GRUPA LUDZI BĘDĄCYCH ZE SOBĄ OD DAWNA LUB W JAKIŚ SPOSÓB ZE SOBĄ WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH, CZĘSTO W ODRÓŻNIENIU OD MŁODSZYCH, DZIAŁAJĄCYCH W TYM SAMYM OBSZARZE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STARA GWARDIA to:

grupa ludzi będących ze sobą od dawna lub w jakiś sposób ze sobą współdziałających, często w odróżnieniu od młodszych, działających w tym samym obszarze (na 12 lit.)STARA WIARA to:

grupa ludzi będących ze sobą od dawna lub w jakiś sposób ze sobą współdziałających, często w odróżnieniu od młodszych, działających w tym samym obszarze (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRUPA LUDZI BĘDĄCYCH ZE SOBĄ OD DAWNA LUB W JAKIŚ SPOSÓB ZE SOBĄ WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH, CZĘSTO W ODRÓŻNIENIU OD MŁODSZYCH, DZIAŁAJĄCYCH W TYM SAMYM OBSZARZE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.343

BURLESKA, PLEWA, SZTUCZNY UKŁAD EKOLOGICZNY, GAZ BOJOWY, CARL, IRYS, ALBUM, GRUPA IMIENNA, ZBAWICIELKA, KOŃ CUGOWY, PRZECHOWANIE, PEAN, CHUCPA, SZKRAB, JANÓW, DZIEWIĘTNASTY, DOŻYWOCIE, DŁAWICA, AKORD, INIEKCJA, NIEZBĘDNOŚĆ, KSIĘŻUNIO, CHOROBA KŁUSOWA, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, ARON, NEGACJONISTKA, CHIRURGIA ESTETYCZNA, NIEUNIKNIONOŚĆ, OSTROWIANIN, PAJACYK, INTERPRETACJA, SIEĆ WODOCIĄGOWA, KARZEŁEK, WASZA WYSOKOŚĆ, REFREN, BUTELKA MIAROWA, ZASIŁEK PORODOWY, SATELITA, KOŁO RATUNKOWE, KIELICH, TOCZENICA, KRAJ, PIŻMÓWKI, ZAKOPCENIE, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, DZIEŁO FORTYFIKACYJNE, ATLAS NIEBA, WROŚNIAK, KŁOSEK, GWIAZDA PODWÓJNA, FASOLKA PO BRETOŃSKU, MATERIAŁ KOMPOZYTOWY, METAL, DZIEWIĄTKA, BARWNIK, ZESPÓŁ NEGOCJACYJNY, STYL, PIDGIN, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, SSAK MORSKI, RODZICIELSKOŚĆ, IGRASZKA SŁOWNA, PAMPA, SZTOF, AUTKO, ARTERIA, DANIO, TECHNIKA OPERACYJNA, WSPÓŁKATEDRA, PRESKRYPTYWIZM, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, STARA WIARA, HORYZONT ZDARZEŃ, FLESZ, PION, CYGANECZKA, ZBÓJCA, SZTUCER, ALPAKA, PEGMATYT, BRAT SYJAMSKI, PTASZNIK KĘDZIERZAWY, GLISTA, BEZPIECZNE ZAPASY, TYM, KOLEJKA GÓRSKA, SĄSIEDZKOŚĆ, WYBREDNIŚ, KLEJONKA, ANALIZA, BĄK, ZEGAR WIEŻOWY, PALIA, TŁUMACZKA, JUTRZYNA, DZIEWIĄTA WODA PO KISIELU, KALIPSO, WŁAŚCIWOŚĆ, RZYGACZ, POSTOŁ, KOŁO SEGNERA, BAŁYK, SĄD POLOWY, ŁOTEWSKI, GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA, CHOROBA EULENBURGA, PROLETARIAT, PÓŁGOLF, DOJRZAŁOŚĆ, PROCES, KALANDER, WYKUPNE, BOMBONIERA, KABEL, OKNO, PEAN, GRUPA ELIMINACYJNA, KWAŚNICA, HEJT, CHOROBA ALPERSA, OPERACJA, BROKER, OBRAZ STEREOSKOPOWY, USTROŃ, SPLOT SERCOWY, WARKOCZ, CYCKI MURZYNKI, DUCHOWY PRZYWÓDCA, ORBITA, ŁACINNIK, CYKL KSIĘŻYCOWY, SPUSZCZENIE, LIŚCIEC, ODKUP, DZIEWCZYNKA, STACJA TELEWIZYJNA, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, BENEFICJUM, ZESTAWIK, KLERK, POKRYWA, BOLERO, TESSERA, NALEŚNIK, WIDMO SYGNAŁU, MAKATKA, RÓG, KRATKI, DOŁEK, SZUM, REA, GNÓJ, EMPIRYZM GENETYCZNY, GRUPA CELOWA, PAKA, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY LHERMITTE'A, PIANO, BARETKA, FORMACJA SKALNA, HALA MASZYN, GRADACJA, INGRES, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, INWESTOR, ZAKON KLERYCKI, PLAN ZDJĘCIOWY, KLASTER, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, LIGA JĘZYKOWA, WIDOWISKO, POJAZD, ZBROJOWNIA, KUMKWAT, JARZMO, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, FUZJA