UROCZYSTOŚĆ ORGANIZOWANA DLA DZIECI W OKRESIE BOŻEGO NARODZENIA LUB NOWEGO ROKU, POŁĄCZONA Z DAWANIEM PREZENTÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHOINKA to:

uroczystość organizowana dla dzieci w okresie Bożego Narodzenia lub Nowego Roku, połączona z dawaniem prezentów (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CHOINKA

CHOINKA to:

rekwizyt świąteczny; ustrojone drzewko świerku lub jodły (rzadziej sosny), naturalne lub sztuczne, pierwotnie wiązane z przedchrześcijańską tradycją ludową i kultem wiecznie zielonego drzewka, a obecnie będące nieodłączną ozdobą w czasie świąt Bożego Narodzenia (na 7 lit.)CHOINKA to:

drzewo iglaste, zwłaszcza świerk, tuja (na 7 lit.)CHOINKA to:

głowica rozdzielcza (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UROCZYSTOŚĆ ORGANIZOWANA DLA DZIECI W OKRESIE BOŻEGO NARODZENIA LUB NOWEGO ROKU, POŁĄCZONA Z DAWANIEM PREZENTÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.350

PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, DRAPIEŻNIK, PRZESMYK, CZARNA MAGIA, ANTENA MIKROPASKOWA, PŁACA ZASADNICZA, GŁUPEK, TARGANIEC, INWESTOR, ROTAWIRUS, PIENIĄDZ LOKALNY, ZWARCIE, ŁATA, KOTLET SCHABOWY, SCIENCE FICTION, ŁASKUN, RADAR GEOLOGICZNY, GRÓDŹ, FOTEL OBROTOWY, DYMARKA, DYGESTORIUM, ANALIZA, KATJANG, LENA, EKWILIBRYSTYKA, TAKSON, PILAW, FUTURE, TRADYCJA LITERACKA, SEKCJA RYTMICZNA, ALTERNACJA SPÓŁGŁOSKOWA, JAJA, ŻARLIWIEC, WIELORAK, DYPTYK KONSULARNY, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, TRANSPORTER, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, SUMA, COTELE, PÓŁTORAK, PIKA, KOCIOŁ FLUIDALNY, WAMPIR, DZIEDZICZENIE, ZĘBY NOWORODKOWE, DYRYGENTURA, POLEPA, TEBEK, POCHODZENIE, NOWOŚĆ, KURDYBAN, AKATALEKSA, SZPONTON, HALA MASZYN, BUTLA, ANTYKWARK, FALKA, KURHAN, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, HB, ŚLEPA PRÓBA, OPENER, KOMISANT, TYTOŃ, HYDROTECHNIKA, DOBRA STRONA, SAKPALTO, SKUTER, STOSUNEK WODNY, SMAK, BARANECZEK, JAN, PUNKT, RUCH ODRZUTOWY, SANSON, GRUSZKA, PERSKA, SAŁATA LOLLO, TECHNIKA GRAFICZNA, BASEN, ZAKON ŚWIECKI, GRANULACJA, PRZEBIERANIEC, KONKATEDRA, KOLORYSTYKA, STOCZNIA, MRÓWKA, NUTRIA, DEZASEMBLER, KARTUSZ HERBOWY, SPADEK, SALWA, NIEWIERZĄCY, ARABESKA, ADAGIO, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, RASA, ANILANA, KRWIŚCIĄG, PODEJRZLIWOŚĆ, PRZYBYTEK, KANAŁ, OAZA PODATKOWA, KLERK, PROSTOPADŁA, SAMIEC, PULPIT, PUSTELNIA, CAMPANILA, WYŻYNA, HYDROFIT, DYSTRYKT, INSTRUMENT FINANSOWY, KITAJKA, CYKL FIGURALNY, NAPÓJ, TORU, BAGAŻ, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, TOPLES, DOPŁATA PRZEDMIOTOWA, RZUTKA, LEJBIK, ARANŻER, PALIA, MALARZ, MONSUN, ILUZJA PIENIĄDZA, POWIEŚĆ PENSJONARSKA, PACZKA, OFICER ŻEGLUGI, KONCENTRAK, BAR, REMIZA, KONGREGACJA, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, MARIONETKA, DRUGI, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, SZWALNIA, BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE, PUSZKA, SAMOTNA MATKA, CIOTECZNY DZIADEK, ASSAPAN, ZBOCZENICA, BUSZEL AMERYKAŃSKI, TRASA, SUMAK, PRANIE MÓZGU, IDIOMAT, FIORD, PODRYG, BERŁO SZTYLETOWE, PRZENOŚNOŚĆ, FRAZEOLOGIA, PRZEPAŚĆ, KONKURENCJA, INTELEKTUALISTA, KOTLARNIA, TAJNE