CHOROBA, W KTÓREJ SZKODLIWE ILOŚCI LIPIDY GROMADZĄ SIĘ W PŁUCACH, ŚLEDZIONIE, WĄTROBIE, SZPIKU KOSTNYM I MÓZGU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHOROBA NIEMANNA-PICKA to:

choroba, w której szkodliwe ilości lipidy gromadzą się w płucach, śledzionie, wątrobie, szpiku kostnym i mózgu (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHOROBA, W KTÓREJ SZKODLIWE ILOŚCI LIPIDY GROMADZĄ SIĘ W PŁUCACH, ŚLEDZIONIE, WĄTROBIE, SZPIKU KOSTNYM I MÓZGU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.535

TUTORIAL, KOTLARNIA, KORZENIE, WCIĄGARKA, CZUBATKA, DŁUG TLENOWY, KANAPKA, IGŁAWA, CNOTA, CUD, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, PATRON, KWAS, CHIRURG PLASTYCZNY, METRYKA, IMMUNOGENETYKA, PRAGERMAŃSKI, CYKL GOSPODARCZY, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, ANION HYDROKSYLOWY, ESSEŃCZYCY, SINGEL, SSAKI NIŻSZE, INDUKTOR, EKTOMIKORYZA, DOLINA PRZEGŁĘBIONA, ŁOŻE BOLEŚCI, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I MÓZGU, BŁONICA GARDŁA, THRILLER, RAMIENISKO, ADRES FIZYCZNY, MASKULINIZM, MILCZĄCA ZGODA, ORZESZEK PINIOWY, CHOROBA PFEIFFERA, PRZEBIERANIEC, RYNEK, WĘZEŁ WINDSORSKI, PRZYCZYNKARZ, LISZAJ CZERWONY, ALDROWANDA, BATALION WARTOWNICZY, TĘTNICA NERKOWA, DYLATACJA CZASU, PITA, HIPSOMETRIA, PRZYZWOITOŚĆ, IMPAS, CHOROBA BAKTERYJNA, ZIEMIA ŚWIĘTA, PRZEKUPIEŃ, KLEJOWNIA, OLEJARNIA, NASTAWNOŚĆ OKA, FILOLOGIA GERMAŃSKA, MĄCZNIAK PRAWDZIWY, SKRZYNECZKA, GŁĘBOKOŚĆ PERYSKOPOWA, JĘZYK FRYZYJSKI, SKÓRZAK, ŻYŁA NADBRZUSZNA DOLNA, AFRYKANISTYKA, OWADOŻERNOŚĆ, DOMEK NA DRZEWIE, GHOUL, PORWAK, KAPELUSZ PANAMSKI, KOŃCZYNA, MAMUTOWIEC OLBRZYMI, ALTERNACJA ILOŚCIOWA, CASH BACK, ZNAJOMA Z WIDZENIA, DIATERMIA, PARLAMENT, KECZUOWIE, SURREALIZM, POTÓWKA, CEFALOPOLISYNDAKTYLIA GREIGA, BIGOS PO SIECIEBORZAŃSKU, APOGEUM, CANZONETTA, IGRZYSKA FRANKOFOŃSKIE, ŚRODKOWOŚĆ, RAMIĘ, SZKOŁA ŚREDNIA, OSTROGA PIĘTOWA, PIĘĆDZIESIĄTNICA, KISIEL, DM, SŁOWO, KUGUAR, WIATRÓWKA, STANCA, DIPOL ZAŁAMANY, OKRĘT FLAGOWY, NIENIEC, PARAZYTOFIT, ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE, NAWALENIE SIĘ, KRWIOŻERCZOŚĆ, MŁODZIEŻÓWKA, CHOROBA PASOŻYTNICZA, PAJĘCZYNÓWKA, TRUST, GAMBIR, SZCZUR POLINEZYJSKI, RZEKA, PRAWO BERNOULLIEGO, MATRONA, OUDRY, ORZECH KOKOSOWY, ŹDZIEBLARZE, STACJE ZLEWNE, NARODOWOŚĆ, SPŁYW, ANTIOCHEŃSKA SZKOŁA EGZEGETYCZNA, UŁAMEK PIĘTROWY, KOPALINA STAŁA, STOPKA, FALKONKA, GRUPA, LABIRYNT, KURZA PAMIĘĆ, DETEKTYW, WATA CUKROWA, ROZLUŹNIENIE, ŚMIERDZIEL, PIERWIASTEK, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, LIŚCIEŃ, ZASIĄG, ZAPISOBIERCA, CMOKIER, CHOROBA GAMSTORP, ZASADA D'ALEMBERTA, NISZCZUKA KROKODYLA, POWIEŚĆ SZKATUŁKOWA, MIESZADŁO, PARALAKSA, AUTSAJDER, HELIKAZA, KUC DALES, UKŁAD PIASECKIEGO, PŁYWACZEK, MIKROSKOP OPTYCZNY, ZNAMIENITOŚĆ, CZEKOLADA MLECZNA, ETYKA, JĘZYK ORKÓW I SŁUG SAURONA, DZIARSKOŚĆ, MINISTERSTWO, TEMPO, SETKA, PROTOLOGIA, PLAMICA, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, KONTYNGENT CELNY, PROCENT SKŁADANY, BOOROOLA, KRĄŻEK PRZESUWNY, NAPALENIEC, RETINOPATIA, PM, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, ŻURAW, JASTRZĘBIE OKO, WIGILIA, ROZCIĄGNIĘCIE SIĘ, PRAWORĘKI, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, ZWINIĘCIE ŻAGLI, ROZKŁAD WYKŁADNICZY, ŁYŻKA, NEUROGERIATRIA, OFICER ASTRONAWIGACYJNY, SZACHY SZYBKIE, INTERROGACJA, KOPCIUCH, CREPIDA, CHOROBA, ARTRETYZM, KATEGORIA FLEKSYJNA, KARABINEK PNEUMATYCZNY, TOPOLOGIA ILORAZOWA, MEZOSFERA, OBIEG, RYBY ŁAWICOWE, KOTEW, FILAKTERIA, KREDYT BALONOWY, SEKURYTYZACJA, LUKSEMBURSKI, POTRZASK, PŁAWA SONAROWA, PANI, FONDUE SEROWE, ŚCISŁY POST, KLASA, RÓW TEKTONICZNY, SKRĘT, SRAKA, ZARAZA, WERSJA REŻYSERSKA, ORBITA, GRZYBEK HERBACIANY, BROŃ DRZEWCOWA, GOSPODARKA PLANOWA, ZESPÓŁ MUIRA-TORRE'A, PODBRÓDEK, PROCES CHEMICZNY, PORA GODOWA, BIURO ŁĄCZNIKOWE, RZUT WOLNY, ŚRÓDBŁONIAK KRWIONOŚNY ZŁOŚLIWY, TEKST, MUNSZTUK, PANNA W WIEKU POBOROWYM, BŁONA PŁYWNA, SPACJA, ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, BHP, FOKMASZT, KROATYSTYKA, HARD CORE, BAJECZNOŚĆ, LEŃ, PRAWIDŁO, REAKCJA KATALITYCZNA, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, ŁYSA PAŁA, KOBIETA W WIEKU POBOROWYM, SZKŁO MĄCONE, GENOMIKA TEORETYCZNA, KURTYNA ZERO, MAKARON, TYSIĄC, JĘZYK POLSKI, LEGAR, AL SECCO, NOWOBOGACKI, POPELINA, LIŚĆ ZŁOŻONY, META, RYBA, PRALNIA CHEMICZNA, TRAIL, REIL, KROK ŁYŻWOWY, STENOGRAF, TIOMERSAL, OCEANOGRAFIA, KUSTRZEBKA, NOUMENON, NIEMIAROWOŚĆ, ODRUCH KOLANOWY, ASTRONAUTYKA, UZBECKI, PRZECINACZ, SOSJERKA, KONSULTACJA SPOŁECZNA, KANCEROGEN, SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY, TURBINA PAROWA, PRZELEW, KOŁOWROTEK, GRUSZA, WETERYNARIA, KATEGORIA HOMOTOPIJNA, BOJOWOŚĆ, MISIOLUB, KOMEDIANT, KRĄŻENIE OGÓLNE, PŁYN, ALEGORYCZNOŚĆ, MIECZ DWURĘCZNY, KLUB, DELIKATNOŚĆ, KOPARKA CHWYTAKOWA, ILOCZYN WEKTOROWY, SADYSTA, PANCERNIK SZCZECINIASTY, GŁOGOWIEC, ATRAPA, GAŁKA BLADA, ESKORTA, TEORIA POTENCJAŁU, STRAŻ, GAZ ZIEMNY, SHOJO-AI, WAMPIREK, BOCIAN SIODLASTY, OPIEKA TERMINALNA, OŻENEK, OPARY, SZKLISTOŚĆ, MAŁPY WĄSKONOSE, FUNKCJA CELOWA, PRZEPITKA, ?RĘKA SZPONIASTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.535 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHOROBA, W KTÓREJ SZKODLIWE ILOŚCI LIPIDY GROMADZĄ SIĘ W PŁUCACH, ŚLEDZIONIE, WĄTROBIE, SZPIKU KOSTNYM I MÓZGU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CHOROBA, W KTÓREJ SZKODLIWE ILOŚCI LIPIDY GROMADZĄ SIĘ W PŁUCACH, ŚLEDZIONIE, WĄTROBIE, SZPIKU KOSTNYM I MÓZGU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHOROBA NIEMANNA-PICKA choroba, w której szkodliwe ilości lipidy gromadzą się w płucach, śledzionie, wątrobie, szpiku kostnym i mózgu (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHOROBA NIEMANNA-PICKA
choroba, w której szkodliwe ilości lipidy gromadzą się w płucach, śledzionie, wątrobie, szpiku kostnym i mózgu (na 21 lit.).

Oprócz CHOROBA, W KTÓREJ SZKODLIWE ILOŚCI LIPIDY GROMADZĄ SIĘ W PŁUCACH, ŚLEDZIONIE, WĄTROBIE, SZPIKU KOSTNYM I MÓZGU sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - CHOROBA, W KTÓREJ SZKODLIWE ILOŚCI LIPIDY GROMADZĄ SIĘ W PŁUCACH, ŚLEDZIONIE, WĄTROBIE, SZPIKU KOSTNYM I MÓZGU. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x