KONGLOMERATOWA, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, SPORT MOTOROWY, ŚWIŃSKA GÓRKA, KWASEK, GRUPA ABELOWA WOLNA, POCENIE, DROBNICA, BŁONA ZEWNĘTRZNA, TREP, DYWERGENCJA, BAŃKA MYDLANA, OFIARA ŚMIERTELNA, ANTAŁEK, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, GŁOWIENKA, TENDENCJA, ESENCJA, PROTUBERANCJA, PAMPUCH, SZYSZKOJAGODA, TRANSKRYPCJA, WIĄZADŁO, ŁAT, SZTUCZNA ŚCIANA WSPINACZKOWA, ROTA, TUŁACZ, WASĄG, ZJAWISKO, RODZAJ, DENATURACJA BIAŁKA, SYN, OŁTARZYK, ASOCJALNOŚĆ, TENDENCJA, GŁOS, NAWA GŁÓWNA, BORZEŚLAD ZWISŁY, MIZUNA, MATERIAŁ, WALUTA, CAMERATA, PINGWINARIUM, POWAŁA, JEDWAB OCTANOWY, WERMUT, DEPORTOWANY, MODEL, PAJAC, DRUK AKCYDENSOWY, MAŹNICA, GENIUSZEK, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, PANTOGRAF, KĄT ROZWARTY, AKCJA IMIENNA, MUESLI, PANTOGRAF, BASKINKA, TRYSKAWKA SZKLANA, ALASKA, PIĘDŹ, BOMBER, KONIECZNY, ROBOT PRZEMYSŁOWY, RELACJA, SZTAFAŻ, MSZA, BRYLE, ŚMIETANKA, GRA W BUTELKĘ, PALCÓWKA, PUŁAPKA OFSAJDOWA, IWO, DRWINA, WERANDA, BOCIAN BIAŁOSZYI, SYNDETIKON, OSKAR, TUSZ, PAJĘCZAK, BOM, DEMOTYWATOR, DENDRYT, PIRAT, WYPŁYW, BLASTOGENEZA, HIPOTEZA UPOŚLEDZENIA, TWÓR, SECIK, GUARANA, OLGA, OTWORZENIE SERCA, STAŁOŚĆ, PRZEZIERNIK, PISEMKO, KOLCZAKOWATE, DROMOS, NIEMIECKOŚĆ, WSPÓŁUCZENNICA, PISTACJA, PRAWO MAJĄTKOWE, PRYMITYW, BASEN ARTEZYJSKI, AIOLI, CHÓR, PATYCZAK, POJAZD UPRZYWILEJOWANY, TEMACIK, NAWIETRZNIK, WYDAWNICTWO ZWARTE, GROŹBA BEZPRAWNA, CYNODONTY, BEGONIA, BEKON, KREDYCIK, SIAD, SERENADA, SURMA, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, WYŚCIG, OPIEKUŃCZOŚĆ, ?OLEJEK HASZYSZOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.343 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRUPA LUDZI BĘDĄCYCH ZE SOBĄ OD DAWNA LUB W JAKIŚ SPOSÓB ZE SOBĄ WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH, CZĘSTO W ODRÓŻNIENIU OD MŁODSZYCH, DZIAŁAJĄCYCH W TYM SAMYM OBSZARZE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: GRUPA LUDZI BĘDĄCYCH ZE SOBĄ OD DAWNA LUB W JAKIŚ SPOSÓB ZE SOBĄ WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH, CZĘSTO W ODRÓŻNIENIU OD MŁODSZYCH, DZIAŁAJĄCYCH W TYM SAMYM OBSZARZE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STARA GWARDIA grupa ludzi będących ze sobą od dawna lub w jakiś sposób ze sobą współdziałających, często w odróżnieniu od młodszych, działających w tym samym obszarze (na 12 lit.)
STARA WIARA grupa ludzi będących ze sobą od dawna lub w jakiś sposób ze sobą współdziałających, często w odróżnieniu od młodszych, działających w tym samym obszarze (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STARA GWARDIA
grupa ludzi będących ze sobą od dawna lub w jakiś sposób ze sobą współdziałających, często w odróżnieniu od młodszych, działających w tym samym obszarze (na 12 lit.).
STARA WIARA
grupa ludzi będących ze sobą od dawna lub w jakiś sposób ze sobą współdziałających, często w odróżnieniu od młodszych, działających w tym samym obszarze (na 10 lit.).

Oprócz GRUPA LUDZI BĘDĄCYCH ZE SOBĄ OD DAWNA LUB W JAKIŚ SPOSÓB ZE SOBĄ WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH, CZĘSTO W ODRÓŻNIENIU OD MŁODSZYCH, DZIAŁAJĄCYCH W TYM SAMYM OBSZARZE sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - GRUPA LUDZI BĘDĄCYCH ZE SOBĄ OD DAWNA LUB W JAKIŚ SPOSÓB ZE SOBĄ WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH, CZĘSTO W ODRÓŻNIENIU OD MŁODSZYCH, DZIAŁAJĄCYCH W TYM SAMYM OBSZARZE. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast