z dawaniem prezentów (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHOINKA
uroczystość organizowana dla dzieci w okresie Bożego Narodzenia lub Nowego Roku, połączona z dawaniem prezentów (na 7 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x