SKOŚNE ŚCIĘCIE NAROŻNIKA LUB GRANIASTEJ KRAWĘDZI W CELU OCHRONY PRZED USZKODZENIEM OD PRZYPADKOWEGO UDERZENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FASETA to:

skośne ścięcie narożnika lub graniastej krawędzi w celu ochrony przed uszkodzeniem od przypadkowego uderzenia (na 6 lit.)UCIOS to:

skośne ścięcie narożnika lub graniastej krawędzi w celu ochrony przed uszkodzeniem od przypadkowego uderzenia (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FASETA

FASETA to:

w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami (na 6 lit.)FASETA to:

w drukarstwie: ukośnie ścięty brzeg kliszy siatkowej służący do jej mocowania w łamie (na 6 lit.)FASETA to:

skośne ścięcie narożnika lub graniastej krawędzi w celu ochrony przed uszkodzeniem od przypadkowego uderzenia (na 6 lit.)FASETA to:

w językoznawstwie: pewne profilowanie pojęcia, jedna z płaszczyzn jego rozumienia, funkcjonowania; termin używany głównie w językoznawstwie kognitywnym i przy opisach językowego obrazu świata (na 6 lit.)FASETA to:

w jubilerstwie: oszlifowana powierzchnia kamienia szlachetnego (na 6 lit.)FASETA to:

sposób reprezentacji wiedzy o jakimś obiekcie, zbiór właściwości obiektu; również: kryterium, według którego opisuje się właściwości jakiegoś bytu (na 6 lit.)FASETA to:

półkoliste połączenie sufitu ze ścianą (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SKOŚNE ŚCIĘCIE NAROŻNIKA LUB GRANIASTEJ KRAWĘDZI W CELU OCHRONY PRZED USZKODZENIEM OD PRZYPADKOWEGO UDERZENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.834

REDUKCJA, BEZGŁOŚNOŚĆ, KOSZT OCENY JAKOŚCI, KLASTER DYSKOWY, SÓL, WYROK PRAWOMOCNY, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, PORWAK LODOWCOWY, ODCHYŁKA, CZAPA, LEK PRZECIWBAKTERYJNY, PIEŚŃ, ASYSTA GRAWITACYJNA, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, PARKIETAŻ, ADRESAT, ORANIE, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, CZYTANKA, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, PRAWO FORMALNE, METYLOTROFIA, KILOBAJT, REWOKACJA, FIRMÓWKA, OKRĄGŁOŚĆ, BRAK, RELISH, KERRIGAN, POLONEZ, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, ZESTAWIK, FORMACJA, NIEMIECKI, NOTOWANIE, PLAN ZDJĘCIOWY, KONTUR, KRWAWNIK, IDIOSYNKRAZJA, MEDYCYNA WETERYNARYJNA, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, SERIA, WAŁ, TAJNE KOMPLETY, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, CAP, PELAGIAL, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, LANGUSTA, TECHNIKA ŚWIETLNA, JĘZYK CHIŃSKI, ŚLIZG, MIĘDLICA, PAS, ODDZIAŁYWANIE, PAPRYKA, SKRZYDŁO, BECZKA BEZ DNA, CIĄŻA JAJOWODOWA, WILCZY BILET, MOTYLEK, OŚWIADCZENIE, KÓŁKORODEK, MUSZLA KLOZETOWA, LASONOGI, MANIFEST, NIEPRZYJACIEL, LIGATURKA, FIRMANCTWO, BULION, MAGAZYN, CHIŃSKI, JĘZYK GEOGRAFICZNY, TRANSPORTÓWKA, SZPILECZKA, KAMIEŃ NERKOWY, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, WIELOMIAN SYMETRYCZNY, PYZY, FASETA, CIĄGUTKA, DEKIELEK, NIEDOTYKALNOŚĆ, HOL, LIGA, SOBOTA, RAKIETKA, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, OSCYLATOR, PLATER, COKÓŁ, HACJENDER, WRAK, SZCZOTKA, DETAL, PAPROTNICA GÓRSKA, KANTATA, CZAS TERAŹNIEJSZY, REJESTR, NEOGOTYK, ODBITKA, PREGLACJAŁ, PAŁĄK, IKEBANA, WIESŁAW, ZARZUT, WIRUS POLIO, CHAŁUPNICA, PRZYNĘTA, SIEDMIOMILOWE BUTY, MÓL BOROWICZAK, KUBECZEK, UMOWA STOWARZYSZENIOWA, PRZEŚMIEWKA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, ESKADRA, KLERODENDRON, KSI, APOGEUM, TEATR ULICZNY, GORSET, ZAGŁÓWEK, WŁODZIMIERZ, POZYCJA RYGLOWA, STYMULACJA, ELEKTROWÓZ, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, DIADOCHIA, TERAKOTA, KOKPIT, TWIST, PLACÓWKA NAUKOWA, METODA KARTOGRAMU, OFENSYWA, GOSPODARSTWO DOMOWE, UMOWA ŚMIECIOWA, ODSTRZAŁ, ŁACINNIK, DENDRODOA, KAPLICZKA, WAKUOLA, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, ALBINOS, WIZYTA STUDYJNA, FUNKCJA ZDANIOWA, SYMFONIK, IZOTERMIA, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, MONITOR HOLTEROWSKI EKG, ODMA OPŁUCNOWA, INDIANKA, CHMURSKO, TEREN ZIELONY, WARSZTAT, PERYPATETYK, JAWNOGRZESZNICA, ZRĘBICA, DZIWKARZ, DZIEŁO OTWARTE, BASEN PORTOWY, LOKATOR, RUGI, MARKGRAF, PEJORATYW, BLOK ENERGETYCZNY, TERMINAL PASAŻERSKI, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, CYGANKA, OBCHÓD, ZAPORA OGNIOWA, STRUKTURA DRAMATYCZNA, STOWARZYSZONY, FILTR WIENERA, SZCZUR, AEROCASCO, TRĘDOWNIK, CASTING, FEIJOADA, PRZERYWACZ BLOKADY, RUCH EKOLOGICZNY, OFIARA, DZIAŁ, REPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA, OCZKO, KLEPKA, KWALIFIKATOR, KARTA MOBILIZACYJNA, LOCO, GRATYFIKACJA, OLEANDER, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, PALINGENEZA, PRACOWNIK NAUKOWY, RĘKAWICA, EGZORCYZM, KAPLICA PRZEDPOGRZEBOWA, HUTNIK, PIROGRAFIA, SOLNISKO, KONTRAKT TERMINOWY, ODPRAWA PASZPORTOWA, ENTOMOFAGI, TAPETA, USŁUGODAWCA, POWAŁA, GRZBIET KSIĄŻKI, WIELORYBNICTWO, ORŁORYB, CIASTKO, ATREZJA POCHWY, BELKOWANIE, KIEŁBACHA WYBORCZA, MINIATURA, BEZECEŃSTWO, SZAŁWIA, NIEREGULARNOŚĆ, HIN, HELIOLATRIA, EDYKUŁ, SERPENTYNA, OKARYNA, LINIA SPEKTRALNA, SAMOOBRONA POWSZECHNA, CZERWONY, ZAZNAJOMIENIE, ŚLIWA, FASETA, FLET PROSTY, RECEPTYWNOŚĆ, KOD DWÓJKOWY, PORÓD PRZEDWCZESNY, KOSZTORYS NAKŁADCZY, LUZAK, KOLEBKA, KASA MIESZKANIOWA, NOBEL, NIEPOKALANEK, JĘZYK KAUKASKI, DOMINANTA, ŚWIATŁO CZERWONE, OSIEMDZIESIĄTKA, SKRA, TRAGICZNOŚĆ, ZIARNIAK, ARABICA, STATUS MATERIALNY, KUDŁACZ, ADWOKAT, TRAWERS, MAKATA, WIELKOŚĆ, SZWEDZKI, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, ODBIÓR, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, APARAT WYLĘGOWY, SPADOCHRONIARKA, S/Y, ROSZPONKA, BILL, POMADKI, PRADZIADEK, OFICJAŁ, GRAFFITI, TRYMER, KULTURA STARTEROWA, FILECIK, WISIELCZY HUMOR, PAS, LECZENIE CHIRURGICZNE, WIEŻA STRAŻNICZA, KONFISKATA, BAGNIK ZDROJOWY, SMOK, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, DOŻYWOCIE, ZAPOZNANIE, DOKUMENT PAPIESKI, KELT, KARBONATYT, KONFISKATA, MIELIZNA, SEJSMOGRAF, ŚLEPA AMUNICJA, PAZUR, STOŻAR, DEZYNFEKCJA, ZMARSZCZKA, MIENIE, PLIK DŹWIĘKOWY, ŚLONSKI, ZNAJDA, WYŚCIGÓWKA, LENIUCH, TRUFLA, KULUARY, STYLON, FORTEL, BARANEK, ?JEDNOSTKA NAUKOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.834 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SKOŚNE ŚCIĘCIE NAROŻNIKA LUB GRANIASTEJ KRAWĘDZI W CELU OCHRONY PRZED USZKODZENIEM OD PRZYPADKOWEGO UDERZENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SKOŚNE ŚCIĘCIE NAROŻNIKA LUB GRANIASTEJ KRAWĘDZI W CELU OCHRONY PRZED USZKODZENIEM OD PRZYPADKOWEGO UDERZENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FASETA skośne ścięcie narożnika lub graniastej krawędzi w celu ochrony przed uszkodzeniem od przypadkowego uderzenia (na 6 lit.)
UCIOS skośne ścięcie narożnika lub graniastej krawędzi w celu ochrony przed uszkodzeniem od przypadkowego uderzenia (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FASETA
skośne ścięcie narożnika lub graniastej krawędzi w celu ochrony przed uszkodzeniem od przypadkowego uderzenia (na 6 lit.).
UCIOS
skośne ścięcie narożnika lub graniastej krawędzi w celu ochrony przed uszkodzeniem od przypadkowego uderzenia (na 5 lit.).

Oprócz SKOŚNE ŚCIĘCIE NAROŻNIKA LUB GRANIASTEJ KRAWĘDZI W CELU OCHRONY PRZED USZKODZENIEM OD PRZYPADKOWEGO UDERZENIA sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - SKOŚNE ŚCIĘCIE NAROŻNIKA LUB GRANIASTEJ KRAWĘDZI W CELU OCHRONY PRZED USZKODZENIEM OD PRZYPADKOWEGO UDERZENIA. Dodaj komentarz

2×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast