POTENCJAŁ WYSTĘPUJĄCY PRZY POWIERZCHNI CIAŁA STAŁEGO LUB INNYCH CZĄSTEK ROZPROSZONYCH (EMULSJE), KONTAKTUJĄCEJ SIĘ Z ROZTWOREM ELEKTROLITU, OKREŚLANY NA GRANICY POŚLIZGU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY to:

potencjał występujący przy powierzchni ciała stałego lub innych cząstek rozproszonych (emulsje), kontaktującej się z roztworem elektrolitu, określany na granicy poślizgu (na 26 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POTENCJAŁ WYSTĘPUJĄCY PRZY POWIERZCHNI CIAŁA STAŁEGO LUB INNYCH CZĄSTEK ROZPROSZONYCH (EMULSJE), KONTAKTUJĄCEJ SIĘ Z ROZTWOREM ELEKTROLITU, OKREŚLANY NA GRANICY POŚLIZGU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.002

KOD DWUWARTOŚCIOWY, POJAZD SPECJALNY, MAPA POZNAWCZA, TRANSFUZJA KRWI, CHOROBA HECKA, PYTEL, GŁĘBINA, KONFRONTACJA, POTĘPICIEL, DERBY, KURTYNA ZERO, KOALICJANT, MATELOT, KARTA RABATOWA, RADYKALNA PRAWICA, CIĘŻKI SPRZĘT, KOCIE OKO, STOCZNIA, KRAWĘDŹ, TRZYNASTY, RĄBEK, AFEKTYWNOŚĆ, APSYDA, SELADANG, TABLICA OGŁOSZENIOWA, USTĘP, REGIONALISTYKA, TRASZKA GRZEBIENIASTA TURECKA, ZAPALNIK UDERZENIOWY, KURACJA WSTRZĄSOWA, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, PORZĄDEK TOSKAŃSKI, KOSTUR, CIASTO, PREZYDENCJALIZM, ŻURAWINA, WIKIPEDYSTKA, GETRY, WIRTUOZERSTWO, KASETOWIEC, PRZEMYSŁ PRZETWÓRCZY, PANICHIDIA, PRZYLEPNOŚĆ, BEZCELOWOŚĆ, CYBORIUM, CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA, TRÓJKĄT, KANAŁ RODNY, PISMO GRECKIE, WYKLUCZENIE, BRZMIENIE, HIPOTEZA KNUDSONA, KOŃ ARDEŃSKI, ŻABKA, DRAMATURGIA, POSTAWA, PATRON, PIKA, PRZYPŁYW, PLANKTON, LEMONIADA, OKTET, PRZEWÓD, GRUSZKA, EPOLET, CENA SKUPU, ANIMIZM, TOWARZYSZKA BRONI, NUCZA, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, ESKADRA, FALKA, ORGANIZM WYŻSZY, SKURCZ, TRAFIKA, WODNICZKA, FORSYCJA, WYSIĘK, SKOCZNIA NARCIARSKA, BARK, SZEW PODNIEBIENNY, PIŁA, RZEKOTKA RÓŻNOBARWNA, PERYASTRON, PRAWO FIZYKI, SZÓSTY, PASO DOBLE, SAMOPAŁ, BASEN PORTOWY, HERBATA, OBSZAR CELNY, RECEPTYWNOŚĆ, ZGROMADZENIE ZAKONNE LAICKIE, IDIOSYNKRAZJA, STRONICA, ZWIERANIE SZYKÓW, SANIE, ŹDZIEBLARZE, PĄK, KOLCZATKA, NAZWA TOPOGRAFICZNA, PISK, KONIEC, KŁAK, DEMARKACJA, ŻÓŁTACZKA, ATOMIZM PSYCHOLOGICZNY, ŚCIGACZ, SAPKA, LUZAK, PRYNCYPIALISTKA, STYLISTYKA, KOŃ LIDZBARSKO-WARMIŃSKI, KIR, GRZYBICA WOSZCZYNOWA, IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY BIERNY, MATA, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, POLEWA, MENISK, UPADEK, NIEOBLICZALNOŚĆ, WOLEC, BEZTORBIKI, SUSZ, FRYZ, KUSZYK, KOMISJA REWIZYJNA, HAK, KARLIK BIAŁOOBRZEŻONY, DIABEŁ, POTOK, KOŁO, KADŁUB, CHARAKTER, PLAZMA, WAFEL, GRANAT, KOZŁOWATE, KUJNOŚĆ, KARZEŁEK, PRZEKŁADANIEC, SEKCJA RYTMICZNA, EKSKLUZYWIZM, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, KUCHY, ZŁOTOUCH ŻÓŁTAWY, GRAFIKA, BAŻANT, JEDZENIE, CHÓRZYSTKA TRÓJPASIASTA, GOTOWOŚĆ BOJOWA, BETONOWE BUTY, GRUSZKA, KISZKA PODGARDLANA, ZUPA, KOPROFIL, ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA, ZNAK, KICZUA, POZBYWANIE SIĘ, SPRZĘŻAJ, BARN, OBRĘB EWIDENCYJNY, KOSZYKÓWKA, KLEPISKO, BŁYSKOTKA, HUBA SKÓRKOWATA, BIAŁA GORĄCZKA, STŁUCZENIE, METRYKA, TRAJSEL, OSTROWIANIN, METAL KOLOROWY, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, INTELEKTUALIZM, KORONKA, PAPROĆ WODNA, KOKS, MIEDZIORYTNIK, MUFA, MAJKA, ANGEOLOGIA, ABELIT, ZUCH, PIROGRAFIA, CIĄGNIK PÓŁGĄSIENICOWY, FIRMÓWKA, EKSTRAKTOR CUKROWNICZY, WĘDRÓWKA DUSZ, ANIMATORKA, NIEMOŻNOŚĆ, NADCIEKŁOŚĆ, APLIKANT ADWOKACKI, TRAM, NARZĄD KRYTYCZNY, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, POMOC, WRÓBEL POLNY, KOLBA, ŁĘG JESIONOWY, SPEAKER, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, MOGIKAPPACYZM, ROŚLINA EGZOTYCZNA, JANKA, TAKSON, PRĄD ZAWIESINOWY, HAMULEC AERODYNAMICZNY, BEZDEŃ, CEROFERARIUSZ, KOŁO HERMENEUTYCZNE, ZNAK, BIAŁA FLAGA, APARAT KIPPA, GEOMETRIA CZYSTA, TŁUMACZKA, PROCES FIZYCZNY, PRZYGODA, OPAŁ, NEWTON, RĘKAW, PROSUMENT, SYSTEM ZNAKOWY, MIESIERKA, STARÓWKA, BLOCZEK, RIST, PŁASKORZEŹBA, SUSZARKA, KUNINGAMIA LANCETOWATA, ŚREDNIA WINSOROWSKA, HERBACIARKA, GROTESKA, PAŃSTWO, SPADAJĄCA GWIAZDA, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, OBSŁUGA, MARKETINGOWIEC, ALT, SYGNIFIKATOR, MOC CZYNNA, UKŁAD ODNIESIENIA, CŁO, SINIEC, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, ROŻEK BASETOWY, WYPUSTEK, ELF, CIAPATY, MIKROSTRUKTURA, BANIECZKA, PIECZYWO, ŚWIECA, CZELESTA, KOMPLIKACJA, NARZĄD LEMIESZOWY, WOLA, HISTOPATOLOGIA, DYSGRAFIA LICZBOWA, BER, TYFUS PLAMISTY, BIAŁORUSKI, JELEŃ MILU, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, ASPIRANT, BROSZURA, ŁÓDŹ PODWODNA, BAKTERIA ŚLUZOWA, LEBERA, OKRES LITERACKI, KATATONIA, DZIEŁO ROGOWE, LENIUSZEK, TYTAN, POLEPA, OBOZOWISKO, BACIK, KAWA, CHOROBA DAVIDSONA, FUNKCJA FALOWA, KRĄG KULTUROWY, WIĘZIEŃ POLITYCZNY, DZIEWIARKA, MAŁPA WĄSKONOSA, ELUWIUM, KANCONA, WADLIWOŚĆ, KOLUMNA, DZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, FREGATA, KLAPA, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, DYSK KOMPAKTOWY, ELEWACJA, POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE, PYKNIK, MARIMBA, ?SŁUPEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.002 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POTENCJAŁ WYSTĘPUJĄCY PRZY POWIERZCHNI CIAŁA STAŁEGO LUB INNYCH CZĄSTEK ROZPROSZONYCH (EMULSJE), KONTAKTUJĄCEJ SIĘ Z ROZTWOREM ELEKTROLITU, OKREŚLANY NA GRANICY POŚLIZGU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POTENCJAŁ WYSTĘPUJĄCY PRZY POWIERZCHNI CIAŁA STAŁEGO LUB INNYCH CZĄSTEK ROZPROSZONYCH (EMULSJE), KONTAKTUJĄCEJ SIĘ Z ROZTWOREM ELEKTROLITU, OKREŚLANY NA GRANICY POŚLIZGU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY potencjał występujący przy powierzchni ciała stałego lub innych cząstek rozproszonych (emulsje), kontaktującej się z roztworem elektrolitu, określany na granicy poślizgu (na 26 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY
potencjał występujący przy powierzchni ciała stałego lub innych cząstek rozproszonych (emulsje), kontaktującej się z roztworem elektrolitu, określany na granicy poślizgu (na 26 lit.).

Oprócz POTENCJAŁ WYSTĘPUJĄCY PRZY POWIERZCHNI CIAŁA STAŁEGO LUB INNYCH CZĄSTEK ROZPROSZONYCH (EMULSJE), KONTAKTUJĄCEJ SIĘ Z ROZTWOREM ELEKTROLITU, OKREŚLANY NA GRANICY POŚLIZGU sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - POTENCJAŁ WYSTĘPUJĄCY PRZY POWIERZCHNI CIAŁA STAŁEGO LUB INNYCH CZĄSTEK ROZPROSZONYCH (EMULSJE), KONTAKTUJĄCEJ SIĘ Z ROZTWOREM ELEKTROLITU, OKREŚLANY NA GRANICY POŚLIZGU. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast