PIANA POJAWIAJĄCA SIĘ NA POWIERZCHNI GOTOWANEGO ROZTWORU LUB MIESZANINY, NA PRZYKŁAD ZUPY LUB SYROPU CUKROWEGO; NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJE W LICZBIE MNOGIEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZUMOWINA to:

piana pojawiająca się na powierzchni gotowanego roztworu lub mieszaniny, na przykład zupy lub syropu cukrowego; najczęściej występuje w liczbie mnogiej (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZUMOWINA

SZUMOWINA to:

pogardliwie o złym, podłym, zdegenerowanym człowieku (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PIANA POJAWIAJĄCA SIĘ NA POWIERZCHNI GOTOWANEGO ROZTWORU LUB MIESZANINY, NA PRZYKŁAD ZUPY LUB SYROPU CUKROWEGO; NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJE W LICZBIE MNOGIEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.314

LEKOOPORNOŚĆ, SZALE, KURS, STRZAŁECZKA, FILTR RODZINNY, CZARA, ŁATA, WIELOKĄT, WOJOWNICZOŚĆ, PAKLAK, PÓŁSTRUNOWCE, ATLAS, PARALAKSA, WZGÓRZE, OBLIGACJA ZAMIENNA, ROBOT PRZEMYSŁOWY, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, KROGULEC WYSPOWY, PÓŁTUSZA, PŁEĆ, MONTAŻYSTKA, TRANSPOZYCJA, ORNITOLOGIA, DOZYMETR, EKRAN AKUSTYCZNY, STOLARZ MEBLOWY, NAWA GŁÓWNA, PRZENOSKA, PIĘCIOBÓJ, TABU MILCZENIA, NERECZNICA GRZEBIENIASTA, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, PIEPRZ, WIETRZENIE INSOLACYJNE, GORETEX, NOS, KOLEJKA LINOWA, CENTURIA, PANEL STEROWNICZY, SELENODEZJA, CEP, FORMA, CAŁUN, NAROŻNICA, OBRONA, EDUKATOR, WROŚNIAK PACHNĄCY, ŁAPCE, NAGRODA RZECZOWA, ŚPIWÓR MUMIA, CYPRYSIK TĘPOŁUSKOWY, ŁOŚ, ALMIK HAITAŃSKI, OWCA GRZYWIASTA, CEL, BRUNELLESCHI, BATYMETRIA, RAJA PLAMISTA, KOPARKA KROCZĄCA, ŁUK TĘCZOWY, LATERALNY TRANSFER GENÓW, AEDICULA, SMOCZEK, TOREBNIK PIŻMOWY, NAKO, SZCZUDLARSTWO, STOPKA, MEANDER, PÓŁROZKROK, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, BIEGUN MAGNETYCZNY, OKIENKO TRANSFEROWE, PROCES FIZYCZNY, CZYNNIK CHŁODNICZY, ZAKOCHANA, DZBANEK DO ŚMIETANY, WŁÓKNO, PERGAMIN, ELEKTRON WALENCYJNY, WIESŁAW, DYSZKANT, HANDEL ZAMIENNY, LATIMERIOKSZTAŁTNE, PLAŻA, TARPAN, DYSPROPORCJA, DOSTRZEGALNOŚĆ, CENOTWÓRCA, GRUSZKA, TYNKTURA, IGE, KIJ, WSTRZYMANIE, STRUNA GŁOSOWA, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, CZUPRYNEK SZATANIEC, OKRES PÓŁTRWANIA, DRYBLING, UKŁAD CAŁKUJĄCY, MORGANUKODONTY, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, JEŻ WSCHODNIOEUROPEJSKI, WYSMUKŁOŚĆ, ŚWIĄTEK, POSŁUSZNIK, E-MAIL, DZIARSKOŚĆ, DYSZKANCIK, IVAN, SUFLET, TKANKA STAŁA, PTASZNIK GIGANT, WERBOWNIK, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, BLASZKA, RYNNA, BIAŁA NOC, KOD GRAYA, JAŁOWNIK, DWUZŁOTÓWKA, ZAKON ŻEBRZĄCY, ORSZADA, DENUNCJANT, KRĄG KAMIENNY, OKOT, ZOO, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, MADAPOLAM, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, WARTOŚĆ MODALNA, FLOTA, JODŁA FRASERA, MALAKOLOGIA, LENIUCH, MUR, PLACÓWKA NAUKOWA, LOTERIA PROMOCYJNA, WIBRACJA, KONTO DEPOZYTOWE, PODATEK, RYJOWNICZKA KARŁOWATA, JANSENIZM, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, ROZBÓJNIK, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, PEŁZAK, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, CRO-MAGNON, MESZEK, GATUNEK CELOWY, KŁAKI, GWINT STOŻKOWY, HALF-PIPE, UDRY, GORĄCZKA ZŁOTA, BRZOZA BRODAWKOWATA, KOKPIT, STATYWIK, KARDIOIDA, WĘGORZ JAPOŃSKI, SEJM KONWOKACYJNY, WYKRZYKNIK, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, LANSJER, ABERRACJA, GZYMSIK, LUGIER, TRÓJKĄT BERMUDZKI, NIEKOMPETENTNOŚĆ, MANES, AEROCASCO, ONTOLOGIA, KAWALKADA, NIEBIESKA PIGUŁKA, KIEŁ, STALLA, BRZĘKACZ, SZLACHTA CHORĄGWIANA, BIOGAZOWNIA, PLEBISCYT TERYTORIALNY, SYN MARNOTRAWNY, KROSOWNICA WIZYJNA, PRZYRODA, SETNIK, AKT, STRUNOOGONOWE, PRZÓD, NADRZEWNIK GŁADKOOGONIASTY, PROGRAMOWANIE KWADRATOWE, CENZOR, FATYGANT, ZAPUSTY, SKRZYDEŁKO, WIĄD RDZENIA, LIAZA, STATUS MATERIALNY, OBSERWATOR, DEFERENT, KOLOKWINTA, TONAŻ, SALAMANDRA WALTLA, LIBELLA, PESTO, KANISTER, KATNIK, MĄDRALIŃSKI, RODZINA NUKLEARNA, POLEROWNIK, KUBECZEK, GNETOWE, KOSZMAR, STYL JOŃSKI, CHRZĄSTKA SZKLISTA, GIEZŁO, CZERECHA, AUKSYNA, ZALESZCZOTEK, ŻÓŁW AUSTRALIJSKI, BOMBA ATOMOWA, CHOWDER, TENDENCJA, MINUTNIK MECHANICZNY, ZESPÓŁ ISAACSA-MERTENSA, CZARA, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, PRZEBARWIENIE, BOCIAN, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, TEMAT, GRANT, KUPLERSTWO, MAIL, KWADRATNIK TRZCINOWY, PIĘĆDZIESIĄTKA, DOŁEK, TRANSURANOWIEC, PARÓWKA, OKULISTA, SY, OGNIWO ZASADOWE, NAKURWIENIE SIĘ, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, KOMÓRCZAKOWATE, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, ATALIA, KROJCZY, RENA, PLUJKA, RADIOGALAKTYKA, VIANI, LOJALISTA, SORABISTYKA, MROZOODPORNOŚĆ, BICIE CZOŁEM, MINIPIŁKA, CIEMNOTA, OGNIOMUR, TŁUMACZ, CHOROLOG, WYCHUCHOL PIRENEJSKI, NERCZYŁUSK, NACIEK, DWUCZUB, CHIROPTEROLOGIA, PERYGLACJAŁ, KRAŚNIK WYKOWIEC, DYFERENCJACJA SPOŁECZNA, FILTRACJA, ZRĄB TEKTONICZNY, KARTUSZ, KOSZ, SUPERKLIENT, GEOFIT RYZOMOWY, MACICA, KONFESJA, REGENERACJA, WYPIÓR, LUK, REGUŁA ALLENA, CZYNNOŚĆ PROCESOWA, SALINA, KOSZATNICZKA POSPOLITA, SŁUGA BOŻA, STARAJĄCY SIĘ, GRZEBIENIOWIEC PIÓRKOWATY, ARSYNA, PLAMKA FORDYCE'A, ABSOLUTYZACJA, METR NA SEKUNDĘ, CIELENIE SIĘ LODOWCA, PAPIER, TURANIEC, MAGISTRALA, ŚLEPOWRON CZAPECZKOWY, TESSERA, PARTIA, ZNAK LICZBY, KASZA PERŁOWA, OSET NASTROSZONY, ?TRANSAKCJA PAKIETOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.314 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PIANA POJAWIAJĄCA SIĘ NA POWIERZCHNI GOTOWANEGO ROZTWORU LUB MIESZANINY, NA PRZYKŁAD ZUPY LUB SYROPU CUKROWEGO; NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJE W LICZBIE MNOGIEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PIANA POJAWIAJĄCA SIĘ NA POWIERZCHNI GOTOWANEGO ROZTWORU LUB MIESZANINY, NA PRZYKŁAD ZUPY LUB SYROPU CUKROWEGO; NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJE W LICZBIE MNOGIEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZUMOWINA piana pojawiająca się na powierzchni gotowanego roztworu lub mieszaniny, na przykład zupy lub syropu cukrowego; najczęściej występuje w liczbie mnogiej (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZUMOWINA
piana pojawiająca się na powierzchni gotowanego roztworu lub mieszaniny, na przykład zupy lub syropu cukrowego; najczęściej występuje w liczbie mnogiej (na 9 lit.).

Oprócz PIANA POJAWIAJĄCA SIĘ NA POWIERZCHNI GOTOWANEGO ROZTWORU LUB MIESZANINY, NA PRZYKŁAD ZUPY LUB SYROPU CUKROWEGO; NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJE W LICZBIE MNOGIEJ sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - PIANA POJAWIAJĄCA SIĘ NA POWIERZCHNI GOTOWANEGO ROZTWORU LUB MIESZANINY, NA PRZYKŁAD ZUPY LUB SYROPU CUKROWEGO; NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJE W LICZBIE MNOGIEJ. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x