KOMPLETY, TELEWANGELIZM, SOK, UZDA, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, ATRYBUCJA, DEMOKRACJA, PUMPERNIKIEL, PRZECHOWANIE, TERRINA, ZGROMADZENIE ZAKONNE LAICKIE, BALERON, KWIZ, PARTYCYPACJA, SAMOPOMOC, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, FLIGELADIUTANT, OPERATOR, FUTRO, KOLEGA, BARWA, SYGNAŁ, PUŁAPKA, NOK, EFEKT BIAŁEGO FARTUCHA, TRANSFERAZA, POMOC, BEZROBOCIE NEOKLASYCZNE, GRANDA, BURGER, OBŁOK SREBRZYSTY, ŻÓŁW LEŚNY, OŁTARZ, LITERATKA, KANTATA, ROD, SAGA, BUTERSZNIT, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, OGÓR, KISZKA WĄTROBIANA, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, KIERUNKOWY, ZRAZÓWKA, HIEROGLIFY, KIFOZA PIERSIOWA, DŹWIGAR, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, ŻABA LEOPARDOWA, KANADYJKA, KWADRATURA, KOMBINATORYKA STOSOWANA, GEN SPRZĘŻONY, PERŁA, KOŁPAK, KRAKERULA, CHOROBA SANTAVUORIEGO-HALTII, PRODUKT LECZNICZY, MURŁATA, KANONIERKA, LUZAK, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, JASTRZĘBIE OKO, CYFRA, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, WYDZIELINA, SZUKACZ, DARJEELING, OKNO, KARBOLINA, ROZWOLNIENIE, SUCHY TYNK, WADA, DOMEK LORETAŃSKI, WAFELEK, MARAN, HYDROLAT, BATERIA, KLAMOTY, RODZEŃSTWO STRYJECZNE, PLUSKWICA, KRÓLESTWO WSCHODNICH FRANKÓW, KIEŁ, PRZÓD, FALA WZROSTOWA, BATUTA, ACETYLENEK MIEDZI, PROGRAM, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, DZIEWKA, JANÓW, BIRIANI, ANIOŁECZEK, PISECZNICZKA, GOŁYSZEK CHIŃSKI, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, ODCIEK, TEOGONIA, MYŚLISTWO, ELEKTROCHIRURGIA, KOLOR OCHRONNY, SMILOZUCH, KRÓL ZWIERZĄT, BUŁA, GRA, KALININ, PROCES ODWRACALNY, SUPERKUTER, LAWA PODUSZKOWA, WOLEMIA SZLACHETNA, BASEN, CHOROBA HORTONA, ALBUMIK, ECHOLOKACJA, PRZEDRUK, WIOŚLAK, SOLIDARYZM, PEDAGOG, TOPINAMBUR, CIĄGUTKA, KREACJA, ZIARNO, STENOPELIKS, PRAWICA, RADIO, DOMEK NA DRZEWIE, MUCHA MOKRA, WIZA WYJAZDOWA, BYDLĘ, KISZONKA, WŁOSIANKA, OSTENTACYJNOŚĆ, ANKIETA PERSONALNA, SZOK CENOWY, FULAR, PREDYKACJA, WĘZEŁ, APARATOWNIA RADIOODBIORCZA, ?WIDELEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.350 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UROCZYSTOŚĆ ORGANIZOWANA DLA DZIECI W OKRESIE BOŻEGO NARODZENIA LUB NOWEGO ROKU, POŁĄCZONA Z DAWANIEM PREZENTÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UROCZYSTOŚĆ ORGANIZOWANA DLA DZIECI W OKRESIE BOŻEGO NARODZENIA LUB NOWEGO ROKU, POŁĄCZONA Z DAWANIEM PREZENTÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHOINKA uroczystość organizowana dla dzieci w okresie Bożego Narodzenia lub Nowego Roku, połączona z dawaniem prezentów (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHOINKA
uroczystość organizowana dla dzieci w okresie Bożego Narodzenia lub Nowego Roku, połączona z dawaniem prezentów (na 7 lit.).

Oprócz UROCZYSTOŚĆ ORGANIZOWANA DLA DZIECI W OKRESIE BOŻEGO NARODZENIA LUB NOWEGO ROKU, POŁĄCZONA Z DAWANIEM PREZENTÓW sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - UROCZYSTOŚĆ ORGANIZOWANA DLA DZIECI W OKRESIE BOŻEGO NARODZENIA LUB NOWEGO ROKU, POŁĄCZONA Z DAWANIEM PREZENTÓW. Dodaj komentarz

1+1 =

Poleć nas znajomym:

x