PRZESTĘPSTWO; WYSTĘPEK POLEGAJĄCY NA WŁĄCZENIU CUDZEJ RZECZY RUCHOMEJ LUB CUDZEGO PRAWA MAJĄTKOWEGO DO SWOJEGO MAJĄTKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZYWŁASZCZENIE to:

przestępstwo; występek polegający na włączeniu cudzej rzeczy ruchomej lub cudzego prawa majątkowego do swojego majątku (na 15 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRZYWŁASZCZENIE

PRZYWŁASZCZENIE to:

zawłaszczenie, zagrabienie (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZESTĘPSTWO; WYSTĘPEK POLEGAJĄCY NA WŁĄCZENIU CUDZEJ RZECZY RUCHOMEJ LUB CUDZEGO PRAWA MAJĄTKOWEGO DO SWOJEGO MAJĄTKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.143

SUW, SPÓD, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, ŻAGIEW, AGROGAZ, RUGI, ZAWORA, MIĘDLARKA, PODWOZIE, ZANIECZYSZCZENIE, AMORY, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, SAGA, ZAĆMIENIE, MONIZM, RÓG, KOŁO, ŚRODEK PRAWNY, PRAWO MURPHY'EGO, CYFOMANDRA, LODOWIEC ALPEJSKI, HOT, POJĘCIE MATEMATYCZNE, MACH, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, INWENTURA, KLESZCZOWINA, PŁOMIEŃ, BLOKADA, WŁOCHACZ, ROPNICA, HARACZ, DWUDZIESTY PIERWSZY, KIJ, ŁOBODA, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, SZTYCH, WILKOM, KOMPENSACJA WERBALNA, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, BOMBARDON, ALABASTRON, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, PODATNOŚĆ, KASIARZ, POCHODNA, PODSUFITKA, LENA, GIPSATURA, ŁUK, DUBELTÓWKA, PRZÓD, STATEK POWIETRZNY, ZEWŁOK, AGREGACJA, KOMPRADOR, AKATYZJA, MOŁDAWSKI, BAKARAT, PRZESTRZEŃ, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, GEORGE, MIĘKISZ SPICHRZOWY, DECHA, ZAGROŻENIE, KOSZULKA, PIKIETA, TŁUSZCZYK DZIECIĘCY, ŚLEPA PRÓBA, S.C, PREFEKT APOSTOLSKI, ZACIERKA, AGENT, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, DRYFT GENETYCZNY, PORCJA, POKRYCIE, MATERIAŁ, TAŚMOWY, PODGŁÓWEK, PODCAST, FALANGA, DZIAŁ, SYGNAŁ, AMEBA, CERKIEW, KUCIE, WESTA, INTUICYJNOŚĆ, GRZYB NIEJADALNY, WARTA, ŻÓŁTODZIÓB, ZAKŁAD, PUSTAK STROPOWY, CYKL FIGURALNY, KOŁO HISTORII, KATATONIA, OPAD, WINA UMYŚLNA, RUCH, ROBOTY DROGOWE, PREZESKA, DERMABRAZJA, DILER, CZERWONY, KOMUNIKATOR, IRENA, OSKARŻYCIEL PRYWATNY, ŚCIĘCIE, WAPORYZACJA, NARÓD, PRÓBKA, MUR, KASZA, GAJA, ARESZT, WSPÓŁUCZEŃ, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, CZECZOTA, ROZPAD, NIEMIECKOŚĆ, CZUSZKA, GIGANT, CHÓR, PRAWNIK, TEATR RADIOWY, TRÓJPOLÓWKA, GEN LETALNY, KONWIKT, REŻYM, LB, AUTOTEMATYZM, FIGURACJA MELODYCZNA, CUDOTWÓRCZYNI, ISTOTA, KATALIZA, SWÓJ, OSCYLATOR, RUSZT, NAZWA RODOWA, ELEKTROCHIRURGIA, SZLUFKA, AWIONETKA, PAPIER WELINOWY, MEDALIK, SKÓRKA, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, WSPOMAGACZ, KORDON, CANTUS FIRMUS, WODA, ŚLONSKI, RETENCJA, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, TORBIELOWATOŚĆ, TERMOREGULATOR, SULFON, CZAS TERAŹNIEJSZY, MIARA, TROLLKONTO, KOMISJA SKRUTACYJNA, DUCHOWY OJCIEC, ŚLIZG STAWOWY, OPCJA BARIEROWA, MANIERKA, KAPITAN, PRZEZIERNOŚĆ, TWÓR, ŁÓŻKO PIĘTROWE, BANIA, HUBA ŻÓŁTA, KACZKA, DESKA RATUNKU, TORII, GÓRY PIERŚCIENIOWE, WDZIĘK, SIUR, WARTOWNIA, KOZAK, HIGIENISTKA, WYKŁAD, NADBITKA, CYTADELA, RZECZNIK PATENTOWY, JARZĄB, PIERDOLENIE O SZOPENIE, TREL, LOTNISKO, JEDWAB NATURALNY, TEMPERATURA MROZU, NAROŻNIK, PĘDZLIK, OKRES, MATRYKUŁA, LITERATURA FAKTU, KOLEBKA, PRÓŻNIAK, KUNA, LISTA, POZIOM, OFICERKI, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, ŁADUNEK, WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE, BEZŻENNOŚĆ, SZARADA, NOŻYK, OBRONA, OCZKO, POWINOWACTWO, MAZUR, SER PODPUSZCZKOWY, SZEWRON, KOCIOŁ WIROWY, DEMONSTRACJA, TABU MILCZENIA, ALKID, MASZT ANTENOWY, DZIAŁKA, METFORMINA, JAGLANKA, PRZEKŁADNIA, LITERATKA, WEŁNIAK, PRZYWILEJ LOKACYJNY, MIODNIK, SZCZELINA LODOWCOWA, SOS SOJOWY, ANGLIK, NORMA PRAWNA, RUCH BEZWIZOWY, SAMORZĄD, SUBSTYTUCJA, SSAK, TRACKBALL, ELEW, TOCZKOWCE, TYCZKA, DWUDZIESTY SIÓDMY, KRAŃCÓWKA, SZWEDZKOŚĆ, ARTUR, BAZA ODSETKOWA, BLIŹNIACZOŚĆ, SĄD OSTATECZNY, WYRĘBA, KĄT PROSTY, SŁODYCZ, ZACIĘCIE, CEDUŁA, SZCZYT, ODSKOK, ŚRODEK SPOŻYWCZY, KIA, STOPIEŃ NAUKOWY, RYT, PRODUKT UBOCZNY, ANGIELSKI, AKOMPANIAMENT, ŻYDEK, MASZYNA ELEKTRYCZNA, PRAKTYKA, WYDZIAŁ, DOBRO INWESTYCYJNE, DIVA, KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY, WIESZAK, PODATEK, PODMIOT, OBÓZ DOCHODZENIOWY, BRAHMS, MAPA TEMATYCZNA, BINOKLE, CHARYZMA, REWERENCJA, PLACEK, WYNIK, BASKINA, DOBIEG, KRAWAT, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, BABULINKA, BUDOWA, PÓŁCIEŃ, ELEKTROLIT, BADYL, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, WITAMINKA, NIEPEWNOŚĆ, HYBRYDALNOŚĆ, HOSTIA, UŻĄDLENIE, EDYKUŁA, ANALIZA FUNKCJONALNA, ROŚLINA ACYDOFILNA, OŚLE UCHO, LASECZKA, CHOINKA, OPLOT, ?JĘZYK CHIŃSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.143 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZESTĘPSTWO; WYSTĘPEK POLEGAJĄCY NA WŁĄCZENIU CUDZEJ RZECZY RUCHOMEJ LUB CUDZEGO PRAWA MAJĄTKOWEGO DO SWOJEGO MAJĄTKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZESTĘPSTWO; WYSTĘPEK POLEGAJĄCY NA WŁĄCZENIU CUDZEJ RZECZY RUCHOMEJ LUB CUDZEGO PRAWA MAJĄTKOWEGO DO SWOJEGO MAJĄTKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZYWŁASZCZENIE przestępstwo; występek polegający na włączeniu cudzej rzeczy ruchomej lub cudzego prawa majątkowego do swojego majątku (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZYWŁASZCZENIE
przestępstwo; występek polegający na włączeniu cudzej rzeczy ruchomej lub cudzego prawa majątkowego do swojego majątku (na 15 lit.).

Oprócz PRZESTĘPSTWO; WYSTĘPEK POLEGAJĄCY NA WŁĄCZENIU CUDZEJ RZECZY RUCHOMEJ LUB CUDZEGO PRAWA MAJĄTKOWEGO DO SWOJEGO MAJĄTKU sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - PRZESTĘPSTWO; WYSTĘPEK POLEGAJĄCY NA WŁĄCZENIU CUDZEJ RZECZY RUCHOMEJ LUB CUDZEGO PRAWA MAJĄTKOWEGO DO SWOJEGO MAJĄTKU. Dodaj komentarz

4×1 =

Poleć nas znajomym:

x